De energie van het Nu:

20-6-2016 Volle maan en zomer zonnewende

Al dagen hangt er een wat ‘rusteloze’ vibe ‘in de lucht’. Zo ergens op de achtergrond. Het is er zo een die gewoon aanwezig is maar me in feite niet echt verstoord. Ik merk op dat het er is, voel het, maar het beïnvloed niet.  Ik zie het ook terug aan de hond die hier sterk op reageert.

In diepere afstemming deze afgelopen dagen voel ik ook heel duidelijk hoe deze energie een soort van zindering is, een resonantie die letterlijk ‘op de achtergrond van het leven’ mee stroomt en door alles heen beweegt. Het zijn de voor weeën van opnieuw een grote shift in bewustzijn en immense trillingsverhoging die plaatsvindt, vandaag, gedurende de langste dag van het jaar, met maar liefst bijna 15 uren Licht. Samenvallend met de volle maan. Dit verschijnsel van samenkomst is lang geleden voor het laatst gebeurd en het duurt ook nog vele decennia voordat het weer voor komt.

Opnieuw een van de zovele bijzondere samenkomst punten van bijzondere en belangrijke energievelden en planeetstanden, zoals we die de afgelopen jaren steeds veelvuldiger zien en ervaren. Het is echt opvallend hoeveel velden, energieën en bijzondere momenten elkaar kruisen tegenwoordig. Allemaal samenvallen op eenzelfde dag op in een bepaalde periode. Het zijn echt markeringspunten waardoor grootse openingen in bewustzijn gemaakt worden, van planetair tot Kosmisch niveau. Het collectief bewustzijn wordt ‘bestookt’ met trillingsverhogingen om dieper wakker te worden uit de lange slaap van onbewustzijn, verstrikking in dualiteits bewustzijn en identificatie met oude energie patronen.

Daar waar velen na 21-12-’12 een soort van teleurstelling ervoeren omdat ze een ander beeld hadden van de enorme shift in bewustzijn en poorten die op dat moment open gingen, zo begin je nu steeds meer de effecten te gaan zien en voelen van dat belangrijke moment (in lineaire tijd). De poorten toenertijd zijn daadwerkelijk geopend, een nieuw tijdperk ingeluid. Misschien anders dan de menselijke verwachtingspatronen hadden durven hopen of hadden ingekleurd. Maar het is zeer zeker gebeurd en dat is een feit. Massaal worden sindsdien steeds meer mensen ‘wakker’ en massaal wordt het collectief veld bestookt met trillingsverhoging. De vele ‘kruispunten’, samenkomst van bijzondere planeetstanden, portalen en andere energetische markeringspunten, die met grote regelmaat samenvallen en elkaar in razend tempo opvolgen, zijn hier een stille getuige van.

We hebben pas nog het ‘Grand Cross’ gehad, vlak daarvoor een periode met maar liefst 5 planeten retrograde en nu een volle maan en zomer equinox die samen vallen. Om maar even heel recent terug te kijken (afgelopen twee maanden alleen al).

Al deze ‘elkaar kruisende’ frequenties brengen een extra opening in het collectief, waar we allen persoonlijk ook op mee resoneren. Niet kleine deurtjes maar grootse poorten worden open gezet daarmee en ons menselijk ikje krijgt daarmee aardig wat om te behappen. De ene wijziging en verandering na de andere volgt elkaar op.

Dat is wat ieder ervaart, ieder op een eigen persoonlijke manier. Of je er nu bewust van bent of niet.

De samenkomst van volle maan en zonnewende, vandaag op 20-6-2016 is een heel belangrijke opening naar diepere verbinding van polariteiten binnen ons bewustzijn.

De zon op het hoogste punt, de langste dag licht van het jaar. De zon die verbonden is met de mannelijke kracht en Blauwdruk o.a. en deze weerspiegelt. De maan in al haarvolheid, die o.a. verbonden is met de Vrouwelijke mystieke kracht, de Vrouwelijke Blauwdruk.

Zij ontmoeten elkaar in volledige kracht vandaag. De weerklank die dat kan hebben op ons eigen bewustzijn is het aantrillen van de hoogst haalbare potenties van onze eigen Mannelijke en Vrouwelijke Blauwdrukvelden zodat zij op het hoogst haalbare niveau (overstijgend aan alle voorgaande) opnieuw met elkaar kunnen uitlijnen. In het volle licht van de zon en het volle licht van de maan in ons.

Onze eigen innerlijke zon en maan frequenties (man-vrouw kwaliteiten) worden ten volle aangetrilt en dat kan nogal wat los maken. Alles wat deze heilige verbinding innerlijk in de weg staat wordt daarbij ook aangeraakt om zichtbaar, gevoeld en losgelaten te worden. In die zin is deze samenkomst ook echt een diepe schoonmaak om alles wat niet langer dient bewust te worden, erkennen en los te laten.

Geen wonder dus dat die vibe al dagen van te voren voelbaar is geweest. Het was een aanloop op en een steeds verder stijgende trilling naar dit moment in tijd toe. We worden altijd voorbereid op dergelijke momenten van ommekeer en wijziging. Het was al een losser maken van het oude om een nieuwe hereniging van mannelijke en vrouwelijke velden voor te bereiden, als voorwerk op een binnen treden in het nieuwe wat vanaf vandaag plaats vindt.

De energieën van dit samenvallen, vandaag, in de resonantie van 20-6-20-16 zijn ook een essentiële codering die deze samenkomst ook bekrachtigen en die in resonantie ook van belang is.

De codering van vandaag draagt de getallen 20-6-20 allereerst. Wat een ‘weegschaal’ is, met de 6 als middelpunt. De 6 die enerzijds resoneert op de materie, materiele wereld en dus ook ons aardse leven in de ‘stof’. De 6 die anderzijds ook resoneert op hogere niveaus op de Oorspronkelijke Blauwdrukvelden, de Oorspronkelijke (Goddelijke) Mens.

De 20 die aan weerszijden aanwezig is, die resoneert op het terugbrengen van elke dualiteit en polariteit naar Bron niveau. Een reset van het duale, gepolariseerde om de weg naar het innerlijk nulpunt weer te openen. In de materie, en in de Oorspronkelijke Mens frequentie. De resonantie van de daarop volgende 16 bekrachtig dit in feite alleen maar meer, en laat zien waartoe deze balancering van de Man-vrouw duale en Bronvelden toe leidt: het terugbrengen van Eenheid in de materiele wereld. Dit resoneert ook op de Paradijscodes die dit jaar weer geopend zijn en mee zijn gaan stromen met elke stap van groei die we zetten, en waarin wij ons (misschien ongemerkt) voort bewegen in onze groei.

Dat de resonantie van de 20 aan weerszijden van de 6 aanwezig is, wil zeggen dat het op de beide overkoepelende Blauwdrukvelden, mannelijk en vrouwelijk, haar diepste doorwerking heeft. In deze Overkoepelende gepolariseerde velden zitten alle innerlijke tegenstellingen. Licht-schaduw, wond-heelheid, angst-liefde, zon-maan, etc. het zijn overkoepelende velden die we vaak Mannelijk en Vrouwelijk noemen om het maar een naam te geven, om het meer te verhelderen, en omdat het verschillende mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten bevat. Het zijn twee delen die samen het Geheel vormen.

We zijn echter in onze afdaling door de duale ervaringen zo toegespitst geraakt op duaal, gepolariseerd bewustzijn en daarmee zo ver verwijdert geraakt van ons Zelf als Geheel, dat we nu op weg Terug naar Huis weer door al die tegenstellingen heen dienen te werken om die Vol-heid, Heelheid binnen deze polariteiten weer te gaan herinneren en ervaren.

Elke belangrijke samenkomst van portalen en verhogende energie frequenties werkt hier in feite in de kern op door, soms in de spotlight, soms meer op de achtergrond. Om ons naar Huis te wandelen in ons Zelf. Om allereerst steeds dieper de polariteiten die in ons leven bewust te worden, te helen, erkennen, herstellen, los te laten, te overstijgen. Wat er maar nodig is om de gepolariseerde delen in ons weer dieper met elkaar te laten verbinden, harmoniseren en te laten versmelten.

Met elke samenkomst van man-vrouw velden in ons, (of zon-maan kwaliteiten, hoe je het maar wilt noemen) wordt er een nieuwe trilling(verhoging) in ons bewustzijn geschapen of geopend, waardoor we blijvend veranderen. We groeien. Er wordt een nieuwe, hogere trilling in ons wakker waardoor we nog bewuster gaan voelen, herinneren, wakker worden in bewustzijn.

De zon en maan frequenties van vandaag 20-6-2016 zijn van een heel belangrijke orde omdat deze rechtstreeks onze Blauwdrukvelden van de Oorspronkelijke Mens aanraken. De hogere Bedoeling en frequenties van ons mens-zijn die van Goddelijke Aard zijn. Verbindingen met wie jij in Oorsprong Bent kunnen in je menselijke Bewustzijn aangeraakt en wakkergemaakt worden, doordat de zon en maan frequenties dieper met elkaar verenigen. Er wordt dus in feite via de met elkaar versmeltende polaire velden nieuwe bruggen gevormd in je bewustzijn, om jouw Goddelijk bewustzijn dieper te helpen ‘indalen’ (wakker maken) in het menselijke. Niet alleen in je energievelden, ook echt tot in je materie, in de cellen, je DNA. Dat is namelijk ook weer waar de 6 op resoneert, onze ‘vaste materie’ zoals we dat beleven als mens tenminste, want in essentie is dat ook een illusie want alles IS Goddelijke energie in manifestatie in verschillende trillings ‘dichtheden’.

Je zou kunnen zeggen, het hoogste haalbare potentieel in het Nu in jou wordt daarmee wakker geschud. Je kunt echt enorme sprongen voorwaarts maken in bewustzijnsgroei, als je hiervoor durft te kiezen.

Het voorspelde slechte weer (met veel regen) verbaast me dan ook niets. We dienen weer een diepe zuivering binnen ons Zelf te doorlopen, willen we de oude energieën van de Blauwdrukvelden oppoetsen om echt klaar te zijn voor een diepere hereniging van de man-vrouw potentie binnen ons Zelf. Maar ook hier geldt, dat dat ook op fysiek gebied haar uitwerking heeft. (De 6, materiele wereld, de aardse realiteit).

Moeder Aarde resoneert prachtig mee uiteraard, want ook zij doorloopt op een bepaald niveau al deze trillingsverhogingen om ons als menselijk collectief bewustzijn zo krachtig mogelijk te kunnen dragen.

Om weer op hogere trillingsniveaus, dieper in uitlijning met Bron, in je mens-zijn te kunnen functioneren, dient Moeder Aarde ook deze trillingen weer te kunnen ondersteunen. Het Planetair Bewustzijn neemt dus in die zin ook een enorme stap voorwaarts vandaag.

De ervaring leert echter dat tijdens de zomer equinox heel vaak in de ochtend vreemd (nood) weer passeert met veel regen om ’s middags de zon te laten stralen. Meestal heel symbolisch: na de schoonmaak straalt het licht krachtiger (en langer) dan ooit. Dus ik ben benieuwd of dat vandaag ook zo is. Normaal gesproken zou ik dat niet meer herinneren, maar omdat ik al verschillende jaren met de zomer zonnewende buitenworkshops speciaal voordat moment georganiseerd heb, ligt het nog in de herinnering.

Wat deze frequenties van deze bijzondere dag voor ieder individueel mogen betekenen is voor iedereen persoonlijk afgestemd op de eigen Zielsevolutie Weg. Maar hoe dan ook zullen deze frequenties, zon en maan samenkomst heel diep op alle lagen van ons Wezen door werken. De oude zon en maan krachten (beschadigingen, duale energie, wonden, littekens, etc.) zullen aangeraakt worden in een zuivering, zodat innerlijke ruimte ontstaat voor trillingsverhoging, voor het ‘indalen’ van Oorspronkelijke coderingen, die authentiek zijn en je weer meer zullen laten voelen wie jij echt Bent.

Het zal diep in het celgeheugen maar ook in de kosmische archieven van je wezen wijzigingen brengen, waarbij de oude gepolariseerde ervaringen die je in het nu niet meer dienen ook ‘overschreven’ kunnen worden naar passende hogere trillingen die in overeenstemming zijn met je Bron.

Een heel nieuw facet van bevrijding van het oude en binnen gaan in het nieuwe binnen je Zelf, in veel hogere trillingen dan voorheen,  is hoe dan ook voor iedereen aan de orde!

Belangrijk dus om je eigen ruimte, rust en afstemming bewust ‘te pakken’, om te (door)voelen welke processen jij doorloopt, welke oude energieën vrij mogen komen en welke vernieuwing er in jou voelbaar mag worden!

Ik wens iedereen een stralende zon- en maan- dag ineen. Dat we ons mannelijk en vrouwelijk Licht mogen her-inneren tot in de kern/Bron en deze met elkaar mogen verenigen in een innerlijk Heilig Huwelijk waarmee we ons Oorspronkelijke Zelf geboren mogen laten worden op aarde!

 

© Willemien Timmer, 20-6-20-16

 

 

PS Omdat de energieën vandaag intens genoeg zijn heb ik gevoelsmatig besloten om niet vandaag maar juist morgen een afstand activatie binnen deze energieën te verzorgen. Voor een diepere integratie van alle aanrakingen, ompolingen en geactiveerde energieën van vandaag. Binnen de 3-6-9 codering die in de datum van morgen (21-6-2016) besloten ligt en die een essentiële Sleutel en formule bevat om alle aanrakingen van Zon en Maan vandaag in hun VOLheid dieper te gronden en te kunnen hanteren!