Inspiratie

Het is zo fijn om regelmatig van mensen terug te horen dat wat ik uitdraag hen mag inspireren op hun eigen unieke pad. Daar gaat mijn hart van zingen!
Want ik probeer ook maar zoveel mogelijk dat te doen (of eigenlijk te Zijn) en te delen waar mijn hart naar uit gaat, waar mijn pad me naartoe leidt in groei en bewust ontwaken en wat ik ‘onderweg’ daarbij tegen kom. En dat inspireert mij dan weer om daar over te schrijven, het te delen of het op een andere manier in de vorm te gieten, zoals bijvoorbeeld in de workshops die ik geef.

De kunst van interpretatie van alles wat op je pad voorbij komt, ligt in je hart, in je gevoel, in een weten en in een verstild luisteren waardoor er innerlijk verstaan komt. En dat is vaak wat ik deel, op velerlei manieren. In een vorm gegoten die op dat moment het beste bij die ervaringen past. Of dat nu een schrijfsel is, een gedicht, een workshop of iets anders. Het gaat dan om geïnspireerde informatie die een nieuwe vorm heeft aangenomen, vanuit het doorleven ontstaat de versmelting met mijn Zijn.

 

In feite is alles in het leven en alles in je Zelf bijzonder inspirerend!

Mijn inspiratie put ik uit alle mogelijke ervaringen die ik op doe. Hier op aarde en overal en nergens binnen dit Multidimensionale Goddelijke Universum. Of dat nu via de energieën die naar me toe komen, door me heen stromen en weer her-inert worden tot me komt. Of dat oude kennis is die weer open gaat en gevoeld en geleefd mag worden. Of door de symbolieken, signalen en dat wat zichtbaar is wat op mijn pad verschijnt, bijvoorbeeld in de natuur, het dagelijks leven, in mijn diepste Zelf. Of dat het via Lichtbegeleiding, Broeders en Zusters van waar dan ook in dit Universum of juist van een enkel klein bloemetje op mijn weg komt. Eigenlijk overal kan inspiratie van uit stromen, als je je ogen en hart geopend hebt en ontvankelijk voor het Grotere Geheel in het leven staat.

Maar bovenal put ik ook inspiratie uit de verbinding met jullie, lieve mensen. Jullie ervaringsverhalen van het pad hier op aarde, jullie groeistappen, de knelpunten die je daarbij ontmoet, de uitdagingen die je Ziel je aanreikt. Maar ook de wijsheid en inzichten die doorleefde ervaringen met zich mee brengen. De manieren van ervaren, de rollen die we allen spelen, de herkenning van elkaars weg en al het andere.

De werkelijke ont-moeting van elkaar werkt inspirerend ten top, in alle momenten! Omdat de échte ontmoeting van mens tot mens, van hart tot hart, van bewustzijn tot bewustzijn en van Bron tot Bron GELIJKWAARDIG is!

Elke ontmoeting is anders en uniek, elke keer opnieuw.  En ja, het kan het een en ander in beweging zetten. Dat doet soms ook even zeer, juist daar waar je elkaar in niet-gelijkwaardigheid ontmoet. Want niet elke ontmoeting hoeft per definitie even leuk, bijzonder, liefdevol of inspirerend te zijn. Maar altijd weer leer en groei je er van, en brengt het uiteindelijk terug in een grotere opening naar wijsheid, instroom van nieuwe inzichten én inspiratie!

Het fijnste zijn natuurlijk de ontmoetingen waarin je feilloos op elkaar ‘aanklikt’, waar je op dezelfde golflengte zit en waar je elkaar (h)erkent. Dan ontmoet je elkaar echt gelijkwaardig, ongeacht de op welke laag, vanuit welke ingang of in welke bewustzijnsvorm dan ook.
Dat levert per direct (‘instant’) inspiratie op. Of brengt een stroming teweeg waardoor inspiratie begint te ontwaken en gaat borrelen. Om er op een later oment uit te komen.

 

Inspiratie wekt inspiratie

Dat is wat jullie me ook laten zien en voelen. Wat jullie me teruggeven door te melden hoe iets wat ik geschreven heb, via een sessie of workshop weer voelbaar heb mogen maken of wat ik ook maar neerzet, dat jou weer geïnspireerd heeft om jouw unieke inspiratie, kracht of kwaliteit neer te zetten. Of dat het je van moed, hoop of kracht heeft voorzien.
Zo zie je inspiratie is een stroming, een energie, die voedt. Die circulair is, die door stroomt van het ene hart naar het andere.

 

Inspiratie is uniek, oneindig creatief en houdt nooit op

Mits je put uit je eigen bewustzijn en inspiratie. Kijk, met kopiëren van andermans inspiratie kun je misschien even leuk mee varen, maar dat houdt op een gegeven moment op. Dat valt ergens om.

Mijn ervaring is dat inspiratie doorvoeld, doorleefd, doorgrond mag zijn. Dan komt het pas werkelijk binnen, dan kun je pas werkelijk putten uit je eigen Oneindig Creatief Bewustzijn die jij als Bron bent. En van daaruit kun je vorm geven aan jouw inspiratie. Dan ontmoet je ook overal de Magie, doorzie je de signalen en symbolen op je pad, ontvang je de boodschappen die altijd (ja altijd!) doorlopend naar je toe stromen, vanuit je eigen Bronbewustzijn.

 

Inspiratie is inspirerend, ook voor je Zelf

Mijn mens-zijn kan intens genieten van nieuwe puzzelstukjes, brokstukjes inspiratie die op komen borrelen, die soms nog niet hapklare brokjes zijn, maar puzzelstukjes. Waarbij het een puzzeltocht wordt, om de passende andere onderdeeltjes bij te zoeken. ‘zoekend’ in het eigen Oneindig Creatief Bewustzijnsveld, wat je Bent als Bron, als Schepper om de broodkruimels inspiratie aan elkaar te kunnen koppelen. Zodat het doorvoeld, doorleefd, doorgrond en gegrond kan worden. Van waaruit weer mogelijke nieuwe vormgeving op het aardse vlak kan ontstaat. Het zijn processen en stromingen op zich. En dat houdt het leuk, spannend, creatief en oneindig. Want elke inspiratie krijgt weer een vervolg. Als het ene stuk volledig doorgrond en doorleeft is, vorm gegeven is, komt een vervolg vrij. Je bouw weer verder op de inspiratie  die er al was, die alweer eigen is gemaakt. En deze veranderd daardoor, dijt uit, expandeert en groeit. Verder en verder. Om steeds dieper in contact te komen met die Oneindigheid van Bron in jou, die alles Schept en oneindig inspirerend is.

 

Elke ontmoeting werkt inspirerend!

Elk (levens) verhaal werkt inspirerend! Hoe je mens-zijn het ook maar ‘labelt’ en beoordeeld. Of het nu (vanuit menselijk perspectief) direct zichtbaar en voelbaar is of niet. Of het nu vanuit menselijk perspectief een prettige gelijkwaardige, gelijkgestemde ontmoeting is of niet. Overal waar we elkaar ‘aanraken’ met ons bewustzijn, wat gebeurd in elke ontmoeting, kunnen er nieuwe inspiratie lagen aangeraakt worden. De kunst is om er voor open te staan, het gewaar te zijn, te durven voelen, te durven zien en te ontvangen!!!

 

Inspiratie is uniek

En helpt je je eigen Zijn steeds dieper te her-inneren, doorgronden en neerzetten. We zijn allen deel van het Geheel, maar daarbinnen elk een uniek facet van Bron. En daar waar jij jouw unieke inspiratie weer durft toe te laten, naar buiten durft te laten stromen, weer durft te ontvangen, daar ga je steeds meer in jouw authentieke kracht staan. Daar wordt jij steeds dieper zichtbaar in wie jij werkelijk Bent (voorbij de beperkte denkbeelden van je menselijk wezen, wat daar slechts zo’n klein deel van is). En kom jij steeds dieper tot de realisatie dat je Schepper en Bron Bent, en via jouw unieke inspiratie ok de inspiratie in anderen kunt ‘aanraken’.
Hoe authentieker jij je Zelf durft te Zijn en dat te leven, hoe inspirerender dat werkt ook voor de ander, om hetzelfde te doen.

©Willemien Timmer, 13-6-2017

Durf jij je ook te laten inspireren? Wens jij jouw inspiratiebron ook aan te boren?
Kijk eens op de website van Spirituele Praktijk Apofyliet en laat je inspireren!
Praktijk Apofyliet biedt vele mogelijkheden (als coaching, persoonlijke consulten en workshops) om ook jouw verbinding met je Zelf en dus ook jouw unieke Blauwdruk van Inspiratie verder te ontwikkelen openen en activeren!