Bij je Zelf blijven  (in verbinding, uit verbinding)

De diepste uitnodiging van deze tijd met alle stuiterende energieën is om ten diepste Thuis te komen in je Zelf, en daar te blijven. Niet als een vastgezet concept, maar juist in een moeiteloze flow. Een stromende beweging, steeds dieper terugkerend in je eigen Thuis Zijn in Bron.
De enorme veelheid aan oude lagen onbewustzijn die getriggerd en omhoog gehaald worden in deze tijd met de vele energie upgrades en trilling verhogingen bieden daar echter een uitdagend toneel in, waar dit binnen je Zelf uitgespeeld mag worden.
Oude energieën, vaak diep weggestopt en vergeten, waaraan vele overlevingsmechanismen, Reptiliaanse (ondermijning) structuren kleven, waarin oude onmacht, onzekerheid, wonden en gebrek aan vertrouwen komen in een rap tempo laag voor laag omhoog.
En net daar waar jij dacht dat je bepaalde groei onder de knie had, wordt je zo weer ontworteld of onderuit geveegd. De uiterlijke stormen weerspiegelen ook de innerlijke stormen die gaande zijn.

Gisteren liep ik heerlijk in stilte in het bos en wat vooral opviel na de laatste stormen van afgelopen week was de enorme hoeveelheid ontwortelde bomen, sommige ‘gestript’ en beschadigt door bliksem, andere met wortels en al omver gerukt. Overal op de paden lagen takken, groot en klein, allerhande delen van bomen. Niet de gebruikelijke herfst sfeer en –beelden van alleen bladeren op de grond.
En tegelijkertijd was het zo’n weerspiegeling van wat er collectief gaande is en hoe wij als mens te midden van al die processen staan. Het ene moment voelen je wortels stevig genoeg en kan je staande blijven te midden van de stormen (je blijft in verbinding). Op een ander moment wordt je ‘door de bliksem getroffen’ en ga je neer (je schiet plotsklaps uit de verbinding). En weer een ander moment blijf je eerst stevig staan, totdat je wortels de kracht van de storm niet meer kunnen dragen, en val je alsnog om. Het zijn even enkele voorbeelden van spiegelingen van hoe wij ons pad door de stormen van deze tijd ook heen bewandelen. Het was zo’n heldere beeldvorming.

Waar dachten wij prachtig onze plek al ingenomen te hebben, te bloeien en te blaken van de energie en worden we toch ineens weer omgeblazen?
Waar konden we toch niet onze verbinding met ons Zelf, onze Kracht, Liefde, Bron vast houden, maar schoten we toch weer in de duale ervaringsmatrix? In oude emoties, patronen?

Met andere woorden, juist in deze tijd kom je veelvuldig situaties tegen waardoor je mogelijk steeds uit verbinding met je Zelf schiet, ook in die lagen waar je al de nodige oefening en integratie had doorlopen om dicht bij je Zelf te blijven.
Het ‘in verbinding – uit verbinding verhaal’ (waar ik enige maanden geleden al over schreef) is nog altijd volop van kracht. En wordt op allerhande wijze geoefend en uitgedaagd.
En niet alleen jij bent daarmee bezig, collectief zijn we daar mee bezig. De een bewuster dan de ander, maar dat maakt het speelveld van triggers, verleidingen, heel subtiele manipulatieve energieën alleen maar groter en uitdagender.  Bewustzijn in wat er gaande is binnen jouw bewustzijn, groei en leven is daarbij een belangrijke. Als je weet dat je uitdagingen in een bepaald gebied liggen zoals bijv. bij het oefenen om ‘in verbinding’ te blijven, krijgt dat al steeds meer de ruimte.

Sleutelwoorden en – krachten

Velen die al langere tijd groeien hebben het inmiddels wel bewust dat de kunst van overstijgen, helen, omarmen, accepteren, etc. ligt in het ‘bij je Zelf’ blijven. Maar hoe doe je dat op het moment dat je alsnog zo getriggerd wordt dat je vanuit verbinding zo weer uit de verbinding getrokken wordt. En weer terecht komt in een laag onbewuste emoties, identificatie met patronen of dat de situatie je ‘gewoon over neemt’.

Focus en alertheid zijn daarin echt Sleutelwoorden. Telkens opnieuw terugkeren in je Zelf, in zelfreflectie, in afstemming en (her) verbinding met je Zelf ook. Juist ook daar waar je begint op te merken dat je uit verbinding met je Zelf bent.

Vertrouwen, ook een sleutelwoord en kracht die meer dan essentieel is, waar ik verderop even dieper op in zal gaan

We zijn inmiddels al zo geoefend en getraind geraakt (zelfs al is het misschien nog vooral mentaal een ingesleten en aangeleerd patroon) om steeds weer naar binnen te mogen keren.
Deze tijd met al haar uitdagingen, is de ‘praktijk les’. Nu mogen we toepassen wat we steeds geleerd hebben, om het ten diepste te gaan toepassen. Heel concreet, vooral in het dagelijks leven waar die grootste triggers doorlopend ‘op de loer’ liggen.
Juist in de alledaagse situaties waarin we een wereld aan andere invloeden, energieën, denkbeelden en manieren van in het leven staan ontmoeten. Daar, waar je geconfronteerd kan worden met andere waarheden dan de jouwe.

Onderscheid in persoonlijke en collectieve processen

Zowel persoonlijk als ook collectief komen er zoveel diepte lagen van vergeten ervaringen naar boven drijven die allen gerelateerd zijn aan de ervaringen in de duale wereld. Het is dus niet allemaal alleen maar van jou of in jou wat er zich afspeelt. Datgene waar je mee ‘dealt’ en waar binnen je groeit.
Jij bevind je in je eigen speelveld maar ook in een collectief speelveld waar dezelfde thematieken op 1001 manieren beoefend en uitgespeeld worden. Daarmee wordt de trigger die je krijgt van ‘de ander’ soms alleen maar groter.
Binnen de collectieve velden kan er alleen een trigger zijn als jij nog ergens een achterdeurtje of haakje daar aan gekoppeld hebt. Juist in die diep onbewuste lagen liggen deze verborgen en die worden op grote schaal nu in het licht getrokken. Alles komt boven tafel.

Via focus en alertheid, maar ook eerlijke zelfreflectie kun je leren om een zuiver onderscheid te gaan maken in wat werkelijk van jou is en wat van het collectief proces. (Of de ander)> Niet om het buiten je neer te leggen en te laten liggen, maar een oordeelloos eerlijk perspectief verkrijgen op wat echt van jou is en dus alleen door jou gewijzigd kan worden. Collectieve velden veranderen daar dan stapsgewijs wel in mee.

Maar als je alleen naar of aan het collectief veld blijft sjorren en je eigen aandeel daar binnen niet helder hebt, blijf je sjorren aan een ‘dood paard’. Dan is het nog veel harder werken en kun je ook weer ontmoedigt raken omdat je geen enkele wijziging opmerkt. Want jij alleen kan het collectief veld ‘van buitenaf’ niet veranderen. Het collectief verandert stapsgewijs, wanneer jij innerlijk jouw haakjes aan pakt en van binnenuit dus iets wijzigt. Wanneer maar genoeg mensen dat doen wijzigt het collectief steeds meer mee naar een andere stroming.

Hoe doe je dat?

Als je vanuit jouw bewustzijn om je heen kijkt met de focus op het verhelderen van het onderscheid tussen persoonlijke en collectieve processen, zul je hoe dan ook je signalen en antwoorden gaan opvangen. Je intuïtie is goed genoeg getraind inmiddels. Zelfs al heb je het idee dat dat niet zo is of heb je daar twijfels over.
Maar als je even losser komt uit de identificatie met je eigen proces en om je heen kijkt en ziet of opmerkt hoe velen op dit moment met eenzelfde thematiek als jij lopen te stoeien, zie je in feite al dat het niet alleen jouw proces is. Maar ook collectief gaande is. Dat te weten schept al meer ruimte en biedt een ingang tot dieper onderzoek in je Zelf.

Vanuit zelfreflectie kan het helderder worden waar jouw achterdeurtje of haakje nog in zit te midden van de collectieve processen. En kun je ook makkelijker verhelderen waardoor je weer uit de verbinding getrokken werd. En op dat moment krijg je ook weer de handvaten om gericht te werken aan het weer in verbinding treden met je Zelf.

De kunst is vooral ook om daarin steeds te streven naar oordeelloos zijn. Niet dat altijd in de praktijk al lukt, of moet lukken. (Daartoe dient deze tijd van theorie in de praktijk leren brengen ook.) Maar de intentie en gerichtheid daarop helpt je wel om die energie binnen je bewustzijn steeds meer aan te spreken.
Liefdevol ook naar je Zelf kijken, ook daar waar je wel uit de verbinding met je Zelf bent gegaan, m welke reden dan ook, is ook essentieel.
Oké, leermomentje, het is even niet gelukt, volgende keer beter. Een stukje positieve instelling en je Zelf de ruimte geven om met vallen en opstaan de groeien is evengoed belangrijk.

Luister niet naar de altijd aanwezige ondermijnende innerlijke stemmetjes van de gewonde delen, de mind, het ego zelf of beïnvloedende lagere trilling sferen. Ook die behoren tot de oude, duale wereld e proberen je enkel in je kleinheid terug te zetten, te ontmoedigen, in je pijn vast te houden en afscheiding te versterken. In de praktijk valt dat lang niet altijd mee, want deze ondermijnende stromingen komen bij bosjes naar boven in deze tijd. En dacht je net dat je er geen gehoor meer aan gaf, komt het vanuit een andere hoek en schiet je er toch weer in.
Ook hier in geldt, geeft niets als dat gebeurd. Zodra je ze weer bewust wordt verkrijg je weer de Keuze om daar uit te stappen en er niet meer naar te luisteren, maar je kracht en verbinding met je Zelf te hervatten.
Nogmaals, zoveel lagen oude derrie van eeuwen komt nu aan het licht, we zijn aan het leren om daar los van te komen, maar dat kan alleen door zo af en te de verschillen weer te ervaren in hoe het voelt. Dit soort energieën laten je perfect voelen hoe afgescheiden en alleen het ook weer voelt als je in je kleinheid staat (angst voor eigen licht, kracht en grootsheid), de ander meer of groter ziet dan jij (eigen-waarde), denkt dat je het niet kunt (gebrek aan vertrouwen) of denkt als ie ben ik dat ik dat kan doen of zeggen.
Ook de ondermijning die op vele sneaky manieren zichzelf manifesteert kan oude gewonde lagen en overtuigingen blootleggen die ergens nog in jouw bewustzijn leven. Het s niet erg als je er even ‘in stinkt’, het maakt je weer bewust van hoe beperkt het ook alweer voelde en was om van daaruit te leven. En motiveert e bewustzijn alleen maar meer om weer op te rijzen in de oorspronkelijke kracht.

Heb vertrouwen, zelfs als dat ver te zoeken is

Hou je vertrouwen in jouw Zelf, Bron en je hele proces. Zelfs als dat in je menselijke beleving ver te zoeken is. Hou dan eventueel gewoon mentaal ‘vast’ aan het feit dat niets blijvend is, maar alles op een gegeven moment weer verandert en voorbij stroomt. Niets is immers statisch.
Dus zelfs al voel je in dit moment dat vertrouwen even niet, dat komt wel weer terug. Je hebt niet voor niets zo hard gewerkt. Al dat werk is niet voor niets geweest. Ook al voelt dat op sommige momenten van  uit verbinding zijn’ wel even zo.
Kijk eventueel eens even terug in je leven en zie die momenten waarop je er soortgelijk in zat, zonder vertrouwen, ver weg bij je Zelf. Om tevens te zien dat er ook andere tijden zijn geweest, waarin dat er wel weer was. Evalueer je groei, de dorlopen processen om het vertrouwen in je Zelf terug te vinden, alleen al door te zien dat niets blijvend is, dat alles steeds onderhevig is aan nieuwe stromingen, verdieping en groei.

Stem je voor ‘de grap’ ook eens af op het immense Vertrouwen wat jouw Zielsbewustzijn of Bron in jou, als mens heeft. Niets overkomt je voor niets. En zelfs al voel je dat in de menselijke beleving (in afscheiding) soms niet helemaal of is dat allemaal niet duidelijk, ga eens na van hoeveel vertrouwen het getuigd in jouw kracht dat je al deze situaties op jouw pad hebt geschapen. Dat moet wel zeggen dat je ook de kracht hebt om het aan te kijken en het aan te gaan. Bron staat hoe dan ook aan het stuur in jouw leven, ook als jij even op een andere trilling beleefd en dat van daaruit niet kunt voelen.

Het mooie is ook dat je vanuit al doorgeworstelde en geïntegreerde processen toch ergens in je bewustzijn Weet dat je bewustzijn altijd herkansingen creëert. Lukt het deze keer niet, dan een volgende keer wel. Elke probeer-poging maakt je hoe dan ook sterker en bewuster.
We zijn in het nu zovele eeuwen en meer aan oude patronen en gekwetstheden van dualiteit aan het opschonen. Dat hoeft ook niet allemaal in een dag klaar te zijn. Simpelweg: dat kan ook niet, dus verwacht dat ook niet van je Zelf.

Deze tijd en ervaringen zijn uniek

Het is al uniek wat we in deze tijd aan het doen zijn: vele levenscycli en multidimensionale realiteiten ineen aan het opschonen, verhelderen en weer ten diepste her-inneren!
En dat in 1 leven, alhoewel we ons bewustzijn juist daar al vele levens voor getraind en op voorbereid hebben.
En voor mijn gevoel mogen we dat steeds weer bewust voor ogen houden. Dat geeft ook meer ontspanning en ruimte aan ons Zelf, waardoor we sneller weer de verbinding met ons Zelf kunnen oppakken, daar waar we er soms helemaal even weer uit zijn.
Eer je Zelf daar binnen ook, je gaat een uniek pad, met unieke ervaringen, alleen al dat is een ervaring die nergens anders in Schepping op te doen is. Heb daar respect voor en voel de heiligheid van die missie.

We zijn ons aan het Ont-wikkelen vanuit de diepste ervaring van dualiteit, diep tot in de materiele wereld, Een unieke ervaringsreis op zich. We verlangen zo diep terug naar de Heelheid en Eenheid en de terugkeer naar de Bron frequentie…. En dat is de leidraad. Dat verlangen!
Dat is wat aanstuurt om alle afgescheidenheid die ons (on)bewustzijn nog rijk is naar boven te halen. Zoals je weet en ervaart een hele klus, dus wees een beetje lief voor je Zelf. Veroordeel niet als het even niet lukt of als je toch weer uit verbinding schiet. Het brengt je uiteindelijk allemaal dichter bij je Zelf terug.
We zijn hoe dan ook op weg… naar Thuis komen in je Zelf en al deze facetten horen erbij en maken je rijk aan ervaring en bewust Zijn.

© Willemien Timmer, 22-9-2017