Hoe blijf je de verbinding met je Zelf versterken en of behouden?

In de wisselende energie en schommelingen van deze tijd kan het soms knap lastig zijn om echt in verbinding te blijven met jezelf. Soms moet je echt alle zeilen bijzetten om niet voortdurend overprikkeld of getriggerd te raken door alles wat je in je leven ontmoet. Waardoor je in feite uit de verbinding met je Zelf stapt, onbewust, en mee gaat deinen op dat wat zich in je of om je heen manifesteert.
Voor je het weet word je weer meegesleurd in emoties, stap je direct terug in een overlevingsstand, schiet je in je hoofd of laat je de weerstand je koersbepaler zijn. Dan is het lastig om dicht bij je gevoel, in je hart te blijven en bepalen veel meer nog de omstandigheden hoe jij iets ervaart, dan dat je zelf nog een keuze daarin hebt.

Eigenlijk allemaal signalen dat je subtiel en soms volkomen onverwacht uit de verbinding met je eigen bewustzijn en hart stapt. En vaak is het er voordat je er erg in hebt. Oude patronen en oude energie-manieren zijn dan in werking getreden en houden je af van een vrije keuze, flow in je leven en een bewuste blik.
Misschien merk je het na enige tijd wel op, word je het bewust, en verbind je je dan weer bewust met een moment stilte of rust om de uitlijning en verbinding met je hart, hoger bewustzijn en Bron weer te herstellen. En vaak ook lukt dat, juist omdat je een moment rust of stilte voor jezelf in acht neemt. Vaak ook is dit echt noodzakelijk om de verbinding met jezelf weer op te pakken en weer lekkerder in je energie, vel en uitlijning te zitten. Waardoor je bewustzijn weer meer verruimd wordt, je hart weer geopend en je verbinding dus weer beter stroomt.

Iedereen wordt beïnvloed door de trillingsverhogingen

In de huidige situatie op aarde is het meer dan noodzakelijk om geregeld momentopnames voor je Zelf in te plannen. Om de rust te vinden, overprikkeling los te laten en de verbinding met je Zelf te herstellen of te versterken. We worden overdonderd door de energieën van deze tijd, die gigantische trillingsverhogingen, die allerlei schaduw in ons en in de wereld vrij maakt.
Die schaduw zorgt voor een ervaring van chaos, voor onverwachte reacties, voor confrontaties met jezelf of anderen.
Ego wordt volop getriggerd en schopt soms vanuit zelfbehoud aardig om zich heen. Voor je het weet is iemand woedend op je, zonder dat je iets gedaan hebt. Agressie in het verkeer, misverstanden in communicatie, en heel veel meer soortgelijks, zijn dan aan de orde van de dag.

Ruimte scheppen

Ieder mens en ieder ego reageert anders op de overweldigende trillingsverhogingen en de schaduw die daarmee naar boven komt. En in jezelf daarmee omgaan is al een ding, maar laat staan om dat te doen in combinatie met een wereld waarin dit grootschalig gebeurt. Waardoor je op dagelijkse basis aardig wat triggers te verteren krijgt.

Natuurlijk wordt ook de lichtkracht getriggerd, gewekt en dieper geactiveerd door al die trillingsverhogingen. Maar veelal ervaren we die nog ‘slechts’ bij momentopnames en nog niet doorlopend. Dat heeft te maken met het feit dat er eerst ruimte in ons bewustzijn gemaakt mag worden.
Ruimte zodat die lichtkracht en hogere kwaliteiten ook echt in kunnen dalen, integreren en deel van ons dagelijks mens-zijn kunnen worden. Die ruimte ontstaat wanneer we onze schaduw aankijken en ‘aanpakken’. Wanneer we vanuit bewustzijn onze oude patronen onder de loep leggen en doorleven. Wanneer we liefdevoller naar onze oude wonden leren kijken, deze koesteren en helen.

De menselijke lagen liggen onder vuur

Met name de menselijke delen en lagen van ons bewustzijn liggen onder vuur. De emotievelden, onbewuste stromingen, het egozelf, innerlijk kinddelen en wonden van het verleden, maar ook de mind, het mentale veld en het fysieke voertuig waarmee we ons door de wereld van 3D begeven. Dat betekent dat alle wijzigingen en triggers in feite dichterbij dan ooit komen. In voorgaande jaren werd veel energetische ballast, geestelijke ballast belicht in de trillingsverhogingen. Daar hebben we ons tot op zekere hoogte een weg doorheen gebaand. Nu zijn andere lagen, de meer verdichte velden (3D en 4D) aan de beurt in deze jaren. En dat maakt het misschien wel des te confronterender.

De focus mag liggen op de menselijke lagen

Dat betekent dat in je eigen groei en leven de focus dus ook juist op de menselijke lagen mag liggen. Ga niet langer ‘vliegen’, ‘zweven’ of gericht zijn  naar ‘het hogere’. Dat zijn allemaal oude vluchtmechanismen, bewust of onbewust ingezet, om je juist uit je menselijke bewustzijn weg te houden. Waardoor je dus niet werkelijk in verbinding en acceptatie komt, en niet werkelijk landt in je menselijke zelf. In die hogere sferen van schepping (en binnen je Zelf) kun je prima alle ballen hoog houden, heb je overzicht en weet je helemaal wie jij Bent. Maar daar ben je niet in die zin om je ervaringen nu bewust op te doen. Je bent hier op aarde, in 3D juist om dit te leren her-inneren in je mens-zijn, in je dagelijks leven. Ja, je bent ook al die hogere (zelf) lagen en hogere sferen, en daar ben jij ook aanwezig. Maar je leer- en groeiweg ligt nu voornamelijk hier. Je brandpunt ligt hier op aarde. Vanuit je menselijk bewustzijn ben jij weer aan het ervaren, groeien en her-inneren. Om werkelijk met meer moeiteloze stroming en zonder te veel blutsen door al deze veranderingen en groei heen te komen, dienen we juist diep afgestemd te zijn met wie wij Zijn, ook als mens. Want dat is het brandpunt waarin we weer gaan herinneren wie wij op al die lagen binnen schepping zijn. Zoals gezegd, op die hogere bewustzijnslagen weten we dat allang en nog steeds. De kunst is juist dat hier, als mens weer te gaan openen, activeren, herinneren en belichamen.

Vliegen in hogere sferen is nooit de oplossing

Focus op hogere kwaliteiten, vliegen in andere sferen en dimensies, afstemmen op Meesters, Engelen, andere sterrenstelsels of wat dan ook is prachtig en heerlijk. Je voelt je weer thuis komen, even dat moment, een gevoel waar je zo naar verlangt. Maar… het is een momentopname. Het moment erna mag je weer dealen met de wereld waarin je bent, de aarde en de misschien wel lastige en uitdagende situaties die je daarin op je pad ontmoet. Die leer je niet bemeesteren door te gaan vliegen, je te verstoppen in hogere dimensiesferen. Zelfs dat moment van thuiskomen-gevoel helpt je daar niet bij. Het versterkt eerder de weerstand die er is om op aarde te zijn, om in de situatie in je leven op aarde te zijn, die er is. Het houdt je dus alleen maar meer uit verbinding met je menselijke zelf en je hier en nu leven op aarde! En het versterkt de ‘gebroken verbinding.

Hoe kan ik dan de verbinding met alle lagen die ik Ben herstellen, versterken of bekrachtigen? Leer je menselijke zelf (h)erkennen

Door dagelijks, één of meerdere kortere of langere (wat jij wenst) stiltemomentjes in het leven te roepen. Een momentje om stil te staan bij jezelf, bij hoe jij je nu voelt, hoe je in je vel, energie en verbinding zit.
Door zelfreflectie word je je steeds bewuster waar je in en waar je uit verbinding bent met je menselijke zelf. Door zelfreflectie in zo’n momentje stilstaan bij jezelf kun je jezelf inspecteren en word je je bewuster of je aangestuurd wordt door emoties, overlevingsreacties, ego, de wil, hoop of wat dan ook.

Van daaruit kun je jezelf afvragen wat je drijfveer is, in elk moment, in elke beslissingen. Door welke bril en perspectief jij je situatie ervaart (ego, angst of hoger bewustzijn) en hoe jij daarop reageert. Door zelfreflectie word je je bewuster wat jouw aanstuurt in beslissingen nemen, stappen zetten of juist niet. Waar je oordelen en meningen hebt en waar deze vandaan komen. Waar emoties je leven beheersen of je mind overuren draait.

Het kan je bewuster maken van de overtuigingen die jij hebt die je gelooft. De gedachten die daarmee ondersteund worden door emoties, van waaruit handelingen, conclusies of gedragingen voort komen.
Kortom, het kan je helpen om bewuster te worden hoe jij als mens in elkaar steekt en hoe jij door je leven wandelt. Door die momentjes stilstaan bij wie je bent en hoe jij in het dagelijks leven staat, leer je jezelf beter kennen.
Dit is ook ruimte scheppen voor je menselijke zelf en alle lagen van bewustzijn (emotioneel, mentaal, energetisch, spiritueel , ego, etc.). Dieper leren kennen in hun patronen en werkwijze. Dit brengt bewustzijn over je menselijke zelflagen en hoe zij functioneren, met of zonder elkaar.

Door dagelijks één of meerdere kortere of langere (wat jij wenst) stiltemomentjes in het leven te roepen, leer jij je menselijke zelf en van waaruit jij beleeft en ervaart beter kennen. Zodat je van daaruit leert zien waar jij leeft vanuit verbinding met hogere bewustzijnsvelden en waar niet. Waar je overleving ‘aan het woord’ is of oude ingesleten patronen, weerstanden en angsten. Belangrijk daarbij is om dit te leren oordeelloos te aanschouwen.
Wanneer je direct weer oordelen en afwijzing op jezelf en jouw gedragingen gooit, gaat er dus meteen weer en ander ‘oud programma’ meedraaien, die je afhoudt van (h)erkenning en acceptatie van je menselijk zelf. Ook dat is een kunst om te leren zien.

© Willemien Timmer

Uit: Belichaamd Bewustzijn, april 2020