Nieuwe maan

Nieuwe maan, nieuwe geboorte in (diepere lagen van) je Zelf.
Tijd om te oogsten ook in je groei met alles waar je afgelopen weken doorheen hebt gespit in je Zelf.
Het oude mag afgelegd worden, oude wonden omarmt. Zodat het nieuwe verwelkomt wordt.

Nieuwe maan, oogstmaan, laat voelen in welke lagen je vernieuwd bent en waar nog orde op zaken gesteld mag worden.

In de 9-maand van heruitlijning door integratie van alle al doorwerkte groei. Op weg naar de 10-maand waarin nieuwe geboorte in je Zelf ook aan de orde zal zijn.

Met morgen de equinox, waarop de tijd van nog dieper naar binnen keren aanbreekt.
Afbraak van het oude om geboren te worden in het nieuwe/Oorspronkelijke in je Zelf. Wederom diepere lagen aan voorheen.

 

Cycli

Doorlopende cycli van de maan, van de natuur, maar ook in je Zelf. Laagsgewijs je Zelf afpellen tot de onbevlekte kern.
De natuurlijke cycli ondersteunen dit continuerende proces.
Planeetstanden en samengaan ondersteunen dit ook, om steeds dieper te bevrijden uit de karmische, collectieve en persoonlijke wonden van dualiteit.
Niet alleen in mens-zijn, ook galactisch en zelfs op kosmische niveaus.
Om steeds dieper te ontwaken uit de matrix van illusies.

Heb je Zelf lief. Eer en erken je Zelf voor alles waar je al voorheen bewogen (of geworsteld) hebt.
Heb je Zelf lief als een moeder haar pasgeboren kind koestert.
De nieuwe jij die geboren wordt heeft het nog nodig, als een zuivere krachtige basis, om van daaruit verder te groeien!

Fijne nieuwe maan en equinox gewenst!

@ Willemien Timmer, 20-9-17