Een drieluik aan Portaaldagen staat voor de deur

Energetische update over de Portaaldagen van 20, 21 en 22 februari 2021

Een drieluik aan Portaaldagen staat voor de deur. De komende dagen op 20-2, 21-2-21 en 2-2 staat er weer een krachtige powerboost aan rillingsverhogingen in de Kosmische planning.
De energieën van februari zijn gericht op o.a. het tweede chakra, maar ook om een dieper onderscheid te maken tussen gevoel en emoties, voor het opruimen van oude ballast op gevoels/ emotie niveau en daar een dieper inzicht in verkrijgen. Wanneer we dieper in ons buikgebied kunnen zakken en de aanverwante velden, kwaliteiten en thematieken die gekoppeld zijn aan het tweede chakra, zal er opnieuw heel veel bevrijding van oude ballast en onbewustzijn mogelijk worden. En naarmate in dit gebied meer ruimte ontstaat kan je Oorspronkelijk gevoel Blauwdruk gaan indalen, waardoor een dieper aanwezig Zijn in je scheppende krachten en oorspronkelijke energie mogelijk wordt.

Drie Portaaldagen

De energetische shift gedurende deze drie opeenvolgende Portaaldagen geven een krachtige trillingsverhoging mee, zodat we dieper zullen kunnen opschonen en vervolgens dieper kunnen zakken in onze buik en kunnen gaan ervaren wat er voorbij de oude emotionele programmering in ons aanwezig is.

De energie van de 2 gaat over verschilende andere aspecten, naast dat het aanraakt op het tweede chakra gebied. De 2 gaat op een andere frequentie ook over dualiteit en polariteit. En op weer een andere golflengte resoneert het oorspronkelijke blauwdrukken aan. Maar de 2 gaat op weer een andere golflengte ook ver de mannelijke energie, het vermogen om te handelen, te doen, de rechte lijn te bewandelen en iet met stevigheid en daadkracht neer te zetten.
Op al deze verschillende golflengtes werken de resonanties van de 2 in ons bewustzijn door deze maand. En de komende drie portaaldagen bevatten veel 2-en in hun codering. M.a.w. we worden op verschillende lagen bijzonder krachtig en doelgericht in trilling aangeraakt en verhoogd.

Portaaldag 1: 20-02-2021

De codering die besloten ligt in deze dag energie is die van de Blauwdrukken van Bron en de uitlijning daarmee her-inneren.
De energie van de 20 en de 02 zijn elkaars spiegel, wat inhoudt dat je intern gespiegeld gaat worden (mogelijk weer via de spiegels in de buitenwereld) om meer zicht en bewustzijn te krijgen op waar jij al je oorspronkelijke gevoel, kracht, bewustzijn leeft en waar nog niet. Waar ben je nog terughoudend om je gevoel voorrang te geven of te volgen? Waar blijf je echt bij jezelf en jouw gevoel? Waar voel je de Bronkracht, jouw oorspronkelijke wezen al tot uitdrukking komen in de aardse werkelijkheid en waar nog niet?
M.a.w. waar ben je al puur uitgelijnd met wie jij werkelijk Bent?

De energie van 20-02-20 resoneert op een omkering na bespiegeling en bewustwording: daar waar je misschien nog niet volledig je gevoel durfde te volgen en waar dat bewust wordt, bezit deze codering de potentie om dat proces bewust om te gaan keren. Dus waar je bewust bent geworden waar je je gevoel bijvoorbeeld niet eerlijk durft te volgen, is daar de aanzet en ondersteuning om dat nu wel te gaan doen. Waar bewustwording plaats vindt, is het mogelijk om anders te kiezen en of daar aan te werken om het anders te gaan doen.

De energie van de 21 gaat over het uitlijnen met de blauwdrukken, met je daadkracht, met je oorspronkelijk gevoel.
De energie van 21 gaat ook over de hereniging van het mannelijke en vrouwelijke, van waaruit een nieuwe balans ontstaat, van waaruit gelijkwaardige samenwerking tussen tegenpolen in jezelf kan gaan ontstaan.
De energie van de 21 in relatie tot de codering 20-02-20 betekend een bekrachtiging, heruitlijning en verbinding van tegengestelde gevoelslagen (het oude versus et nieuwe of oorspronkelijke) waardoor meer ruimte kan ontstaan om je oorspronkelijke blauwdrukken in te laten dalen en te integreren in je gevoelswezen en menselijk bewustzijn.

 

Portaaldag 2:  21-02-2021

De energie van deze tweede Portaaldag graaft weer een stukje dieper en verder dan de eerste. Alles wat tijdens de eerste van de 3 portaaldagen aangeraakt is, zal een verdieping gaan ondervinden.
De energie van de 21 staat daarbij centraal. De balans tussen polariteiten opheffen waardoor je weer dieper kunt uitlijnen met oorspronkelijke blauwdrukken en jouw oorspronkelijke lijn van bewustzijn.
Vandaag zullen er mogelijk meer hogere gevoelslagen daarbij naar voren komen, daar waar op de 20-ste misschien nog meer emotielagen getriggerd kunnen worden. deze zijn nu ‘gepasseerd’,  doortrilt en doorleeft en dat schept ruimte voor indaling van hogere, oorspronkelijke Gevoelsblauwdrukken.
Er kan mogelijk in de energie van deze Portaaldag een nog dieper gevoelsinzicht gaan ontstaan tussen wat emoties en werkelijk voelen betekenen. Maar ook kan er innerlijk meer inzicht ontstaan over waar je nog aangehecht bent en functioneert vanuit onbewuste collectieve-  of familie emotionele programmering.
Ook daar binnen is het dus mogelijk dat meer inzicht, bewustwording en heling gaat ontstaan.

De codering van vandaag is ook 21- 02-20-21 en deze frequentie zal inwerken op een dubbele balancering die best wel krachtige verschuivingen in gevoel, gevoelsperspectief en de verbinding met jezelf in gevoel zal kunnen doorvoeren.

Portaaldag 3: 22-02-2021

In deze derde Portaaldag op rij gaat het proces nog weer een stap verder en dieper. De frequentie van de 22 is daarbij een zeer krachtige aansturing die je eigen gevoelskracht wekt en stimuleert om te gaan oprijzen. M.a.w.  je bewustzijn wordt aangezet om in die ruimte die is ontstaan door opschoning van emotionele ballast (dag 1) , waar je oorspronkelijke gevoelsblauwdrukken in konden dalen (dag 2) om dit nu te activeren en dieper in werking te gaan zetten (dag 3).
De instroom van trillingsverhogingen is dus gericht op activatie van jouw Oorspronkelijke Gevoelskracht. Je Oorspronkelijke Blauwdruk, in zoverre deze heeft kunnen indalen in jouw persoonlijk proces in deze dagen, zal actief, vurig en werkzaam worden. waardoor deze dieper kan integreren in je dagelijks menselijk bewustzijn, en daarmee ook steeds krachtiger belichaamd kan gaan worden.
Dat betekent dat je sensitiviteit bekrachtigt en versterkt wordt, vanuit een puurdere originele krachtkant in je gevoelslagen. Dat betekend dat je schepend vermogen, je creativiteit, je buikintuïtie krachtig geactiveerd gaan worden en afgestemd met jouw Zielspad zullen gaan mee bewegen in je dagelijkse groei.

Dat betekend misschien ook op nog diepere lagen een omhoog halen van onbewuste oude gevoels/ emotie programmeringen die je gebonden hebben aan of loyaal hebben gehouden aan het collectieve veld, waardoor aanpassing aan het collectief, de ander, wetgeving, etc.  i.p.v. volledig jouw hart en gevoel volgen, door de levens heen ingebakken zijn. M.a.w. van je Zelf weg gaan en opofferen ten gunste van het collectief en ten nadele van jouw persoonlijke en unieke Zijn.

De frequentie van de derde Portaaldag zal het sterkste zijn en het diepste doorwerken in de onbewuste lagen die in jou nog aanwezig zijn. Misschien wel dieper dan je ooit kunt vermoeden of jezelf toe in staat acht, op dit moment. Het is echter stap voor stap opgebouwd, door de Portaaldagen heen, om enorme wijzigingen en shifts in de gevoelsvelden te kunnen brengen, Zodat jij dieper op je Oorspronkelijk Gevoel afgestemd kunt worden, voorbij dualiteit, polarisatie, hang aan het groepsveld waarbij jouw unieke Zelf niet tot z’n recht komt.
Zelfstandigheid, op eigen (Meesterschaps) benen staan in je eigen gevoelskracht is echter noodzakelijk in het ascensieproces, om jouw unieke leven te scheppen hier op aarde. Om jouw unieke bewustzijnscoderingen en vingerafdruk van het Goddelijke hier op aarde te gaan be-leven en verankeren, waardoor jouw aandeel in de creatie van de nieuwe aarde echt een feit kan worden.
En dat is waartoe dit drieluik aan Portaaldagen je in gaat sterken.

Ik wens je een Meesterlijke reis toe, met de moed om je diepste gevoel in de ogen te kijken. Je te bevrijden van het oude en open te gaan staan voor het Oorspronkelijke in jou!

© Willemien Timmer, 18-2-2021

*Tijdens deze  3 dagen aan Portaaldagen verzorg ik weer een 3-daagse Powerboost van afstand activaties en transmissies, binnen de energie en de mogelijkheden van deze Portaaldagen.Voor bewustwording wat voor impact deze bewustzijnsshift op jouw groei en leven heeft. Voor het ondersteunen in deze periode van jouw groeiprocessen. Maar ook voor het krachtig verbinden met elkaar, want samen staan we sterk! Meer info over deze 3-daagse Powerboost vind je hier.  je kunt nog meedoet!

*Voor meer informatie over wat de Oorspronkelijke Blauwdrukken en Oorspronkelijk Gevoel inhouden, zie mijn boek Belichaamd Bewustzijn en de thuis training De Oorspronkelijke Mens Code‘. 

*Voor meer informatie over de energie en Portaaldagen van februari 2021, zie mijn eerdere artikelen en energetische updates.