Energie van het 3-3 Portaal

Vandaag wandelen we door de energie van het 3-3 Portaal.
Aanbeland in de maart energie, zijn we gevoelsmatig aanbeland in een heel andere energiestroom. Voel jij het ook?
De energie is wat lichter van aard en duidelijk voelbaar van een andere trilling dan februari. We stappen met de energie van maart ook de eclipsperiode in, wat maakt dat groeiprocessen nog meer geïntensiveerd worden. Meer onbewuste schaduwlagen in persoonlijk en collectief bewustzijn zullen aangeraakt worden om naar boven te komen en bewust te worden. Schaduw komt aan het licht!
Ook hebben we deze maand de lente equinox (20 maart)  terwijl op 1 maart de astronomische lente gepasseerd is.
Allemaal energieverschuivingen die voortstuwende en diepgravende energie met zich mee brengen. Maar tegelijkertijd neemt het licht toe. Letterlijk en figuurlijk.

De energie van de 3

De energie van de 3 resoneert met de (innerlijke) heilige drie eenheid. Je zou deze kunnen zien als man, vrouw en kind energieën. Het daadkrachtige, het liefdevolle zorgzame en het onbevangene vol vertrouwen.

Al deze kwaliteiten in jou willen in balans samen spelen. Mogen elk hun plek in jou innemen, gelijkwaardig aan elkaar.
Dat kan pas wanneer we door de interne onbewuste schaduwlagen heen durven te gaan, die deze maand ook open getrild worden. Waarvan de bedoeling is om deze bewuster te gaan doorzien en doorleven. Vanuit de nacht wordt de zon (jouw licht) opnieuw geboren.

In de vernieuwing en verdieping na de winterperiode is de energie van maart dus ook bedoeld om die nieuwe harmonie en samenspel van deze krachten en kwaliteiten in jou met elkaar uit te lijnen en eventueel bij te stellen waar dat nodig is. Daar zijn de perioden van naar binnen en naar buiten gaan in maart voor bedoeld. Een soort finetunen en uitproberen hoe dat werkt in jou in dit moment.

De energie van de 3 resoneert ook op de zonnevlecht, je krachtcentrum, je licht.
Het licht in jou dat weer vrij uit be-leefd en her-innert wil worden.
Jouw licht wordt deze maand gestimuleerd om herinnert te worden en  krachtiger naar buiten te komen.

Je zonnevlecht wordt geprikkeld om je oorspronkelijke ego zelf (gouden ego)  dieper door het verwonde ego heen geboren te laten worden.
Het gouden ego is de oorspronkelijke template en bedoeling van ego: dienstbaarheid aan de ziel in het geven van handen en voeten (uitdrukking geven dus) van de ziel in manifestatie op aarde.

Maar de tegenhanger hoort daar ook bij: waar wordt mijn licht nog belemmerd, ondermijnt, tegen gehouden of gedimd?

Dat zal in de energie van deze maand ook bewuster kunnen mogen worden.
Daar waar bewustzijn is, ontstaat ook wijziging of helderheid hoe je de licht-belemmerende patronen kunt omzetten, helen en transformeren.

De 3-3 portalen

De 3-3 portalen (3 maart, 12 maart, 21 maart en 30 maart) resoneren numerologisch allemaal op de 3-3 energie. Deze bekrachtigen ons in bovenstaande 3-kwaliteiten en de instromende verhoogde lichttrillingen op deze lineaire data zetten in 3D de poorten van bewustzijn open om dieper bewust besef over jouw licht of het gebrek daaraan in her-innering te brengen.

Ook zullen deze portalen de lichtkwaliteiten van de man – vrouw – kind kwaliteiten in jou stimuleren en bekrachtigen.
En de licht-belemmeringen in deze facetten van ons Zelf be-lichten om dieper te doorzien.

Dat geeft de kansen om verder te groeien, het oude fundament te vervangen voor een nieuw, bewust fundament, gebaseerd op innerlijke kracht, liefde en licht. En deze niet alleen innerlijk of energetisch te her-inneren maar deze ook te gronden en van daaruit te leven, in manifestatie op aarde.

Deze portalen resoneren in frequentie diep op de energie van de 8, de jaarenergie van 2024, opdat deze een soortgelijke trilling in zich draagt: het balanceren van polariteiten, dwz licht rn schaduw in balans brengen, mannelijk-vrouwelijk in balans brengen, zodat het 3-de veld (het kind als symbool voor nieuwe geboorte)  kan ontstaan.

Maart en de 3-3 portalen bieden je dus een mogelijkheid om in een diepere uitlijning met het innerlijk Heilig Huwelijk en de innerlijke Heilige Drie Eenheid te komen. Jouw licht overvloedig te her-inneren en naar buiten te stralen.
Daarmee overschrijven we het gebrek aan licht, kracht, Zijn naar een bewustere staat en diepere belichaming van wie jij werkelijk Bent!
In je kracht staan, je gouden bewustzijnslicht dieper te ervaren en van daaruit jouw licht in de wereld te brengen.

Heb een magische maand vol eigen lichtkracht, op weg naar steeds diepere balans!

© Willemien Timmer, 3-3-2024