Gouden kracht

Wanneer de gouden kracht in jou
aangeraakt wordt om te ontwaken
Wat doe jij dan?

Is dat licht dan te pijnlijk aan je ogen?
Vlucht je weg in zekerheden,
comfortzones, ver weg van je Zelf?

Maak je je klein of herinner je
die pijnlijke momenten van misbruik
Daar waar je jouw kracht niet kon hanteren?

Wanneer de gouden kracht voelbaar wordt,
Is jouw gouden kracht welkom?
Om al je pijn te verlichten?

En durf je je hart te openen
Voor het nieuwe onbekende
Dat eigenlijk heel eigen en vertrouwd is?

Wanneer de gouden kracht in jouw wezen
Je wonden van binnenuit belichten
Wordt transformatie in gang gezet

Zodat in elke cel, in elke vezel
je jouw licht weer zal her-inneren
En zal stralen als de Bron die je Bent.

Wanneer de gouden kracht herrijst
En je licht van binnen naar buiten straalt
Daar waar het je aarding raakt en doorstroomt
Daar stroomt jouw Godskracht weer vrij
Daar belichaam je jouw Godsbewustzijn
En daar Ben je weer (afgescheidenheid) vrij!

© Willemien Timmer, 2-3-2020