Het 8-8 portaal

Daar issie dan, een van de meest krachtige portalen van het jaar. Een portaal die zeker de komende maanden diep door gaat werken, op voor-of achtergrond, in bewust- of onbewust zijn. De poort die jaarlijks een krachtige katalysator en stimulans is om jouw eigen innerlijke kracht dieper te helpen her-inneren en ontwaken.
Om jouw krachteloosheid om te zetten naar de kracht van je oorspronkelijk wezen. Om jouw oude ballast diep op te schonen zodat er weer ruimte (innerlijk) ontstaat voor jouw power, liefde, licht, passie, helend vermogen en vuur.

 

8-8, lineaire tijd, matrix en daar buiten

Binnen de matrix, waarin we in (beperkt) menselijk bewustzijn ervaren en leven en daarmee ook leven in de ingevoegde programma’s van tijd en ruimte, biedt de 8-8 poort een momentum in tijd waarop de energie en instroom van de mogelijkheden van de Leeuwen en Leeuwinnen frequenties mogelijk is. Deze frequenties stimuleren het herinneren van je Meesterschap en Godskwaliteiten.
Hoewel deze frequenties in schepping en buiten de matrix om altijd ter beschikking staan, is het het beperkte mens-zijn (de onbewuste staat binnen de mens)  die een ijkpunt nodig heeft waarop het weer met deze potenties in contact gebracht kan worden. Daartoe dient het 8-8 portaal o.a.
Elk portaal dient andere frequenties en kwaliteiten, potenties en mogelijkheden en dus andere golflengtes te wekken binnen ons bewustzijn. En worden zo gedoseerd de matrix in gebracht.
Waar je bewustzijn vrij is van de matrix, daar buiten uit kan reiken, zul je gaan merken dat deze frequenties niet gebonden zijn aan een dag, datum of lineair tijdsmoment. Maar ten alle tikden beschikbaar zijn voor ons bewustzijn. En dat zij ‘simpelweg’ golflengtes zijn waarop ons bewustzijn kan afstemmen.

 

Beleefd vanuit bewustzijn of onbewustzijn

Veel mensen binnen de matrix en het collectieve bewustzijn zijn zich helemaal niet bewust zijn van de hogere realiteiten of überhaupt van de mogelijkheid én realiteit dat zij veel grootser zijn dan hoe zij zichzelf als mens ervaren.
Veel mensen binnen de matrix leven vanuit de oude patronen en algoritmes van afgescheiden en in slaap gesust bewustzijn.
Tegelijkertijd ontwaken de laatste decennia en jaren steeds meer mensen in bewustwording, met dank aan de trillingsverhogingen die o.a. via de portaaldagen binnen stromen in de matrix.
En sommige mensen/zielen zijn al jaren ontwaakt en actief werkzaam in het her-ontdekken van wie zij werkelijk zijn voorbij alle oogkleppen, veroorzaakt door wonden, pijnlijke levenservaringen, conditioneringen, overleving en in mist gehulde lagen (onbewustzijn) door de matrix.

Ongeacht waar je bewust of onbewust in het leven staat. De portaaldagen en zeker de Leeuwenpoort 8-8 code werkt voor iedereen krachtig transformerend en omkerend in het collectief bewustzijn door.
In zowel de diep onbewuste als de reeds bewuste lagen binnen bewustzijn.
En trilt in ieder de potentie van eigen kracht aan, opent de weg van meesterschap en brengt hogere bewustzijnspotenties in beweging.

 

De 8-8 codering binnen de Leeuwenpoort

De 8-8 codering binnen de Leeuwenpoort trilt je bewustzijn zo diep aan dat dit gedurende de rest van het jaar gaat door rimpelen en telkens de onderliggende stuwende kracht is om verder te ontwaken, groeien en bewust te worden.

Zogenaamd ‘negatief’ (ik noem het liever gewond)  ego kan daardoor uitvergroot worden, zodat het bewust wordt en aan het licht komt. Zodat er heling mogelijk wordt. (Mits die bereidheid daar innerlijk is).
Alle vormen van kracht in jou krijgen hiermee ook een kans om wakker en bewust te worden, ontdekt  be-leefd en geïntegreerd te worden. Of dat nu gaat om licht kracht, hart kracht, passie, inspiratie, helende transformatieve kracht, samenvallen met de magie van Leven (synchroniteit) of je eigen blauwdruk en innerlijke mogelijkheden.
Alle vormen van ontkrachting, krachtmisbruik, onderdrukking van kracht, krachteloosheid, angst voor eigen kracht, etc. Kunnen daarmee onder een warme troostrijke en helende deken van genezing  en bewustwording komen te liggen. Zodat er transformatie ontstaat, de oude patronen oplossen en ons meesterschap steeds dieper her-innert kan worden.

 

Meesterschap

De Leeuw energie stimuleert om je eigen Koningschap te her-inneren. In zowel mannelijke, vrouwelijke als Kind potenties. En dus je eigen zuiverste, meest natuurlijke en grootste oorspronkelijke bewustzijn te her-inneren en in belichaming te brengen. Om op eigen benen te staan, verantwoordelijkheid te nemen, je spectrum aan ziels/Bron kwaliteiten en scheppingskrachten weer te herinneren, gronden en belichamen. Zodat deze in je mens-zijn weer gehanteerd kunnen worden.
Vanuit diep onbewuste staten is die volledige potentie uiteraard niet ineens te her-inneren. Die kloof is te groot om te overbruggen. Dat contrast is te groots om te bevatten in het menselijk (on) bewustzijn. En daarom gebeurt dat stapsgewijs, portaal voor portaal, worden er subtiel diepere laagjes afgepeld en wakker getrild. Dat is uiteraard liefdevoller dan in één klap de shock van onbewust zijn naar volledig geopend bewustzijn te maken.

Hoewel de energie in opbouw naar deze portaaldag al maanden toeneemt, en we al dagen in de voorwas voor deze portaalenergie zitten, is het tijden de 8-8 frequentie dag binnen de lineaire tijdsbeleving het sterkst en meest bewust te ervaren voor de meeste mensen in de matrix.

Tenslotte

Er is heel veel meer te vertellen over deze ‘materie’, en dat doe ik dan ook al jaren, waarbij ook stapsgewijs meer informatie hierover naar voren komt.
Voor nu wil deze informatie in de vorm van een artikel naar buiten stromen. Afgelopen dagen in de activatie workshops stroomde er nog veel meer informatie en bewust ervaren al uit de Leeuwenpoort frequenties. Te veel om in een artikel te gieten en niet altijd mentaal te begrijpen of vertalen, omdat het vooral gevoeld mag worden.

Heb een prachtige, krachtige en magische 8-8 Leeuwen poort Portaaldag!

©️ Willemien Timmer, 8-8-2022

 

Vanuit een ouder artikel over de 8-8 en Leeuwenpoort frequenties:

 

Man-vrouw-kind Eenheid

De 8-8 codering van 8 augustus biedt ook een verbindingsmogelijkheid en balancering aan op alle lagen van ons (Multidimensionaal) bewustzijn in de Mannelijke en Vrouwelijke velden. Deze Overkoepelende Blauwdrukvelden van ons wezen zijn de diepere doorgang naar hereniging met elkaar waardoor het Goddelijk Kind (nieuwe creatie) kan ontstaan. Deze is een doorgang naar ons Bronbewustzijn.
Wanneer wij weer volledig alle wonden van Man-vrouw-kind delen in ons geheeld hebben en deze gebalanceerd hebben kunnen zij versmelten en komen we weer in de volledige Bronresonantie terecht.

Het 8-8 Portaal biedt jaarlijks weer een nieuwe upgrade naar Kosmische en Goddelijke balancering daar in om ons daar dichter weer naartoe te brengen in ons Zelf.
Daarnaast, in de Leeuwenkracht, zal dit ook met kracht gepaard gaan. Krachtige verschuivingen zijn nu mogelijk met diepte transformaties om alle velden met elkaar te balanceren of uit te lijnen. Er is meer kracht dan ooit aanwezig om wezenlijke verschuivingen, diepere openingen en krachtige bewustwording plaats te laten vinden.

Het 8-8 Portaal zal daarbij niet alleen op de man-vrouw-kind velden inwerken, maar ook op de verbindingen van jouw hart en mens-zijn in lijn met de Gaia Codering/ Moeder Aarde en jouw kosmische verbindingen. Maar dat heeft ook invloed op jouw fysieke verbinding met de aarderealiteit en belichaming van jouw Zijn. Als ook met jouw Bron frequentie en hogere bewustzijnslagen. Zo ontstaat opnieuw een kosmisch gebalanceerde Drie Eenheid die uitgelijnd wordt, met kracht: Hart- Hemel- Aarde.
Deze uitlijning kan je enorm helpen om alle delen van jouw Zelf steeds dieper in de belichaming van je aardse mens-zijn in het hier en nu te brengen. Wat deel is van je volledige Zelfrealisatie Proces.

 

De 8-8 code en Leeuw

Het is de kracht van de 88, de dubbele bekrachtiging van Kosmische Balans die je naar dat Meesterschap toe leidt.
Dat betekend een krachtig portaal die je nog dieper stimuleert om alle lagen van jouw Wezen in balans te brengen en met elkaar uit te lijnen zodat je dieper uitlijnt met je eigen Innerlijk en Menselijk Meesterschap.

In de energie van de Leeuw en de Leeuwenpoort gaat dit met grote kracht gepaard, zodat er ook wezenlijke en of noodzakelijke verschuivingen kunnen plaats vinden. Daar waar dat misschien op andere momenten nog de kracht ontbrak om echt wijzigingen in je leven of groei door te voeren, gaat dat nu geheid en relatief makkelijker doorgevoerd worden. Of dat nu bewust gebeurd of niet, beleefd vanuit je menselijk perspectief. Vanuit hoger perspectief zal de wijzigingen en verschuiving naar nog meer Meesterschap en uitlijning altijd volledig samenvallen met en afgestemd zijn op je eigen Goddelijk Plan.

 

Wat kan dit alles voor jou betekenen?

Deze periode (in aanloop van en tijdens) de Leeuwenpoort in combinatie met de Vrouwelijke Blauwdruk activeert ten alle tijden in de Vrouwelijk Blauwdrukvelden dus je eigen Vrouwelijke Leeuwinnen en Koninginnen Kracht.
De power om weer op te rijzen in je Oorspronkelijke Scheppende, helende, zuivere (Mannelijke en Vrouwelijke) kracht. Die hart, passie, vuur, Ongekende Liefde en schoonheid kent. Maar ook daadkracht, doelgerichtheid en stevigheid.

De vrouwelijke kracht in ons biedt bedding aan alles wie wij zijn. Kan het veiligheid, koestering, acceptatie en liefde bieden, waardoor we ons Zelf dieper durven te ontvangen, aankijken, openen en omarmen. Of dat nu gaat om oude wonden en krachteloosheid als om onze schoonheid, kracht en ware Zelf.

Het betekend ook dat juist in het nu daarmee ook de tegenpool in jou aangetrilt kan worden: alles waarin je je krachteloos, passieloos, harteloos voelt. Daar waar je het gevoel hebt dat je geen daad- en draagkracht kunt bieden aan je Zelf. Waar je het vertrouwen in intuïtie, hart en gevoel bent kwijtgeraakt. Oude wonden van ontkrachting en versluiering die open getrokken worden. Maar juist met de Bedoeling om daar doorheen te gaan en je eigen Oorspronkelijke Kracht weer te kunnen gaan herinneren.

De Vrouwelijke kracht is er ook een van Oervertrouwen, Overgave en Acceptatie en kunnen zijn met dat wat Is. Zelfs als alles nieuw is, anders is dan het altijd was, en er geen ‘handleiding’ lijkt te zijn voor het pad dat je nu innerlijk bewandeld.

Natuurlijk zal het niet alleen je Vrouwelijke Blauwdruk veld zijn wat aangetrilt, hoewel dit deel van bewustzijn nu meer in de spotlight of op de voorgrond staat in deze periode.
Ook je Mannelijke Blauwdruk wordt uiteraard aangetrilt in de Leeuwenfrequenties en krijgt de stimulans om dieper op te gaan staan uit de oude wonden en in de oorspronkelijke kracht. Het Koning- en Meesterschap van het Goddelijke Mannelijke veld in jou wordt even zo goed wakker geschud. Daar, op dat niveau van groei waar je op dit moment bent. (Net als in je Vrouwelijke velden).

Ook in je Mannelijke energie kan dat dus leiden tot grootscheepse schoonmaak, het open trillen van oude verwondingen, patronen, overlevings- en strijders mechanismen. Oer oude patronen die je mogelijk leven na leven gehanteerd hebt vanuit de drang om te overleven in de duale wereld. Daar waar het mannelijke veld in feite ook het Oervertrouwen verloren is in de (begeleiding van en schepping vanuit de eigen) Bron.
Voor dat Oervertrouwen is juist weer de Vrouwelijke Blauwdruk belangrijk, want dat deel van je energie kan die beddingbieden, waarin het Mannelijke deel mag leren zakken en zich laten koesteren.

Het kan dus ook oude innerlijke strijd tussen man-vrouw energieën nog oproepen in je bewustzijn en ervaring. Maar ook hier geldt: de diepere Bedoeling is ook hier weer het bevrijden en bewust worden van het oude, om ruimte te scheppen voor het Oorspronkelijke bewustzijn.

© Willemien Timmer

 

AFSTAND ACTIVATIE EN TRANSMISSIE

Tijdens het 8-8 portaal zal ik weer een afstand activatie en transmissie verzorgen om deze energieën zo krachtig mogelijk bewust in je Zelf te gaan be-leven!

De activatie start om 20.30 uur en duurt tot ongeveer 21.15 uur.

De investering in je Zelf hiervoor bedraagt €33,33 incl. Btw en uitgebreid verslag. In dit geval zal ik gedurende deze activatie niet op mijn gebruikelijke werkplek aanwezig zijn, en kan het zijn dat ik geen internet verbinding heb, waardoor het verslag op een later moment verstuurd wordt i.p.v. dezelfde avond of volgende ochtend (zoals gebruikelijk is). Bij aanmelding wordt je hierover geïnformeerd!

Aanmelden kan via deze weg.