Leven vanuit zelfreflectie, spiegels (herkennen) en de Concepten van Ma’at

Wat spiegelt de anders als een deel van jezelf?

Wanneer we leven volgens de concepten van Ma’at, zoals vroeger in het oude Khemit en oud Egypte, dan leven we in volledige zuiverheid en het nastreven van de Goddelijke/Universele Wetten. Dit is niet enkel gerelateerd aan het oude Khemit. Maar is ook heden ten dage nog altijd binnen spirituele groei en bewustwordingsprocessen het zelfde.

Dit leven volgens de Kosmische Wetten die Ma’at presenteert start ten alle tijden in je Zelf.

Daar waar we (nog) niet volledig in zuiverheid, eerlijkheid, rechtvaardigheid en balans, vanuit zuiverheid en Bewust Zijn kunnen leven, daar zijn we nog niet volledig in finetuning met de Goddelijke of Universele Wetten, en dus niet volledig in volledige finetuning met het Goddelijke Zelf.

Daar waar we (nog) niet volledig leven in zuiverheid en Bewust Zijn (op alle lagen) daar creëert onze Spirit/Essentie (hogere delen van ons Zelf) telkens opnieuw Spiegels op ons Pad. Spiegels die helpen weerspiegelen en uitlichten waarin wij nog mogen groeien.

Het hangt af van hoe bewust wij letten op of bewust zijn van het feit dat ons leven vol met spiegels zit, voordat wij daar iets mee kunnen gaan doen. Naarmate je steeds bewuster wordt dat heel je  leven en pad een weerspiegeling is van hoe jij innerlijk de wereld en jezelf beleefd, ga je met steeds bewustere ogen kijken naar je Zelf. Maar ook naar de wereld om je heen, waardoor je de spiegels op je pad steeds beter zult gaan herkennen.

In feite reiken de 42 concepten van Ma’at ook spiegels aan, die breed te interpreteren zijn, en je aanzetten om dieper zelf onderzoek en bewuster in het leven te staan.

Hoe herken je nu die spiegels?

Deze spiegels op je pad herken je pas door steeds bewuster te letten op wat er in je leven plaats vindt. De buitenwereld is een weerspiegeling van je binnenwereld.

Aan de hand van jouw (onbewuste) binnenwereld creëer je (onbewust) situaties, leefomstandigheden en personen om je heen, die allen iets zeggen over jouw binnen wereld. Naarmate je groeit en veranderd (innerlijk), zul je dus ook merken dat de buitenwereld veranderd. Mensen stromen uit je leven, je ontmoet nieuwe mensen die beter passen bij wie jij bent op dat moment. Situaties veranderen (soms direct), etc.

Onbewust creëren we doorlopend de buitenwereld die past bij onze binnenwereld, hoe we ons Zelf zien en ervaren in ‘positieve en negatieve’ zin.

Echter het is een onbewuste creatie. En naarmate we ons niet doorlopend bewuster worden van wie wij Zijn en hoe wij onszelf vanuit beperking en versluiering zien, blijven we versluierde creaties neerzetten. Dan kun je op bepaalde lagen van groei nog zo hard proberen om bewust een andere situatie te creëren, maar zul je merken dat dat niet zal lukken. Waarom niet? Simpelweg omdat onderliggende onbewuste patronen en zienswijzen, emoties of overtuigingen, ongeloof of gebrek aanvertrouwen telkens opnieuw het tegen gestelde verhaal uitzenden. Zo krijg je dus halve creaties waar geen ‘controle’ over is, en die slechts ten dele je leven veranderen.

In bewustwording van ons Zelf mogen we steeds dieper naar onze Kern toe werken om al die versluierde lagen op te helderen, zodat we werkelijk vanuit zuiver bewustzijn en zonder inkleuring, weer in staat zijn om te Scheppen.

Diep Zelf onderzoek, reflectie en herkennen van de spiegels is dus noodzakelijk om door die diepte-patronen heen te kunnen gaan prikken en je leven daadwerkelijk meer in lijn met de Goddelijke Wetten (de concepten van Ma’at) te brengen.

Hoe herken ik mijn spiegels? Door zo bewust mogelijk te letten op wat situaties, ontmoetingen en personen mij weerspiegelen. Personen, situaties, omstandigheden die iets met mij doen, iets in mij raken. Bijvoorbeeld irritatie, onvrede of juist blijdschap opwekken, die gevoelens van machteloosheid of juist kracht oproepen, die me emotioneel raken, en noem maar op. Alle situaties die expliciet iets met me doen zijn ‘ingangen’ om de dieper liggende boodschap of spiegel die het voor mij in zich draagt dieper te ontrafelen. Door jezelf af te vragen (zelf reflectie) wat het exact is wat de situatie met je doet, de emotie of gevoelens toe te staan, te onderzoeken, de ruimte te geven, neem je ze al dieper onder de loep. Daar waar we onze focus naartoe verplaatsen, daarheen stroomt onze energie, en dat betekend in het geval van zelf reflectie, dat daar veelal direct ook al helderheid uit ontstaat. Mits we in alle eerlijkheid de situatie of spiegel op ons Zelf betrekken.

Projecties omtrent de andere persoon die je iets spiegelt houden je uiten je Zelf en helpen niet om datgene wat de ander raakt, triggert of spiegelt werkelijk binnen je Zelf te gaan verkennen.

Totale zuiverheid en eerlijkheid naar je Zelf toe is een eerste vereiste.

Dat kan soms behoorlijk confronterend zijn! En vaak zijn het juist de onbewuste oude patronen binnen ons Zelf die ons daar het liefste bij vandaan houden.

Het gaan dat ook om een oprechte, bewuste keuze om te willen groeien! De bereidheid te hebben om je Zelf letterlijk binnenste buiten te keren,  in de ogen te kijken, naakt. Zonder enige maskers, concessies of excuses. Niets meer buiten je Zelf te zien of te projecteren, maar alles bezien vanuit delen van je Zelf!

Door regelmatig zelfreflectie toe te passen, je Zelf af te vragen wat er speelt of gespiegeld wordt, wat er in jouw aangeraakt wordt en wat dat over jou(w binnenwereld) zegt, kun je steeds meer helderheid over je eigen oude patronen en onbewuste lagen verkrijgen. Door jezelf voortdurend vragen te stellen kun je jezelf steeds dieper reflecteren. En wanneer je dat meer eigen maakt wordt het uiteindelijk een tweede natuur en bijna automatisme om spiegelende momenten en situaties in je leven te herkennen en de dieper liggende spiegels daar uit te halen. Zodat je doorlopend handvaten voor groei aangereikt krijgt. Door het leven van alledag heen.

Stel jezelf vragen (zelfreflectie) als: wat raakt die ander/de situatie in mij? Van waaruit komt mijn reactie (op de ander/situatie) voort? Wat zegt dit over mij? Wat spiegelt mij dit? Welke groeikans ligt daarin? Welke belemmering of blokkade in mijzelf laat deze situatie/persoon mij zien?

Maar ook het bezinnen en reflecteren op je Zelf van een andere aanvliegroute is daarin essentieel. Namelijk hoe zie jij jezelf? Hoe zie jij jezelf in jouw creatie (wereldbeeld/leefsituatie)?

Welke oude overtuigingen, zienswijzen, oordelen, gevoelens, afwijzing (die mijn zicht op hoe ik mezelf zie kleuren) heb ik nog werkzaam binnen mezelf? En waar komen deze oordelen, overtuigingen, etc vandaan? Hoe kan ik herleiden waar bijv. afwijzing van mezelf vandaan komt? Waar ben ik destructief ten opzichte van mezelf?

Door zo gericht te reflecteren, kijk je in je eigen Spiegel van je binnen wereld. Dat kan veel confrontaties, emoties, pijnstukken naar boven halen. Het is essentieel deze ook te ontkrachten, omdat ze naar de voorgrond gehaald anders nog veel grootsere vormen gaan aannemen en alles kunnen beïnvloeden. Dus zoek naar manieren die voor jou prettig werken om die pijnstukken te ‘verteren’ en ontladen, door te schrijven, er over te spreken, het de ruimte te geven door te gillen, huilen, via tekenen of via welke manier dan ook, die voor jou prettig is.

Pas dan doorbreek je letterlijk door de oude pijnlagen heen en kom je los van de onbewuste identificatie die je onbewustzijn met deze overtuigingen, pijnstukken en emoties had. Dan til je jezelf daar als het ware overheen, juist door er dwars doorheen te gaan. En va daaruit kan weer helderheid en inzicht stromen, omdat dat ruimte in je Zelf geeft.

Dit geeft directer handvaten en inzichten waarmee je aan het werk kan om het oude te helen en los van de oude patronen (weerspiegelt door een situatie of persoon) in meer vrijheid en bewustzijn je pad te vervolgen.

Ja, dat kan bijzonder confronterend zijn, zo diep je Zelf in de ogen (spiegels van de Ziel) te kijken. Maar het brengt je ook heel veel bevrijding en ruimte. Het brengt je dichter bij je Kern/Bron en helpt je steeds bewuster in het leven staan, de spiegels in de buitenwereld te herkennen als symbolen van je binnenwereld, en groeikansen te ontdekken. En daadwerkelijk steeds dieper in afstemming met de Concepten van Ma’at, in Goddelijke Synchroniciteit en Balans te leven en groeien. Steeds bewuster ook te creëren, werkelijk vanuit de puurheid en zuiverheid van de Ziel. Zonder versluierde onbewuste belangen, saboteurs of afweermechanismen.

Oude Mysteriescholen en groeipaden

Deze technieken zijn slechts enkele van de vele die ook toegepast werden in de oud Egyptische Mysteriescholen: Zelfreflectie en zelf onderzoek voor een dieper ‘verstaan van de teachings’ (toenertijd de scheppingsmythen en heilige verhalen) waardoor je een zuiverder beeld van je Zelf krijgt. En zo binnen, zo buiten, waardoor je een zuiverder beeld krijgt van de Schepping, de Kosmos, de Universele Wetmatigheden en waardoor je automatisch steeds bewuster volgens de Concepten van Ma’at, in overeenstemming met je eigen Bron, gaat leven!

Waardoor je dieper je Ren (Oorspronkelijke frequentie), je Khaibit (Schaduw) en Ba (Geest) leert kennen om uit te groeien tot je Sahu (Verlichte Zelf) en Nehast (Ascensie) te bereiken.

Zieledelen en Deelaspecten

Er zit een subtiel verschil in de termen ‘Zieledelen’ en ‘deelaspecten’.

Zieledelen worden ook wel Zielsextenties genoemd, en kunnen achtergebleven, afgescheurde of vergeten delen van ons Wezen zijn die nog ergens op aarde, in het Universum of in een vergeten dele van ons Zelf achtergebleven zijn, waardoor we er geen toegang (meer) toe hebben. Dergelijke Zielsdelen zijn vaak getraumatiseerd of om andere redenen ‘afgescheiden’ en niet meer toegankelijk voor ons bewustzijn in het hier en nu.

Vanuit het Overkoepelede Geheel is dit natuurlijk slechts een beperkt perspectief, want vanuit de Overkoepeling zijn we nog steeds volledig heel en Een. Alleen binnen ons groeipad door de lagere dimensies heen (3D en 4D) lijken deze delen van ons te zijn afgescheiden.

Het gaat daarbij om kwaliteiten evenals ballast die nog niet weer bewust betrokken zijn bij ons bewustzijn in het nu, waardoor dat ons volledige zicht op wie wij werkelijk Zijn beperken.

We kunnen deze delen stap voor stap terughalen, op verschillende manieren, via bewustwording en healing.

In feite zijn deelaspecten bijna hetzelfde, maar gaat dat vaak over de hogere kwaliteiten en zicht op hogere dimensielagen die we ook Zijn. Dat kunnen verbindingen zijn met bijvoorbeeld bepaalde Meestervelden en Gods Kwaliteiten, die aangesloten zijn op je Essentie. En dus bepalend zijn voor jouw Missie en de Sleutels die jij als unieke Ziel in je draagt.

Deelaspecten kunnen pas bewuster worden  in lagen waarin Zieledelen al geheeld zijn. En pas dan dieper aangesproken worden. Daar waar je steeds meer Zielsextensies heelt, daar kunnen steeds meer Deelaspecten ook verhelderen (Godskwaliteiten) en toegankelijk worden om ‘aan te spreken’ in je Zelf.

Zieledelen zitten vaak op een ander level van bewustzijn en kunnen zeer beperkend werken als deze als ‘missing links’ of ‘blinde vlekken’ manifesteren in je groei en bewustzijn. Waardoor volledige potentie op die niveaus niet bereikt of gezien kan worden. Maar ook waardoor het moeizaam kan zijn om je van oude patronen te verlossen.

De Zielendelen resoneren vaak op oude emoties, ervaringen en overtuigingen, overlevingsstrategieën, gebaseerd op angst of pijn.

Emoties, overtuigingen e ervaringen (door de levens heen) zijn deel geworden van hoe je jezelf ziet en ervaart n het nu. En van hieruit kleurt dat je perspectief in hoe jij de wereld ziet en ervaart.

Zielendelen in de vorm van beperking kleuren dus je zicht en dus je ervaringen, maar dus ook je creaties in dit leven.

Zolang ze zich voornamelijk via het onbewuste systeem als invloed laten gelden heb je er geen enkele ‘grip’ op en bepalen zij hoe (gekleurd) jij je leven en jezelf ervaart. Dit komt omdat je onbewust met deze patronen en emoties ‘vergroeit’ bent, je identificeert je er onbewust mee.

Zodra we dieper bewust worden van ons Zelf, ons Zelf dieper onder de loep nemen (laag voor laag) zullen we echter steeds meer van deze ballast zichtbaar gaan maken.

Opnieuw is Zelfreflectie en het kijken in de Spiegels van het Leven daarbij van grote hulp. Want vanuit dat zelfonderzoek krijgen we steeds meer overzicht in welke emoties, ervaringen, oordelen, zienswijzen en overtuigingen ons beeld op onszelf en de wereld kleuren. Meestal ligt daar (onbewuste) angst, weerstand, gebrek aan vertrouwen of overleving aan ten grondslag.

Door te kijken naar de spiegels op je pad en jezelf te reflecteren kun je dergelijke kleuringen gaan doorzien! En zul je gaan zien waar je onbewust nog hecht aan of jezelf identificeert met overtuigingen of zienswijzen die van de persoonlijkheid (uit dit en/of andere levens) zijn in plaats van vanuit je Ware Zijn.

Wanneer dat helderder wordt biedt dat gerichte handvaten voor verandering en dus voor groei.

Dat vraagt tegelijkertijd om het inzetten van alle kwaliteiten en technieken die je al in huis en bewust hebt.

Het gaat ook over het gelijkwaardig (leren) inzetten van vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten (waardoor je beide Mysteriescholen ook weer samen brengt innerlijk!).

Het vrouwelijk aan kwaliteiten helpt je intuïtief en gevoelsmatig de spiegels die er echt toe doen uit te filteren, helpen je om je Zelf daarin in de ogen te kijken en te voelen waar essentiële sleutels tot groei aanwezig zijn.  Er ontstaat een begrijpen van binnen uit, een inzicht op gevoelsgebied en hoger bewustzijnsniveau in hoe en waar je jezelf belemmert in her-innering aan je ware Zijn.

Het mannelijk aspect maakt dat concreter, er ontstaat een begrijpen hoe dat zijn uitwerking vind in je binnen- en buitenwereld. En het mannelijke aspect draagt de mogelijkheden daar concreet iets mee te gaan doen, er vorm aan te geven en tot actie over te gaan. Dat handelen kan naar gelang de situatie verschillen, afhankelijk van welk oud patroon, of welke Zieledelen omgepoold mogen worden.

Het werken met bijv. affirmaties, intenties, meditatie, healingvormen,  ompoling van gedachtestromen en oud gedrag in een actieve concrete manier, etc.

Waar het om gaat is dat we los(ser) mogen komen uit de identificatie met deze delen van ons Zelf, die veelal vast houden aan angst, afgescheidenheid, niet-kunnen, weerstand, overleving, etc. waardoor we ons Zelf niet in volle potentie en schoonheid kunnen zien en die kwaliteiten werkelijk kunnen aanspreken.

Het gaat om steeds diepere bewustwording van waar wij ons nog (onbewust) identificeren met oude emoties en ervaringen.  Het principe van ‘Behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst’ weer leren toelaten. Om in meer vertrouwen, zonder kleuring door eerdere ervaringen in het leven te staan.

Vrij van oude ballast, steeds dieper ons Zelf op alle lagen in de ogen te kijken en vluit en bevrijd te leven. Dan gaan we onze Ware Essentie weer her-inneren en leven!

Vele wegen leiden naar Rome, en we zijn allen op weg om die volledige Essentie weer te gaan herinneren. Het werken met de spiegels die onze Ziel creëert op ons Pad biedt echter concrete handvaten om steeds dieper ons 3D en 4D mens-zijn verder op te rekken in bewustzijn en te verheffen in trilling. Waardoor we steeds zuiverder in lijn met Spirit kunnen leven en werkelijk weer zuivere creaties kunnen neerzetten!

Naarmate we meer oude patronen loslaten, ompolen en transformeren, ontstaat steeds meer de ruimte om het Grootser Perspectief en de eigen Essentie door te laten stromen in ons 3D (menselijk, aards leven)  en 4D (gevoelswereld en onbewuste lagen) leven. Dan zetten we een werkelijke verandering in de belichaming.

Namelijk van oordeel naar liefdevolle erkenning, dankbaarheid, zachtheid, verstaan van wie wij Zijn! En mogen we dat wie wij Zijn werkelijk op aarde gaan belichamen en leven! Dat is de werkelijke creatie van de Nieuwe Aarde!

De 42 concepten van Ma’at als Spiegels voor ons Zelf en zuiver leven

De 42 concepten van Ma’at voor de eigen bespiegelingen (naast de spiegels op ons dagelijkse pad) ter bezinning. De concepten van Ma’at zijn overigens veel en veel ouder dan bijvoorbeeld de ’10 geboden’, die van een veel latere tijdsperiode zijn maar hun basis vinden in de Concepten van Ma’at. Die vanuit de oudste overleveringen en herinneringen vanuit de begin periode van de Khemitische Matrix in herinnering zijn gebleven, maar steeds meer ook versluierd en vertroebeld zijn geraakt. Deze resoneren echter op de Kosmische Wetten, the Laws of Oneness!

De onderstaande vertaalslag heb ik zelf zo ‘vertaald’ naar aanleiding van de overleveringen aan ‘wetten’ en ‘concepten’ die binnen het Ma’at principe vallen. In feite bevatten deze alleen de ‘hoofdlijnen’. De vertaalslag er onder is vanuit mijn gevoel.

 1. Ik zal niets verkeerd doen

Dat betekend zowel naar je Zelf als naar anderen zo zuiver, oprecht en eerlijk mogen leven.

 1. Ik zal niet stelen

In de breedste zin van het woord, materieel maar ook niet energetisch (energie ‘stelen’) of gedachtengoed kopiëren zonder deze zelf onderzocht of eigen gemaakt te hebben.

 1. Ik zal geen geweld gebruiken

Naar mijzelf of mijn naaste. Leven volgende de Kosmische Wetten vraagt harmonie, openheid, leven vanuit het hart.

 1. Ik zal niet doden

Ook dat geldt voor jezelf als voor de ander. Doden heft te maken met geen bestaansrecht hebben of de ander iets niet gunnen. Ook het doden van ideeën, gevoelens, eigenwaarde, waarde van de ander, etc. vallen hier onder. Leven in harmonie!

 1. Ik zal niet onrechtvaardig leven

Leef gerechtigheid en volgens de Kosmische Wetten die liefdevol, rechtvaardig en zuiver zijn.

 1. Ik zal geen pijn veroorzaken

Pijn in welke vorm dan ook. Levend vanuit bewustzijn bidet ook het onderscheid wanneer er daadwerkelijk een Ziel beschadigd raakt of wanneer het ‘slechts’ overtuigingen of ego is dat gekwetst wordt. Het gaat hier om dat stuk Zielsbewustzijn.

 1. Ik zal geen voedsel verspillen

Resoneert ook op ‘geen parelen voor de zwijnen werpen’. Wee ten voel vanuit bewustzijn (zonder oordeel) waar je voeding kunt brengen (energie, informatie, inzichten) en waar niet. Dit om je eigen energie ook zuiver en in kracht te houden. Energie is voeding, jouw Zijn is voeding. Verspil het niet, daar war het niet verstaan kan worden.

Daarnaast kun je dit ook letterlijk (3D) nemen. Neem niet meer voeding tot je dan nodig is. verspil niets.

 1. Ik zal niet liegen

Eerlijkheid staat voorop. Hoe moeilijk dat soms ook is! liegen naar de ander is ook liegen naar je Zelf!

 1. Ik zal Heilige Plaatsen niet ontkrachten

Respect voor alles wat heilig is. Je eigen Heilige Tempel van Zijn en die van anderen staat daarbij voorop! De uiterlijke Heilige Plaatsen zijn ‘slechts’ spiegels van je innerlijke Heilige Tempel.

 1. Ik zal geen kwaad spreken

Zuiverheid, zuiverheid, zuiverheid! Dat is waar het om gaat! Dat wat je neerzet/uitspreekt/uitzend/denkt/voelt/etc. straal je uit en keert naar je terug. De Wet van resonantie!

 1. Ik zal mijn seksualiteit niet misbruiken

Wees ook hierin zuiver en bewust met wie je je (seksueel) verbind. Seksualiteit op 3D vlak is vervallen tot lust en plezier. Maar de ware verbinding (op hogere nveaus0 is van een heel andere orde. Het is een Heilig Instrument tot zuiver Zielsuitwisseling, uitwisseling van Blauwdrukken en elke vorm van seksualiteit levert koordverbindingen op met die ander, die van grote invloed kunnen zijn (positief of negatief) op je eigen energie en bewustzijn. Ook hierin gaat het weer om: hoe bewust ben je, hoe diep respecteer je je Zelf, en wat resoneert werkelijk (op diepere lagen op je e wat niet.

 1. Ik zal niet het vergieten van tranen veroorzaken

Geen moedwillige of opzettelijke pijn of verdriet veroorzaken (vanuit ego).

 1. Ik zal geen zaden van spijt zaaien

Ik sta (zo) bewust (mogelijk)  in het leven en sta  achter mijn bewuste keuzes.

 1. Ik zag geen agressor zijn

Blijf dicht bij jezelf, liefdevol en levens vanuit het hard. Zuiver daar waar mogelijk is oude woede, agressie, angst, weerstanden en patronen die ruzie of agressie kunnen veroorzaken. Bespiegel je Zelf! In hoeverre kun je leven vanuit je zuivere hart en Liefde?

 1. Ik zal niet slinks handelen

Dit heeft te maken met hoe bewust je handeld. En va waaruit handel je: vanuit Ego of vanuit hart/Ziel?

 1. Ik zal het geploegde land niet onteren/ verwoesten

Daar waar een ‘land geploegd’ is en rijp is om ingezaaid te worden, daar zal ik zuiver te werk gaan. Dit gaat over je zelf en de ander. Verspil en verwoest niet de openheid daar waar het open ligt om iets te nieuws zaaien. Wees ook hier zuiver, integer en respectvol. Dan kun je prachtige ‘gewassen’ zaaien om te oogsten.

 1. Ik zal geen valse getuigenissen afleggen

Ik blijf zuiver en oprecht naar mezelf toe. Dit is een diepere vorm van ‘ik zal niet liegen’. Dit heeft te maken met het naar buiten brengen van oordelen, valse informatie, negatief spreken over de ander of jezelf, omwille van de onbewuste patronen die daarin aansturen. ‘Valse getuigenissen’ komen altijd voort uit ego, pijn, onbewustzijn en niet vanuit bewustzijn, hart of Ziel. Dat geldt dus ook voor je Zelfbeeld!! (Geloven in valse overtuigingen).

 1. Ik spreek geen nare woorden

Niet naar je Zelf of de ander. Dat wat je uitzend of kracht geeft, geef je leven en vorm, en keert naar je terug.

 1. Ik zal niet toornig en boos zijn om niets

Het belang van het ‘in controle’ houden van de ego reacties en het bewustzijn daarvan. Zelfonderzoek: waar komt de boosheid vandaan? Leidt naar antwoorden van het innerlijk. Bezin eer gij begint!

 1. Ik zal mij niet verbinden aan de vrouw van een ander

Dit heeft alles te maken met respect, zuiverheid en eerlijkheid. Naar jezelf en de ander.

 1. Ik zal mij niet verbinden aan de man van een ander

Dit heeft alles te maken met respect, zuiverheid en eerlijkheid. Naar jezelf en de ander.

 1. Ik zal mezelf niet vervuilen

In de breedste zin van het woord, zowel fysiek, emotioneel, spiritueel, energetisch, etc.

In zuiverheid met je Zelf leven.

 1. Ik zal geen terreur veroorzaken

Opnieuw: wat je uitzend ontvang je terug. Wees een stralend Licht, een levend voorbeeld van zuiverheid en Liefde, in lijn met Spirit en veroorzaak geen disharmonie, onbalans, dualiteits. Leef zo zuiver en bewust mogelijk.

 1. Ik zal de aarde niet vervuilen

Bewustzijn over de natuur, Moeder Aarde en het respect daarvoor als planeet om op te leven, als deel van het Zelf. Wees respectvol, zuiver en ga bewust om wat het Goddelijke geschapen heeft.

 1. Ik zal niet in woede spreken

Spreek niet vanuit het heetst van de strijd, en dus vanuit emoties die op dat moment aan de orde zijn. Deze zullen slechts de eigen pijn, woede en verdriet weerspiegelen en niet vanuit zuiver hart en bewustzijn voortkomen. Wees je bewust van je spreken en het onderscheid wanneer je spreekt vanuit emoties of vanuit je hart.

 1. Ik zal me niet omdraaien bij woorden van recht en Waarheid

Waarheid, rechtvaardigheid en Zuiverheid mogen nooit de rug toegekeerd worden, maar dienen hoog in het vaandel te staan.

 1. Ik zal niet vloeken

Vloeken spreekt in feite een vloek uit over degene of object waarop de focus en dus vloek gericht is. Ook dat komt weer voort uit oude patronen (macht, onmacht, angst, manipulatie) en niet vanuit het hart en zuiverheid.

 1. Ik zal geen ruzie starten

Dit heeft te maken met het leven in harmonie met elkaar, in verbondenheid en vanuit het hart. Oprechte zuiverheid en eerlijkheid. Ruzie komt veelal voort uit eigen pijnlage, emoties, angsten en andere ego gevoelens.

 1. Ik zal niet prikkelbaar zijn

Erkenning en herkenning van prikkelbaarheid als uitdrukkingsvorm van iets wat innerlijk speelt en gezien wenst te worden. Ikkijk dus eerst in mijn eigen spiegel in plaats van het te projecteren op de buitenwereld en het buiten mezelf te houden.

 1. Ik zal geen afbreuk doen

Ik bouw op en breek niet af. Afbreuk is van het ego. Opbouw vanuit de Ziel.

 1. Ik zal niet afluisteren

Blijf zuiver en in vertrouwen. Alles wat je weten moet, zal je te weten komen. Vauit zuivere verbinding met Spirit (door te leven volgens de concepten van Ma’at) zal niets wat van werkelijk belang en zuiverheid is, tot je komen.

 1. Ik zal niet overdadig spreken

Spreek wanneer je iets werkelijk bij te dragen hebt. Het gaat hier ook over het spreken vanuit bewustzijn. Geen koetjes en kalfjes verhalen! Spreek wanneer en wat er werkelijk toe doet. Dat verheft de trilling!

 1. Ik pleeg geen verraad aan mijn voorouders

Hou iedereen in ere!

 1. Ik zal geen water verspillen

Niet alleen gaat dit heden ten dage nog steeds op. water als zuivere Bron van Leven. Ook verwijst het naar de kostbaarheid zien van leven gevende kracht. Respect voor dat wat leven geeft, dorst lest (niet alleen fysiek, ook van de Ziel).

 1. Ik zal geen kwaad doen

Levend vanuit hart en Ziel enin afstemming op de Kosmische Wetten is leven in zuiverheid, gelijkwaardigheid, echtvaardigheid en harmonie. Bewust kwaad doen komt niet voort uit hart en Ziel maar vanuit ego (kwetsuren en competitie).

 1. Ik zal niet arrogant zijn

Weer een ‘kwaliteit’ van ego en niet van Spirit (hart en ziel)

 1. Ik zal geen Godslastering plegen

Spreekt voor zich: levend vanuit zuiverheid bezoedel je die zuiverheid niet.

 1. Ik zal geen fraude plegen

Spreekt voor zich: levend vanuit zuiverheid bezoedel je die zuiverheid niet.

 1. Ik zal niet frauderen met de tempel offeringen

Zuiverheid ten top! Zeker als het gaat om je eigen Heilige Zijn, ruimte en verbinding met het Goddelijke!

 1. Ik zal de doden niet plunderen

Spreekt voor zich: levend vanuit zuiverheid bezoedel je die zuiverheid niet. Respect voor de doden en voorouders. Respect voor leven en dood. Dat geldt ook voor ‘doden’ in bewustzijn, zij die nog niet wakker zijn. Veroordeel niemand.

 1. Ik zal geen kinderen mishandelen

Respect voor alle leven. Bewustzijn dat kinderen de toekomst zijn. Maar ook respect en geen mishandeling van je eigen innerlijke kind-stukken.

 1. Ik zal geen dieren misbruiken

Respect voor alle leven als erkenning dat alles uitdrukkingsvorm is van het Goddelijke en Alles Een IS!

© Willemien Timmer, 7-9-2014

(Dit is een 7-9-14 frequentie!! Voltooiing van het oude – de 9-  en schepping vanuit de Goddelijk Vrouwelijke Kracht – de 7)