Lente equinox: Shift op komst!

We naderen de lente equinox (20 maart), nieuwe maan (21 maart), het derde 3-3 portaal (21 maart), het 23-3-23 portaal en een krachtige astrologische wijziging (24 maart). En dat alles in een paar dagen tijd, opeenvolgend aan elkaar.
De energie is al enige tijd in opbouw naar deze shift toe en het is goed mogelijk dat je dat voelt.
De energie is wiebelig, uitdagend op persoonlijke thema’s, krachtig en wispelturig.

Polariteiten worden uitgelicht

Je kunt het gevoel hebben of je heen en weer geslingerd wordt, ook tussen blijdschap en het even niet meer weten. Besluiteloosheid, triggers op onbewuste patronen en schaduwkanten binnen jezelf als ook in de buitenwereld.

Oude systemen en patronen (in binnen- en buitenwereld) die zo lang dominant zijn geweest functioneren niet meer, toch zijn zij nog steeds aanwezig en proberen nog steeds hun stempel te drukken.
De frustratie, onmacht, boosheid die dit kan opleveren kan je helpen je eigen aanhakingen hierop nog te doorzien. Om je eigen kracht te (her)vinden, moed, vertrouwen, doorzettingsvermogen en creatieve stromingen die voorheen ongezien waren, te her-inneren.

Vermoeidheid, moedeloosheid, snakken naar zon en lente, naar vernieuwing, kan opspelen op het moment. Het verlangen naar licht, lucht, ruimte en nieuw speelveld komt voort uit de innerlijke herkenning van de shift die nadert. Als mens kan dit nog onbewust zijn, je hoger bewustzijn (h)erkent echter de potentie en mogelijkheden van deze nieuwe stroom.

De oude zwaarte is van ons af aan het vallen, maar dat proces gaat langzaam, stap voor stap, en lijkt een never-ending-story. Doordat er zoveel lagen bewustzijn maar ook onbewustzijn mee gemoeid zijn.

Het lijkt vaak lastig navigeren door die innerlijke wirwar van gevoelssensaties die dat oplevert, en de uitersten die daarbij aan bod komen (van diepe moedeloosheid tot diepgevoelde vreugdemomenten). Welke simpelweg aangeven hoeveel lagen ermee gemoeid zijn en hoe gepolariseerde energieën (beide zijden van de medaille) aangeraakt worden. Pas wanneer beide kanten belicht en doorleefd zijn, kun je je midden (de balans) vinden.

Persoonlijk zie ik het ook letterlijk in de materie gebeuren. Alles wat oud is en niet meer functioneert, breekt af, gaat kapot. Het vraagt om vervanging en vernieuwing.
Oude systemen functioneren niet meer maar proberen angstvallig vast te houden aan het oude bekende, terwijl het zichtbaar afbreekt en doorzien wordt. Als mens kan dat nog wel stoeien zijn met hoe daarmee om te gaan, waarop te navigeren om zonder kleerscheuren je weg daardoor heen te vinden, vanuit bewustzijn, met de focus op vernieuwing  balans en oorspronkelijkheid. Want het oude is als een kat in het nauw, wat aardig om zich heen klauwt. Zowel innerlijk als zichtbaar in de uiterlijke wereld.

Fysieke reacties

Ons mens-zijn ervaart dit alles vaak als vermoeiend. Mede doordat het niet alleen energetische wijzigingen betreft, maar inmiddels ook diepe fysieke wijzigingen. Ergens hebben we een punt bereikt in de collectieve groei waarbij elke energetische wijziging ook direct diepgaande fysieke effecten, reacties en wijzigingen teweeg brengt.
Niet pas levens later in de evolutiecyclus maar vrij direct.
Niet altijd makkelijk in de menselijke ervaring, wel een mooi teken omdat het aangeeft dat alle lagen incl. het fysieke mee wijzigen in de processen die nu doorlopen worden.
Uiteindelijk zet dat echt zoden aan de dijk en opent dat de poorten voor werkelijke belichaming van eigen hoger bewustzijn en het neerzetten van je meesterschap in de manifestatie op aarde.

Dat betekend dat alle onbewuste imprints van afgescheidenheid, dualiteit en verwondingen in het menselijke- en fysieke bewustzijn nu ook geheeld worden. Maar dat houdt ook in dat er veel fysieke reacties en of ongemakken met de bewustwordingsprocessen gemoeid zijn tegenwoordig. Veel meer dan de afgelopen decennia, eeuwen en levens.
Ons lichaamsbewustzijn wijzigt, schoont op, ontdoet zich van die oude stagnaties en onbalans. Dat schept ruimte voor de instroom van de oorspronkelijke energieën op die plekken waar eeuwenoude stagnaties ons vast gezet hadden.

Kristallijn bewustzijn

Het koolstoflichaam is langzaamaan aan het ontdoen van de zwaarte die het kristallijne bewustzijn heeft buiten gehouden. Onze oorspronkelijke kristallijne lichtstructuur kan daardoor weer steeds dieper her-innert en geïntegreerd worden. Onze lichtstructuur die de geometrie of blauwdruk is om hoger bewustzijn werkelijk in materie door te laten stromen en vorm te geven/tot uitdrukking te brengen. Onze geest die de materie bezield is wakker aan het worden, maar heeft wel ruimte nodig om zich weer te kunnen nestelen in het menselijke aspect.

De shift van volgende week

Dat zijn de globale processen die zich al langere tijd aan het ontvouwen zijn. De shift die voor de deur staat zal daar een versnelling in aanreiken en mogelijk een diepere bewustwording op deze processen brengen.

De verschillende krachtige input van de lineaire data die komen brengen elk een andere frequentiestroom en daarmee groei- en bloei mogelijkheden teweeg.

20 maart 2023: lente equinox:
De lente, in feite het nieuwe jaar, start met de lente equinox. De tijd van groei, ontluiken, vernieuwing dient zich aan.
Het is het moment in tijd van Ostara, de Godinnenfrequentie van vruchtbaarheid, je stralende licht, groei en creatie.
M.a.w. je vrouwelijke scheppingskracht wordt dieper geactiveerd.
De lente equinox is het moment dat dag en nacht even lang zijn en dat de zon exact in het oosten op komt en exact in het westen ondergaat. Op dat moment staat de zon loodrecht op de evenaar. Ook dit weerspiegeld de balans die dit moment komt brengen in je licht(bewustzijn) en schaduw (onbewustzijn) in de juiste, meest rechte uitlijning.

21 maart 2023: het derde 3-3 portaal en nieuwe maan:
Nieuwe maan vertegenwoordigt altijd een nieuwe cyclus. Een geboorte van een nieuwe fase. Deze nieuwe maan staat in Ram en zet je aan tot constructieve vernieuwing, nieuw begin,  nieuwe projecten. De Ram energie zet er kracht achter.

De ram energie vanuit het oud Egyptische veld was gekoppeld aan Amon, de frequentie die staat voor het oorspronkelijke licht dat versluierd is. Het Goddelijke wat niet (meer) zichtbaar is. De sluier van vergetelheid waarin het menselijk bewustzijn verzonken is.
De oorspronkelijke lichtkracht wordt dieper geactiveerd om door je eigen sluiers heen te gaan kijken en je oorspronkelijk licht weer te gaan her-inneren. Dit is ook een meer mannelijke energiestroom die gericht is op actie, doe-kracht en handelen. Manifesteren dus van je eigen licht wat her-innert is.

Het derde 3-3 portaal zet (opnieuw) in om de balans te vinden, je midden. Om polariteiten (zogezegd vrouwelijk en mannelijk) niet alleen aan beide zijden te ervaren, met elkaar te verbinden maar ook met elkaar te laten versmelten, waardoor het derde veld (noem het het Goddelijk Kind) geboren kan worden. Dit derde veld is ook vernieuwing, nieuwe creatie, nieuwe mogelijkheden gebaseerd op reeds doorleefde ervaringen en de healing die daaruit voortvloeit.
Nieuwe geboorte van eigen (hoger) bewustzijn, m.a.w. hogere wezenslagen worden toegankelijker waardoor hartkracht, wijsheid en alle kwaliteiten die horen bij  oorspronkelijk Godsbewustzijn weer dieper bewust kunnen (gaan) worden. Het is een derde portaal in deze energie mogelijkheden en biedt een bekrachtiging, vervolg en verdieping aan om ins bewustzijn her uit te lijnen met onze oorspronkelijke zuiverheid en Zijnskracht.

23 maart 2023: het 23-3-23 portaal
Een portaal energie die balans brengt, in zowel de blauwdrukken van je innerlijke heilige drie eenheid als in de 5 elementen van je wezen, de 5 bouwstenen van de elementen van (nieuwe) schepping. Deze energie helpt je dieper uit te lijnen met het nieuwe, oorspronkelijke en het oude achter je te laten.

24 maart 2023: belangrijke astrologische wijziging:
Op deze dag gaat planeet Pluto het teken Waterman binnen. Pluto, meester van de onderwereld (m.a.w. ons onbewuste) gaat dus letterlijk de vernieuwing binnen (Waterman) die de kracht heeft om wijzigingen echt te verankeren en blijvend te maken.

Pluto staat zelf ook voor vernieuwing en wedergeboorte, transformatie dus.
Dit voor allereerst een korte periode om vervolgens op een later moment voor lange tijd het teken Waterman te doorkruizen, wat alles te maken heeft met de nieuwe tijd waar we als collectief bewustzijn naartoe (en al deels doorheen) bewegen.
Dit is een voorproefje zogezegd.

Tenslotte

Kortom, de opbouw naar deze veelvuldigheid van elkaar bekrachtigende wijzigingen is al enige tijd in opbouw en dus voelbaar. Collectief en persoonlijk. Komende dagen wordt de druk nog verder opgebouwd. Zie het als die laatste weeën die ingezet worden voordat de nieuwe geboorte een feit is.

Ik wens ieder een prachtige nieuwe geboorte toe en hou vertrouwen ook daar waar de druk wordt opgevoerd deze dagen!

© Willemien Timmer,  17-3-2023

Ondersteuning en bekrachtiging in deze processen:

20 maart: afstand activatie en transmissie in de energie van de lente equinox en de energie van Ostara.

21 maart: afstand activatie en transmissie in de energie van nieuwe maan en het derde 3-3 portaal.

24 maart: als het zo voelt tegen die tijd, voeg ik ook deze datum nog een afstand activatie en transmissie in, in het kader van de shift van Pluto naar waterman.

29 april: activatie workshop Kristallijn (hart) bewustzijn
Meer info volgt spoedig in de activiteitenagenda.