Verbinding in Gelijkwaardigheid

Vandaag weer een mooi voorbeeld in de praktijk van hoe krachtig het kan werken als je elkaar vanuit openheid en gelijkwaardigheid echt kan ontmoeten. Dan lift je elkaar op in trilling, worden er op vele lagen vrije verbindingen en uitwisselingen van energie in beweging gebracht. Puur voor dat moment, waardoor inspiratie, diepe bekrachtiging, healing en inzicht in hoge frequenties met gemak (ook in het menselijk zijn) kan stromen.
Daarbij werd opnieuw zo helder duidelijk, van waaruit ik altijd werk en dit was weer zo’n overduidelijk voorbeeld, dat je elkaar daarmee echt helpt groeien vanuit simplicity, namelijk door gewoon te Zijn. En door elkaar te helpen in die Zijnsstaat te komen en te blijven door de openheid van hart te hebben om elkaar echt te ontmoeten. Zonder (voor)oordelen, verwachtingen of andere ego-poespas.
Waardoor dieper landen in basis en aarding mogelijk wordt vanuit ease and grace, zonder weerstanden van oude wonden. Die er heus nog wel zijn, maar op dat niveau niet de geidentificeerde boventoon voeren qua ervaringsperspectief.
Openheid, je Zelf en elkaar ontmoeten in gelijkwaardigheid, vrij van invulling of verwachtingen vooraf schept magie! Waardoor er in een dergelijke ontmoeting en consult echt gelijkwaardig “aangeraakt” kan worden, waardoor echt mag ontstaan wat vanuit Bronperspectief wenst te ontstaan. In zo’n gezamenlijk gecreeerd veld groeien beide door de energetische touch, ieder op eigen wijze, passend bij wie zij is.
Je trilling verheft zich, gronding verdiept, het hart kan wijd open staan en je eigen unieke Brontrilling kan wijd uitstralen. Elke laag van (on)bewustzijn met beschadigingen ‘verbleekt’ dan in z’n invloedrijke kracht. De littekens, stagnaties of wonden zijn dan heus niet ineens weg of worden onderdrukt. Maar juist vanuit zo’n oorspronkelijker trilling in je Zelf dieper omarmt, doorgrond en alles kan hiermee soepeler en zoveel makkelijker helen.
Diepe healing, harmonie, rust, Eenheid en vrede…het is echt mogelijk innerlijk te ervaren, juist in (egoloze) uitwisseling en ‘energetische aanraking’ van elkaar……en zo wandelen we elkaar naar Huis!

@Dankbaar voor weer een mooie ontmoeting met een mede-Zielsreiziger in het aardse ascensiepad.

©Willemien Timmer, 30-1-’17