Een nieuwe basis – Januari 2017

De Draken Ontwaken,  de Phoenix rijst op uit de as van het oude. De Benu kondigt de geboorte van een nieuwe creatie aan vanuit het oneindige veld van Oer Schepping….

Onderwerpen waar ik de afgelopen weken in de start van 2017 over heb geschreven, bezien vanuit mijn eigen ervaringen en situatie in het nu.
Het oude is niet meer, het is omgespit, opgeruimd, getransformeerd.
Een groot blanco veld opent zich, het is al voelbaar, nog net niet helemaal te pakken hoe het te hanteren of vorm te geven. Een veld om rechtstreekser dan voorheen te kunnen ‘tappen’ uit de Bron. Dit is nieuw en dus even ‘zoeken’ hoe hierin te staan, je weg te vinden, je uitlijning te bewaren en je Zelf ermee te verhouden.
Scheppingsvelden die dichten bij de innerlijke Oer Creatie liggen. Scheppingskrachten die in het innerlijk weer ontwaken en herrijzen. Krachten die vele incarnatie cycli niet meer toegankelijk zijn geweest. Ergens nog altijd gekend in ons bewustzijn. En toch nieuw, want nooit eerder werden we weer wakker in deze velden na een eeuwenlange slaap in duisternis en dualiteit.
Daarom voelt het nieuw, terwijl het dat in Essentie niet is. Het voelt nieuw en ontwakend, terwijl het er toch altijd al was, deel was van ons grootsere Wezen. En voor het menselijk deel is deze ervaring nieuw. Het is weer de menselijke perspectief lens van waaruit we het zo beleven.
Het is de menselijke ervaring en -lens die het ervaart en beziet als zijnde : Ik rij zonder stuur, of ik vaar zonder koers. En dat kan eng zijn, en nieuw en heel erg wennen.

 

Januari 2017

In deze maand, januari, de eerste van het jaar 2017, zijn we bezig ons te settelen in deze nieuwe energie. De shift in energie, frequentie en bewustzijn met de overgang van 2016 naar 2017 begint bij veel mensen nu langzaam aan een beetje meer  te landen.
Velen ervaren het nog als wiebelig, onzeker, zoekend. Maar de toon is gezet.

De energie van deze maand stuurt aan op het dieper indalen in ons Zelf, een dieper landen in onze basis. En van daaruit ploppen ook de meest basale thematieken natuurlijk op in de individuele groeiprocessen. Of dat nu onveiligheid, afhankelijkheid, gebrek aan vertrouwen is, of problematiek en hechting aan basisbehoeften als financiën. Om even wat voorbeelden te noemen.

Wanneer we dieper landen met wie wij nu zijn, en in die groei waar we nu staan, in ons basis chakra,  zetten we in feite een nieuw fundament voor ons zelf (en de wereld) uit om van daaruit te groeien door het jaar 2017 heen.
Deze maand is echt een uiterst uitdagende die doorlopend van je vraagt om oprecht, zuiver en eerlijk bij jouw Zelf te blijven.
Om steeds opnieuw te reflecteren waar iets wel of niet klopt voor wie jij nu Bent, of iets gelijkwaardig is, oud of nieuw. Wat in het nu bij je past en wat niet (meer). Het is een doorlopend ‘zoeken’ of in feite je open stellen en voelen.

In deze maand, waarin we dieper ons fundament van Zijn binnen dit jaar bepalen, is het echt een uitnodiging om steeds opnieuw ook je behoeften te onderzoeken. Behoeften die vi a je menselijke ervaringsvoertuig geleefd, gewenst of gezocht worden. Welke onderliggende patronen, onzekerheden, oude energieën liggen daar nog onder?
Des te meer we kunnen verhelderen over de wonden van eenzaamheid, onveiligheid, drang naar basale behoeften, gebrek aan vertrouwen, etc. er in onze basis nog liggen. Des te dieper kunnen we deze ook gaan transformeren.

 

De energie van 2017

De energie van 2017 is immers de energie (nummerologisch) van de 1. Die gaat over volledige vernieuwing. Een nieuw hoofdstuk, een nieuw traject, nieuwe coderingen, mogelijkheden en groei. Een shift van de ene klas naar de andere zogezegd. Afgelopen december 2016 was echt examen periode. En nu zijn we gestart in de nieuwe leerschool.
Natuurlijk is dat nog even wennen. Maar net als in elke nieuwe aardse klas, is daar niet echt tijd om echt te wennen en alles eerst eens even aan te kijken. We mogen ook direct aan de slag. We zijn directe deelnemer en er wordt van ons ‘gevraagd’ dat we direct meedraaien.

 

De energie van januari

De energie van januari, de eerste maand, is ook weer een 1. Dus verwijst ook naar het zakken in de basis (1-ste chakra), het herstarten van iets nieuws. Het vinden van een basis fundament, van waaruit we ons in dat nieuwe (de nieuwe frequentie/leerschool/klas) kunnen voortbewegen.
Omdat alles anders is, een nieuwe klas en niets is meer wat het was zo lijkt het, kan dat eng zijn, heel erg wennen. En het kan dus ook uitdagend zijn om meteen je plek hier binnen te vinden terwijl de wereld door lijkt te draaien. Processen gaan door, het aardse 3D leven met alle verwachtingen gaat door. En steeds krachtiger wordt de schaduw uitgelicht tegen het licht. In je eigen leven, innerlijk en in de uiterlijke wereld. En aangezien het oude fundament weg is, is er niets om op terug te grijpen. De oude maniertjes werken niet meer. Het nieuwe vraagt om iets nieuws.

 

De uitdagingen

Die uitdaging is aan ons. Om te leren steeds opnieuw met ons Zelf in verbinding te blijven, afgestemd op wat wij ervaren, waar wij staan en wie wij Zijn. Op elk willekeurig moment. In feite is dat de enige basis en dus fundament die er nog is! Ons Zelf!
Daar waar al het andere weg valt, blijven wij zelf over.
De uitnodiging van deze maand is dan ook om dieper in die lijn met je Zelf te komen, vanuit je mens-zijn. En om dit te gronden in je basischakra. Want van daaruit bouwen we een nieuwe basis, die gefundeerd is op ons Zelf. Om van daaruit het nieuwe jaar dieper te gaan betreden en doorlopen.
Met alle ‘shit’, dualiteit, wonden, schaduw die op dit moment nog in ons is. Want ja, we zijn echt nog niet helemaal vrij daarvan. En om een nieuw fundament te gaan aanleggen hoeven we daar ook nog niet vrij van te zijn.

We zijn immens met dit 1-jaar een nieuwe cyclus van 9 jaar binnen gestapt. Een complete initiatie cirkel die we op dit niveau/trilling gaan doorlopen.
Dit 1-jaar en deze 1-maand bieden dus een optie om de basistoon binnen je Zelf te zetten van waaruit jij deze nieuwe cyclus in stapt.
Dat kan onbewust zijn, wanneer je (onbewust) vast houdt aan de oude patronen, fundamenten en gedragingen. Maar dat kan ook heel bewust door je bewust te worden wat er in jouw basis leeft, waar jij staat, hoe je in lijn/verbinding met je Zelf staat. En van hieruit heel bewust jouw intenties uit te zetten, bewuste Keuzes maakt hoe je de nieuw groei wilt gaan doorlopen.

 

Bewuste intenties

Bewuste intenties, bewustzijn en erkenning van wie je Bent (met alle schaduw en wonden  die er ook nog zijn) werken bijzonder krachtig door. En wanneer je dit meeneemt in jouw fundament/basis, zet je de toon voor het steeds verder ophelderen en uitdiepen van alles wat innerlijk nog her-innert mag worden. En open je de weg van een gefundeerd zijn in je Zelf, om van daaruit de nieuwe 9-jarige cyclus te doorlopen.
Dit gaat je echt enorm tot hulp zijn, want je maakt daarmee de Keuze voor Groei, dieper Ontwaken, Her-inneren wie je (Multidimensionaal gezien en Goddelijk gezien) echt Bent!
Je Zelf erkenning geven, omarmen, ook daar waar nog wonden, angsten en tekorten zijn is een daad van Onvoorwaardelijke Liefde en Keuze voor jouw Zelf.
Als dat je basis mag zijn voor het komende jaar, gun je je Zelf het beste dat er is!
Dan gun je je Zelf heling op alle fronten waar nog wonden zijn. Je gunt je Zelf draagkracht, waar je je bodemloos voelt.
Je gunt je Zelf overvloed, daar waar nog schaarste of angst voor tekort is.
Je gunt je Zelf stroming, vertrouwen, basis, gezonde begrenzing,  en heel erg veel meer!

 

Basischakra

Thematieken van het basis chakra spelen momenteel zowel innerlijk als in de uiterlijke wereld een gigantisch op. Onveiligheid, begrenzing, angst, tekorten, ongelijkwaardigheid, afhankelijkheid, verwachtingen, vastklampen aan strohalmen, niet opkomen voor je Zelf,  beknelling van eigen ruimte, verstoringen van verschillende aard, gebrekkige eigen-waarde, gebrek aan Zelf Liefde, denken in tekorten, de makkelijke weg van excuses kiezen, niet voor je Zelf kiezen, verdwijnen in de massa of collectieve energie, etc. het zijn enkele van de vele thematieken waar velen nu keihard tegenaan lopen.  Het zijn, nogmaals, allemaal basis thematieken.
En als deze in jou opspelen ervaar je dat wellicht als heel vervelend, maar het is niets anders dan een uitnodiging vanuit jouw Grotere Zelf om je kleine gekwetste zelf te kunnen helen, troosten en lief hebben.

Alle basisthema’s hebben met elkaar gemeen dat ze wonden van dualiteitsbeleving zijn. En de frequenties van het nu dragen de mogelijkheid in zich om alles nieuw te maken. Om de thematieken om te draaien, van verwonding naar heelheid. Zodat je met een nieuwe basis het nieuwe jaar en de nieuwe cyclus start. Die cyclus waarin jouw Zelf de basis mag dragen en mag Zijn!
Hoeveel worsteling het je in je kleine mens-zijn ook mag geven, dit is werkelijk een geschenk van het Goddelijke in ons. Want nooit eerder was het mogelijk om ons Zelf zo diep uit de wonden van de oude wereld te bevrijden en de schaduwpatronen dieper dan ooit te ontkoppelen!
Jij mag Thuis komen bij jouw Zelf en dat is de basis van waaruit je in belichaming je Zelf Realisatie Pad kan vervolgen… als mens… op aarde!

© Willemien Timmer, 20-1-’17