Zomer zonnewende 21 juni 2023

Net na een stevige uitlijning van 5 planeten op rij (17 juni) en de nieuwe maan in Tweelingen (18 juni) die naast alle andere elementenndie er zijn de energie enorm versterken en bewustwording triggeren, stromen we door in de frequenties van de zomer zonnewende.
De zon staat al geruime tijd flink te stralen en eigenlijk leek het al volop zomer de afgelopen weken, terwijl astronomisch gezien de zomer vandaag (pas) begint.

Zonnewende

De zon die op het hoogste punt staat, zorgt op het noordelijk halfrond voor de langste dag (licht) van het jaar, de zomer zonnewende.
De opbouw naar dit astronomische punt toe kenmerkt zich door telkens langere dagen in die zin dat het langer licht is, en minder nacht (donker).
Astronomisch is dat het begin van de zomer, terwijl na de zomer zonnewende het daglicht weer langzaam begint af te nemen.

Zonlicht is ook de reflectie van de frequentie die ons eigen gouden Licht en -bewustzijn weerspiegeld.
De zonnewende is een piekmoment om ons eigen innerlijk Licht in al haar glorie (zoverre dat in dit moment te bevatten is) te her-inneren.
Om het meest krachtig te stralen. Om onze vuurkracht dieper dan ooit te wekken. Om ons gouden (oorspronkelijk) bewustzijn zo diep als mogelijk is nu, te ervaren en her-inneren.

De langste dag van het jaar draagt de meeste lichtcoderingen over om het eigen innerlijk Licht te wekken en activeren. Het voelt elke keer weer als een keerpunt, hoogtepunt en of een ijkpunt binnen je eigen bewustzijnsgroei: de mogelijkheid om zo ver als mogelijk is je eigen gouden bewustzijn te voeden, her-inneren en of te activeren.

Reflecties van Ra

De zonnekracht die in het oud Egyptische veld ‘gepersonificeerd’ werd als Ra, de Aton en de zonneschijf, staat symbool voor onze eigen (stralende gouden) Bronkracht. Onze essentie die van Goddelijke aard is en vele lichtstralen en verschijningsvormen kent. Met andere woorden: onze Essentie kan op vele manieren tot uitdrukking en in manifestatie gebracht worden.
In vele oude teksten en overleveringen (vanuit vele verschillende culturen overigens) werd de zon centraal gesteld, als onmisbare levensgevende kracht. Exact wat Bron in ons is.
De opkomende zon werd elke dag opnieuw verwelkomt en beloofde een nieuwe dag, nieuwe mogelijkheden, nieuw bewustzijn, licht-voeding en nieuw leven.
In menig oude cultuur werden momenten als equinoxen en zonnewendes dan ook extra gevierd, omdat het ook innerlijk keerpunten aanreikt om wijzigingen in bewustzijn te brengen.
Deze reflecties van Ra, de zon, brengen een reflectie moment waarbij het eigen licht dieper bezien en bewust kan worden.
De zomer zonnewende specifiek belicht voornamelikk de eigen zonne- en vuurkracht die je wezen rijk is. De winter zonnewende belicht vooral de schaduwpatronen met de belofte aan nieuw licht (bewustzijn).

Be-lichten van de ontzielde matrix

In een (matrix) wereld waarin bij velen de ziel lijkt te ontbreken of ver weg gestopt is, waarin ontmenselijking aan de orde van de dag is en waarin menigeen zich volledig onbewust is van eigen potentie en Essentie, is de instroom van zoveel voedende lichtktacht een welkom moment.
De zonnewende heeft dan ook een krachtig effect op het (onbewuste) collectieve veld, niet alleen op de bewuste individueen.

Licht en schaduw be-lichten

Juist daar waar in de juni energie (6-energie/ juni energie) ook veel onbewuste schaduw aangetrilt en omhoog getild is, reikt de activatie van het eigen innerlijk licht een potentie om die schaduw dieper te be-lichten, waardoor deze doorzien en bewust kan worden. En van daaruit kan transformeren en helen waar dat nodig is.

De zomer zonnewende helpt je dus je eigen lichtkracht dieper te her-vinden, her-inneren, activeren en integreren, zodat deze direct inzetbaar is in de persoonlijke processen waar je doorheen wandelt in je leven. Om het onbewuste, beperkende, oude aan patronen, daar waar jouw licht nog niet schijnt, te kunnen omkeren. Om dat naar bewustzijn, je midden (balans en uitlijning) te kunnen brengen.

Afstand activatie in het licht van de zonnewende

In de energie van deze bekrachtigende lichtinstroom verzorg ik weer een afstand activatie en transmissie. Om je eigen Licht te eren, erkennen, omarmen en ontvangen. Zodat je diep van binnenuit steeds krachtiger jouw oorspronkelijk licht weer integreert en laat stralen in een wereld die het meer dan nodig heeft.

Vanuit een veilig, gedragen diep gegrond kracht veld je eigen zonnewende (levenskracht brengende en stralende) Lichtcodes ontvangen en integreren, zodat jouw Essentie steeds dieper gekend en gemanifesteerd wordt.

Voel je welkom om mee te doen, als het met je resoneert!
De activatie start om 20.30 uur en duurt ongeveer tot 21.12 uur. Incl mp3 opname van de afstemming, die ontvang je naderhand per mail. De investering in je Zelf bedraagt €33,33
Aanmelden kan via info@praktijk-apofyliet.nl

©️ Willemien Timmer, 21-6-2023