Kristal of kristal?

Zo leuk als je een vraag krijgt, om deze ook te kunnen beantwoorden vanuit eigen gevoel, ervaring en bewustzijn. En van waaruit een steeds groter plaatje en spiegeling van ons mens-zijn ontstaat. Van vraag naar een aan deze tijd gerelateerd conclaaf šŸ™‚

Wat spiegelen kristallen ons wel niet allemaal? Nou, dat is een heleboel, op even zoveel multidimensionale lagen als wij en zij Zijn.
Naar aanleiding van deze vraag ontstond een verheldering in de spiegeling hoe het zit met individueel- en collectief bewustzijn. En hoe dat van invloed is op ieders ascensieproces in de energie van deze tijd.
Het is maar net vanuit welke hoek (laag of perspectief) je kijkt…

De vraag:

Wat is nu het verschil tussen Evolution Jewelry en gewone kristallen?

*Gewone kristallen groeien in de aarde.Ā  Een proces van miljoenen jaren. De mineralen in de grond vormen het kristal, in zuiverheid maar vaak ook met insluitsels (van andere aarde ingrediĆ«nten, water, zand, ijzer, etc. Die in de aarde aanwezig zijn. Deze zijn ook mede bepalend voor de energie van een kristal(soort).
Kristallen groeien vaak in groepen (clusters, geodes, grote brokken) die na delvingĀ  gebroken worden en los verkocht.

*De kristallen van Ascension Jewelry groeien in een laboratorium. Een natuurlijk proces van miljoenen jaren wordt in veel kortere tijd nagebootst. De zuivere ingrediƫnten die hoofdbestanddeel zijn van een kristal worden geselecteerd, bijproducten als zand, water of materialen die voor onzuiverheden qua insluitsels kunnen zorgen, worden daarin niet mee genomen. Dus de meest pure vorm van kristal zonder bijproducten als insluitsels wordt gecreƫerd.
Laboratorium kristallen groeien niet als clusters of geodes maar op zichzelf.

Wat weerspiegeld dit nu? En wat weerspiegeld dit voor ons ascensieproces?

Kristallen komen allemaal voort uit een soort van familielijn. Een losse punt komt in oorsprong voort uit een cluster van vele kristallen. Een kleine brok komt meestal voort uit een veel grotere brok.
Ergens zijn de meester kristallen dus een individu geworden, waar ze van oorsprong behoorden tot een ‘groep(sveld) en groter geheel, waar zij van zijĀ  afgescheiden geraakt.
Een prachtige spiegeling dus ook van ons bewustzijn wat voortkomt uit Bron, een familie-of groepsbewustzijn en uiteindelijk afgesplitst is in individueel bewustzijn.

Echter, als we diep naar onszelf kijken zien we vaak nog de wens naar je ergens mee verbonden willen voelen, ergens bij willen horen. Ook de spiriwiri hang naar het (Lemurische) groeps- en Eenheidsbewustzijn is levendig aanwezig. Uitspraken als ‘wij zijn Een’ en een terug willen keren in groepsverbindingen, love and light aanhangen, slechte of geheel afwezige gronding en hangen aan elkaar ( samen dragen, parasiteren) verwijzen allemaal naar een verlangen naar en herinnering aan het groepsbewustzijn. En vaak een niet acceptatie, ontkenning of weg willen vluchten voor het individueel bewustzijn, waarin we vooral de vele wonden ervaren ( overleven, eenzaamheid, slachtofferschap, verwondingen etc.). En daarvoor dus ook geen verantwoordelijkheid durven of kunnen nemen.

Met andere woorden: er is geen of te weinigĀ  verbinding met het individueel bewustzijn, weerstand daarop of geen acceptatie van dat feit ( van afgescheiden zijn). Wij als mens blijven daar vaak ellenlang rondjes in draaien.
Kristallen echter spiegelen ons die pure acceptatie. Laten zien dat zij een stralend en krachtig individu kunnen zijn, ook zonder de groep daar kunnen wij ons mee verbinden, om ook die innerlijke spiegeling dieper te gaan doorgronden in die lagen waarin wij dat nog moeilijk vinden.
De kunst is wel om dat echt aan te kijken en toe te laten. En velen durven dat niet aan omdat de hang naar ‘liever samen’ altijd weer groter is.(vanuit het oertrauma van afgescheidenheid en de pijn daarvan durf je het niet aan).

Verbindingen met collectief bewustzijn

Echter op subtiele lagen blijft (net als bij ons) ook de verbinding met het groepsveld, het cluster of geode en de andere samen gegroeide kristallen bestaan.
Natuurlijk, op heel hoge lagen van bewustzijn zijn wij nog steeds Een. Echter op dit aardse niveau niet.
Exact wat de kristallen spiegelen! Het aardse kristalpuntje is gescheiden van de familie- en de groep (Bron en zielsfamilie).
Net als wij, als mens!
Maar ook wij zijn op de subtielere lagen nog altijd verbonden met Eenheid en Bron. We kunnen dit echter niet volledig gronden en belichamen voordat we alle onzuiverheden, weerstanden en niet-acceptatie van ons individuele Zelf hebben omarmt en geĆÆntegreerd.
Op het moment dat we dat niet kunnen blijft op subtiel niveau wel de groepsenergie ( het collectief bewustzijn) ons beĆÆnvloeden. Ook zonder dat we ons dat bewust zijn. Dat kan positief of negatief werken.
Wanneer de hele groep geen acceptatie kent, wordt dat in ieder individu versterkt en wordt de hang naar ‘samen dragen’ alleen maar groter en blijft ontwikkeling van het individueel bewustzijn uit.

Individualisatie

Terwijl ascensie juist gaat om vanuit een groepsveld je eigen individualiteit te ontdekken, ontwikkelen en te gronden.
Waarbij jij jouw unieke plek in het geheel (groepsveld, gesymboliseerd door de flower of life) inneemt. Als een zuil van licht ga je dan jouw unieke plek innemen. In jezelf, op aarde, in het collectief en wordt je een belichaamde dragende kracht. Zowel individueel als in het collectief. En kan er vanuit die eigen kracht en verantwoordelijkheid voor die kracht een gelijkwaardige verbinding met het geheel ontstaan. Dat brengt een constructieve kracht op gang waarin ieder in het groepsveld aangezet en geholpen wordt om in eigen individuele kracht te gaan staan. De oorspronkelijke ruimte in te nemen. Maar ook vandaar uit ontstaat een groot levend (flower of life) veld die (nieuwe) schepping ademt. Vanuit verbinding met en zichzelf en en het geheel, in lijn en gelijkwaardigheid met elkaar.

Een kristal weerspiegeld dit feilloos. Het is een individu die op zichzelf staat. Met individuele blauwdruk en kwaliteiten en eigen kracht. Maar is tevens nogĀ  gelijkwaardig verbonden met Bron, groep, collectief.
Dat is wat wij in de creatie als mens mogen leren: volledig op eigen benen staan, en tevens deel van het geheel zijn.

Wanneer dit niet geaccepteerd,Ā  gestabiliseerd, gebalanceerd, gegrond en belichaamd is, is het mogelijk om ook last te ondervinden van de groep, het collectief dat is wat op grote schaal gebeurd in de spiriwiri cultuur o.a.
Zelfs dat wordt soms weerspiegeld door een kristal( en de groepsverbinding). Wanneer 1 kristal uit een collectief misbruikt is of een lagere frequentie op neemt, gaat dat door ‘zingen’ in de groepsverbinding en gaat elk niet gegrond kristal/individueel persoon daarop mee resoneren. Zo kunnen dus ook niet opbouwende kristallen, negatieve stromingen doorgegeven worden aan een heel veld.
Elk kristal of individu wat niet stevig in zichzelf staat wordt met gemak dan onderuit gehaald en gaat in dezelfde trilling (gedachten, gevoelens) mee resoneren.
Andersom ( in positieve zin) is dat uiteraard ook zo.

Terugkomend op de weerspiegeling van de kristallen

Om nu terug te komen op het verschil tussen gewone kristallen en laboratorium kristallen.
Een kristal wat individueel gecreƫerd is (de man-madekristallen), dragen deze groepsverbinding dus niet. Staan daar letterlijk los van! Dat betekend dat een dergelijk kristal je uitermate goed kan helpen om steeds dieper in jouw individuele kracht, energie, blauwdruk en belichaming te helpen ontdekken, omarmen, integreren en belichamen.
Hoe eng of moeilijk je dat ook vindt
Wil je werkelijk je Zelf ontdekken en ontwikkelen, dan is die individuele kracht ( je blauwdruk) ontdekken noodzakelijk om terug te keren in de volledige en gelijkwaardige Bronverbinding.

De valkuil van meedeinen op een collectieve stroming is niet aan de orde met deze kristallen, omdat ze individueel bewustzijn op zich zijn vanaf ‘geboorte’ (schepping).
De kracht zit daarin dat het een ultieme kans biedt om in opperste zuiverheid ( zonder insluitsels en dus zonder invoegingen) je pure individuele kracht te vinden, binnen je Zelf.
De kristallen komen immers voort uit de meest zuivere ingrediƫnten en materialen om het perfect zuivere kristal te vormen.

Dus juist in deze tijd, waarin de Oorspronkelijke Mens coderingen dieper en dieper ontwaken en activeren kan een kristal wat individualiteit ontdekken stimuleert van grote waarde zijn. Omdat het ook het onbewust hangen aan collectieve resonanties niet ondersteund, maar juist een dieper naar je Zelf toe bewegen, je eigen kracht ontdekken, je eigen stralende schoonheid ontdekken, je eigen individueel bewustzijn helpen ontplooien. Wat ruimte schept om ook jouw Oorspronkelijke Mens coderingen werkelijk te kunnen ontvangen, gronden en belichamen!

Een heel verhaal op 1 simpele vraag, maar de inspiratie van deze tijd laat steeds helderder zien hoe alles met alles samenhangt en verweven is, waar de valkuilen en tricky things aanwezig zijn. Evenals waar de mogelijkheden zijn om werkelijk je groei, in overeenstemming met het moment te kunnen oppakken!

Ā© Willemien Timmer, 22-7-2019

Meer weten over de Evolution Jewelry? Neem hier dan eens een kijkje!

Meer weten over de energie en groeiprocessen van deze tijd? Bekijk deze website eens, er staan vele artikelen en activiteiten die je daar meer informatie over kunnen geven!