Ego en verdeeldheid

Het is ongekend wat een enorme verdeeldheid er leeft in het groepsbewustzijn oftewel bij ‘de massa’ tegenwoordig. Het wordt ook al 1,5 jaar aardig gevoed en ‘de massa’ pakt het onbewust met beide handen aan. Alle innerlijke ontevredenheid, onrust, onzekerheid en angst zorgt voor een overdrive aan overlevingssystemen die op volle snelheid draaien.
Aansturing in die overlevingssystemen is het (onbewuste) ego dat telkens de innerlijke verdeeldheid projecteert op de buitenwereld, in cognitieve dissonantie staat gaat om de stem van de ziel maar niet te hoeven voelen.
De verdeeldheid bestaat op dit moment al lang niet meer alleen voor ‘volgers’ of niet-volgers’ van de maatregelen die opgelegd zijn, de voor- of tegenstanders die andere denkbeelden over het globaal gebeuren nastreven, het wel of niet prikken van gezonde mensen. Dit zijn aanleidingen om het naar buiten toe te brengen en het te doorleven.
De ondertoon van die verdeeldheid was natuurlijk al lang en breed (eeuwen en eeuwen) aanwezig en terwijl het ruimschoots gevoed is de afgelopen 1,5 jaar, wordt steeds meer zichtbaar wat er zich onder het oppervlakte bevond. Nu uitgeleefd in de buitenwereld, het komt aan het licht en wordt zichtbaar.

Zoals we tegenwoordig zien (binnen de verdeeldheid) is er veel cognitieve dissonantie, tunnelvisie en ego-gerichtheid. De groepsdruk is massief en dat versterkt enorm het aanzetten van de overlevingssystemen van het ego.
Dat maakt ook bevattelijk voor manipulatie die ook op grote schaal wordt toegepast, alleen al door de eenzijdige berichtgeving en censuur van ander geluid (wat juist bij bewustwording, zelf voelen en nadenken zou kunnen helpen). Immers, om tot inzicht te komen dien je zicht te hebben op beide kanten van de medaille. Pas dan kun je je midden innemen en een werkelijke vrije keuze maken.

Het ontkrachten, bevechten en onderuit halen van elkaar. Het niet erkennen van de waarde van zichzelf en de ander. Het vechten, vluchten en bevriezen mechanisme werkt op volle toeren.
De overleefstanden maken gebruik van de onbewuste, gewonde emoties en denkwijzen die je perspectief kleuren. Perspectieven die voor waar aangenomen worden door datzelfde ego, dat geen zicht heeft op de innerlijke wonden en verdraaiingen. Het is als in een cirkeltje draaien die het verwonde patroon telkens in stand houdt.

Als mens is dat niet prettig, en toch is het belangrijk dat het gebeurd. Want dat wat onbewust was wordt nu steeds bewuster. Je mag er eerst doorheen bewegen, het beleven, het uitleven, het op en top voelen. Totdat het bewustzijn land over wat je aan het doen bent. Zo werkt het nu eenmaal met bewustwording en in elk proces of laag van onbewustzijn.
Dat wil niet zeggen dat als iets bewust wordt, dat het patroon dan direct stopt of direct omkeerbaar is. Het kwartje dient innerlijk eerst te vallen, dan dient er bereidheid te zijn je Zelf en de schaduwpatronen aan te kijken en pas dan kunnen stappen gezet worden om het patroon te wijzigen en transformeren.

In welke ‘wereld’ je je ook bevind, op alle lagen van de maatschappij, globaal, is dit nu steevast aan de orde. In de dagelijkse maatschappij, binnen families en ook in het ‘spirituele circuit’,  waar dit alles overigens nergens nieuw is. Het wordt alleen vergroot uitgelicht, niet langer onder de oppervlakte, maar er boven.
Alle scheefstanden komen aan het licht!
Maar dat komt niet aanwaaien, daar mogen we wel iets voor doen, en dat is de verantwoordelijkheid die elke ziel op aarde heeft. Die verantwoordelijkheid om je Zelf aan te kijken, eerlijk je eigen schaduw patronen onder de loep nemen. Kritisch zijn op eigen gevoel en gedachten, vechtstanden, vluchtstanden, kop in het zand steek standen ontmantelen. Bevattelijkheid voor manipulatie, de massa volgen en klakkeloos aannemen wat een ander zegt zonder zelf onderzoek elimineren.
Het dient zich aan omdat het gezien, (h)erkent wenst te worden zodat het kan transformeren naar een staat van Zijn waarin verbinding, respect, eerlijkheid, oprechtheid en zuiverheid weer bestaansrecht krijgen.
Waarbij de oude wonden helen, de overleving mag ompolen naar Vertrouwen en ieder op eigen Meesterschapsbenen gaat staan op de eigen plek in de wereld. Dan versterken en bekrachtigen we elkaar in plaats van elkaar af te breken.

Het gaat om het bewust zien van alle kanten die er in jou zijn. De beide zijden van de medaille, zonder oordeel. Pas dan kun je je midden (de balans) innemen en scheppen we een totaal andere samenleving en wereld. Dat is een ‘inside job’ en verantwoordelijkheid van ieder mens op aarde.
Stap dus bewust uit de verdeeldheid, pak je innerlijk werk aan, durf je schaduw aan te kijken, transformeer naar je onbevlekte staat van Zijn. Dat is de uitdaging en uitnodiging vandaag de dag  op aarde, in deze tijd.
Een betere wereld start echt bij jezelf!

© Willemien Timmer 29-6-2021

Zie ook mijn boek Belichaamd Bewustzijn over o.a. wat ego wel en niet is, over overleefstanden, uitwerking van ego, ontstaan van ego en het transformeren daarvan, groepsbewustzijn, individueel Meesterschapsbewustzijn (en meer).

Ook is er nog plek in de tweedaagse workshop aankomend weekend over de transformatie van verwond ego naar oorspronkelijk ego!