Versnippert bewustzijn De energie die momenteel voor velen sterk voelbaar is, is die van versnippert bewustzijn. Er gebeurd collectief en op aards gebied zo enorm veel dat je aandacht steeds van het een naar het ander getrokken wordt, waarbij eigenlijk de echte focus verloren gaat. Of wat geregeld vraagt om alle zeilen bij te zetten om bij je Zelf te blijven.

Er ontstaat (anders) verwarring over wat je voelt, wilt, ervaart, je hoofd kan een blurr lijken of het kan onduidelijk zijn wat er nu gaande is in je proces of waar het naartoe gaat.

Dat zelfde zien we gespiegeld in de wereld om ons heen, maar is tevens een reflectie van de binnenwereld.

Collectieve duale stromen

Er golven weer verschillende stromingen door het collectief veld en de meeste zijn gebaseerd op dualistisch bewustzijn waardoor deze versnippering ontstaat.

Verschillende lagen van je bewustzijn  en onbewustzijn worden aangetrilt door die collectieve beweging, waardoor je uitgedaagd wordt om ook op deze niveaus je niet mee te laten sleuren, maar je midden, de balans, te behouden.

Hoewel dat niet nieuw is en eigenlijk dit hele jaar al gaande is in steeds andere thema’s en lagen binnen je Zelf, lijkt dat zo nu en dan toch nieuw te zijn of nieuwe vlakken te beslaan.En dat heeft te maken met de diepte van de lagen die nu aangeprikt worden. Het zijn andere lagen van je Zelf dan voorheen die nu ervaren, doorleefd, doorzien en bemeesterd willen worden.

Focus

Het behouden van (ontspannen) focus is de uitdaging en uiterst belangrijk. Want waar je mee gesleurd wordt van het een naar het ander bestaat de kans dat je onder sneeuwt in de versnippering. Daar ga je uit je midden, uit balans en ontstaat weer dezelfde trek- en duw partij innerlijk ook tussen emoties en denken, oude patronen versus nieuwe. Met andere woorden, je blijft verstrikt in (een andere laag van) de dualiteit. Zolang je daarin mee gesleurd wordt, heb je geen groter overzicht of krijg je geen inzicht in welk groeiproces je je bevind en wat je bewustzijn probeert te bemeesteren.

Oude valkuilen liggen dan evengoed weer op de loer om in te stinken, bijvoorbeeld de overleefstand, projectie, jezelf klein maken, dienstbaarheid ten koste van jezelf, krachteloosheid, slachtofferschap, etc.

Focus houden en of daaraan werken, op ontspannen wijze, is heel essentieel om telkens weer jouw midden, je uitlijning, hart en hoger bewustzijn voelbaar te maken. Zodat je bewust keuzes kunt maken waar je in mee stroomt en waarin niet. En je geen speelbal wordt van eigen emoties, gedachten, ego, triggers, oude wonden of wat dan ook, die je alle kanten op sleuren.

Dan behoud je ook vanuit je hart bewustzijn over wat er gevraagd wordt van jou in jouw proces. En ga je ook weer die reflectie zien van de collectieve stroom en de dagelijkse werkelijkheid en hoe al deze met elkaar verweven zijn. Onderscheid wat van jou is en wat niet (van de ander, het collectief, oude overtuigingen, etc.) wordt dan ook makkelijker.

September 2020

Die collectieve onderstroom trekt je weer dieper die diepten van je eigen onbewustzijn in. Sterker dan de afgelopen zomer maanden het geval was.
Het voelt nu dus soms alsof er weer even een stuk harder gewerkt mag worden om je Zelf op de rails te houden.
De energie van september heeft daar ook mee te maken uiteraard, omdat deze doorlopend de 9-energie inbrengt, op dagelijkse basis. Deze energie gaat over de puntjes op de i zetten, toewerken naar een voltooiing en is een initiatie energie bij uitstek is.

Daarnaast heeft de 9-energie te maken met de 9 ervaringswerelden en trilt deze aan, waardoor je multidimensionaal gezien dus eigenlijk in 9 dimensies van je wezen aangetrilt wordt. En op al die dimensies of lagen binnen je Zelf vinden verschuivingen plaats. Ook dat kan leiden tot een gevoel van versnippert bewustzijn, omdat daarmee heel veel nog (voor je mens-zijn) onbewuste delen van je wezen in beweging aan het komen zijn. Tot en met je Galactische Hart wordt je bewustzijn aangetrilt om te gaan verschuiven van onafhankelijke bewustzijnslagen die afgescheiden zijn naar steeds meer opliften van de sluiers tussen de dimensiesferen, op weg naar verbinding, van waaruit samenwerking kan ontstaan. Ik heb het dan over een steeds meer vervloeien van de 9 dimensies of ervaringswerelden (waarin duale ervaringen opgedaan zijn) zodat deze niet langer de dualiteit, polarisatie en sluiers in stand houden, waar we als mens zo mee lopen te stoeien.

Oktober 2020

In deze 9-maand wordt dus alles in beweging gebracht, om in de 10-maand (oktober) al deze geopende lagen met elkaar te verbinden en op lijn te brengen, en uit te lijnen tussen mens-zijn en Bronfrequentie. Je wordt dan krachtiger in jouw ‘rechte lijn’/uitlijning gezet met een veel grootser bereik binnen je eigen Multidimensionaal bewustzijn.

Multidimensionale verschuivingen voor komende maanden

Hoewel veel van die lagen nu misschien nog onbewust zijn, dienen deze wel eerst in beweging te komen om vervolgens op lijn gebracht te worden, te configureren, met elkaar. Zodat deze in de komende maanden steeds bewuster beleefd, ervaren en verhelderd kunnen worden. Dit gaat als vanzelf tot uitdrukking komen in je dagelijkse groeiprocessen om steeds meer multidimensionale wezenslagen van je Zijn met elkaar te laten samenvloeien en samenwerken.

D.w.z. dat vanuit de verschuivingen die nu gaande zijn in feite beweging en van daaruit heruitlijning en ruimte gecreëerd wordt om steeds meer uit zielservaringen en -kennis binnen je eigen incarnatielijn te kunnen putten. In je multidimensionale zielservaringen liggen waardevolle ervaring, kennis en kwaliteiten besloten die voor je hier en nu groei als gereedschappen kunnen dienen. Maar ook is uitlijning en verbinding, innerlijke samenwerking met alle (aardse en galactische) Ziels- of Zelfdelen nodig om tot volledige Zelfrealisatie en Meesterschap te komen die gegrond kan worden in het hier en nu.

De aarde is het draagvlak

De energie van de aarde biedt daarvoor het draagvlak. Dus ook een geregelde focus van je energie en bewustzijn en het bewust koppelen van je energie in je basis en aan Moeder Aarde blijft essentieel. Zolang wij ons open durven stellen voor de aarde, biedt zij de bedding, stevigheid, veiligheid en draagvlak om al deze wijzigingen binnen ons bewustzijn  te helpen ondersteunen.

Recent heeft Moeder Aarde daartoe ook geheel nieuwe golflengtes van de aardefrequenties geopend en vrij gegeven, waarop wij kunne  uitlijnen, om dit proces te vergemakkelijken (zie artikelen over de energie van september 2020).

Deze holografische geometrische aardefrequentie helpt waanzinnig sterk om je dieper dan ooit te gronden maar ook om hoger zelf delen die weer ‘indalen’ en kunnen gaan verbinden aan ons menselijk bewustzijn te helpen koppelen aan ons menselijk bewustzijn en – groeiproces.

Ongeacht uit welke dimensiesferen die hoger zelf delen ‘aan komen vliegen’. Alles dient in mens-zijn geankert te worden, wil het hier en nu in wie jij bent als mens kunnen gronden en belichamen. Pas dan wordt het praktisch en concreet toepasbaar.

Overgangsfase 

Je zou kunnen stellen dat we ons nu zo gezegd in een overgangsfase bevinden. Van de ene fase van groeiprocessen van 2020, naar de volgende. Niet verwonderlijk dus ook dat dit vooral rond de herfstequinox (22-9-2020) plaats vindt en juist sterker voelbaar wordt, waarbij letterlijk een wisseling van seizoenen ook plaats vindt. Zo buiten, zo binnen.

We gaan ons langzaamaan weer dieper naar binnen bewegen en dat is dan ook nodig om versnippering van bewustzijn tegen te gaan, de rechte lijn met Bron weer op diepere lagen te herstellen en nog meer van ons Goddelijk Potentieel te her-inneren en weer eigen te maken om te belichamen in ons dagelijks leven.

We leven in een uitzonderlijke tijd, met uitzonderlijke uitdagingen, -diepgang en -groeimogelijkheden. Laten we daar vooral ook van genieten, hoe uitdagend het soms ook is! We zijn Multidimensionaal Mens aan het worden, onze Oorspronkelijke(Mens) Codes worden steeds dieper wakker in ons menselijk ervaren en bewustzijn. Het blijft een geboorteproces wat gaande is….laag na laag na laag….

© Willemien Timmer, 24-9-2020

Wil jij ondersteuning in je persoonlijke processen? Of meer weten van de informatie de in dit artikel benoemd wordt? Bewust Zijn Centrum biedt verschillende workshops maar ook mogelijkheden qua consulten daarvoor.