Geslepen door de wind des tijds

 

Geslepen door de wind des tijds
Gevormd door alle ervaringen
Schurend en wrijvend
Ontstaat een nieuwe vorm

Ook wij zijn geslepen door de ‘wind des tijds’
door talloze ervaringen als mens, als Ziel
Zovele levens geleefd, geliefd, geleerd, geëerd
Zovele levens beschadigt, gewond, niet gewaardeerd

De wind des tijds blaast immer verder
Slijpend en schurend
Om nieuwe vormen aan ons te schenken
Telkens veranderend, steeds meer zichtbaar makend

Onze werkelijke kern wordt steeds meer zichtbaar
In alle vormen die wij zijn
Waarin de wind des tijds ons slijpt
En onze vormen keer op keer zichtbaar maakt

Voor wie de schoonheid werkelijk kan zien
Ziet in elke rimpel een verhaal
Een ervaring, een geleerde les van wijsheid
Een geheelde pijn

Waar door de innerlijke schoonheid van het Zijn
Van doorleefde ervaringen
En schuring van de wind des tijds
Met kracht haar verhaal laat zien

Wij allen zijn geslepen door de wind des tijds
In steeds veranderende vormen
Worden steeds meer zichtbaar in de wereld
Onze innerlijke schoonheid komt naar buiten
En alle oude jasjes worden weg geblazen
In de wind des tijds….

© Willemien Timmer, 22-5-2018