Het 6-6 Portaal

De energie van vandaag, het 6-6 Portaal,  is gericht op de 6-6-12 en of de 12-12 codering, wat opnieuw een verhoging van trilling en wijziging in ons bewustzijn betekend.

De 6-6 energie gaat over de diepste vorm van materie. Het gaat over het leven in de diepste vorm van materie, in het mens-zijn op aarde dus. En het proces wat we daarin doorlopen om steeds dieper te Ontwaken in bewustzijn.

De energie van 2019 gaat over de Blauwdrukken van Bron herinneren in alle dimensielagen. En de 2019 is ook weer de 12 energie, wat het volledige 12-voudige spectrum van onze multidimensionaliteit omvat  ( de Heilige Drie Eenheid plus de 9 ervaringswerelden of dimensies waar binnen we ervaringen opdoen).

De energie van 6-6-12 brengt dan ook de trilling voort om alle delen van ons Zelf, alles wie wij Zijn, dieper te verbinden en te gronden in de aardse sfeer. En binnen ons eigen mens-zijn en fysiek lichaam.

Ons mens-zijn is de lens en ervaring van waaruit wij hier en nu beleven en bewuster worden. Dat is ons uitgangspunt.

Tegelijkertijd zijn we in de materie aanwezig, in een fysiek lichaam om deze dimensie-sfeer zo persoonlijk mogelijk te kunnen ervaren als Ziel/bewustzijn.

Hoe dieper wij gaan herinneren wie wij Zijn, hoe dieper wij ons Zelf gaan gronden, hoe meer we alles wie we zijn weer op lijn en in balans met elkaar brengen.

Afgelopen jaren bewustzijnsgroei hebben we heel veel energetische en geestelijke groei en opschoning doorlopen. De afgelopen en huidige jaren van groei zijn meer gericht op de menselijke lagen, incl. het fysieke. Om ook daarin op te schonen, op te ruimen en ruimte te scheppen zodat ons hoger bewustzijn en al wie wij Zijn, echt op aarde in het lichaam en daar dwars doorheen, kan gronden.

Echter velen hebben een grote weerstand m.b.t. het op aarde zijn en m.b.t. hun eigen fysiek lichaam, hebben oordelen of zitten in afwijzing omtrent de 3-de dimensie. Zijn daardoor niet aanwezig in gronding, niet echt op aarde en niet echt binnen zichzelf.

Maar we staan aan de vooravond van weer een periode met verduisteringen en krachtige bewustzijnsshifts ( juli-aug) en dus is gronding belangrijker dan ooit. Echt aanwezig zijn, acceptatie van en erkennen van je menselijk lichaam en aardse zijn, zijn daarvoor meer dan essentieel.

Daar waar we niet aanwezig zijn in ons Zelf (ook fysiek) kunnen externe krachten ons onderuit vegen, daar kunnen niet-eigen energieën gaan besturen en zijn we geen meester over ons bewustzijn.

De energieën van het 6-6-12 portaal bieden een mogelijkheid aan vandaag om steeds dieper in vrede te komen met je eigen vaste materie als ook met de 3D materiële wereld waar je je in bevindt.

Hoe dieper jij je lichaam/materie kunt erkennen voor wat het is, kunt accepteren en eren, hoe meer je echt aanwezig kunt zijn, oordeelloos, in deze meest verdichte vorm van schepping.

De energie van vandaag zet hiertoe aan en stimuleert deze beweging naar dit (materiële) deel van je (totale) Zelf. Die een essentieel onderdeel is van jouw schepping en die de sleutelrol speelt in je ascensie/descentie proces: jouw lichaam.

Des te dieper we daar echt weer in aanwezig kunnen zijn, des te dieper we de oude stagnaties en wonden helen, des te krachtiger wordt ons lichaam weer kanaal en onderdeel van Bron die we Zijn. Waarvan ons fysiek mens-zijn de diepste vorm van dichtheid van Bronenergie is.

Je lichaam is je tempel om in jouw bewustzijn hier op aarde, in de 3-de dimensiesfeer te kunnen Zijn! En hier ons Totaal Bron Bewustzijn weer te gaan herinneren en integreren.

Hier is nog veel meer over te vertellen, de diepte in, maar dat is niet voor nu, want ik mag de consulten in.

Vanavond geef ik weer een transmissie en afstand activatie in deze energie. Daar zal nog meer informatie maar voren komen en ook zelf diep gevoeld mogen worden.
Meer info daar over vind je hier!

© Willemien Timmer, 6-6-19