sun-moon-yin-yang

De energie van vandaag en morgen: Een krachtige shift in bewustzijn en diepe transformatie

We zitten midden in een bijzondere verschuiving van frequenties die weer helder en duidelijk weerspiegelt wordt (zodat het zichtbaarder wordt) aan de hemel. Niet alleen volle maan in schorpioen vandaag, er is ook een enorme activiteit in en op de zon. Zonnestormen, – beweging en – vlammen, die de intensiteit nog eens extra verstevigen in hoe wij dat hier op aarde in ons gevoel beleven.
Daarnaast zijn er verschuivingen van planeten en planeetstanden waarbij we ook de nodige energetische verschuivingen mee krijgen, terwijl we nog in de schaduwperiode van eerdere retrograde Mercurius en Venus vertoeven.
Kortom: er is heel erg veel energetisch in beweging en aan het schuiven.

Nu ben ik zeker niet gespecialiseerd in astrologie. Dit is niet mijn werkveld al heb ik er veel feeling mee en sluit het sterk aan bij mijn eigen innerlijke waarnemingen van energetische bewegingen en trillingsverhogingen. En de afgelopen jaren zie ik steeds meer de prachtige weerspiegelingen van de hemelbewegingen, in de energetische informatie die ik zelf oppik. De astrologische gebeurtenissen zijn een duidelijke spiegeling op meer waarneembaar gebied, van het ongeziene wat enkel via bewustzijn gevoelt en bewust in weten kan worden (Mijn lijntjes van Kosmische informatie naar me toe krijgen).

Tegelijkertijd voelt het belangrijk steeds meer de parallellen te gaan zien, omdat het laat zien hoe werkelijk alles samenwerkt in het Universum, om de trilling verhogingen op alle lagen door te voeren, waardoor ons bewustzijn dieper en dieper kan ontwaken uit de lange slaap van onbewustzijn.
Ik kan dan ook alleen maar de vertaalslag maken door de combinatie te maken tussen wat ik waarneem en wat ik lees over de standen van planeten en leg de linken en verbanden innerlijk.

 

Een vertaalslag
Dus hoe ik simpel zou vertalen in wat er nu gaande is in de collectieve en persoonlijke processen is het volgende, aan de hand van mijn gevoelservaringen en eigen Goddelijke Informatie stromen en zonder technische of mentale kennis van de astrologie:
Vandaag en afgelopen dagen is er dus veel zonneactiviteit, wat een krachtige input brengt in transformatie processen. Het Goddelijk Vuur wat diep transformerend werkt. Wat aanzet om het oude te ‘verbranden’,  zodat nieuw Licht in ieders bewustzijn weer wakker kan worden.
De energie van deze zonneactiviteit kan sterk op de mentale velden en in het energetische systeem gevoeld worden.

De Zonnekracht en – activiteit neemt toe, al jaren, en dat resoneert ook op het Licht van Bewustzijn en bewustwording van het eigen Licht.  De zonnekracht is de Scheppende leven gevende frequentie die ook in verbinding staat met Ra, met je eigen Bron potentie en Bewust Scheppend Potentieel.

De volle maan is al dagen voelbaar, krachtig en intens, en kan de emotionele en energetische velden dieper in beweging brengen.  Het kan het gevoel geven van op en neer gaan in gevoel en emoties, stuiterend en wisselend. De ene volle maan is dat pittiger dan de andere. Maar deze volle maan van mei is zeker een krachtige en daarmee al dagen voor velen sterk voelbaar.

De schaduwperiode van de retrograde waar we net uit komen van Mercurius en Venus werkt diep door op de onbewuste (schaduw) lagen die diep in ons nog aanwezig zijn en hierdoor aangetrilt worden. Het haalt oude patronen en onbewuste lagen naar de voorgrond. Oude wonden, overleving, conditioneringen op zowel emotioneel, mentaal, fysiek als spiritueel vlak worden daarmee zichtbaarder/voelbaarder.

Pas wanneer iets uit de ‘Onderwereld’ weer naar boven komt kunnen we er iets mee (doorvoelen, doorgronden, helen, liefdevol koesteren, etc.). Zolang het verstopt blijft buiten ons gezichtsveld kunnen we er niets mee. Dus alles wat er nog ligt in ons diep onbewuste komt laagsgewijs met elke trillingsverhoging verder naar boven. Net zolang totdat alle innerlijke schaduw omgezet en getransformeerd is (op welke wijze dan ook).

De energieën van deze planeten resoneren zowel op het Universele Weten als op het Hart Weten (voelen) en halen in dit geval de lagen van niet-weten en niet-voelen naar boven.
Ze nemen ook weer de contrasten en polariteiten tussen mannelijke en vrouwelijke energie en denken en voelen met zich mee. Die elementen die ons onbewust vast blijven houden in de dualiteits ervaring.

 

Polariteiten en Eenheid
Wat ik zo mooi weerspiegelt vindt is dat alle polariteiten hierin ook aanwezig zijn deze dagen. Zowel de zon als de maan. Zowel de mannelijke als vrouwelijke energieën, het onbewuste en het bewuste, het denken en voelen, het gestructureerde en ongestructureerde. Vele creatieve aspecten en speelse elementen zijn daarin verweven voormijn gevoel. Waardoor we steeds weer uitgenodigd worden om niet met een zijde van de denkbeeldige medaille te identificeren, maar steeds ‘beide zijden’ bewust te worden (of zijn) en met geen van beide zijden te identificeren, maar echt te gaan ervaren hoe we de gehele denkbeeldige medaille zijn. We zijn het hele pakketje.

Alle trillingsverhogingen, ook weerspiegelt in de hemelse bewegingen, verwijzen steeds opnieuw naar het her-inneren van ons Zelf als een Eenheid, een Heelheid, in plaats van de versnipperde waarneming en (onbewuste) identificatie met slechts een zijde.
Dat zie je in deze dagen ook terug, waarbij verschillende energie stromingen dus allemaal samen vloeien en tegelijkertijd werkzaam zijn: zon en maan, Venus en Mercurius.

 

Manifestatiekracht en fysieke processen
De frequenties van Manifestatie staan ook centraal, in de energie van deze maand. Via de 5 elementen van waaruit Schepping opgebouwd is, aarde, water, vuur, lucht en ether. Verweven ook met onze eigen energetische velden: fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel en het verbindende veld van waaruit al deze elementen samen kunnen vloeien. Van versnippering naar Heelheid.
Pas wanneer we alle velden van ons wezen, alle elementen met elkaar kunnen verbinden, kunnen we weer steeds dieper de Goddelijke Scheppingskracht in ons doorgronden, aanspreken en inzetten. Dan manifesteren we steeds meer wie we werkelijk Zijn.

De trillingsverhogingen die al jaren voort razen en ons bewustzijn steeds dieper openen om het onbewuste weer bewust te maken, zijn steeds gebaseerd op het overstijgen van de hechtingen aan het duale, het beperkte en het afgescheiden bewustzijn. Daar waar we niet meer zijn gaan voelen waar we Bron zijn en nog altijd deel van het Geheel.
In deze energie van 2017 is deze transformatie dieper dan ooit aanbeland ook in de fysieke velden, om alle wijzigingen en groei van jaren ook daadwerkelijk dieper te gronden. Om het fysieke cel- en DNA systeem te ontdoen van de oude informatie die het draagt (van afgescheidenheid) en om de oorspronkelijke trillingen (Heelheid/ Eenheid) weer te wekken en vrij te laten stromen.

Dit schept openingen ook op het fysieke niveau om daadwerkelijk die Goddelijke Bron stroom ook op aarde te laten stromen en stralen. Om de Bron in jou weer werkelijk hier op aarde te belichamen.
Dat gaat nog verder dan de ‘walk your talk’ gedachte, al is dat een belangrijke stap in het proces van werkelijke belichaming en Gods Realisatie op aarde. Want daar waar we onze groei, weten, voelen, hart, energie niet werkelijk kunnen manifesteren en vorm geven en leven (walk your talk), daar is enkel ‘surrogaat spiritualiteit’ en feitelijk onbewust ego  en afgescheidenheid nog aan het stuur. Daar kun je blijven healen, cursussen en workshoppen maar eer dat wij werkelijk gaan leven vanuit onze groei zetten we niet de poorten in ons Zelf open naar de echte Zelf Realisatie en Manifestatie.
Daarom zijn alle Goddelijke ‘Pijlen’ gericht op het dieper aantrillen ook van het fysiek systeem, om de oude stagnaties, overtuigingen, conditioneringen, beperking en overleving ook op dit niveau te helen en transformeren. Zoals dat ook in andere lagen zoals het emotionele, mentale en spirituele veld in ons mogelijk al doorlopen is.
De materie, het fysieke is de meest verdichte vorm van wie wij Zijn als Bron en is dus ‘als laatste’ aan de beurt.

De processen waar je in het nu dus ook fysiek tegenaan loopt zijn de effecten van je voorgaande groei in spirituele, mentale en emotionele processen. Al voelt het waarschijnlijk vaak anders. Daar waar je op sommige thema’s op andere lagen al doorheen hebt gewerkt, ervaar je nu de effecten van die stagnaties op fysiek vlak. Dus de stagnerende thema’s of overtuigingen die misschien op emotioneel en mentaal niveau al zijn doorleeft en doorzien, kom je nu opnieuw tegen, maar dan op een ander niveau, namelijk fysiek. Ook daar wenst het zich uit te zuiveren, zodat uiteindelijk je hele bewustzijn op die betreffende thematiek echt in kan gaan dalen en manifest kan worden in je aardse leven.
Ach, daar is zoveel over te vertellen hoe dit allemaal werkt, maar niet voor dit moment.

Waarom is dit dan wel belangrijk om te benoemen? Simpelweg omdat de energieën van nu hier heel diep op inwerken.
Juist omdat de energie van deze maand (de 5) krachtig doorwerkt in de energieën van dit jaar (2017) en de thema’s die daarbij horen als Goddelijk Plan van Groei en Bewustwording. Onder andere dus dieper de nadruk op een balancering van polariteiten waardoor de fysieke processen van belichaming verder kunnen doorzetten.
Maar ook omdat juist nu zowel zonne- als maan kracht bijzonder sterk aanwezig is. De polariteiten in ons die er nog zijn dus gelijkwaardig getriggerd en aangeraakt worden. Op alle lagen! In al onze elementaire velden en in ons volledig Multidimensionaal systeem.
De frequenties van vandaag en morgen resoneren op de coderingen 10-5 en 11-5 en beide zijn verweven met diepe transformatie, vernieuwing en Oorspronkelijke Bronuitlijning, en het manifesteren daarvan in alle elementen van ons Wezen.

 

Je eigen ervaringen opdoen
Wat je temidden van deze veelheid aan op ons inwerkende energieën precies zal ervaren, zal zowel een collectieve als een persoonlijke ervaring zijn.
Zoals altijd zal er een overlap voelbaar zijn, daar waar het collectieve veld ook op aangetrilt wordt. En zul je herkenning vinden in ervaringen bij elkaar.
Bijvoorbeeld een diepe moeheid die (al enige tijd) naar boven komt, op vele lagen. Een moeheid die niet weg te slapen is. Het is een moeheid van eeuwen aan strijden en overleven in een afgescheiden illusionaire wereld.
Ook snelle stemmingswisselingen, licht ontvlambaar zijn, meer emotioneel zijn, zijn slechts enkele  voorbeelden van effecten die collectief gevoeld kunnen worden.

Maar daarnaast zijn er persoonlijke issues, ervaringen en waarnemingen die echt gekoppeld zijn aan wie jij bent en waar jij mee bezig bent in je groei.
De een zal dit meer in fysieke stagnaties, kwaaltjes of ongemakken ervaren, de ander misschien emotioneel of mentaal. Of combinaties of misschien zelfs alles tegelijkertijd.
Persoonlijke thema’s van diepgewortelde aard kunnen sterker dan anders opspelen. Bijvoorbeeld angsten, overleving, moedeloosheid, gebrek aan zelfvertrouwen, etc.
Het zullen, als altijd, vooral de zwaardere gevoelens zijn die sterker oplichten. Simpelweg omdat deze een lagere trilling hebben en we deze daarom het eerste opmerken.

Niet altijd prettig en toch een goed teken als je ze ervaart! Het betekend dat de externe beweging zich intern ook kenbaar maakt. Dat de oude lagen, sluiers en schaduw in beweging aan het komen zijn. Dat het naar boven komt, daar waar het misschien lang verstopt heeft gelegen buiten het blikveld van ons bewustzijn, komt het nu naar voren en wordt voelbaar. Het betekent dat je meedeint op de trillingsverhogingen en dieper het transformatie proces in beweegt, wat ‘de Kosmos’ ons in het nu aanreikt.

Het betekent dat je de kans krijgt om bewust te worden wat er nog verborgen lag, dara in de diepte, wat je nog vasthoudt in dualiteit en afgescheidenheid. Dat je meer zicht en feeling gaat krijgen met aspecten van je Zelf die nog niet samen kunnen stromen.
En het betekend een kans om deze delen van je Zelf dieper te gaan leren kennen, omarmen en te transformeren. Zodat de poorten van jouw bewustzijn weidser open gaan en steeds meer van jouw Oorspronkelijke energie vrijer kan gaan stromen. Ook in je aardse menselijk bewustzijn en lichaam.
Het gaat er juist om je eigen ervaringen onder de loep te nemen, te onderzoeken, te doorleven, te leren kennen.
Omdat deze ervaringen zoveel vertellen over wie jij Bent, waar je worsteling met afgescheidenheid nog ligt en dragen tevens de Sleutel tot Heelwording in zich. Als we maar durven te gaan ervaren, toestaan dat dit er is en gevoeld wil worden.

 

Ook de kracht kant wordt gewekt
Alles bij elkaar zal het best als heel veel ervaren kunnen worden, en dat was het al, de afgelopen dagen. Maar als je het over een groter plaatje bekijkt was het al veel, intens veel, in de afgelopen jaren. We zijn in zo’n sneltrein vaart door zovele lagen van ons Zelf al geëvolueerd en gegroeid, dor zovele oude wonden en lagen van afgescheidenheid gereisd. Al door zovele krachtige shifts in bewustzijn gegaan.
We hebben daarin ook enorm veel van onze Potentie en Kracht alweer ‘opgehaald’, doorvoelt en herinnert. En deze worden even zo goed als onze nog pijnlijke lagen aangetrilt in de energie van deze shift. Je kracht wordt dus ook benadrukt, je groei die al doorlopen is en eigen gemaakt is, datgene wat je al kan belichamen.

De zonne- en maankrachten trillen ook daarin hogere en diepere lagen aan. Zullen nog meer jouw vuur-kracht, passie, scheppend vermogen en Bronuitlijning die er al is voelbaar maken.
De maan energieën zullen dieper je gevoelslagen (voorbij emotionele stagnaties) ook aantrillen en krachtiger voelbaar maken. Waardoor je Dieper Weten en Voelen een boost meekrijgen, als stimulans, als reminder. Dit is ook wie jij al Bent!
Als een bekrachtiging van al je werk en groei van jaren.
Deze frequenties zijn echter ijler, zachter, lichter dan de lage trillingen van de nog aanwezige stagnaties. Dus het mag misschien meer bewuste keuze en gerichte focus hebben om ook deze kracht kant en bekrachtiging van jouw Zijn te gaan ervaren.

Want op het moment dat je er bewust van bent dat beide zijden van de medaille, echt op alle fronten, aangetrilt worden in deze energie shift, verkrijg je de Keuze: waar wil jij jouw focus op richten? Wat wil jij ervaren?

 

Gelijkwaardig
Tegelijkertijd trillen de vele energiestromingen ook op vele lagen in jou de Eenheidstrillingen aan, voorbij de polariteit of dualiteits ervaring. Omdat niet enkel alleen de maan energie belicht wordt, maar ook de zon actief is. Hierdoor trilt niet een zijde van de medaille (bijv. de mannelijke kant) aan, maar worden beide kanten in jou aangetrilt, mannelijk en vrouwelijk. En vind er een stimulans plaats om ‘daar aan voorbij’ te gaan. Dat wil zeggen: beide zijden worden gelijkwaardig aangetrilt en dus gestimuleerd om dieper te transformeren. Dat biedt een kans om ze met elkaar te verbinden en verenigen. Het betekend ook dat je vanuit een groter perspectief dan alleen enkelzijdig je Zelf zult kunnen gaan ervaren. Vanuit de androgyne, noem het de Goddelijk Kind, frequentie. Daar waar mannelijk en vrouwelijk gelijkwaardig in elkaar versmolten zijn en aanwezig zijn.
Dat kan een geheel nieuw perspectief en ervaring van wie jij Bent opleveren. En dit is ook waar de shift uiteindelijk om gaat. Om weer een traptrede hoger in je eigen bewustzijnstrilling te gaan functioneren.

 

Belangrijk voor vandaag en komende dagen in deze shift
Liefdevolle zorg en aandacht voor je Zelf, begrip, compassie en diep luisteren naar wat jouw bewustzijn, lichaam, energetische, emotionele en mentale velden je vertellen.
Neem rust waar je voelt dat het nodig is. Drink veel water (om alles af te voeren wat er losgetrild wordt).
Hou je focus gericht op het weten wat er gaande is. Dat helpt ook toleranter met je Zelf en de ander om te gaan deze dagen. Wat er zijn genoeg mensen die meegaan in deze shift en werkelijk geen idee of bewustzijn hebben van wat er gaande is.  (En kan mensen rare stuiters laten maken).
Blijf bij je Zelf en gefocust en neem de tijd om je af te stemmen op wat deze shift voor jou aan verandering en groei mag brengen!

Ik wens ieder een magische reis door deze krachtige shift heen, dat het nog veel dieper mag gaan herinneren aan wie wij werkelijk Zijn en weer een krachtige opstap mag zijn voor de volgende fase van groei en bewustwording!

© Willemien Timmer, 10-5-2017