Hier onder vind je meer informatie over de Oorspronkelijke Flower of Life symboliek en een van de weinige vindplaatsen van de Flower of Life in de oeroude tempel die het Osirion genoemd wordt, gelegen in het hart van Egypte, in Abydos.

Het Osirion en de Flower of Life in het kort

fol1
Het Osirion in Abydos is een van de oudste en heiligste plaatsen ter wereld. Het beftreft hier een tempel die meters onder het hedendaagse aardoppervlak ligt, en gesitueerd is achter de Tempel van Seti I te Abydos.
Hoewel duidelijk is dat het een tempel is van duizenden jaren oud, is de exacte oudheid door archeologen Egyptologen nog niet vast te stellen of in elk geval niet vrijgegeven. Er wordt gezegd dat deze tempel rond de 7000 jaar oud zou zijn, maar vanuit mijn gevoel en informatie, is het nog veel ouder dan dat.
Het Osirion is volledig verbonden met de frequenties van Osiris, die het Goddelijk Koningsschap en de Oorspronkelijke Goddelijke Mannelijkdruk in Essentie weerspiegeld.
Het Osirion is gelegen in het Mannelijk Hartchakra van wat we tegenwoordig kennen als Egypte, maar wat van oudsher Khemit (het zwarte land) genoemd werd. En dit is een van de krachtigste en heiligste plaatsen van in elk geval heel Egypte.
Het Osirion is gevuld met water, afkomstig van een onderaardse bron en daar water makkelijk frequenties in zich opneemt, draagt het water dan ook deze oerheilige frequenties van deze plaats.
Er is heel veel te vertellen over deze bijzondere krachtplaats, maar dat ga ik hier verder niet doen, dat komt later wellicht meer uitgebreid aan de orde op de Egypte pagina’s en in elk geval in mijn boek ‘De Tempel van het Zijn’ staat heel veel meer informatie over deze krachtige plek beschreven.
Essentieel is dat op een van de pilaren van deze tempel ongeveer 7 Flowers of Life afgebeeld zijn in rode ‘verf’. Symbolen uit de oudheid, waarvan enkele nog heel duidelijk zichtbaar zijn, en andere vrijwel verdwenen en heel vaag zijn.
Het is een van de weinige plaatsen ter wereld waar de volledige Flower of Life gevonden is, en in elk geval de oudste plaats waar deze afbeeldingen gevonden zijn. De meest heldere Flower of Life afbeeldingen van het Osirion vind je hier onder.

De Flower of Life of Levensbloem

apofyliet.nl - flower of life origineel apofyliet.nl- Flower of Life 2012

De Flower of Life omvat en bevat de gehele Geometrie van de Schepping. Op verschillende plaatsen ter wereld is de Flower of Life vanuit aloude culturen aangetroffen, maar een van de oudste examplaren vind je terug in het Osirion in Abydos, Egypte.
Deze oer Heilige plek is exact gesitueert in het (mannelijk) hartchakra van het Khemitische (Oud Egyptische) veld en heeft door de gehel geschiedinis in een prominente rol gespeeld. Dat hier even ter zijde. Maar het is ook een plaats waar ik vanuit mijn Missie veel vertoef.
De Flower of Life symboliek vertaald de schepping op zich, omdat het symbolisch uitgebeeld is als bloem van een vruchtboom. Deze bloem draagt het zaad in zich, dat wanneer het de juiste voedingsbodem vindt, opnieuw kan uitgroeien tot een boom. Dit vertolkt ook de Oneindigheid en Creatieve Schepping die ieder in zich draagt.
In de Flower of Life ligt alle Geometrie van waaruit de schepping opgebouwd is, vervat. Dat betekend dat het de Oorspronkelijke Geometrieën en Blauwdrukken van onze Hoogste Staat van Zijn bevat welke in onze multidimensionale structuren vanuit onze Descentie vanuit de Bron vervormd geraakt zijn doordat we ons in steeds diepere velden van Dualiteit en Afgescheidenheid zijn gaan bevinden, door steeds diepere/lagere dimensies van Zijn heen. Met als resultaat dat we vanuit ons 3D Bewustzijn weer terug mogen gaan groeien en bewust worden van onze Totale Oorspronkelijke Zijnsstaat. En waardoor we gaandeweg in het Pad van Ascensie weer in staat zullen zijn onze Oorspronkelijke Blauwdrukken weer in alle Multidimensionale velden die wij zijn te herstellen en verbinden aan elkaar, waardoor we in de volledige Belichaming kunnen komen van ons overkoepelend 13D Bewustzijn of Monadisch Zelf, waarbij alle onderliggende 12 dimensies incl. het overkoepelend 13-voudig Bewustzijnsveld ook in 3D belichaamd zullen gaan worden.
De Flower of Life is onze ‘Reminder’ aan onze eigen Creatiekracht en dit Scheppingsplan wat wij vanuit het Bron Bewustzijn aan de start van de schepping en afsplitsing gecreëerd hebben. De Flower of life draagt al deze Scheppings Coderingen in zich en helpt ons op steeds dieper dimensies van zijn steeds dieper onze afgescheiden, vervormde, beschadigde structuren te herstellen opdat we steeds dieper ontwaken uit de onbewuste staat van zijn waarin we in de afdaling van dimensies verstrikt geraakt zijn. De Flower of Life is daarom ook een krachtig healingtool om steeds daar waar wij zijn in onze groei te helpen nieuwe lagen van Bewustzijn te openen, herstellen, helen en integreren. Tegelijkertijd kan het ondersteunen in de her-verbinding en nieuwe versmeltingen van reeds geïntegreerd en geopend Bewustzijn en de nieuwe lagen, lijnen, structuren en Bewustzijn wat aangetrilt en getriggerd wordt door het Flower of Life symbool.

Daarbij wordt niet alleen in dimensies en energie velden gewerkt, nogmaals het omvat ons hele Multidimensionale Bewustzijn en dus ook onze fysieke structuren van cellen en DNA.
Dat betekend dat de Flower of Life ook daadwerkelijk oeroude velden van Bewustzijn op ons cel- en DNA niveau kan decoderen en herstellen en het Bewustzijn wat hierin ligt weer wakker kan maken.

Enkele van de Essentiele Coderingen of Geometrieën die in de Flower of Life vervat liggen:

fol4

Vesica Pisces: Het ontstaan van de eerste splitsing in het Goddelijke Androgyne Bewustzijn wat zich reeds onderscheiden heeft van het AL: de Splitsing van Goddelijk mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk in het eigen Bewustzijn op het hoogste Bewustzijnsniveau. Van hieruit (afhankelijk vanuit welk perspectief het bezien wordt) ontstaat de Tweelingstraal splitsing. Vanuit een ander goddelijk Perspectief bezien de op het hoogste niveau van bewustzijn de innerlijke afsplitsing van mannelijke en vrouwelijke energie.
Tegelijkertijd symboliseert de Vesica Pisces op weer een ander niveau de Heilige Drie eenheid: de weg terug van het opnieuw balanceren en versmelten van Goddelijk Mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk in ons, waardoor we terugkeren in de staat van Androgyniteit. Met andere woorden het: symboliseert ook het Heilig Huwelijk in ons waarnaar wij op weg zijn in onze Ascensie reis, helt helen en herstellen van zowel Mannelijke als vrouwelijke potentie waardoor de Gouden Horus geboren kan worden (ons Meesterschap bereikt kan worden vanuit de androgyne staat van Zijn).

fol5

Holy Trinity: De Heilige Drie eenheid is de volgende stap in de vorming van de Flower of Life. Afhankelijk van het perspectief betekend het geest, lichaam, verstand. Of vader, zoon en heilige geest. Of Goddelijk mannelijk en Goddelijk Vrouwelijk die versmelten tot het Androgyne. (ook wel gerepresenteerd door de verbintenis van de Tweelingstralen Isis en Osiris welke vanuit de versmelting met elkaar de Gouden Horus voort laten komen, oftewel: de Gerealiseerde Mens, Ascensie, verlichting!)

fol6

Seed of Life: De 7 cirkels die de basis voor de Flower of life vormen staan symbool
voor de 7 dagen van de Schepping. De 7 stadia van Creatie. Welke resoneren op je eigen ontstaanscellen in het perineum, en waar sinds het 11-11-’11 Portaal en aanverwante activaties op Universeel niveau de Seed of Life frequentie geactiveerd is, welke als Creatiekanaal dient om volledig embodyment, ook in fysiek cel- en DNA Bewustzijn binnen te brengen!

fol7The Egg of Life: wordt gevormd uit de eerste 7 cirkels van de Flower of Life en vertegenwoordigen de eerste 7 cellen van het ontstaan of de vorming van een nieuw organisme. Het zijn de cellen van een organisme die in de eerste uren na het ontstaan ervan gevormd worden.
De Egg of Life is de basis voor de volgende geometrische patronen in de
Flower of Life: de kubus en tetraëder (platonische lichamen) en de
Merkaba (ster tetraëder).

fol8
De Fruit of Life: is het basispatroon of de blauwdruk van het ontwerp van elke
atoom, moleculaire structuur, levensvorm en van alles wat bestaat. Het bevat de patronen van Metatron’s kubus die de andere geometrische vormen of platonische lichamen weer voortbrengt. Zoals de onderstaande vormen:

fol9

fol10

De Tree of Life: Een concept wat het meest bekend is uit de Kabbala. De boom des levens die de ‘kaart’ is van de gehele schepping of Kosmologie. (The Map of Creation).

© Willemien Timmer juli 2011 – bijgewerkt: augustus 2012