Energetische update 22-11-2021

 

Sinds de volle bloedmaan afgelopen 19 november lijkt de energie weer te zijn gewijzigd. Een heel andere/nieuwe stroming komt op gang en is geïnitieerd vanuit de diepten van het collectief onbewuste.

Het is alsof we collectief een stuk verder door de Atlantische velden heen geschoten zijn, ons hoofd daar bovenuit steken
Waarmee de verdraaide velden en programmeringen van het Lemurische, 5D,  bewustzijn meer naar de voorgrond aan het komen zijn.
Oude onbalans die al lang en breed geleefd wordt en zeker de laatste 2 jaren aardig naar boven aan het komen is. Maar waar tot nog toe nog niet altijd (door de massa)  de vinger opgelegd kon worden.
Nu lijkt de tijd en stroming aangebroken om dieper de Lemurische/5D  verdraaiingen te gaan doorzien en aanpakken.

Doordat de 5D  energieën in de kern zachter en ijler zijn kan het zijn dat je de stroming van afgelopen dagen en komende periode anders, ietwat zachter en ijler ervaart. Tegelijkertijd graaft het diep en zal en kan zeker diepe schaduwlagen bloot gaan leggen.

We bevinden ons nog altijd in de 11-energie (november)  waarbij transformatie en op eigen benen (gaan) staan centraal staat.

 

Lemurische verdraaiingen

De Lemurische verdraaiingen omvatten o.a. de emotionele programmering en het hangen en leunen op het groepsveld. Het vastklitten aan de groep waardoor geen werkelijke eigen (krachtige) keuzes gemaakt kunnen worden. Waarbij mechanismen als projecties, afschuiven, weg blijven van zelfreflectie, volgzaam zijn aan ‘de groep’/collectief, niet zelf nadenken en voelen in stand worden gehouden.
Het zorgt ervoor dat we onze kracht niet oppakken, weg geven of weg laten lopen en enkel dienstbaar zijn aan het grote geheel/de groep. Slaafs volgzaam en bang om onze mond open te doen of onze bijdrage aan het geheel te laten horen.
Het maakt bevattelijk voor manipulatie en gaslighting. Want daar waar je niet je hele bewustzijn in neemt ontstaat ruimte die opgevuld wordt door de ander, de situatie, het groepsveld.
De neiging tot volgzaamheid ontstaat want zoals gepredikt wordt is dat dienstbaar zijn aan de groep (we doen het voor elkaar).
Eigen inbreng, initiatief, wijsheid en zienswijzen zijn daarbij niet welkom, worden niet gehoord en of worden bestreden.

 

Emotionele programmering

De emotionele programmering die van daaruit ontstaan is, raakt de angst om alleen te staan. Als je niet meedoet, hoor je er niet meer bij. De angst voor verbanning, vergelding, afwijziging is er door de aardse levenservaringen heen goed traumatisch in gepompt en weerhoud vaak ook nu nog om werkelijk voor jezelf te durven gaan staan.
Levens met ervaringen waarin jouw wijsheid, mening, zienswijze hebben geleid tot pijn liggen in het onbewuste aan de oppervlakte en verhinderen velen om de stappen te maken weer naar eigen kracht toe te gaan bewegen (groeien).
Het is er ook in dit leven ingesleten door opvoeding en maatschappij. Je moet wel klaar staan en dienstbaar zijn aan de ander of het collectief. Je bent asociaal als je niet meedoet. Je wordt veroordeeld en afgewezen als je kiest voor jezelf, als je kiest vanuit liefde voor jezelf. Dat is not done en niet gewenst in de verdraaiingen van het groepsbewustzijn.

Vanuit dit hangen en klitten aan elkaar in het groepsveld wordt dit telkens gepromoot en bekrachtigd waardoor we collectief angst hebben om echt bij ons zelf en eigen gevoel uit te komen en daar naar te luisteren en gehoor aan te geven.
We zijn makkelijk op emotionele basis te bespelen door de oude wonden die ieder van ons nog draagt.

 

Vals licht en verdraaide zielsherinneringen

De Lemurische verdraaiingen worden slechts gedeeltelijk herinnert. 5D en Lemurie worden vaak verheerlijkt als zo’n fijne sfeer van licht, liefde en eenheid. Dit is slechts ten dele waar. Het is de halve waarheid.
Ook dit is een verdraaiing van zielsherinneringen. Waardoor bij velen een spirituele bypass en vluchtroute wordt gecreëerd of in stand gehouden. Vluchten naar hogere sferen wordt al eeuwen in stand gehouden, omdat het hier op aarde zo goddeloos voelt en dus per definitie onprettig ervaren wordt.
De hang naar in hogere sferen vertoeven of niet werkelijk de verbinding aan willen gaan met de aarde zorgt ervoor dat deze verdraaiingen al duizenden jaren in stand worden gehouden.  En dus de spirituele vlucht uit lichaam en energieveld een bijna standaard is geworden.

Het alleen zien van het eenheidsbewustzijn, licht en liefde van 5D is een eenzijdige belichting die slechts de halve waarheid laat zien.

Lemurië  en 5D komen voort uit eerdere vallen uit bewustzijn. Lemurië/5D is niet het eindpunt waar we naartoe groeien. 5D bevat evengoed dualiteit, twee zijden van een medaille. En de schaduwzijde is de emotionele programmering die veelal ongezien is. Maar wel actief uit je eigen licht, uitlijning en dus Bronverbinding weg houdt.
(Voor meer info hierover zie ook mijn boek Belichaamd Bewustzijn)

Het is tijd dat ook deze aan het licht komt. Mede doordat het nu ook manifest is uitkristalliseert op aarde krijgen we daartoe de kans.

 

De energie van deze tijd

De energie van deze tijd is echter gebaseerd op het vrij komen van de collectieve verstrengelingen en het weer hervinden van je eigen unieke kracht, blauwdruk en bijdrage aan de creatie van de nieuwe aarde.
Daar waar ieder de eigen lijn her-innert met Bron ga je je eigen plek weer innemen op aarde. Ieder heeft een unieke plek om in te nemen en een unieke bijdrage in dat creatieproces. Geen blauwdruk is gelijk, al kunnen deze overeenkomsten vertonen met elkaar (gelijkgestemden).

Door steeds meer persoonlijke transformaties aan te durven gaan kom je telkens weer dieper in de her-innering aan wie je werkelijk Bent (stapsgewijs)  los van de groep. Je eigen authenticiteit wil weer ontdekt, herinnerd en geïntegreerd worden. Waardoor je echt op eigen benen gaat staan, op jouw unieke plek binnen het geheel.
Van daaruit kan je werkelijk in gelijkwaardiger basis met elkaar verbinden. Op een heel andere manier en energie niveau dan vanuit de verdraaide emotionele programmering en Lemurische verdraaiingen.
Zonder kracht en authenticiteit ondermijnende normen, waarden, regels en of onderdrukking van elkaar(s potentieel).
Zonder concurrentiestrijd omdat het bewuste besef er is dat ieder een eigen vingerafdruk van het Goddelijke is en daartoe andere mensen aan zal trekken die daarop resoneren.
Zelfs al lijkt het alsof jij hetzelfde doet als een ander, is jouw speciale ’touch’ en draai die je daar aan geeft anders, want jouw unieke blauwdruk en energie is authentiek en dus anders.

Wanneer ieder op eigen (meesterschaps)benen staat en in het eigen potentieel, sta je elkaar(s licht) niet in de weg, maar vul je elkaar aan.
Daar schuilt de werkelijke waarde.

 

De energie van 22-11 en 29-11

In de energie van 22-11 staat het opstaan/oprijzen in jouw individuele (meesterschaps)kracht centraal.
Daardoor word je bewustzijn gestimuleerd om in de potentie van het moment steeds meer de herverbinding met jouw eigen kracht te herinneren.

De energie van 29-11 is een 11-11 frequentie die bekrachtigd om in alle polariteitenvelden binnen je wezen, bewust en onbewust, te stimuleren om op eigen kracht en eigen bene te gaan staan. In je blauwdruk, in je authenticiteit en jouw unieke Zelf.

Op deze beide dagen verzorg ik weer afstandactivaties en transmissies om je binnen de rode lijn van collectieve en persoonlijke processen, in de energie van dit moment, dieper binnen je eigen meesterschap te begeleiden.
Voor meer info, zie de activiteitenagenda op mijn website!

© Willemien Timmer, 22-11-2021

 

 

Afstand activaties en transmissies ter ondersteuning

Afstand activatie en transmissie 22-11-2021

In de energie van het moment, de 22-11 energie, een afstemming en transmissie om je te ondersteunen in je persoonlijke processen. En om de collectieve wijzigingen van daaruit dieper te funderen (indirect).
Want daar waar jij dieper echt in je kracht en bewustzijn  gaat staan, daar wijzigt ieder voor zich een stukje van het collectieve bewustzijn.
Des te meer mensen werkelijk durven kiezen voor hun eigen uitlijning, zonder leunen of hangen aan het groepsveld, daar wordt de eigen meesterschapskracht geïnitieerd. Eerst in jouw zelf, van daaruit automatisch wordt die impuls en energetische informatie ingebracht in het collectief.

In de energie van 22-11  staat het opstaan/oprijzen in jouw individuele (meesterschaps)kracht centraal.

Ook staan deze (afgelopen en komende) dagen heel duidelijk de Lemurische verdraaiingen centraal.
Verdraaiingen die zorgen voor vluchtmechanismen in love and light stromingen (weg gaan uit je lichaam, gronding en van de aarde) omdat dat als te lastig wordt ervaren.
De verdraaiingen op 5D bewustzijnsniveau waarbij ook het hangen, leunen en steunen op het groepsveld/collectief bewustzijn (die nu zo gepr9moot worden ‘ we doen het samen/voor de ander’) stevig verankerd is.  I.p.v. op eigen unieke benen staan in jouw eigen unieke blauwdruk en doen waarvoor jij als unieke Godsvonk hier gekomen bent.
Daarmee worden ook de oude patronen van een materiële wereld, projectie, overleving, vluchtmechanismen en geen eigen verantwoordelijkheid nemen in stand gehouden.

We zullen dieper een stukje van de Lemurische verdraaiingen belichten evenals de route om hier bewuster van te worden en je eigen lijn met Bron weer op te pakken.

Ook in de afstand activatie van 29-11 (is ook een 11-11 Portaal!) zullen we hier dieper op ingaan, in wat op dat moment belicht wenst en kan worden.