Waar geef jij je energie aan?

Waar geef jij je energie aan? Aan de strijd die woedt, de strijd tegen alles wat momenteel gaande is? Aan de beperkingen die je ‘te neer proberen te slaan’,  die van vrijheid beroven? Aan het klakkeloos meebewegen met elke beweging die media en regering oplegt, aan het geloof daarin?

Of geef je energie aan wat jij wenst? Waar jouw hart naar uitgaat? Daar waar je innerlijk je vrijheid nog kunt ervaren?

De uitnodiging van deze tijd is om uit de strijd te blijven,  ongeacht aan welke kant je ook staat.
De uitnodiging van deze tijd is om je energie uit te laten gaan naar wat je wenst, diep van binnenuit, niet naar wat je verafschuwt.
Naar dat waarvan je voelt dat waar, zuiver, puur en vrij is. Waarin jij mag Zijn wie je Bent, ongeacht of dat anders is dan hoe de ander in het leven staat.
Eenheid in diversiteit, dat is waar de nieuwe aarde over gaat. Vrij van collectieve drang en dwang.  Op eigen Meesterschapsbenen de Bron die jij Bent leven en be-leven.
Eenheid binnen jezelf vloeit als vanzelf door, uitstralend naar de ander, die het op hun beurt op een eigen manier kan oppikken.

De uitnodiging van deze tijd is om je midden (de balans) te vinden, om geen positie links of rechtsom in te nemen. Maar dicht ij jezelf te blijven, dan blijft je trilling hoog. Dan blijf je ‘neutraal’ en uit de vechtstand, emoties of oude overleving die telkens weer aansturen op strijd en dualiteit. Die uit je kracht houden en je ver weg van je Zelf brengen.
In je ‘neutraliteit’, diep verbonden met Zelf, is er helderder zicht over waar jouw hart naar uitgaat, wat jij wenst in jouw leven en op aarde. Dan is er mededogen, begrip, begrenzing en ook eigen-heid om jouw unieke pad te gaan.

De uitnodiging van deze tijd is om je licht te versterken, je trilling te verhogen, dieper dan ooit thuis te komen in jezelf. Dat is een inside job. Om van daaruit, getransformeerd, jouw trilling en licht, joue droom van een nieuwe aarde de wereld in te stralen.
De uitdaging is om jouw midden te vinden, je uitlijning met Bron, met jouw innerlijke wijsheid en Liefde, voorbij de angst en voorbij de matrix waarin eigen-heid niet toegestaan is.

We zijn allen een unieke vingerafdruk van het Goddelijke. We zijn bedoeld om dat te leven en de wereld in te brengen. Ieder een unieke klank in een perfecte symfonie. We zijn niet bedoeld om valse noten daarin te laten klinken, zelfs al zijn we dat al zo lang gaan geloven (dat we dat zijn).
Het is tijd de zuivere klank en kleur die je Bent te her-inneren, waarbij ieder een eigen unieke plek in de wereld in kan nemen zoals Bedoeld is.

Wanneer we telkens bezig zijn met wat niet klopt, niet zuiver is, niet resoneert of zelfs afschuw opwekt, geven we onze energie telkens opnieuw weg. Naar dat in de buitenwereld wat niet resoneert met de binnenwereld. Naar dat wat we niet wensen.
Die energie kun je niet meer inzetten om je eigen zuivere klank te vinden en naar buiten te brengen, die noodzakelijk is voor de creatie van een nieuwe wereld. In eenheid in diversiteit, met elkaar.

Hoe meer innerlijke vrijheid gevoel kan worden, hoe meer je je vrij door de wereld kunt bewegen.
Hoe hoger je trilling is, hoe meer je vrij bent van de beperkingen van matrix en maatregelen.
Dan ‘doe je jouw ding’ gewoon te midden van de chaos, maar bent er vrij van en ondervind een hinder. In licht, in liefde, in wijsheid en in Zijnskracht. Het is niet langer jouw werkelijkheid of de realiteit waardoorheen jij je beweegt.
Je bent op en in de wereld, maar niet van de (matrix) wereld.
Vrijheid begint van binnen.

Waar geef jij je kracht en energie aan?
Want daar waar jij je aandacht aan geeft daarheen stroomt je energie en bewustzijn, dat voedt je, dat maak je sterker, dat maak je groter en geef je meer bestaansrecht.

Dat creëert meer van hetgeen waar je aandacht, energie en bewustzijn naar uitgaat. Meer om te ervaren, beleven, doorgronden en integreren. Meer licht waardoor ook de collectieve stroming vrij gemaakt wordt en de kans geeft aan anderen om ook hun eigen innerlijke vrijheid te vinden en leven.
De grote strijd gaat niet over beperking van uiterlijke vrijheid, want die was er al duizenden jaren. De grote strijd gaat om de weg terug naar binnen, naar Bron in jou, naar Oorspronkelijk (bewust)Zijn en het hervinden van de innerlijke Vrijheid om te Zijn wie je Bent en te doen waarvoor je hier gekomen bent.
Die weg gaat niet over passief toekijken of mee-lijden. Het gaat over actief (her)verbinden , jouw klank in de wereld te laten horen en te bouwen aan een nieuwe aarde met die innerlijke kwaliteiten die jij hebt mee genomen naar de aarde.
Als je energie steeds weggeeft, weg laat vloeien of onderuit laat trekken, blijft er geen energie over om jouw aandeel in de creatie van de nieuwe aarde te benutten.

Dus… Waar geef jij energie aan?

© Willemien Timmer 26-1-2021