Hathor en de Hathors

 

Er is een wezenlijk en voor velen onbekend verschil tussen Hathor en de Hathors.
Bij deze in het kort een kleine tekst en uitleg.

Velen verwarren de oud Egyptische Hathor met de energie van de Hathors die afkomstig zijn vanuit andere dimensiesferen en veelal werken via de poorten en energie van Venus. De Hathors die Meester(essen) zijn van  Klank, Kleur en Healing. Zij zijn multidimensionale Lichtwezens, Lichtmeesters zogezegd, die evenals vele andere Lichtwezens in de schepping dienstbaar zijn aan de Ascensie van het grote geheel, de aarde, de mensheid, en feitelijk alle scheppingsvelden.

Zij zijn uiteraard ook bekend vanuit het oud Egyptische veld, omdat ze ook toenertijd veelvuldig met de in hoger bewustzijn verkerende en getrainde ‘healers’ van die tijd samen werkten.
Er zijn vele Hathors, omdat het zogezegd een multidimensionaal bewustzijns- of sterren volk is, die momenteel voornamelijk via de energie van Venus (Liefdestrillingen op 4-dimensionaal niveau) werkt, omdat dit voor hen de meest toegankelijke ingang is om de (mens op) aarde te bereiken.

Vele soundhealers zoals bijvoorbeeld Tom Kenyon werken samen met de Hathors. Maar ook geïnspireerde muzikanten, energie healers, creatief expressievolle artiesten worden door hun energieën ‘beïnvloed’. Bewust of onbewust werken de Hathors met vele mensen samen om meer helende kleur- en klank composities op aarde neer te zetten.
Wanneer je in energie en bewustzijn met de Hathors samenwerkt kun je zeer krachtige trilling en frequenties ‘door’ geven die diep helend werken.
De Hathors zijn echter wezenlijk een andere frequentie, scheppingsvorm en wezens dan de oud Egypte Moeder ‘Godin’ Hathor. Hoewel er in de loop der tijd heel veel verwevingen, ook in uiterlijke afbeelding en attributen zoals de horens met zonneschijf er in zijn geslopen.
De Hathors worden vaak afgebeeld in menselijke lichaamsvorm met een specifiek gezicht en uitstaande (koeien) oren. Zoals deze afbeelding.

apofyliet.nl - Hathor Healing (Artiest onbekend)

De Netert (‘Godin’) Hathor is een heel andere frequentie, al kent zij raakvlakken in trilling met de Hathors. Waardoor waarschijnlijk ook zoveel onduidelijkheid ontstaat en dat vele mensen denken dat de Hathors hetzelfde zijn als Hathor.
Hathor wordt vanuit de oudheid afgebeeld als een koe, zij is de oermoeder van alle schepping en moeder van alle Neteru (‘Goden en Godinnen’, m.a.w. alle Goddelijke facetten binnen de schepping).

Zij wordt het meeste uitgebeeld als een koe die voeding (melk) brengt, oftewel voedende levenskracht schenkt. Hiermee wordt ook de link gelegd tussen de verbinding met Nut, de ‘hemel godin’, die dagelijks opnieuw de zon (schepping, vernieuwing, licht) baart.
Maar ze  kent ook andere verschijningsvormen zoals bijvoorbeeld de slang, een vrouwelijk figuur met koeienhorens en of koeienoren, een vrouwelijk figuur met koeienhoofd, , en in latere tijden (in verdraaide/ dualistische tijdslijnen) werd ze steeds vaker vereenzelvigd met Isis (kwaliteiten) en of Sekhmet. Vandaar uit komt ook de naam ‘Huis van Horus’ als moeder van Horus, waarin Hathor een overlap vormt met de rol van Isis.
Hathor wordt ook wel de Dochter van Ra of het Oog van Ra genoemd, ook verwijzend naar de linken met de Oer Scheppingskracht. Ra vormt daarin de mannelijke variant van de Oer Scheppingskracht die weer andere functies van Schepping weerspiegelt.

apofyliet.nl - Hathor(Artiest onbekend)

Haar Egyptische naam Hor-Het (later vertaald als Hathor) betekend letterlijk ‘Huis van Horus’. Wat verwijst naar het (oer) Moederschap, en de alomvattendheid,  van waaruit alle schepping en inzicht (Horus) voortkomt.
Als oer- of oorspronkelijk scheppend principe in de Hathor energie is in staat ook alle ‘misvormde’, verdraaide  en beschadigde schepping te herstellen in oorspronkelijke geheelde scheppingsstructuren.
De moeder energie kent tevens een energie van veiligheid bieden, een basis bieden, bescherming, (weder) geboorte, troost, omarming, koestering.
Hathor wordt niet voor niets ‘Huis van Horus’ en Moeder van alle Schepping genoemd. ‘Huis van Horus gaat over het draagvlak en de veilige ruimte waarin nieuw bewustzijn kan gronden en de Moeder van alle Schepping is die scheppingskracht die vernieuwing kan voorbrengen.

De symbolische horens met zonneschijf op het hoofd van Hathor weerspiegelen verschillende dingen. Enerzijds linkt het natuurlijk naar de symbolische vorm die aan de kracht van Hathor wordt toegeschreven: de horen van de koe. Anderzijds zou je de horens ook kunnen zien als twee armen die uitreiken naar het licht van Schepping of Bron. Maar zouden ook de wedergeboorte van de zon (levenskracht, scheppingskracht, het innerlijk Licht en de Bron)  kunnen weerspiegelen. In die zin als het geboortekanaal die zich opent om een nieuwe geboorte (van de zon/ het Licht) te kunnen baren.
Daarin ligt ook een wezenlijke link naar de kwaliteiten van Hathor, welke je terug ziet in de oude rituelen en tempels. Hathor werd geassocieerd met alle vormen van vrouwelijkheid, waaronder de geboorteprocessen en seksualiteit. Maar ook sensualiteit, vrouwelijke schoonheid, vrije expressie via dans, beweging, zang en klank. Vreugde, moederschap, conceptie, geboorte en vruchtbaarheid.

Hathor heeft gedurende de gehele Egyptische beschaving en dus vele duizenden jaren verschillende associaties en rollen mee gekregen, in latere tijden steeds meer versmolten ook met andere Neteru (‘Godinnen’) en aanvullende ‘rollen’ en vertolkingen. Er werd gedurende alle tijden geëerd. Ik vermoed dat daar binnen ook ergens (in steeds verder afgescheiden bewustzijn en dualiteit) de versmeltingen met de Hathors ‘van Venus’ er in is geslopen. Mede omdat de erkenning van, verbinding en samenwerking met sterrenvolkeren steeds meer in het onbewustzijn geraakt is.

Over beide is nog heel veel meer te vertellen, maar dat is voor een ander moment 😉

© Willemien Timmer 15-3-2019

Het verschil zelf ervaren?

Al vele jaren verzorg ik geregeld consulten en soms ook workshops vanuit de energie van en i.s.m.  Hathor als ook vanuit de energie van en i.s.m. de Hathors. Hierin worden de verschillen dieper belicht en voelbaar voor jezelf.

Op dit moment staat er niet direct een Egyptische of Hathor workshop in de planning. Maar mocht je daar belangstelling voor hebben, voel je vrij om te vragen of hou de activiteitenagenda in de gaten.

Het is wel altijd mogelijk om een Hathor Healing, transmissie en of activatie consult aan te vragen. Zowel op afstand als in de praktijk. Kijk daarvoor maar even naar de consultmogelijkheden die ik aanbied. Of voel je vrij om me te mailen via info@praktijk-apofyliet.nl