Vanuit welke lens kijk jij?

Kijk je met je menselijke ogen?
Zie je chaos, verdriet, frustratie
Zie je door een gekleurde bril van emoties
Patronen, overtuigingen en aannames
Oude wonden of pijn
Van ooit

Kijk je door de menselijke lens?
Dan lijkt de wereld zwart-wit
Loop je vast in dualiteit
Blijf je klein en onbenullig
Maakt jouw leven geen verschil
Eenzaamheid is deel van jou

Kijk je door de lens van menselijkheid
Dan kun je fijn projecteren
Zelfs zonder het zelf te zien
Leven bestaat uit pijn en onrecht
Maakt verdrietig en leeg
Ontmoedigend zelfs

Of kijk je door de lens van Zelfreflectie?
Zie de wereld om je heen
Gespiegeld als je innerlijk
Waardoor je je Zelf leert zien
En kennen
Ontwakend in bewustzijn

Of kijk je door de lens van Hoger Zelf (delen)?
Vaak al een meer verruimde blik
Een groter overzicht
Maar nog altijd deels gekleurd
Door ervaringen, ideeen of gevoel
Van hier op aarde, elders of van ooit

Kijk je door de lens van Liefde?
Waarin je alles omarmt
In overgave kunt accepteren
Waarin Liefde voor je Zelf
En voor de wereld
Doorlopend kunt ervaren

Kijk je door de lens van jouw Essentie?
Die alles ( in Liefde) overziet
Al die verschillende lenzen en perspectieven
Dwarrelend door elkaar
Waarin keuze is van perceptie
Waar je je mee verbinden wil

Al die veelheid
Van perspectieven of lenzen
Waaruit je de wereld kunt zien
of je Zelf
Soms aanvullend, vaak verwarrend
Voor de mens die ervaart

Maar weet je dat je kunt Kiezen
Van waaruit jij ervaart?
Door in zuiverheid eerlijk je Zelf
Afgestemd op je hart
Steeds weer bewust te vragen:
Vanuit welke lens neem ik nu waar?

Kijk ik vanuit emotie
Kijk ik vanuit mijn beeld
Kijk ik vanuit mijn situatie
Kijk ik vanuit wat ik weet
Kijk ik vanuit Liefde
Of kijk ik vanuit Dualiteit

Kan ik ook verder kijken?
Verder dan dat
Wat ik denk te zien of voelen
Wat misschien gekleurd is
Door menselijke perspectieven
Door emoties of pijn

Kan ik mijn eigen lens vergroten
Om in een hogere trilling te zijn
En van daaruit te ervaren
Dat waarneming veranderd
En een ander beeld laat zien
Ook van mijn Zelf en de lens die ik hanteer

Als mens heb je vele lenzen
Perspectieven van waarneming
Waar emoties of schaduw nog haken
Is het beeld gekleurd
Tekent dat je beeld
Maar zegt niets over Grotere Waarheid

Hoe dieper bewust je bent
Hoe bewuster je kunt schakelen
Tussen deze of gene lens
wanneer je stijgt in trilling
is waarnemen van diverse realiteiten
Gelijktijdig, Een nieuwe realiteit

Dan ontstaat de Keuze
Van waaruit wens ik waar te nemen
Wat is mijn grootste lens
Mijn grootste overzicht
Waar kan ik oordeelloos schouwen
Op dat wie ik Ben en dat wat Is

© Willemien Timmer, 29-8-’17