Parasiterende krachten 

Een niet zo heel gezellig fenomeen: parasiterende krachten. En hoewel velen zich daar liever verre van blijven houden, en liever de zachte kantjes van spiritualiteit belichten, is het een onderwerp wat niet onbesproken kan blijven. Parasiteren is namelijk aan de orde van de dag en als je er mee te maken hebt, houdt het je weg uit je werkelijke kracht.
Niet onbelangrijk dus om dit aspect van duale schepping eens nader te belichten.

Alles komt aan het licht

Nu er steeds meer schaduw aan het licht komt, wat veelal al lange tijd aanwezig was onder de oppervlakte, worden ook steeds meer parasiterende krachten naar de oppervlakte gehaald om zichtbaar te worden.
Parasiterende krachten bestaan er in het groot en in het klein en feitelijk is de hele samenleving ermee doordrenkt. De ene parasiterende kracht is ernstiger dan de andere, meer of minder schadelijk op korte of lange termijn. Maar hoe dan ook behoren parasiterende krachten niet bij ons Goddelijke Oorsprongswezen, en zijn zij een invoeging in schepping die mede de dualiteit in stand houden en die je uit je werkelijke uitlijning en kracht houden.

Ten koste van je kracht

Parasiterende krachten zijn volgens het woordenboek: krachten die zichzelf in stand houden ten koste van een ander.
Bij parasieten wordt veelal gedacht aan insecten die hun eitjes leggen onder de huid van een ‘gastheer’ waarbij de larven zich na ontpoppen een weg naar buiten vreten. Niet zo’n prettige gedachte he?!
En al helemaal niet als je gaat beseffen dat parasiteren niet alleen in de dierenwereld voorkomt, maar op dagelijkse basis terug te vinden is in onze maatschappij, energievelden en misschien wel dichterbij dan je zou verwachten, in je eigen leven.

In het klein en in het groot

Dat wat zich op aarde weerspiegelt ‘in het klein’ (denk aan die insecten) is een afspiegeling van wat zich ook in andere lagen van schepping bevindt. In alle lagen van dualiteit komt deze vorm  van ontkrachting tot uitdrukking.
Daar waar de Archontische krachten op hogere bewustzijnsniveaus ergens geïnfiltreerd zijn in schepping, daar zien wij dat in de dagelijkse 3D wereld (als meest verdichte versie van schepping) ook terug. Dat betekend dat parasiterende krachten niet enkel op die hoge niveaus van bewustzijn of in de ‘lagere’, verdichte niveaus aanwezig zijn.

Het betekend dat op alle tussenliggende lagen deze krachten vertegenwoordigd zijn, aanwezig zijn en werkzaam zijn.
En dat lijkt me wel een reden om niet het hoofd in het zand te steken en je er van af te wenden omdat het reële schaduwkrachten zijn, die overal actief zijn.
En die behoorlijk gevarieerd tot uitdrukking kunnen komen en mede daardoor soms onopgemerkt blijven.

Ook zijn het vaak bijzonder manipulerende krachten die net onder de oppervlakte van bewustzijn (letterlijk en figuurlijk) opereren. Waardoor je soms wel het onderbuikgevoel hebt dat dingen niet kloppen, maar er niet exact de vinger op kunt leggen wat er dan niet klopt.
Het is een bijzonder geraffineerde kracht die alles, ja alles, zal doen om zichzelf in stand te houden. Er ligt een diepe drang aan overleven onder verstopt wat de drijfveer tot parasiteren is.

Gastheer of drager is nodig voor overleving

Het is interessant om te weten dat een parasiet niet kan bestaan zonder de zogeheten gastheer, diegene die de drager van de parasiet wordt of is. Ongevraagd en veelal onbewust, omdat de parasitaire kracht geenszins bezig is met wat het met de gastheer doet. Het is enkel bezig met overleven en vraagt daarom ook geen toestemming, maar doet wat het doet. In die zin, als je dat beseft, zul je parasiterende krachten steeds sneller kunnen gaan herkennen.

Het gaat natuurlijk niet alleen over beestjes

Ook mensen die vanuit die parasiterende energie leven, ga je met deze wetenschap ook steeds sneller herkennen. Want we hebben het hier natuurlijk niet alleen over beestjes die letterlijk onder je huid kruipen.
Het gaat met name om mensen, situaties, instellingen, collectieve velden, etc. die functioneren vanuit parasiterende krachten. Waarbij de parasiet zich voedt met de kracht van de gastheer. Terwijl de gastheer ontdaan wordt van energie, ontkracht wordt en in essentie ook misbruikt wordt. Het is een diep ondermijnende kracht die deels onbewust houdt maar ook niet toestaat dat je in je volledige lichtkracht gaat stralen doordat het telkens jouw energie gebruikt om zichzelf te voeden. Het kost je dus kracht, energie en licht, maar kan ook totaal uitputten en zelfs ziek maken.

Er is een hoop ego mee gemoeid en eigen behoeften staan voorop. Sympathie of empathie naar de ander, de gastheer, ontbreekt en veelal is er niet eens zicht op het eigen handelen en gedrag. Er ligt een grote dosis onbewustzijn aan ten grondslag en het (uitvoerend) ego wordt bestuurd door de drang tot overleving.

Voorbeelden van parasiterend gedrag zijn:

Leven op de zak van de ander, mensen aan het lijntje houden, ongelijkwaardige vriendschappen of relaties, leven van giften zonder zelf enige verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen bestaansrecht, de ander (telkens) tekort doen, handje ophouden bij de ander zonder enige moeite of wroeging, (moedwillig) misbruik maken van de goedheid  dienstbaarheid of gebrek aan begrenzing van de ander. De ander op een voetstuk plaatsen om er vervolgens je eigen voordeel mee te doen (ego voedt ego), manipulatieve technieken  gadhlighting en narcistische gedragingen, energiezuigers, vanuit slachtofferrollen of hoogmoed jezelf op een eerste plek zetten en alle aandacht opeisen. Beloftes niet nakomen, financiële verplichtingen niet voldoen/schulden maken, en er zijn vele andere voorbeelden in de dagelijkse praktijk van alle dag te vinden.
De basis is ongelijkwaardigheid en de ene persoon die over de rug van de ander in eigen behoeften voorziet.

Laag voor laag ontmantelen

Doordat er steeds diepere lagen onbewustzijn los getrilt worden momenteel in alle trillingsverhogingen, om deze te belichten  bewust te worden en te herstellen, kunnen er momenteel weer steeds meer dieper gelegen lagen aan parasiterende krachten naar belicht worden.
Mocht je hier al eerder in je groei doorheen gewerkt hebben, wil dat dus niet zeggen dat je het toen ‘niet goed hebt gedaan’ of niet voldoende opgeruimd hebt.
Telkens opnieuw zorgt de instroom van hogere licht- en bewustzijnstrillingen er voor dat onderliggende onbewuste lagen naar boven komen.

Kom je nu opnieuw in aanraking met parasiterende krachten, betekend dat simpelweg dat er nog meer lagen aanwezig zijn die in het nu aan de beurt zijn om op te lossen. Nog meer lagen die bewust mogen worden waar je jouw licht en kracht nog niet volledig beheerd.
Doordat de trilling van ons bewustzijn ook tot diep in de menselijke en emotionele lagen  verder omhoog gaat, ontstaat dus ruimte om ondermijnende energieen bloot te leggen vanuit dieper gelegen onbewuste lagen, waarvan we onszelf mogen bevrijden. Dat kan alleen als er bewustzijn op komt. Eerder niet.

Mocht je opnieuw, misschien wel voor de zoveelste keer, tegen deze parasiterende krachten aanlopen, betekend het dat er werk aan de winkel is om steeds dieper tot in de kern deze ondermijning te helen.
Pas wanneer de diepste kern is bereikt, zal dit fenomeen uit je ervaringen verdwijnen omdat het dan in alle lagen bemeesterd is.
Zie dit niet als ontmoedigend, dit is simpelweg hoe groei werkt. Laag voor laag. Want alles tegelijkertijd zou veel te groots, heftig en confronterend zijn. Het is dus in feite aangestuurd door Liefde dat we telkens kleine brokstukjes voorgeschoteld krijgen.

Waar laat je ruimte open?

Daar waar wij onbewust ruimte open laten, onze energie niet volledig beheren vanuit bewustzijn, onze energie niet volledig innemen, begrenzen en beschermen, blinde vlekken on onbewustzijn aanwezig is, daar zijn de ingangen waardoor parasiterende energieen binnen kunnen komen. Daar kunnen zij zich ongezien nestelen en de ondermijning van jouw kracht in zetten.
Het belang van bewustwording, zelfbewustzijn, liefde voor jezelf, luisteren naar hart en gevoel en gezonde begrenzing aanhouden zijn dus niet alleen uiterst belangrijk, maar zijn echt noodzaak.

Daar waar jij bewuster wordt van parasiterende ondermijning kun je je kracht terugpakken en je grenzen gaan stellen. Daarmee dicht je de ruimtes die je niet had ingenomen, waardoor parasiterende kracht binnen kon komen. Dan hervat je je kracht, vul je jezelf met je Zelf (bewustzijn) en neem je je plek weer in.
Dat klinkt simpel, en dat is het in de dagelijkse praktijk vaak niet. Afhankelijk van hoe lang je geleden hebt onder de parasiet, hangt het af van hoe snel het zichtbaar wordt en het proces om te keren is, jij je kracht weer kunt oppakken en het ‘gat’ kunt dichten.

Bewustwording is de start

Maar het start met bewustwording en van daaruit zelfreflectie om te zien waar je ondermijnt wordt in jouw lichtkracht. Daar wordt je uitgedaagd om je kracht terug te pakken en dit proces te bemeesteren!

Dit artikel is dan ook bedoeld om bewuster te worden van het feit dat we allemaal min of meer te maken hebben met parasieten. Of dat nu in het 3D leven is of op energetisch niveau. En het is belangrijk daar eens dieper op te bezinnen en te onderzoeken. Het zal je weer dichter bij herstel van oorspronkelijke kracht en zuivere, bewuste uitlijning met jouw Oorsprong brengen!

© Willemien Timmer, 29-9-2020

De artiest die deze prachtige afbeelding heeft gemaakt bij mij helaas onbekend.
Maar dankbaar voor de prachtige uitvoering!