417616_328667337179162_193102357402328_858874_2017016824_n

Wat is ‘Lichtwerk’ ?

Hoewel ik niet in ‘hokjes’ of ‘labels’ wil indelen en zelf eerlijk gezegd niet zoveel heb met de term ‘Lichtwerk’ omdat deze tegenwoordig te pas en te onpas wordt gebruikt in het ‘spirituele circuit’, is het toch noodzakelijk wat meer tekst en uitleg te geven aan de verschillende frequentiegolven of Missies van Zielen die op aarde rondlopen.
Eerder al heb ik daar een artikel over geschreven, en deze vind je hier onder.
Om toch even heel neutraal, en zonder enig oordeel van ‘goed of beter’ een onderscheid te maken. Dat is ook bewustwording. Er zijn nu eenmaal verschillen.
In feite is alle informatie wat op deze website behandeld wordt  onder de noemer ‘Pioniers Lichtwerk’ te plaatsen of zijn handreikingen om toe te passen bij je Lichtwerk. Welke definitie je aan Lichtwerk geeft is voor ieder mens persoonlijk. En ook zal ieder mens op een eigen wijze invulling geven aan Lichtwerk.
Echter de laatste jaren merk ik op dat er veel meningsverschillen of eigenlijk onduidelijkheid bestaan over wat Lichtwerk nu werkelijk inhoud.
Door het dichte bos van ‘spirituele termen’ waar de zoekende mens in terechtkomt wanneer deze zich begeeft op het pad van spirituele ontwikkeling, is af en toe de juiste term voor waar we mee bezig zijn zoek geraakt. En vele woorden, termen of definities zijn qua werkelijke inhoud lang niet altijd bekend bij iedereen, waardoor foutieve invulling aan de ‘vaktermen’ wordt gegeven, waardoor in feite alleen maar meer onduidelijkheid ontstaat.
Ik merk dat vele mensen die zich bezig houden met spirituele ontwikkeling daarvoor ook de term “Lichtwerk” of “Lichtwerker” gaan gebruiken zonder echt te weten wat dit inhoudt. Dat is niet erg natuurlijk, maar omdat we het in deze tijd hebben over Bewustwording is het wel essentieel ook bewust te zijn van welke ‘etiketten’ je op plakt en wat deze werkelijk inhouden. Ze zijn namelijk nogal bepalend, niet alleen voor de weg die je gaat, maar ook bij wat je daarin aantrekt door je te identificeren met bepaalde termen of ‘etiketten’.
Deze informatie is niet bedoeld om onderscheid te maken in die zin: “oh, jij behoort tot die groep en ik tot die groep”, want daarmee wordt opnieuw volkomen voorbij gegaan aan de aard van Spirit die volkomen Neutraal is en niet in onderscheid denkt. Dergelijke gedachten, onderscheid of invullingen wat gemaakt wordt komen voort uit het Persoonlijk of Ego Zelf.
Deze informatie is wel bedoeld als eye opener, als bewustmaking omtrent waar je staat op jouw ZielenPad, over welke coderingen er wellicht in jouw Bewustzijn meegedragen worden of niet, wat ook veelzeggend kan zijn over je eigen processen en pad van groei en kan wellicht verhelderend werken temidden van het dichte bos aan ‘spirituele termen’ waar vaak mee rond gestrooid wordt.

Spirituele ontwikkeling

“Wie zoekt zal vinden” zo luidt de bijbeltekst en niets is minder waar. Er zijn momenteel (en ook al de afgelopen jaren) vele mensen die zogezegd aan het ontwaken zijn. Mensen die in het medische circuit niet geholpen kunnen worden doordat artsen hun klachten weg wuiven of ‘raadselachtig’ vinden maar er verder niets mee kunnen of doen. Maar ook mensen die kampen met bijvoorbeeld burn out, of tegen de maatschappij aanlopen, slecht in hun vel zitten, kampen met emoties, verdrongen ervaringen, en noem maar op.
Er zijn vele redenen waarom mensen in het alternatieve circuit uit komen en velen van hen zijn zoekend. Vaak ontstaat vanuit een eerste contact met het alternatieve circuit een soort van nieuwsgierigheid en gaan deze mensen verder op zoek naar iets wat bij hen aansluit, meer helderheid kan verschaffen of hulp kan aanreiken.
Uiteindelijk belanden vele van deze mensen, en misschien herken je jezelf daar ook in, in cursussen, lezen spirituele boeken en gaan op zoek naar zichzelf en hun eigen kwaliteiten.
Een prachtige ontwikkeling en ook zeer noodzakelijk en tegelijkertijd zo passend in de frequenties van deze tijd, dat er steeds meer mensen ontwaken en tot de conclusie komen: zo gaat het niet meer. Dit geeft geen invulling, vervulling of voedt mijn innerlijke behoefte. Mensen gaan op pad om zichzelf beter te leren kennen en pijnstukjes, dualiteit of verdrongen ervaringen te helen als deze zich aandienen.
Dit alles behoort tot spirituele ontwikkeling, waartoe je je zelf beter leert kennen, ontdoet van zwaarte, verdriet of pijn en steeds meer je eigen Licht, kwaliteiten en Zelf leert ontdekken.
Ook kun je gaandeweg in je groei hierin karmische stukken tegen komen en beland je in vorige levens op aarde om ook deze te helen en van daaruit tot een nog dieper verstaan, kennen en begrijpen van je Zelf te komen.
Sommige mensen blijven hier hun hele leven mee bezig, gaan steeds verder open staan en blijven in eerlijkheid naar zichzelf kijken. Dit draagt bij aan het leren kennen van je zelf en werkt vaak ook aanstekelijk voor de mensen om je heen. Maar gaat tot een bepaalde reikwijdte en bewustzijn.
Sommigen groeien van hieruit wel door en ontdekken steeds andere capaciteiten, mogelijkheden en kwaliteiten in zichzelf en brengen daar steeds meer verdieping aan en ontdekken gaandeweg dat ze “Lichtwerker” zijn.

Lichtwerkers

Echter de Lichtwerker gaat hier een stap verder in. Nadat er steeds meer opgeschoond is in je bewustzijn komen er ongekende, wellicht eerder ongeziene kwaliteiten en mogelijkheden van jouw Bewustzijn aan het Licht. Deze kun je leren benutten of inzetten. Allereerst voor jezelf, dan misschien ook voor de ander.
Het kan gaan om een stuk heldervoelen of helende handen bijvoorbeeld.
In de verder ontplooiing en ontwikkeling kunnen ook steeds meer delen van je Zelf in het Licht mee gaan resoneren en wordt je gaandeweg op diepere niveaus van wie je bent en wat je in huis hebt. Wellicht zelfs van Taken of Doelen die je Ziel hier komt brengen. Maar veelal in eerste instantie wat je nog op dient te schonen of uit dient te werken. Proces na proces wordt doorgewerkt vanuit het level van groei waar je op dat moment staat.
Belangrijk hierbij is en centraal staat op een gegeven moment om de Eenheid te proberen vast te houden of bereiken, en ook de Eenheid tussen alle verschillende Rijken en Lichtwerelden weer te herstellen, door opnieuw en bewust verbindingen met de verschillende dimensies en Lichtwezens te maken en met hen samen te werken.
Veelal begint dit met een samenwerking of bewustwording van gidsen, daarna volgen Lichtmeesters en Engelen. Sommigen ervaren ook een verbinding met Moeder Aarde, de natuurrijken, kristallen of andere Bewustzijnsvormen. Gaandeweg in de groei leer je steeds meer met deze Krachten en velden samenwerken en kan de drang ontstaan om ook voor Moeder Aarde of andere mensen iets te kunnen betekenen.
Dat kan resulteren in de drang om bijvoorbeeld aardehealingen te geven, cursussen te geven, andere mensen te behandelen of te voorzien van adviezen of wat dan ook. Processen gaan nog steeds door in je Zelf, maar er ontstaat ook een Licht en Liefde uitstralen naar de buitenwereld toe. Echter vele Lichtwerkers kampen nog steeds met innerlijke processen in het diep onbewuste, hebben soms vreselijke moeite met aarding, sommigen zelfs een aversie tegen aarding, en kunnen op hen niveau van ontwikkeling echt hun steentje bijdragen aan het geheel en de ander. Veelal is er nog niet een volledig Bewustzijn over wat ze aan het doen zijn tijdens healingen, ontstaan er soms spontaan prachtige dingen of doorgevingen of readingstukjes, maar veelal is het maar een klein stukje van het Totaal Plaatje, is de informatie leuk, maar weinig zeggend of zijn het slechts kleine puzzelstukjes die soms ook meer vragen kunnen oproepen dan dat er direct echt heel heldere inzichten vanuit de bron of wortel van een probleem opgehelderd worden en er dus geen dus diepgaande transformatie op ALLE facetten van een proces kan ontstaan. Maar veelal deeltjes van het geheel aangestipt en geheeld worden.
Ook al is er ook nog steeds de intentie: Als ik maar Licht en Liefde stuur is het goed, dan werk ik mee aan het Geheel en werk ik voor het hoogste goed. En in zekere zin is dat uiteraard ook zo, en is deze ‘groep’ zeer belangrijk, omdat ook zij in zekere zin voorlopers zijn voor hen die op het pad van spirituele ontwikkeling zijn en voor hen de weg vrij banen.
Velen proberen hun Lichtje dagelijks vooral ook in de maatschappij te laten schijnen, hoe moeilijk dat ook is, omdat er nog veel zwaarte, dualiteit en onbewustzijn is. Daardoor ook leveren dergelijke intenties ook de nieuwe processen op om steeds dieper in zichzelf bewust te worden, nieuwe processen aan te gaan, zichzelf verder te onderzoeken en ontplooien.
Overigens is deze intentie van je Lichtje laten schijnen een zeer essentieel en belangrijk onderdeel voor planetaire en Collectieve Bewustwording. Het steeds verder ontdekken en ervaren van je eigen Onvoorwaardelijke Liefde en deze uitstralen brengt een belangrijke frequentieverhoging ook in het Collectief Bewustzijn, waardoor steeds meer mensen ontwaken en hun eigen processen aan gaan om de Liefde in zichzelf te vinden.
Lichtwerkers die met hun hart stralen zaaien hiermee ook de zaden naar bewustwording en groei in anderen. Je zou hen Lichtzaaiers kunnen noemen, want dat is wat Lichtwerkers doen, maar vaak nog ontbreekt een stuk Bewustzijn van wat ze precies doen of komen doen daar nog in.
Anderzijds zijn de Lichtwerkers nog volop in ontwikkeling en gaan de processen van zelf-verkenning nog steeds volop door. Proces volgt op proces en verdiept zich steeds meer.
Er zijn echter nog steeds vele gekleurde brillen en beperkte perspectieven. Mede hierdoor bestaat er nog zeer veel ego en dualiteit in deze ‘groep’, maar ook concurrentiestrijd en het zwart maken van anderen, verwijten naar elkaar en op elkaars werkwijze en worden spirituele termen vaak nog verkeerd verstaan of zelfs ingezet voor egodoeleinden (veelal onbewust, maar toch!). Zoals bijvoorbeeld: ik voel dat ik dit moet doen/zeggen. (En dan geen rekening houden met het gevoel van de ander). Weinig respect of invoelend vermogen ten opzichte van de ander. Maar ook ongevraagd op iemands energie duiken met healing, Reiki of andere energie.
Ook al is het vanuit enthousiasme of passie, hiermee wordt geen rekening gehouden met grenzen van de ander, gevoel van de ander en vaak is het niet altijd in het volste respect naar de ander toe. Ongevraagde adviezen geven omdat ‘ik dat in je aura zie’ en dergelijke zaken.
Er is tot op zekere hoogte een stuk zelf reflectie, maar veelal nog vanuit relatief beperkt perspectief. Maar vaak word hier de verantwoordelijkheid nog niet volledig voor gedragen of het bewustzijn van een grote verantwoordelijkheid is niet aanwezig. Omdat de stukken van Persoonlijk Zelf of Ego vooral in deze groep sterk aan het uitzuiveren zijn, betekend dat ook dat deze energie binnen het Bewustzijn in sterkere mate naar voren mag komen om op deze wijze tot bewustwording en uitzuivering komt. En dat uit zich vaak in bovenstaande voorbeelden.
Hoewel wellicht vaak vanuit een goed bedoeld hart, enthousiasme of passie, de drive om te delen of vanuit welke intentie dan ook.

Ascension Lichtwerkers/ Teachers/Ware Pioniers (geef het een naam)

In Bewustzijnsgroei zijn er altijd voorlopers, de kartrekkers zogezegd. Dat is niet een onderscheid wat gemaakt wordt, maar een feit wat overal in de geschiedenis ook zichtbaar is. Dergelijke voorlopers bereiden het Pad voor het Collectief van de mensheid, om hun weg te kunnen gaan. Dit is een belangrijke Taak die veelal zwaar en pittig is en overigens ook veel verantwoordelijkheid met zich mee brengt.
Door de Pad wat gebaand wordt door de ‘voorlopers’ kan de rest van de mensheid, spirituele bewusten onder ons, relatief makkelijker bewandeld worden. Dit zijn naar mijn gevoel de personen/ Zielen die werkelijk met de oorsprong van het woord “Lichtwerkers” bedoeld worden. Doch deze groep is relatief klein.
De term die ik er nu maar even zo aan geef “Ascension Lichtwerkers”  of “Pioniers’ is ook maar weer een woord, net zo goed als ooit het woord“Lichtwerker” een nieuwe term binnen het vocabulaire van het ‘spirituele wereldje’ was om bepaalde voorlopers mee aan te duiden.
Echter tegenwoordig noemt iedereen zichzelf of elkaar al gauw “Lichtwerker” en van daaruit wil ik dit verhelderen middels dit ‘onderscheid’ in termen.
De ‘Voorlopers’ creëren poorten, maken openingen daar waar eerder nog niet doorheen te komen was, om zo aarde en mensheid te helpen bij het persoonlijke evolutiepad. De voorlopers doen dit uiteraard niet alleen, maar werken veelal samen met grote Bewustzijnsvelden zoals Ascended Masters, Engelen, Starnations, Sterrenstelsels, grote Lightbeings, Toekomstige Zelven, matrixen, hoge frequenties en alle tools, kennis en Wijsheid die hun Ziel in pacht heeft. Daarnaast is een belangrijk onderscheid in wat je wel of geen ‘voorloper’ maakt, het feit dat de voorlopers specifieke Lichtcoderingen hiertoe in hun Bewustzijn dragen.
Het gaat hierbij dus niet om een mentale keuze, of een keuze vanuit het Ego of Persoonlijk Zelf, maar het is een aansturing van binnenuit, vanuit het Monadisch Bewustzijn, het Kosmisch Plan van de Ziel.
Deze voorlopers kennen vaak een zwaar traject van groei, diepen alle dualiteit in hun systeem uit, opdat ze daarmee ook voor het Collectief Bewustzijn deze mogelijkheden en openingen creëren, en kennen in feite veelal een relatief eenzaam bestaan. Omdat er weinigen zijn die echt op alle Wezenslagen kunnen begrijpen, meevoelen en verstaan wat de drijfveer is, wat er werkelijk leeft van binnen en niet altijd begrepen wordt wat een dergelijke Taak inhoudt.
Voorlopers zijn vaak de eersten die bepaalde energieën gaan aanboren, introduceren op aarde, die eerste openingen en activaties op aarde brengen, met als enig Doel: frequentie verhoging voor de aarde, mensheid en het Universum. Het creëren van nieuwe mogelijkheden tot groei, het zaaien van Bewustzijn, het ondersteunen van anderen in hun groei en bewustwording.
Hiervoor dienen zij eerst zelf deze processen, stagnaties, belemmeringen of healing te ondergaan temidden van hun groeiproces, alvorens ze dit verder kunnen uitdragen en voor het Collectief Veld te activeren. Tevens werkt het ook voor de meeste Ascension Lichtwerkers zo dat zij al veel meer karma-vrij zijn op de lagere dimensies van hun zijn, waardoor ze alles wat ze doen aan eigen groei ook op hogere dimensies, gelijktijdig voor het Collectief neerzetten. Activaties die zij aan gaan kunnen gaan om zeer diepgaande Multidimensionale healingen/readingen/channelings voor anderen waardoor deze weer hele stappen voorwaarts kunnen gaan in hun groei, maar ook om bepaalde energieën, vortexen of krachtplaatsen op aarde te versterken of eigenlijk herstellen in Oorspronkelijke energie en of uit te lijnen.
Ze zijn zeer bewust van het Scheppend Vermogen en de Hogere Begeleiding en Bedoeling voor het Grotere Geheel daarvan en werken nauw samen met alle mogelijke hulp vanuit diverse dimensies. Ascension Teachers dragen een verder verdiept en hoog Bewustzijn, al zien zij veelal ook nog niet het totaalplaatje, zijn nog steeds in ontwikkeling en groei, maar dragen op hoger niveau een krachtiger bewust-zijn van wat er gaande is.
Het is niet zoals de Lichtwerkers groep: “Deze groep” draagt niet een volledig Bewustzijn over wat ze aan het doen zijn tijdens bijv. healingen meedragen, ontstaan er soms spontaan prachtige dingen of doorgevingen of readingstukjes, maar veelal is het maar een klein stukje van het Totaal Plaatje, is de informatie leuk of ondersteunend, maar soms ook weinig zeggend of zijn het slechts kleine puzzelstukjes die soms ook meer vragen kunnen oproepen dan dat er direct echt heel heldere inzichten vanuit de bron of wortel van een probleem opgehelderd worden en er dus geen dus diepgaande transformatie op alle facetten van een proces kan ontstaan.
Ook al is er ook nog steeds de intentie: Als ik maar Licht en Liefde stuur is het goed, dan werk ik mee aan het Geheel en werk ik voor het hoogste goed.
De Ascension Teacher of Ascension Lichtwerker zet zich op alle mogelijke manieren in om die Bewustzijnvelden te belichamen waarop werkelijk Bewustzijn ook geïntegreerd kan raken. Hij/zij doet dus nooit iets zomaar en nooit vanuit de intentie: Ik stuur er mijn Licht naartoe en dat helpt tenminste op welke manier dan ook.
De Ascension Lichtwerker/Teacher doet iets als hij/zij Weet dat er iets gedaan moet worden, weet ook wat hij in huis heeft om daaraan bij te dragen en wat zijn/haar deel daartoe is. Dit gaat dus zeer zeker een hele stap verder: het Bewust Zijn is overal bij elke handeling, healing, activatie en elk gesproken woord aanwezig. Wellicht nog niet vanuit het Volledig Overzicht vanuit de Monade (IK BEN of Essentie), maar wel vanuit dat level, niveau of Bewustzijn wat al geïntegreerd is en geleefd wordt.
En is daar dus op alle mogelijk haalbare frequenties direct en bewust bij betrokken. Veelal is er ook het Weten vanuit de eigen Spirit over het waarom dingen gedaan moeten/mogen worden en wat min of meer de effecten er van kunnen zijn. Of kan dit tenminste kan ‘vertalen’ via gevoel, weten, beelden of andere informatie, over wat er belemmerd werd, waarom dingen niet doorstromen en wat de juiste timing is om stukken aan te pakken.
De Ascension Teacher/Lichtwerker/Pionier duikt dan ook nooit zomaar ergens in of pakt elke dualiteitenergie of schaduw aan die hij/zij ergens tegenkomt op z’n pad, maar voelt of hij/zij er iets mee moet, of het de Bedoeling is of dat je je terug dient te trekken en het proces moet laten voor wat het is. Ongeacht of dat komt doordat het nog niet de juiste Timing is, jij daar niet de juiste persoon voor bent omdat je die specifieke coderingen niet draagt, of dat je voelt dat er eerst andere zaken dienen te gebeuren voordat dit issue aangepakt kan worden tot in de kern, of welke reden dan ook. Waar het om gaat is dat telkens het hoogst haalbare Bewustzijn er bij betrokken is, bij alles wat je doet, zegt, uitstraalt of aanreikt.
Deze relatief kleine groep voorlopers denkt ook niet in termen van concurrentie maar voelt en weet innerlijk op alle lagen dat ieder mens zijn/haar eigen coderingen, Licht en frequenties draagt en daarmee de daarbij passende mensen aantrekt waar iets mee uit te wisselen valt voor het Hoogste Goed van ieder. Of dat nu gaat om cliënten, klanten of relaties en vriendschappen. Er is een diep innerlijk vertrouwen omdat steeds meer van het Kosmisch Plan zich ontvouwt en de Werkelijke Bedoelingen van ontmoetingen zichtbaarder worden.
De Ascension Lichtwerker (h)erkent het hoogste Goed, Licht en waarde van de ander. Niet vanuit de mind, maar vanuit een innerlijk voelen en weten. Er valt nog veel meer over te vertellen, maar wellicht is dat voor een later moment.
Overigens merk ik, volledig zonder oordeel, op dat er zich het laatste jaar een scheiding aan het ontstaan is, waardoor dit verschil in Lichtwerk, persoonlijke ontwikkeling en (geef het maar een term) Ascension teachers/Lichtwerkers/Pioniers duidelijker zichtbaar wordt. Het behoeft geen enkel oordeel, ieder werkt op zijn/haar wijze mee aan het Grote Geheel van Persoonlijke en Planetaire Ascensie en ieder is hierin even waardevol en noodzakelijk. Niemand is voor niets momenteel op aarde!
Maar ook daarom voelt het essentieel ook dit verschil op te merken, niet om onderscheid te maken vanuit dualiteit of Ego-stukjes, maar wel vanuit Bewust ZIJN over wat er gaande is op aarde, voor verdieping in processen van het ontdekken van wie jij Bent, zonder enig oordeel daarover, vanuit Onvoorwaardelijke Liefde.
Het maakt niet uit in welke ‘groep’ je je beweegt, elke groep is even waardevol, noodzakelijk en essentieel. Maar het kan veelzeggend zijn voor het Pad van Groei wat je bewandeld en verheldereend werken om het te (h)erkennen in je Zelf.
Dit ‘onderscheid ‘ is niet bedoeld om jezelf op de borst te kloppen (want dat komt voort uit de Persoonlijkehid), maar om de Erkenning van hoe het werkt in het Kosmische Zijn.
In het Licht van Bewustwording, van hart tot hart,
©Willemien Timmer, oktober 2008