De vakantietijd breekt aan: Hoe bewust ga jij op vakantie?

Gisteren raakte ik in gesprek met iemand waarbij het thema naar voren kwam van gevoeligheid, energieën en vakantie. Een thema wat ik vaker voorbij heb horen komen de afgelopen jaren, en meestal rond de vakantie periodes.

Sommige mensen zijn met grote regelmaat bewust bezig met hun groei en bewustwordingsprocessen, zo niet op dagelijkse basis. Wat eigenlijk haast niet anders kan, want we zijn toch altijd wie we zijn, gevoelig, ontwakend en in een groeibeweging. Dat is niet alleen zo op het moment dat we er bewust mee bezig zijn. Ook als we er niet bewust van of mee bezig zijn is er ook altijd stroming, groei en beweging. Waar je ook gaat, je neemt je groei en leerlessen mee. Bewust of niet.

Hoe dieper je eigenheid geïntegreerd raakt, je bewustzijn en gevoeligheid, hoe bewuster het wordt dat je altijd, waar en wanneer dan ook in een doorlopende beweging van groei en energie uitwisseling zit. Of je er altijd wat mee doet is een tweede.

Dat betekend dus voor sommige mensen dat ze met grote regelmaat bezig zijn met hun innerlijke groei, maar op vakantie is het vakantie. Dan komt alles stil te liggen. Niet alleen alle werk en dagelijkse routine maar ook het innerlijk groei- en bewustzijnswerk. En dat terwijl deze tijdsperiode met veel meer ruimte en ontspanning juist de uitermate kans biedt om heel krachtig te groeien in bewustzijn.

 

Energie uitwisseling is er altijd, op vakantie of niet

Voor mij persoonlijk een ondenkbaar en ongekend gegeven om alle groei stil te leggen en het voelend vermogen of bewustzijn uit te schakelen. Niet bewust te zijn van mijn omgeving, de energieën die daarin aanwezig zijn en mijn verhouding daarmee.

Want energie, groei, beweging, stroming is er altijd en overal. Waar je ook bent en met welke reden. Of dat nu bewust is of niet.

Energie stroming en energie uitwisseling is gewoon een natuurlijk gegeven. Vakantie of niet, daar maakt de energie geen onderscheid in. Dat is puur iets van de aardse persoonlijkheid, die ‘denkt’ in tegenstellingen (polariteit).

Jij Bent energie, straalt energie uit. Alles IS energie.  Dat is een natuurlijk gegeven. En waar je je ook maar begeeft, jouw energie wisselt uit met de energie van de omgeving, de mensen die je ontmoet, de plaatsen die je bezoekt. Bewust of onbewust. Maar ten alle tijden verhoud jouw energie zich met de energie om je heen!

Des te dieper je geïntegreerd raakt in je hoger bewustzijn, des te gevoeliger wordt je hiervan en des te meer ervaar je hier bewust van. Daar waar je nog kunt dissociëren van je hoger bewustzijn (waar deze nog niet geworteld is en waar je persoonlijk zelf dus aan het stuur of aan de regie staat) kun je vakantie als vakantie beleven zonder het bewustzijn van de energetische uitwisselingen die plaats vinden in de gebieden die je doorkruist of in uitwisseling met de mensen die je ontmoet. Dan kun je terug stappen in ‘slapend bewustzijn’ oftewel onbewustzijn.

Dat geldt overigens niet alleen voor vakantie. Daar waar ego/persoonlijk zelf aan het stuur staat, ervaar je minder bewust tot helemaal niet wat ontmoetingen of omgeving energieën met je doen. Daar kan je ‘aanrakingen’ van buiten af echt buiten je bewustzijn houden, en wordt je vermogen om onbewust te projecteren gevoed.

Daar waar je beweging ‘naar binnen toe’ steeds meer geïntegreerd raakt, waar dat een nieuwe automatische stroming innerlijk wordt, om dicht bij je Zelf, je gevoel en jouw persoonlijk proces te zijn en blijven. Daar is een ‘geen ontkomen meer aan’ en daar is vakantie uiteraard een andere situatie dan de dagelijkse routine, maar daar zul je even zo goed je aanrakingen, energie uitwisselingen, omgeving energieën krachtig en steeds bewuster opmerken.

Daar waar bepaalde lagen nog niet geïntegreerd zijn en nog niet echt kunnen landen in jouw innerlijke Zijn, daar heeft je ego nog de bewegingsvrijheid om ‘er uit te stappen’, de deur naar bewust voelen te sluiten en gewoon onbewust op vakantie te gaan. Maar naarmate steeds meer lagen van jouw wezen echt landen, indalen en verankeren, daar lukt dat steeds minder. Simpelweg omdat je in die gebieden niet meer hecht aan onbewustzijn, en je steeds dieper voelt en erkent hoe energieën een natuurlijk gegeven zijn, zo ook de uitwisseling daarvan, je verhouding ermee en het voelen en weten dat elke plek een andere energie (Blauwdruk) heeft.

 

Je komt nooit zomaar ergens zonder een reden

Niets gebeurd voor niets. Zo ook de plaatsen van vakantie die je kiest en de mensen die je daar eventueel ontmoet. De energie uitwisselingen die je daar opdoet. Ook al is het ongemerkt.

Zelfs al kies je niet bewust de omgeving waar je vakantie wenst te vieren, dan nog beland je daar niet toevallig. Misschien is het verkozen vanuit persoonlijkheid (ego) maar dan nog stuurt je Ziel daar altijd weer in. Vanaf dat niveau ben je dat niet bewust en denkt gewoon iets te kiezen wat je leuk lijkt of aanspreekt. Maar subtiel op de achtergrond stuurt de Ziel vaak bij, zonder dat dat je kleine ikje dat weet.

Steeds interessanter wordt het te ontdekken op een bewust niveau waarom je naar een bepaald land of gebied getrokken werd, wat je daar kwam’ halen en brengen’ in energetische aanrakingen en uitwisselingen. Dit zul je voornamelijk alleen zelf kunnen voelen door je daar bewust op te focussen in gevoel.

Elk land, gebied, plaats of omgeving draagt andere energieën met zich mee en kunnen andere aspecten in je Zelf aanraken. Aanrakingen om healing op gang te brengen, om herinneringen op gang te brengen, om energieën weer te helpen laten stromen of wat dan ook. Sommige plaatsen kunnen weerstand oproepen, andere zullen je aantrekken. Daar kunnen vele redenen voor zijn zoals (onbewuste) Zielsherinneringen aan voorgaande/parallelle levens, zware energieën vanwege geschiedenissen, energieën die je triggeren op weerstandprocessen innerlijk, die je confronteren met jezelf op welke laag dan ook, energieën die je verhelderen, helen of bekrachtigen, die inspiratie opwekken, je opliften in trilling, of wat dan ook. Er zijn vele, vele redenen waarom iets aantrekt of afstoot.

Zelfs al kies je je vakantieplek niet heel bewust, altijd heeft de Ziel ergens een ‘vinger in de pap’ en stuurt bij om jou op de juiste plaatsen te krijgen waar je de voor jou juiste indrukken en energie uitwisselingen aan kunt gaan. Of het nu bewust is of niet. Aanrakingen en energie uitwisselingen die ergens, op welke wijze dan ook, jouw bewustzijnsgroei en menselijke groei zullen stimuleren, ondersteunen, voortstuwen, openen en verder helpen op een voor jou passende wijze.

 

Dagelijkse routine

Juist in de vakantie, waar de dagelijkse routine verbroken wordt, is de kans op groei, nieuwe indrukken en bewustwording groter dan ooit. Je mentale deel en routinematige werk, waar het persoonlijk ikje zo van houdt (want dat bied in zekere zin veiligheid en vastigheid, zelfs al vind je je werk niet leuk), worden juist in de vakantie extra uitgedaagd. Vaak is het menselijk, persoonlijk zelf moe van een lange periode werken en is toe aan ontspanning. Juist hierdoor gaan we eigenlijk alleen maar opener staan voor energetische indrukken en uitwisselingen. Daar waar normaal gesproken je persoonlijk ik juist de deur op slot zou houden voor een nieuwe instroom van energieën, daar staat nu de deur op een kier. Persoonlijkheid is immers op vakantie en hoeft niet zo nodig te bewaken, is moe en minder alert.

Dus in feite zul je meer indrukken, energetische uitwisselingen oppikken dan ooit, juist ook omdat je je misschien op ander grondgebied bevindt, met andere energieën en dat biedt nieuwe groeikansen en bewustwording aan.

Juist door bewust te onderzoeken wat het met jou doet, op vakantie, kan je meer inzicht verschaffen in wat je innerlijk zoekt of bewust wenst te krijgen. Daarvoor dient echter wel je hart en bewustzijn ingeschakeld te worden (en niet op standje ‘uit’ want we zijn op vakantie) en mag de focus net zo goed als alledag gericht zijn op wat je ervaart.

Vakantie tijd is juist een ultieme tijd van diepere bewustwording omdat de strakke matrix van dagelijkse routine doorbroken wordt en deze is voor veel mensen als een keurslijf die je bij jezelf weg houdt.

Waarom voel je je op de ene plek op je gemak en trekt deze je aan en waarom lijkt een andere plek weerstand of tegenzin op te wekken? Wat voor soort mensen en situaties ontmoet je en wat doet dat met je? Hoe bewust kun je de energieën van de omgeving waar je vertoefd ervaren? Of wat dat in elk geval met jou doet?

Ook hierin is groei weer een keuze. Hoe bewuster die keuze is, hoe helderder je het zult krijgen. Hoe bewuster je kiest om dicht bij je Zelf en jouw gevoel te zijn en blijven, des te bewuster zul je de verschillende omgeving energieën gaan opmerken. Energieën die er altijd al waren, waar je je doorheen bewoog, waar jouw energie zich mee verhoud, alleen was het eerder niet bewust misschien. Dit is te allen tijde een interessant gebied om bewuster in te groeien. Maar de gelegenheid van vakantie echter, biedt heel andere kansen en mogelijkheden hiertoe, dan wanneer je in de dagelijkse routine zit, omdat er meer ontspanning aanwezig is.

Hoe bewuster van jezelf, hoe bewuster van je omgeving

Voor mij persoonlijk is het ondenkbaar om echt ‘op vakantie’ te gaan en alle deuren naar groei en bewustzijn te sluiten. Hoewel ik natuurlijk weet hoe divers de menselijke ervaring is en kan zijn.

Ik heb nooit anders ervaren dan dat aanwezig zijn in andere omgeving of landen een andere energie, andere ervaring en wat voor soort andersoortige aanrakingen in je gevoel en bewustzijn brengt. Ik kan de deur daartoe niet sluiten zonder een wezenlijk deel van mezelf af te sluiten.

Nu weet ik ook dat dat wat voor mij natuurlijk is, voor heel veel mensen niet zo natuurlijk is. Het hangt er ook vanaf in welke stukken je Ziel wenst te groeien, en welke deuren als een natuurlijk mechanisme gewoon open staan of dichtgetimmerd zijn.

Ik heb nooit anders ervaren dat andere omgeving, andere energie is, en dat die wat anders met je doet. Sommige plaatsen prettig en verheffend, andere zwaar en neerdrukkend, belemmerend.

Het is interessant om daarop door te voelen, te duiden wat er precies haakt of raakt, wat er exact gebeurd IN jou op zo’n moment waarop dat krachtig voelbaar is. Vroeger was dat misschien minder bewust dan nu in wat er exact gebeurd, maar ik heb het altijd ervaren, het verschil in energie en wat het met me deed en doet.

Naarmate je je Zelf steeds dieper kent of leert kennen, en je bewustzijn steeds dieper echt indaalt en integreert, wordt het duiden er van ook steeds makkelijker. Je hoeft daarvoor echt niet per definitie helderziend of -wetend te zijn. (Wat overigens niet eens garantie is of je de informatie dan juist kunt vertalen, in het juiste perspectief!)

Bewustzijn over je Zelf, dichtbij je Zelf en je gevoel vertoeven, verheldert heel erg veel en geeft je alle antwoorden die je nodig hebt voor jouw verdere groei.

Dan ga je steeds bewuster ervaren wat de energie uitwisselingen met je doen, welke energieën bij je passen, waarom bepaalde plaatsen weerstand opwekken, waarom bepaalde plaatsen aantrekken, wat jouw ‘rol’ in dat gebied is, wat je komt ‘halen en brengen’ of komt aanraken in je Zelf of het Wereld grid…

Wat is jouw verhouding met het Al? En waarom wordt je in je zoektocht daar naartoe juist door een specifieke plek getrokken? Waarom wil je juist daar heen op vakantie? Wat roept een plek in jou op? Hoe bewust zijn jouw innerlijke gevoelsdeuren geopend op vakantie?

Er ligt een hele ontdekkingswereld open om verder bewust te worden!

 

Ik ben benieuwd hoe jullie op vakantie gaan beleven!

 

© Willemien Timmer 5-7-2016