Met de billen bloot – Wie Ben Ik

Een inkijkje in het levenspad van een bewust wordende Ziel als mens op aarde, in navolging op ‘De Tempel van het Zijn

 

Afgelopen weekend werd ik diep van binnen uitgenodigd om nog meer zichtbaar te worden in wie ik ben en wat ik doe. Sommigen kennen mij al jaren en weten en voelen dat tot op zekere hoogte. Anderen voelen dat wanneer we ontmoeten, bij het bezoeken van mijn website of via andere manieren via mijn werkwijze of energie.
De uitnodiging en tevens uitdaging waar het nu om gaat is om concreter, aardser neer te zetten wie ik ben en wat ik doe voor hen die dat nog niet zo goed kunnen voelen of zien. Of misschien nog moeite hebben om op hun gevoel te vertrouwen.
Doordat ik veel in en met hoge energieën en frequenties werk is het voor hen die wel vertrouwen op gevoel, soms misschien ook nog lastig te definiëren. Want mijn ‘kanalen’ staan zo wijd open dat er vaak door mijn wezen zulke hoge trillingen stromen die velen ook niet voelen, herkennen of geen vergelijkingskader hebben om het te kunnen plaatsen.

Nu gaat het verder uiteenzetten van wie Ik Ben en wat ik doe niet alleen om dat kenbaar te maken aan de ander of de buitenwereld. Eigenlijk gaat het daar niet eens zozeer om. Voor een deel wel, ter verheldering. Voor een ander deel gaat het er vooral om, om mij Zelf nog weer een gradatie dieper in 3D neer te zetten, verankeren en te erkennen. Vanuit die erkenning van mijn Zelf, weet ik dat het meer zichtbaar wordt, ook voor de ander, zonder het misschien te hoeven benoemen.
Dit heeft te maken met mijn persoonlijke processen van groei en het in belichaming brengen van wie Ik Ben. Mijn Zelf Realisatie Pad.

Herstel van oude wonden

Het heeft ook te maken met herstel en heling van wonden die ik de afgelopen jaren heb opgelopen, juist daar waar ik in naaktheid en eerlijkheid mijn kwetsbaarheid ook heb neergezet in de wereld. Door meer te laten zien van wie ik Ben. En waar “gretig misbruik” van gemaakt is door sommigen die heel dichtbij mij stonden. Jaloezie of welke soortgelijke emoties vanuit ego dan ook, doen rare dingen met mensen.
Het heeft de oerwond die op dat moment al open lag, alleen maar verder en dieper verwond. Terwijl ik deze geopend had juist om te helen.  Door “met de billen bloot” te gaan en een deel van mijn “verhaal” te vertellen aan de wereld ( via mijn boek ‘De Tempel van het Zijn’ waarin ik een deel van mijn ervaringen, pad en herinneringen van mijn Egyptische Essentievelden in de wereld neergezet heb).
Ik was me heel erg bewust van deze ‘mogelijkheid’ binnen deze uitdaging, die als een uitnodiging voor minder zuivere krachten in de mens gezien zou kunnen worden om me neer te knuppelen, af te wijzen of te veroordelen vanuit onwetendheid, ego of onbegrip.
Precies dat wat mijn oerwond ook was die op dat moment ten diepste bloot lag: het misverstaan van wie ik Ben. Niet gehoord en gezien worden in Essentie.
Toch kon ik diep van binnenuit niet anders, omdat het ook daarbij niet zozeer ging om mijn verhaal aan de ander te vertellen, erkenning van de ander te willen krijgen of iets in die geest. Maar puur voor mijn Zelf, om deze velden en ervaringen in mij te erkennen, neer te zetten en te gronden in de 3D. Waardoor ik verder zou kunnen groeien in belichaming ervan en nieuwe verdere velden van bewustzijn binnen mijn wezen zou kunnen gaan aanraken en openen. Het ging ook om het volledig erkennen van mijn Pad, in Liefde voor mijn Zelf en erkenning en begrip, diep van binnenuit, voor de worstelingen van mijn aardse ik.
Hierdoor heb ik in mijn Zelf ook weer uit kunnen stijgen en verder door kunnen groeien, daar waar ‘mijn verhaal’ in het boek ‘eindigde’.  Ik heb dat dan ook nooit gezien als eindstation, maar als deel van het verhaal, als brug en tussenstation waardoor ik naar nog hoger gelegen delen van mijn wezen kon gaan uitreiken. Ook dat is door velen toenertijd, en misschien nu nog steeds, niet begrepen.

Niets gebeurd zonder reden uiteraard, maar dat wil niet zeggen dat in een toch al uiterst pijnlijke tijd volledig in de steek gelaten worden, in de grond gestampt worden en verraden worden, niet nog eens extra zeer doet. We hebben het dan over de diepste schending van vertrouwen in het maatjes- en Zielsfamilieschap gevoel. Hoe je het went of keert, op z’n zachtst gezegd doet dat pijn.
Gelukkig ben ik krachtig, Ik heb al vele donkere nachten van de Ziel overleefd in dit leven. Maar soms kom je daar naast wijzer ook wat verder gehavend uit voort.
Ook hier ben ik dus blijven staan, soms wiebelend, wankelend, heus geregeld onderuit gegaan, maar niet onderuit gebleven. En ik sta nog steeds. Altijd weer de goede moed oppakkend, op weg in evolutie van mijn wezen. Maar ook met nieuwe wonden, gekoppeld aan mijn oerkern en oerwond: mogen Zijn wie ik in Essentie Ben en gezien en gehoord worden daarin. In mij Zelf maar ook ‘daar buiten’.
Het heeft er wel toe geleid dat ik veel voorzichtiger ben geworden in wat ik deel, met wie en hoe zichtbaar ik wel of niet ben of wil zijn.
Ik heb geleerd door mijn groei heen daarmee te ‘spelen’ en zelf te bepalen wat ik wel of niet laat zien of deel. Of vanuit welke laag van mijn Zelf ik deel. Meestal vanuit bewustzijn aangestuurd, want ik doe nooit zomaar iets. Ik spreek of zwijg nooit zonder reden. Maar uiteraard spelen op de achtergrond daar ook bewuste en onbewuste verwondingen nog een rol in, in wanneer ik wel of niet zichtbaar ben of werk, of in welke mate.

Zeker door deze recentere diepte verwonding in de toenertijd opengestelde oerwond in mij,  zijn bepaalde delen in mij nog veel meer “op de achtergrond” gaan werken. Zichtbaar voor mijn Zelf, onzichtbaar of minstens ondefinieerbaar of ongrijpbaar voor de buitenwereld. Maar vaak wel diep rakend voor de ander in de uitwerkingen ervan, die onbenoemd zijn qua herkomst van informatie, tijdens sessies, workshops of in artikelen die ik schrijf.
Deze delen in mij, die in de jaren daarvoor juist geleerd hadden om steeds meer achter de coulissen weg te stappen en in het volle licht op het podium te durven gaan staan. Deze delen besloten na deze ervaring dat het ‘veiliger’ was om weer achter de coulissen te vertoeven, ten dele. Andere delen in mij bleven wiebelig staan op het toneel en zetten ’hun voorstelling’ voort en bleven zichtbaar, tot op zekere hoogte.

Zichtbaarheid en onzichtbaarheid

Ik weet dat velen niet mij zien in wie Ik Ben, maar slechts een klein stukje van mij zien. Dat wat behapbaar is voor hun bewustzijn of past bij hun beeldvorming of kaders. De een zal dus wat anders zien dan de ander. Terwijl mijn perspectief op wie Ik Ben nog altijd vergroot en groeit, want het Zelf Beeld groeit mee met alle bewustwordingsprocessen. Het plaatje wordt steeds groter en completer. Steeds vanuit een verruimder Perspectief.
Natuurlijk verwacht ik niet dat een ander dat ziet of kan zien. Want uit ervaring weet ik ook dat je niet verder kan kijken dan tot aan waar jouw bewustzijn reikt. Maar ook dat als je je Zelf niet kan zien in Essentie, je de ander ook niet in Essentie kunt zien voor wie hij of zij is. Dan kijk je slechts door de gekleurde brillen van dat punt van groei waar je op dat moment staat.
Om die Essentie van je Zelf te kunnen zien mag je zelf met de billen bloot en alle lagen afpellen (hoe moeilijk, confronterend, eng of pijnlijk dan ook) om tot je eigen naaktheid te komen. En in die spiegel te kijken. Pas dan kun je die van de ander ook zien. Dat is de weg zoals ik die ook ga.

De verwonding en schending van vertrouwen heeft er voor gezorgd dat ik nog minder ben gaan benoemen of heb laten zien van mijn Zelf en mijn innerlijke informatiebronnen, die voor mij leidraad in groei en evolutie zijn. Manieren hoe ik ervaar of hoe ik informatie binnen krijg. Met welke frequenties, velden, begeleiding en meer ik samenwerk en hoe ik exact werk en waarom. Waar dat volledig gerelateerd is aan wie Ik Ben en mijn unieke Blauwdruk als Bron in ervaring, en mijn Missie, waarom ik hier Ben op aarde en hoe ik mijn pad bewandel.
Uiteraard is dat een ontdekkingsreis die oneindig lijkt te zijn en nog altijd doorgaat. Waardoor ik nog steeds meer van mijn Zelf ontdek en blootleg. Maar desondanks is in de loop van dit leven op vele Multidimensionale levels mijn Zijn steeds dieper her-innert. Zo ook wat ik doe en waarom. En dat elke handeling, spreken of zwijgen, intentie of creatie dus ook zeer bewust wordt neergezet en wel of niet wordt gedeeld met de buitenwereld.
Dat wil echter niet zeggen dat ik alles van wie Ik Ben al bewust heb, of alles in mij al geheeld of verlicht is. Zoals gezegd: ik ben nog altijd op reis in bewustwording en evolutie.

Ik werk in het openbaar met energie en bewustwording, door het geven van sessies, workshops, reizen, geschreven artikelen en boeken, ontwikkeling van en verkoop van energetische artikelen. Maar dat is slechts een klein deel van mijn eigenlijke werk. Je zou kunnen zeggen dat is de buitenkant van wat niet voor iedereen, maar voor meerderen die sensitief of spiritueel geëvolueerd zijn, voelbaar, definieerbaar en zichtbaar is.
Degenen die verder kunnen kijken en voelen vanuit bewustzijn in hart zullen er meer van waarnemen, ook tussen de regels door kunnen lezen, dan degene die nog aanhaken op onbewust ego.

my-path-and-mission

Informatiestromen

Hoe de informatie, kennis, inzichten tot mij komt deel ik lang niet altijd openlijk waardoor ik vaak een bundeling en vertaalslag maak(te) van verschillende innerlijke ‘ informatiebronnen’ die aanvullende informatie verstrekken in mijn wezen. Waardoor het eindverhaal ontstaat, wat ik deel.  (In artikelen, workshops, sessies, etc).
Dit heeft deels met de benoemde wond te maken, als ook met andere ervaringen, namelijk het kopieergedrag wat ik in de loop der praktijk-jaren zoveel ben tegen gekomen. Mensen die de klok horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt. Niet kunnen voelen wat de werkelijke diepte ergens van is, of hoe doorleefd en gegrond het is in mijn wezen, wat een bloed-zweet-tranen het gekost heeft daar te komen, en ermee aan de haal gaan vanuit een volkomen andere energie zonder de werkelijke diepgang te verstaan/voelen. Laat staan deze te kunnen belichamen.
En er zijn meer redenen.

Nu ik zo, in dit conclaaf opnieuw met de billen bloot ga, wil dat ook niet zeggen dat ik vanaf nu alles wel open en bloot zal gaan delen. Omdat sommige dingen alsnog gewoon te heilig zijn om vrij uit rond te strooien en vanuit onbewuste of verkeerde intenties opgepakt te worden. Dat is helaas de harde realiteit. Het is niet vanuit macht of ego dat ik dingen voor mezelf hou, maar soms mag je echt ergens klaar voor zijn om het ten diepste te kunnen verstaan in de ware frequentie. Sommige dingen zijn te heilig om in deze tijd opnieuw te onteren, zoals in oude tijden te vaak gebeurd is. En sommige dingen dienen echt zorgvuldig ‘aangepakt’ en echt diep gevoeld ven ‘verstaan’ te worden.
Juist in het nu, waar massaal mensen beginnen te ontwaken, maar waar nog zoveel bewustzijn ontbreekt, en ego hoogtij viert, is dat niet altijd het juiste moment.

Wat ik met dit conclaaf uiteen probeer te zetten is een diepere beweegreden blootleggen over wie ik Ben en wat ik doe. Hoe de aardse ervaring voor mij is, hoe ik beleef en leef. Daar zijn blijkbaar weer heel veel woorden voor nodig. Want dat is ook zoiets wat bij mij hoort. Exact de juiste woorden laten stromen, zodat exact de juiste frequentiestromen verwoord en dus vertaald worden. Dat valt vaak niet mee. Al die hogere resonanties in de beperkte aardse vertaalslag te gieten. Die aardse vertaalslag die even compact en lomp is als de aardse materie, die zwaar en stroperig is en de echte kern van vertaling maar moeizaam raakt.

De ‘opdracht’, uitnodiging en uitdaging

De uitnodiging die ik heel diep afgelopen dagen innerlijk ontving om mijn Zelf opnieuw en anders dan voorheen bloot te geven, kwam vanuit heel diepe frequentielagen van wat we zouden kunnen vertalen als zijnde de Blauwe IJs Draak. Een koelwit-blauwe frequentie van immense scheppingskracht die diep helend door mijn wezen werkte op dat moment om bevroren delen van (on)bewustzijn te helpen ontdooien en te herstellen in oorspronkelijke kracht.
De uitnodiging was helder, concreet, kort en bondig. Maar oh zo uitdagend: zet zonder schroom, vanuit bewustzijn en Bewust Zijn (lees: dus niet vanuit ego) uiteen wie je Bent en wat je doet. Punt.
In het kader van persoonlijke belichaming, verankering van wie Ik Ben in 3D, in diepere lagen dan voorheen. Zichtbaar, naakt, verstaanbaar en zet elke ‘valse bescheidenheid’ aan de kant. Het gaat er nu om dat jij je Zelf mag zien en eren. Niet alleen in die multidimensionale en op Goddelijke niveaus, zoals je dat doet. Maar ook of juist op het menselijke vlak. Daar waar de worsteling met illusie en dualiteit plaats vind. Juist vanuit die (menselijke) resonantie waar jij bezig bent je Zelf ten volle te her-inneren!
Waar jij je Zelf mag ontsluieren en zichtbaar mag maken voor jouw Zelf.
Door mezelf heel concreet, praktisch en in tot op zekere hoogte begrijpelijke taal neer te zetten, zet ik mijzelf nog meer neer op aarde, in mijn aardse Zelf. Dan gaat de poort van Multidimensionaal en Goddelijk Bewustzijn in mij nog dieper versmelten met de aardse ik, die hier en nu ervaart en her-innert.
Of het nu verstaan wordt door de ander of niet, dat maakt niet uit. Als het maar verstaanbaar is voor mijn aardse Zelf. En tegelijkertijd zal daarmee meer verstaan worden gecreëerd voor de buitenwereld. Maar als eerste is belangrijk die erkenning naar mijn Zelf. Dat staat op nummer 1.

Een proces wat al langere tijd in opbouw is

Er werd de afgelopen maanden met regelmaat tegen mij gezegd door verschillende mensen dat ik mij Zelf niet langer kleiner moest maken dan ik ben, niet altijd in de bescheidenheid hoef te vertoeven, echt mag gaan zien en waarderen wat ik neerzet. Afgelopen week werd me regelrecht gemeld dat ik wel eens trots mag zijn op wie ik Ben en wat ik al heb neergezet. Een gegeven wat voor mij niet zo logisch is, om daar trots op te zijn. Want het is ‘gewoon’ wie ik Ben en wat ik doe, waarvoor ik hier Ben op aarde. Het is mijn natuurlijke stroming vanuit Goddelijke Orde. Ik sta daar niet bij stil, vanuit mijn hoger bewustzijn om daar trots op te zijn, want het is een natuurlijk gegeven.
Tegelijkertijd realiseerde ik mij dat dat het niet is voor mijn mens-zijn, die daar keihard voor gewerkt heeft en dat nog doet. En die vele klauwen te verduren heeft gehad van onwetende of jaloerse ego’s. Juist omwille van alles wat ik hier 3D al heb neergezet. (Alsof alles zo aan komt waaien.)
En dat het mogen voelen van ‘gepaste trots’ juist een erkenning is naar mijn aardse zelf toe. Erkenning die van wezenlijk belang is ook in het kader van Liefde voor het Zelf. Het gaat dan ook niet om ego trots, of vanuit ego neerzetten wie ik Ben. Juist niet!
En juist dat heeft me eigenlijk altijd weerhouden om meer van mijn Zelf te laten zien aan de buitenwereld. Want als je maar een klein stukje laat zien en je wordt al steeds neergemaaid door de wereld omwille van jaloezie, valse beschuldigingen, projecties en meer van die drek. Waarom zou je dan nog meer van je Zelf laten zien?!

Het moment herinnerend dat ik innerlijk die opdracht ook voelde: in naaktheid zichtbaar Zijn, enkele jaren geleden. Wat ik in vol vertrouwen aan ben gegaan. Me volledig bewust van de mogelijkheid waar dat toe zou kunnen leiden. Toen is precies dat gebeurd waarvan ik me bewust was, in wat de grote uitdaging was en wat overwonnen mocht worden: op de kernwond ‘gepakt’ worden. In die meest kwetsbare delen van het Zijn.
Dat wat in de recente jaren dus opnieuw een diepe wond geslagen heeft in mijn menselijke bewustzijn en vertrouwen.
Een wond die zo nu en dan opnieuw opspeelde, zodat ik er laagsgewijs aan kon werken om stukjes ervan te helen. Een wond die ook de afgelopen periode weer vaker naar de voorgrond trad in de energieën van deze tijd, met de vele eclipsen, die het verder naar de oppervlakte trokken.

En dan is daar dit weekend, die energie in mij, die opnieuw deze uitnodiging en tevens uitdaging neerlegt. En waar heel mijn Wezen in grote beweging op reageert. Een beweging van: ja! Het is Tijd! En zelfs van zo’n grote kracht is dat zelfs mijn menselijk wezen opnieuw mee beweegt hierin. Zoals dat enkele jaren geleden ook gebeurde. In overgave, in een diep innerlijk Weten: ja, het is tijd. En onderdeel van mijn Kosmisch Plan van Zelf Realisatie en het tot belichaming brengen van wie ik nu Ben.
Met alle groei, wijsheid, kracht en Liefde die in de tussenliggende jaren uitgediept, her-innert en opgebouwd zijn. Een nieuwe fase, een nieuwe laag van Gods Bewustzijn die dieper in 3D neergezet en verankerd mag worden.

Rotsvast vertrouwen

Mijn aardse ikje voelt daar op dit moment geen angst voor. Ik herinner me dat van jaren geleden ook. En de keren daarvoor. Want dit proces is niet nieuw, al wordt het steeds naakter en kwetsbaarder. Het is ook immens krachtig, diep van binnenuit. Wellicht veranderd dat op het moment dat het gepubliceerd wordt. Al was dat die laatste keer zelfs ook niet zo. Het oervertrouwen in mijn Wezen, mijn Zijn, mijn Missie en mijn Pad is rotsvast. Het is ‘slechts’ het vertrouwen van het aardse ik in de ‘buitenwereld’ wat geschonden is, die laatste keer. Hoe pijnlijk en diep dan ook. Blijkbaar weerhoud het heel mijn wezen niet om opnieuw dat diepe in te duiken. En dat is rotsvast Oer Vertrouwen in mijn Essentie. Dat is wat mijn aardse ikje nu mag gaan ontvangen, met het opnieuw met de billen bloot gaan. Dat het Oer Vertrouwen altijd daar is, in alles, in mij, ongeacht wat de buitenwereld vind of doet. Wanneer ik mijn Zelf kan eren in de meest heilige zin van het woord, kan niets dat aardse vertrouwen nog schenden. Of ik nu verstaan/begrepen wordt of niet, op aards niveau.

De uitdaging ligt in het concreet de juiste vertaalslag vinden. Want de echte juiste woorden zijn niet te vinden. Dus ik zal het moeten doen met een vocabulaire van aardse taal, waaraan vele perspectieve, meningen en ladingen kleven. Dat maakt het weer een ingewikkelde zaak. Want er worden zovele verschillende (frequentie) talen gesproken hier op aarde, die gebruik maken van dezelfde woorden.
En daar ik in die zin niet ‘van de aarde’ ben, als wel ‘op de aarde’ ben, is de kans opnieuw groot op misverstaan en inkleuring door een andere beleving of interpretatie van de gebruikte woorden, bij de lezer ervan. En zal het opnieuw een grote dosis zuiver voelend vermogen vragen om de woorden echt juist te verstaan, zoals ze bedoeld zijn vanuit mijn Wezen.
Maar ik ken mijn Zelf, dat gaat geen enkele uitdaging uit de weg! En dus grijpt zelfs mijn aardse ikje, in al haar bereidheid tot groei, de uitnodiging en uitdaging in vol vertrouwen aan.

Het Scheppende Woord

En ja, opnieuw heel veel woorden. Zoals al gezegd, ook dat hoort bij mijn Wezen. Het scheppen vanuit de juiste frequenties, en het vertalen van vele lagen of frequenties, zo zuiver mogelijk, in de beperking van aardse taal. En soms vergt dat veel woorden, om echt exact de juiste vertaalslag te kunnen maken. Ik zal wel ‘moeten’, daar de meeste mensen de telepathische Goddelijke Vermogens nog niet weer volledig geactiveerd hebben.
En omdat ik vele lagen van mijn Zijn tegelijkertijd bewust ben en vorm geef, ook via de woorden, heeft dat op aards niveau veel woorden nodig om de juiste frequenties uit te zetten en te vertalen.
Ik werk vanuit het Scheppend Woord, diep vanuit mijn Zijn, mijn Essentie. Het is een manier van vormgeving of schepping. Om zeer gedetailleerd en gericht dat wat Is te scheppen, herscheppen, bewust te maken of om te draaien. Wat er maar nodig is.
Woorden zijn trillingen, zijn frequenties, zijn Goddelijke Stroming. Daar waar woorden vanuit puur bewustzijn ingezet worden, zijn ze pure Scheppingskracht. Op het moment dat ze vanuit die diepte gesproken of geschreven worden, worden ze werkelijkheid, krijgen ze kracht, levenskracht en bewaarheid. Andersom werkt het ook. Waar een frequentieveld diep doorvoelt, doorleefd en doorgrond is kunnen ze gevat worden in woorden, die de essentie of kern, de oorspronkelijke kracht ervan bevatten. Mits ze exact juist en verfijnt vertaald worden in exact het juiste woord/vertaalslag. Dan ‘pak’ je de Goddelijke Essentie er van op.
Dit is een van de vele manieren hoe en waarmee mijn bewustzijn werkt. De kracht van het woord, vanuit de diepste en verfijnde Scheppingsfrequenties, met Bewustzijn. En dat is waarom ik vaak uitgebreid schrijf of spreek.

Werelden in werelden

Vanuit mijn eigen Zielsevolutie, die ook gedurende dit leven in volle vaart doorgaat, zijn er steeds meer dimensies, frequentievelden of werelden weer open gegaan. Wat in essentie allemaal golflengtes en energieën zijn. Ik neem  waar door vele van deze dimensies tegelijkertijd heen. Vrijwel ten alle tijden, op elk moment. En in de doorlopende groei en trillingsverhogingen gaan er nog steeds meer innerlijke poorten naar nieuwe golflengtes en dimensies open.
Vroeger leerde ik schakelen van de ene golflengte naar de andere. Dat was wat op dat moment het hoogste bereik had. Tegenwoordig, deze laatste jaren lopen al deze realiteiten en golflengtes door elkaar en neer ik ze door elkaar heen waar. Soms meer tegelijk dan op andere momenten, dat verschilt ook per keer, afhankelijk van de situatie.
Door het leren schakelen tussen frequenties of golflengtes in eerder groeistadia, heb ik ook leren focussen in de veelheid aan waar te nemen golflengtes in het nu. Om een of meerdere uit de veelheid van zichtbare of voelbare realiteiten uit te lichten en dieper te vertalen. Bijvoorbeeld tijdens sessies of workshops. Maar heb ook geleerd dat op sommige momenten even op ‘pauze’ te zetten, om niet altijd doorlopend alle realiteiten door elkaar heen te beleven.

Het is altijd ‘zoeken’ welke golflengtes de meest essentiële zijn op dat moment, of voor die persoon, of voor die groep, welke er vertaalt mogen en kunnen worden. Ik ‘zoek’ altijd de meest essentiële er uit, op gevoel.
Naast dat dit als prachtig mooi ervaren kan worden, kan het voor het aardse ik ook als enorm veel ervaren worden. Altijd weer al die dimensies en lagen door elkaar heen te zien stromen, in elkaar grijpend. Verhelderend, soms ook vermoeiend. Zeker wanneer daar geen begrip of ‘gevoelsverstaan’ van de ander is.
Ik ben al lang geleden op gehouden met mezelf uit te leggen. Maar soms kan het heel lastig zijn als je heel veel waarneemt om niets te zeggen, omdat de ander het niet zou verstaan. en daarbij voel ik nu dus ook de uitdaging en uitnodiging om wel meer van mezelf uit te leggen. Niet vanuit verdediging of om erkenning of verstaan te krijgen. Wel ter verheldering, ook voor mijn Zelf op dit niveau van groei. En voor hen die ergens voelen wat er gebeurd in uitwisseling met elkaar, maar het nog niet exact weten te vertalen omdat er geen referentiekader of vergelijkbaar materiaal in hun leven gepasseerd is.

Je zou mijn waarnemen of bewustzijn in de wereld kunnen vertalen als waarnemen via helderweten, helder zien, helderhoren, helder voelen. Om er een aardse vertaalslag aan te geven. En toch doen deze woorden het eigenlijk tekort. Het is een bewust gewaar zijn van dat wat Is. Wat in de elkaar overlappende en aanvullende dimensies en bewustzijnsniveaus aanwezig is. Het is een tegelijkertijd zien, weten, voelen, horen, communiceren met en meer dan dat. Het is een verbodenheid met vele realiteiten ineen, die dwars door elkaar heen bewegen en aanwezig zijn. Alles in een en hetzelfde moment. Hoewel de ene keer het voelen, het weten of misschien het zien sterker op de voorgrond treedt. Deze aardse bewoordingen dekken gewoon niet de volledige lading, plus er zit veel verkeerd geïnterpreteerde of misverstane lading op. Ik denk dat de beste vertaling Multidimensionaal bewustzijn of gewaar zijn is. Al zal dat voor sommige mensen misschien een vaag of onduidelijk begrip zijn. Zij mogen dan terug grijpen op de woorden: helder weten, helder zien, helder voelen, helder horen, met alle interpretatie die zij daaraan voor zichzelf kunnen geven.

Bewustzijn Zijn

Ik Ben een Multidimensionaal Wezen en zo leef en beleef ik ook. Ik leef in meerdere dimensies tegelijkertijd, herinner en ervaar dat ook. En tegelijkertijd ben ik hier als mens op aarde, en leef duizend levens tegelijkertijd in het nu, op aarde. Ik ben tegelijkertijd Bron en Schepper en ook de beperkte bewustzijns mens. Het gewonde mens-stuk, als ook het bevrijdde en verlichte.  Ik Ben dat allemaal en heel veel meer, en ervaar het ook. Niet altijd alles tegelijkertijd, soms wel.
Ook ik ben nog steeds in groei in mijn mens-zijn om al die grootsheid die wij allen zijn te herinneren en integreren. Maar juist omdat dat zo veel en zo groots is, en het menselijke deel in feite zo beperkt nog in bewustzijn, is dat veel en een lange weg. Al schiet het lekker op met al die trillingsverhogingen van deze tijd, die er een soort van snelweg van her-innering van maken.

Ik reflecteer en onderzoek alles wat ik tegen kom, gespiegeld zie, meemaak en naar me toe krijg binnen mijn Zelf, om te onderzoeken en uit te diepen wat het over mij verteld, wat het me te leren, brengen of vertellen heeft. Dit is vaak een pad dat alleen verloopt, wat vaak niet begrepen wordt, ook niet door mensen in mijn directe omgeving. En daarom soms lastig, verdrietig of eenzaam. Maar over het algemeen all-een, en daar heb ik zelf geen enkele moeite mee. Ik ben niet anders gewend en echt alleen ben ik nooit met zoveel verbindingen. Behalve als ik in groeiprocessen, oude wonden of thema’s soms zit, waarbij mijn trilling lager is, gerelateerd aan het menselijke stuk, emotionele velden en dergelijke. Dan kan dat heel alleen voelen, totdat ik er weer doorheen gewerkt heb en mijn verbindingen weer voelbaar en zichtbaar maak omdat mijn trilling weer stijgt.
Ik kan dus ook alleen maar vanuit mijn Zijn en wezen delen, in wat ik doorleefd heb, in waarin ik gegroeid en bewust wakker geworden ben. Ik kan alleen maar vanuit mijn authentieke pad en Zijn delen.
Vanuit mijn bewust zijn wie ik Ben, zoverre ik op elk moment in groei kan kijken en ervaren, van daar uit werk ik ook. Aan mijn groei, aan mijn Missie hier op aarde, in mijn werk ook met anderen. Individueel of in groepen.

Ik ben niet enkel bezig met een stukje multidimensionale reading van wat er in de energie van de ander gebeurd, bijvoorbeeld tijdens een sessie. Ik draag tegelijkertijd het veld, schep een veld van veiligheid waarin de ander ingebed raakt en zich veilig genoeg voelt om zich te openen. Ik nodig het Essentie Bewustzijn van de ander uit zo diep mogelijk open te gaan als al te dragen is voor de mens die tegenover me zit. Ik sta het bij en help op vele niveaus tegelijkertijd, daar waar het maar nodig is. Dat kan delen van bewustzijn weer activeren, herbedraden, wakker maken, begeleiding en Zielsdelen weer aan gaan trekken en verbinden aan het groeipad van de menselijke persoon. Het scheppen van inzicht, verduidelijking en informatie is wat er in 3D dan zichtbaar, hoorbaar is. maar op alle andere lagen gebeurd heel vaak ongevoeld of deels gevoeld heel veel meer.
Het kan zoveel brengen, teveel om te benoemen. En dat is ook elke keer anders, wat er maar nodig is op dat moment, en voor die persoon of personen. Terwijl we misschien op aards vlak alleen maar in gesprek lijken te zijn en er ogenschijnlijk niets bijzonders lijkt te gebeuren.
Waarbij ik tegelijkertijd op andere niveaus ook in gesprek ben met Zielsdelen van de persoon voor me, ben ik ook in gesprek op weer andere lagen met Meesters of Engelen, aardewezens of bijvoorbeeld Zonne Logos over hoe deze persoonlijkheid verder te kunnen helpen, wat er nodig is of mogelijk is op dat moment.
Des te gevoeliger de ander is, des te meer zal deze opmerken dat er innerlijk van alles verschuift, gaat stromen, begint door te komen, wakker wordt, heelt, uitlijnt of veranderd. En des te meer bewustzijn iemand al geopend heeft, des te dieper zal deze ook bewust kunnen voelen en vertalen wat er innerlijk gebeurd.
Wanneer mensen nog slapend zijn, half wakker of deels bewust wordt dat een stuk moeilijker voor hen om te bevatten of laat staan zelfs te voelen, begrijpen of vertalen.

In het klein en in het groot

Ik ervaar, voel, zie de lagen tot heel hoge trillingen die allemaal als het ware overlappend door elkaar heen lopen. Van oude karmische lagen, voorgaande of eigenlijk parallelle levens, astrale werelden, kind pijnen of andere verwondingen, donkere rasters tot heel hoge zuivere Goddelijke realiteiten en van alles daar tussen in. Oude patronen die actief zijn, ego, gekwetste innerlijk kind wonden, jeugdtrauma’s en potenties, kwaliteiten, Zielsbedoeling, zielsverbindingen, Begeleidende velden, sterrenverbindingen en noem maar op. Even als concretere voorbeelden. Alles loopt door elkaar en grijpt ergens wel weer in elkaar.
Dat maakt soms ook de vertaalslag van wat ik waarneem zo complex, en dan vergt het veel woorden om de juiste frequentie lijntjes aan elkaar te rijgen, om het plaatje helder te krijgen, niet zozeer voor mezelf, want dat lukt wel, maar juist in de vertaalslag naar de ander. Ik pik ook daaruit weer de meest essentiële ‘lijnen’ voor vertaling op die het meest essentieel zijn en betrekking hebben op vragen in het hier en nu. Of groeistukken in het hier en nu.
Zoals gezegd het is altijd een ‘zoeken’ naar wat zijn de rode draden of hoofdlijnen op dat moment om te vertalen en te verhelderen. Maar er is vaak zoveel meer dan dat zichtbaar of voelbaar.

Dit zelfde gebeurd in het groot. In mijn planetair of Kosmische Missie werk, hoe je het maar wilt noemen. In grote lijnen Ben ik allereerst hier voor mijn eigen Evolutie, maar daar aan gekoppeld zit de ‘aardse rol’ van teacher, healer, channel, hoe je het maar wilt noemen. Een Lichtbrenger die niet bang is om door de diepste schaduwrijken te gaan, terug naar het hoogste Licht. En daar ook een rol in speelt voor het collectief veld en voor individuele personen.
Vanuit het diepgewortelde Weten dat daar waar mijn Bewustzijn steeds dieper op aarde kan verankeren, dat daar ook wijzigingen in het collectief bewustzijn gebracht worden. Daar waar 1 Ziel een ‘gaatje prikt’ door eigen groei in het collectief, kan ieder ander die er aan toe is, ook weer verder groeien en zijn of haar voordeel doen van dat geprikte ‘gaatje’. Zo helpen we elkaar allemaal, ongemerkt, vooruit in groei.
Maar daarnaast is ook het persoonlijke en groepswerk onder andere deel van mijn ‘rol’ op aarde. Deels omdat het mij helpt groeien, deels omdat het belangrijke Pilaren van Licht en Bewustzijn, mede Zielen, helpt groeien, die mede dragers zijn en een rol hebben ten opzichte van de trillingsverhoging van het collectief veld. Dat komt tot uitdrukking in de workshops die ik geef, de reizen, de sessies, eigenlijk bij alles wat ik doe voor de ander. Daar waar ik bij kan dragen aan het bewustwordingsproces van anderen, die deel zijn van het menselijk collectief veld.

Maar naast het menselijk collectief met al haar individuele Zielen die hun pad bewandelen richting Huis. Zijn daar ook vele werelden op zich die allen in evolutie en groei zijn. Werelden of frequentievelden die wij soms ook op aarde kennen, zoals planten- en dieren rijk, als ook de kristalwerelden. Maar er zijn ook vele werelden of realiteiten, dimensies zo je wilt, die niet direct 3D zichtbaar zijn en ook verbonden zijn aan het Universele Evolutie proces. Bijvoorbeeld de werelden van Midden Aarde, de elven werelden, de ‘mythologische’ werelden, de Engelen en Meester velden, de Sterren Broeders en Zuster, Blauwdrukvelden en matrixen van landen, heilige plaatsen, krachtplaatsen, en heel veel meer.
Naarmate bewustzijn en Bewust Zijn uitdijt, dijt ook de samenwerking met en de rollen ten opzichte van andere realiteiten uit! En daarmee dijt je Missie en Takenpakket als Goddelijk wezen in aardse of multidimensionale ervaring uit. Want we hebben verbindingslijntjes met alle realiteiten uitstaan. En met sommige of soms meerdere realiteiten ook, kun je taken en rollen hebben afgesproken, om samen verder te (helpen) evolueren. En ook dat is van multidimensionale aard, en zal gelijktijdig op vele lagen van bewustzijn en schepping door werken en weer in elkaar grijpen. En dat is ook nooit een eenzijdig, dat is altijd in een gelijkwaardige beweging naar elkaar toe. De ene hand wast de andere. Het is nooit eenrichtingverkeer. Alle partijen zullen daarvan groeien en ‘bloeien’ zogezegd.

i-am-the-divine-plan

Om het nu uiteindelijk korter en concreet te houden:

Ik werk met vele van deze werelden samen ten behoeve van ieders en mijn eigen evolutie.

Ik werk o.a. met de Egyptische, Atlantische en Lemurische Matrixen of velden samen, en geregeld ook met belangrijke krachtplaatsen die oplichten in verschillende contexten en momenten voor diepere zuivering, activatie of het openen van dergelijke portalen die een belangrijke rol spelen bij de Ascensieprocessen en trillingsverhogingen ter bewustwording van het Geheel op aarde en in dit Universum.
Ik neem waar op Multidimensionaal niveau zogezegd via helder weten, voelen, zien en horen, van waaruit ik met deze werelden, frequentievelden en realiteiten, maar ook met vele verschillende Lichtwezens (simpel gezegd) vanuit vele verschillende werelden en dimensies samen werk.

Wanneer ik workshops of sessies geef gebeurd er heel veel meer dan het menselijk oog of zogezegd beperkte menselijk bewustzijn kan waarnemen. Ik ben wat dat betreft een multitaskende duizendpoot.
Ik draag en open velden, zorg voor bescherming en veiligheid daarbij. Waardoor diepere opening, bewustwording, activatie en of healing mogelijk wordt. Ik werk met diverse realiteiten, Lichtwezen sferen en Begeleiders van allerlei dimensies samen, tegelijkertijd. Heb overleg, ontvang informatie, wissel uit en vraag. Alles tegelijkertijd, en op verschillende golflengtes van mijn Multidimensionaal wezen. Op 3D verzorg ik de begeleiding, uitleg, vertaalslag, maak de koffie en thee en organiseer dat wat op 3D nodig of wenselijk is..
Vele lagen zijn tegelijkertijd actief , in verbinding en samenwerkend.
Maar altijd vanuit mijn eigen allerhoogst haalbare Essentie en Bewustzijn op dat moment. Geen ander wezen, is welkom IN mijn systeem. Want vanuit het hoogst Zuivere hebben we allemaal recht om in het eigen bewustzijn aanwezig te zijn. Alleen vanuit mijn eigen diepste Essentie werk ik samen met andere frequentievelden, want vanuit mijn Essentie is het helder wie en wat zuiver is en wat niet.
Niets wat niet van mij is, is dus welkom in mijn systeem, dus je hebt altijd met MIJ te maken en niet met een of ander iets wat door mij heen werkt wat niet eigen is.

Ik weet wie Ik Ben, al in vele realiteiten, en ontdek nog altijd meer. Vanuit die wetenschap en geïntegreerde (noem het Hogere Zelf) delen heb ik weer aansluitingen en verbindingen, ook voor samenwerking, met vele verschillende dimensies, in en op de aarde en in het Universum. En dat maakt dat ik met vele Lichtwezens uit allerhande realiteiten of dimensies kan samen werken. Afgestemd op wat er op welk moment maar nodig is.
Ik benoem dat lang niet altijd omdat het voor sommige ook kan afleiden van de boodschap waar het om gaat, omdat sommige (vaak onbewust) de Meester Begeleiding op een voetstuk plaatsen, wat in mijn optiek volledig misplaatst en ongelijkwaardig is. Maar ook omdat er nog veel misverstaan is over wie en wat de Meesters of Lichtwezens zijn.

Ik kan alleen met deze frequentievelden samenwerken wanneer deze volledig herkend en geïntegreerd zijn in mijn Wezen. Ik ervaar daarmee de samenwerking met vele Lichtwezens (die velen Meesters noemen) dan ook niet als iets buiten mij, maar als een geïntegreerd deel van mijn Wezen, binnen mij. Mijn ervaring is dat bijv. de Meesters ‘slechts’ en geconcentreerde vorm of personificatie, een boegbeeld zijn, van een veel groter veld dat zij vertegenwoordigen. Het gaat om immense frequentievelden of golflengtes.
Voor de menselijke beeldvorming concentreert dit veld zich in een bepaalde Meester of Engelen ‘structuur’ zodat het ergens herkenbaar kan worden voor het menselijk bewustzijn. Maar de Essentie er van is, is dat het een frequentieveld is. Een golflengte. En dat wanneer wij deze golflengte weer in ons Zelf herkennen en integreren, bijvoorbeeld door te verbinden met een geconcentreerde Meestervorm, deze weer deel van ons is, zoals dat van oorsprong ook was. Je herinnert je dan eigenlijk de frequentie die op hogere lagen altijd al deel van je was en is, weer in je menselijk bewustzijn. Dus als je dan een ‘Meester’ channelt, channel je niet een wezen buiten je Zelf. Maar channel je een bewustzijnsdeel binnen je Zelf. Dat is de manier hoe ik ook werk. Ik channel alleen die golflengtes, noem het Meesters, Engelen, Neteru, natuurwezens , Draken, kristallen, Kristallen schedels of wie dan ook, die weer geïntegreerd deel van mijn Wezen zijn! Dan komt de informatie diep van binnen uit, en niet van een willekeurige externe bron, waarvan je de Essentie niet kent. Er zijn namelijk ook vele schaduwvelden die zich kortdurend kunnen voordoen als Meesters en zo misleidend kunnen werken om macht te verkrijgen ofte manipuleren en verstoren.
Mijn intentie is ook altijd (in leven, werk en Missie) die van hoogst haalbare zuiverheid, integriteit, gelijkwaardigheid en waarheid. De Goddelijke Wetmatigheden van Ma’at die ingesleten zijn in mijn diepste Wezen, vanuit mijn diepte verbinding met de Egyptische Matrix.

Ik ‘channel’ mijn Zijn op vele verschillende manieren in al mijn verschillende werkwijzen en in alle mogelijke kleurfacetten of golflengtes. Of dat nu onder de noemer ‘channeling’ van deze of gene Meester is of dat ik spreek vanuit mijn hart en passie. Of via ontwikkelde producten die ik in 3D maak of laat maken. Of dat ik de velden draag voor cliënten of groepen. In feite ‘channel’ ik doorlopend andere facetten van mijn Wezen om mijn Zelf neer te zetten en informatie, inzicht en bewustwording te verspreiden. Ik ‘channel’ vaak niet (meer) onder de noemer van deze of gene Meester (in het openbaar, in artikelen) omdat er dan vaak van de wat ik noem ‘geconcentreerde of gepersonifieerde vorm’ en dus externe aanwezigheid uitgegaan wordt, terwijl het vanuit geïntegreerd Meesterbewustzijn in mijn wezen voort komt.
Maar in wezen kan ik elke golflengte die in mij weer herenigt en geïntegreerd is channelen, en dat zijn echt heel veel verschillende uiteenlopende frequentievelden inmiddels. Deze zijn in de loop der tijd steeds dieper ontwikkeld, ontdekt, geopend en dat proces gaat ook nog steeds door.
Soms gebeurt dit in workshops wel onder de noemer van welke frequentie er spreekt, daar waar dat ook in juiste proporties begrepen wordt, wat ik daarmee bedoel. Soms is dat namelijk heel veelzeggend welke Meesterfrequentie of welke bewustzijnsvorm er spreekt, en zit daar een dubbele boodschap in.
Maar veel wordt onder geen enkele ‘noemer’ gechanneld, zoals de meeste van de workshops die ik geef, terwijl deze doordrenkt zijn van meesterfrequenties en Lichtwezen velden die betrokken en verbonden, maar ook in mijn wezen reeds herkend, doorleefd en geïntegreerd zijn. Omdat ik niets van buiten mijn Zelf/Bron channel, als je het al zo zou willen noemen (channelen).

De informatie die ik doorgeef (bijvoorbeeld in healing/reading sessies, artikelen of workshops) komt voort uit alle ervaringen die ik opdoe, in al deze realiteiten inclusief de aardse sfeer. Van datgene wat ik bewust wordt in mijn mens-zijn, als wat ik weer bewust wordt in welke dimensie dan ook. Ik ben altijd uitgelijnd op het algehele Universele Ascensie proces van mijn Zelf, als ook van het Grote Geheel. Waardoor ik via allerlei innerlijke kanalen informatie ontvang over belangrijke momenten, poorten, energie updates, collectieve processen, en meer. Soms komt dat via dromen, inzichten, ingevingen, energetische doorkijkjes via eigen processen die ik doorloop. Of via een woord, gebeurtenis of symbool waar mijn blik ineens op valt. Of iets wat ik in de wereld om me heen zie gebeuren of wat ik mee maak. Juist omdat ik in vele realiteiten tegelijkertijd schouw zie ik de diepe symbolieken en magie, de synchroniteiten. Daarnaast zijn er de verbindingen met Meester Velden, mijn eigen gevoelswezen en ‘innerlijke kanalen’ van waarneming.  En uit die combinatie van vele puzzelstukjes die ik waarneem of tot me krijg ‘lees’ ik de diepere bedoelingen, energiestromingen of openbaringen.
Van hieruit verzamel ik dus mijn informatie  en kan deze vormgeven of bundelen, wat vaak leidt tot een geschreven artikel. Of vormt zich dit vaak ter plekke in workshops in spontaan ‘gechannelde’ bundelingen van informatie die als heldere tekst en uitleg naar buiten komt.

Ik werk daarnaast vanuit hart en Ziel met enorme passie als drijfveer. Ik kan niet anders, dat is waarvoor ik hier op aarde, in deze tijd gekomen ben. Ik werk dag en nacht aan mijn Zelf en mijn groei, geen moment is onbenut, mijn Missie tot Zelf Realisatie en helpen met de ascensie van het Geheel is luid en duidelijk.
Zelfs gedurende de momenten dat mijn 3D mens-zijn bezig is met alledaagse dingen, bezigheden en aardse verplichtingen, wordt er in diverse delen van mijn wezen, in vele realiteiten tegelijkertijd doorgewerkt aan deze Missie en hogere Bedoeling. Dit is vaak volledig bewust, ook in mijn menselijk bewustzijn.
Weekenden, vakanties of vrije dagen die ken ik niet. Het is een ‘24/7 intensive job’.

Ik werk innerlijk in mijn Zelf door de diepste oerwonden en schaduw velden heen, omdat ik besef en Weet dat anders die hoogste Licht- of bewustzijnslagen niet vrij te maken en te belichamen zijn, hier in het aardse leven en belichaming. Ik doe dat in feite dit hele leven al, en al vele jaren heel bewust. En ik weet dat ik dit al vele levens doe.
Hoewel vaak confronterend, beangstigend en soms dodelijk vermoeiend voor mijn menselijke ikje, deinst mijn Ziel nergens voor terug. En zelfs al ervaart mijn ikje weerstand, Weet ik dat ik toch het diepe in duik. In zoverre heeft het gekwetste, bange, comfortzone gerichte ego zelfje niet zoveel meer in te brengen.
Ik ken in mijn mens-zijn dus ook echt alle weerstanden, angsten, pijn en wonden, overleving en wat al niet meer, waar de meeste mensen tegen aan hikken. Ik doorleef ze echter ook, al vele malen, laag na laag in de diepte van het nog onbewuste wezen. En toch laat ik me er niet meer door weerhouden. Het maakt me wel meer en meer empathisch omdat ik de diepte en kracht ervan zo goed ken.

Ik spreek niet altijd over Liefde of andere spirituele begrippen, maar werk en leef van daaruit. Dat is belichaming. Alles wat geïntegreerd is, en zich tegelijkertijd nog steeds verder ontplooit. Soms hoeft dat dan niet meer benoemd te worden, want het een natuurlijke stroom en drijfveer geworden. Maar bij deze, ook benoemd!

Ik maak zo nauwkeurige mogelijke vertaalslagen in mijn werk naar anderen toe. Ja, soms met heel veel woorden om het zo verfijnt als mogelijk uiteen te zetten en begrijpelijk te maken. Omdat ik kennis heb en nog altijd in bewustzijnsontwikkeling dieper getraind wordt in het Oorspronkelijke Scheppende Woord, vanuit de eigen Bron, de Pure Scheppingskracht en hoe van daaruit te scheppen en manifesteren.
Ik probeer die vertaalslag altijd zo concreet en aards mogelijk te maken. En af te stemmen op degene met wie ik te maken heb en wat zijn of haar bewustzijn al kan ‘verstaan’.
En benoem dat soms ook aan de hand van eigen ervaringen of praktijk ervaringen van het dagelijks leven, juist om het meer aards in vertaalslag en in menselijk gevoel te laten binnenkomen.
Soms of vaak gebruik ik heel veel woorden, en toch zeg ik lang niet altijd alles. Soms kan ik ook zwijgen, en dat kan even veel of soms nog meer vertellen dan woorden.

Ik werk met en vanuit energieën die van Goddelijke Aard zijn, en werk door vele dimensies tegelijkertijd heen. Zet energieën klaar, roep ze aan, nodig ze uit, trek of sluit ze aan, zodat jij of ieder ander verder kunnen groeien in bewustzijn. Ik maak bewust en zichtbaar wat nog niet zichtbaar was. Heel vaak (voor bewustere Zielen/mensen) zal dat heel bevestigend zijn op wat misschien al ervaren of gevoeld was.
Ik maak de schaduw zichtbaar die je in illusie en afgescheiden bewustzijn vast houdt, die je klein en in duaal bewustzijn vast houden. Ik maak ze zichtbaar zodat ik je ook de weg naar het innerlijk Licht kan helpen vinden.
Ik draag de stenen niet van je pad, die verantwoordelijkheid draag je Zelf. Die verantwoordelijkheid neem ik (allang) niet (meer) op mij. Ik draag mijn eigen stuk, zo mag jij het jouwe dragen. Maar ik kan je wel een hand toesteken, want samen wandelen we elkaar naar Huis.
Ik bied je wel een veilige bedding, een krachtig energie veld, een menselijke, gegronde kijk op de wereld(en) en je Zelf. En kan daarmee je groeiweg helpen verhelderen en liefdevol ondersteunen waar nodig of wenselijk.

Ik werk in en voor het collectieve veld en Moeder Aarde en vele werelden daarmee ook, samen met vele dimensies, collectieve velden en bewustzijnslagen om de trilling op aarde te verhogen. Door het zuiveren en schonen van vele krachtplaatsen en Sterrenpoorten op aarde. Door het her-activeren en of binnen brengen van oorspronkelijke frequenties zodat oude Poorten voor trillingsverhoging, energetische informatie voorziening en bewustwording weer werkzaam kunnen zijn. Ik schoon ascensie/Draken lijnen op aarde, om krachtplaatsen weer met elkaar te verbinden en zo de 5D en hogere dimensionale velden op aarde weer uit te lijnen en actief te krijgen. Ik doe dat uiteraard niet alleen en niet vanuit mijn kleine mens-zijn, hoewel deze hard mee werkt. Ik werk daarbij met collectieve velden van allerlei aard samen, Meester en Engelen velden, Neteru, De Ouden der Aarde, kristal en Midden Aarde velden, sterren werelden en meer. Het is een bonte verzameling van vele verbindingen die samenwerkingsverbanden aangaan en uitvoeren. Het is altijd weer een spannend feest wanneer de volgende ‘oproep’ komt en wat er dan gedaan mag worden. Deze activaties voor het grote geheel verlopen altijd (!) ook via eigen processen. Wanneer mijn wezen ergens nog niet doorheen kan of durft te gaan, gaat er geen poort open. Ik dien in mijn groei en wezen echt eerst overal doorheen te gaan voordat er wat mag en kan gebeuren. Ik speel daarin een Sleutelrol op aarde, daarom ben ik op aarde en werk vanuit hier en niet ‘vanuit boven’. Soms is juist die belichaming nodig, als peilmeter wat er al te dragen is op aarde en wat nog niet (met de nodige bereidheid, lef en moed). In de meeste gevallen is juist ook die aardse belichaamde energie de sleutel, dat het menselijk collectief direct gelinkt en betrokken is in de activaties. De mensheid leeft immers op aarde. En mijn Wezen is hier op aarde om zich daarin weer te bevrijden. En te leren het ook in 3D te belichamen. Het werkt dus ook weer alle kanten tegelijkertijd op.

De grootste grap is dat het op 3D vlak daarbij soms lijkt of ik niets doe, simpelweg aanwezig ben. Starend of schrijvend. En dat is tegelijkertijd de Sleutel. Daar waar ik werkelijk volledig bij bewustzijn aanwezig Ben, daar gebeuren de diepste verschuivingen, activaties en wijzigingen in collectieve velden of waar ik dan ook maar op gericht ben. 3D ziet het er misschien uit dat ik alleen maar sta, zit, of iets simpels aan het doen ben. Maar je zou het multidimensionaal eens moeten aanschouwen. Een wereld van verschil en beweging.

Ik heb reeds vele collectieve velden helpen dieper openen en ook op aards vlak daarmee meer toegankelijk gemaakt voor het collectieve bewustzijn. Ik draag deze Taak natuurlijk niet alleen, maar heb zeker een rol gespeeld in het toegankelijker maken van, vrijer maken van en meer bekendheid geven aan. Ik zie in de loop der jaren vele stukken daarvan op aards vlak terug, waar mijn Zijn een rol gespeeld heeft in het openen van Poorten voor het collectief. Denkend bijvoorbeeld aan het openen, zuiveren en neutraliseren van het kristallen schedelbewustzijn voor het menselijk collectief die daar enorme doodsangsten op had zitten vanuit Atlantische oer herinneringen, – trauma en – karma. Na jaren werken hiermee, in de beginperiode toen dit fenomeen nog amper bekend was in Nederland,  zijn deze velden via de kristallen schedels veel zachter en zie je ook dat de kristallen schedels overal verkrijgbaar zijn en vrijwel voor iedereen toegankelijk.
Bepaalde kristalvelden die weer toegankelijk gemaakt zijn waardoor deze kristallen ook weer werden gevonden op aarde en uit de aarde geboren (gedolven) werden. Meer bekendheid en bewustzijn over beide vormen van bewustzijn ook.
In bepaalde frequenties geldt dit ook voor het Egyptische veld, waarin ik al mijn hele leven werkzaam ben maar fysiek ook in belichaming sinds ruim 12 jaren en bijna 50 rondreizen inmiddels.

Ik ben als mens nog niet vrij van schaduw, blinde vlekken, ego of wonden. Ik ben ook gewoon mens met een pad van groei dat zich nog altijd voortzet en die dapper voortploetert in het avontuur op aarde. Het aardse mens-zijn die het leven soms geheel niet leuk of als uiterst pijnlijk en eenzaam ervaart. Maar ook kan genieten van de schoonheid van de aarde, verbindingen met dieren, mede-Zielen, de magie die hier mogelijk is nu steeds meer werelden zich weer verbinden en sluiers vervagen.  En die heerlijk kan genieten van mijn aardse sigaretje en koffie (dat wat we ‘daarboven’ niet hebben).

En als ik zo dit hele conclaaf teruglees, denk ik: ja dat is best veel. En toch ontbreekt er nog van alles wat nog niet eens benoemd of verder uitgelegd is. En tegelijkertijd zie ik wat een immense hoeveelheid informatie dit is, waar menigeen misschien met de oren van gaat flapperen.
En dan denk met een glimlach terug aan iemand die mij dierbaar was, die ooit tegen mij zei: Dat wat voor jou zo natuurlijk en vanzelfsprekend is, dat is dat niet voor anderen.
Een zin die vaker terug gekeerd is, sinds deze ruim 20 jaar geleden tegen me gezegd werd. En ik betrap me er vaker op dat ik dat soms vergeet in mijn mens-zijn. Dat wat voor mij van natuurlijke orde is, is dat voor velen helemaal niet.
Dit is mijn leven, mijn beleving, mijn ‘wereld’ en mijn Zijnservaringen. Dat is voor menigeen een ver van je bed show die niet te bevatten is.
Dus dat belicht ook weer voor mezelf dat niet alleen wonden, maar ook die natuurlijke stroming en uitlijning met Al Wat Is, dat wat voor mij vanzelfsprekend is, maken soms dat ik ‘vergeet’ dingen te vertalen, vertellen of zichtbaar te maken. In wie ik Ben en wat ik doe. Niet omdat ik er van uit ga dat iedereen het zo ervaart of ziet, maar wel omdat veel dingen voor mij zo natuurlijk en vanzelfsprekend zijn, omdat ze al zo diep geïntegreerd zijn in mijn wezen en mijn aardse mens-zijn.

Maar bij deze. Woorden genoeg.
13 bladzijden vol, hoe symbolisch voor de 12 dimensielagen die wij Zijn in dit Universum, plus het overkoepelende, omvattende en samenvattende 13-de veld die Alles bevat.
Ik heb het gevoel dat ik zeer zeker serieus gehoor heb gegeven aan de uitnodiging van Blauwe Ijsdraak om mijn Zelf en mijn werkwijze dieper toe te lichten in 3D.
Wellicht niet zo kort en concreet als ik eerst van plan was. Maar wel geheel in mijn stijl. Gedetailleerd uiteengezet in vele woorden, om verfijning van frequenties in een juiste en passende aardse vertaalslag neer te zetten:
Mijn aardse ik, mijn Multidimensionale Zijn en mijn Goddelijke IK BEN een stukje meer uitgelicht.  En hoe ik van daaruit werk, leef, beleef, ervaar, wakker wordt in bewustzijn en mijn persoonlijke Evolutiepad bewandel en van daaruit informatie verzamel en doorgeef ten behoeve van de groei van anderen.

©Willemien Timmer, 27-2-2017