Channeling Egyptische Meestervelden

Op deze pagina vind je doorgevingen ofwel gechannelde informatie die via mijn bewustzijn in verschillende workshops zijn doorgegeven als onderdeeltje van een grotere gechannelde afstemming.

Het zijn dus slechts delen van verschillende afstemmingen, maar deze stukjes heb ik uitgewerkt en kunnen ene mooie ‘ingang’ zijn om zelf dieper in verbinding te komen met de energievelden en bewustzijn van de Neteru (Meester velden). Zij weerspiegelen golflengtes die ieder van ons ergens in bewustzijn ook in zich draagt en het herinneren van en herverbinden met brengt je dus dieper in contact met deze delen in je Zelf.

Meestervelden

Besef je dat deze Meester velden vele malen grootser zijn en meer omvattend dan het kleine tipje van de sluier die hier in deze fragmenten gedeeld worden. maar ondanks dat bieden ze een kennismakingsmogelijkheid, een afstemmingsmogelijkheid en ook een ‘aanraking’ in je bewustzijn om je energievelden dieper in beweging te brengen.
Zelfs al snapt je mentale systeem (mind) misschien niet exact waar de informatie over gaat.
De energiegolven achter de woorden zullen hun werk (aanrakingen, in beweging brengen) hoe dan ook brengen.

In de Egyptische workshops en –opleidingen die ik verzorg leer je heel veel meer feeling krijgen met, verbinden met en achtergronden, informatie, verschijningsvormen, functies, taken, etc. van vele verschillende Neteru kennen.

Neteru is, kort gezegd, het meervoud voor de verschillende bewustzijnsvelden die foutief vertaald zijn als ‘Goden en Godinnen’ (Neter en Netert).  Het zijn golflentes van Bron die allemaal andere facetten van Bron weerspiegelen, als elk facet van een diamant, die iets anders reflecteert, en toch deel is van het geheel.
Dieper inzicht in en verbinding met de Neteru of Natuurlijke Frequentiestromen van Bron geeft dieper inzicht in Schepping en ook in je Zelf en al haar facetten.

Vandaar ook deze ingang, via verschillende korte fragmenten van channelings van deze energievelden.

apofyliet.nl - channeling Amun Ra

Channeling: belangrijk om je te realiseren

Bij channeling werkt een energiestroom altijd door het energie- en bewustzijnsveld van de ontvanger (het channel) heen en de woorden en vertaalslag worden vorm gegeven aan de hand van de woordenschat en bewustzijn van het ‘channel’. Hierbij dient ook altijd rekening gehouden te worden met het feit dat ieder channel mens is, met misschien een stuk ontwikkeld bewustzijn en expertise in bepaalde thematieken en facetten. Maar daarnaast ook nog vele blinde vlekken, onbewuste lagen en overtuigingen in zich kan dragen. Niemand is daar nog geheel vrij van!

Dat betekend dat elke gechannelde tekst een mix is van vrij stromende Goddelijke golflengtes die verbinden en mixen met het toegankelijke deel van bewustzijn van een ‘channel’.  Persoonlijke denkbeelden, blinde vlekken, (geloofs)overtuigingen en beperkingen spelen dus een rol mee in de vertaalslag van hoe die Goddelijke frequentie ervaren en vertaald wordt. Het ‘channel’ kleurt dus altijd de ‘waarneming’ en ‘vertaalslag’ vanuit het eigen perspectief op dat moment. De mate van groei, openheid van bewustzijn en ervaring maken een gechannelde afstemming dus van ‘meer of minder waarde’.

Van buitenaf of van binnenuit
Daarnaast heb ik persoonlijk altijd gevoelsmatig geweigerd om energie velden van buitenaf te channelen. Dit, omdat er ook in de dimensionale sferen veel kaf onder het koren zit en zogenaamde ‘wolven in schaapskleren’. Vanuit ons beperkte menselijke perspectief wat nog zo veel vast zit in de duale ervaring is het heel moeilijk om te bepalen ‘wie je aan de lijn hebt’ en ‘wat de intentie is ‘(of een energieveld oprecht zuiver is).
Vanuit beperkt menselijk oogpunt (en zeker als er ook nog eens onbewuste ego lagen meespelen of een gebrek aan eigen-waarde en zelfkennis) is het voor schaduwvelden heel makkelijk om ‘in te breken’   en of manipulatieve energieen vrij te geven.

Ik pleit al vele jaren voor enkel het channelen vanuit je eigen Bron-bewustzijn, want op de vele dimensielagen die wij Zijn, dragen wij allen ook de Goddelijke Meestersfrequenties in ons bewustzijn. Hoe dieper je je bewustzijn weer wekt en opent, hoe dieper je in contact komt met deze frequentie golven in je Zelf en hoe dieper je zuiver vanuit je eigen bewustzijn ook de frequenties van Meesters, Engelen en Neteru en vele andere Lichtwezens kunt channelen.

Waarom? Omdat jij dat in bepaalde lagen en sferen ook Bent, er connecties mee draagt, deze velden vertegenwoordigt en op aangesloten bent.

Dus de channelings die ik doorgeef zijn in feite golflengtes binnen mijn eigen oneindige bewustzijn, in zoverre mijn menselijke ervaring/zijn deze al kan her-inneren ontvangen en er een vertaalslag aan kan geven. des te meer je groeit, des te groter je bereik, des te zuiverder de afstemming wordt en de ‘ruis op de lijn’ steeds meer verdwijnt.

des te uitgebreider je bewustzijn zich ontwikkelt, des te meer Meestervelden of andere Lichtwezen velden je weer leert herinneren binnen je Zelf. Wanneer deze diep gegrond, geïntegreerd en belichaamd raken verkrijg je vanuit menselijk perspectief weer steeds dieper toegang tot de kennis, kwaliteiten, energieen die zo’n golflengte of Meesterveld vertegenwoordigen.

Tot zoverre even over de achtergronden.

Meer over channeling en ervaring daarmee vind je ook hier.

Channeling van Amun Ra

Onderstaande channeling van Amun Ra is een stukje uit een van de vele honderden verslagen van afstand activaties en consulten die ik inmiddels heb ogen doorgeven.
Deze gechannelde tekst bevat gecodeerde energie en informatie die vanuit afstemming voelbaar kan zijn of worden, ook net zo goed nog na de afstand activatie.

Ik deel dit hier om je de kans te geven dieper inzicht te verkrijgen maar ook connectie te kunnen gaan voelen met deze Oer Scheppingskrachten, die in ieder van ons werkzaam zijn. en om deze krachten dieper te gaan ‘verstaan'(voelend begrijpen) en er je ‘voordeel’ mee te doen in je eigen bewustwordingsgroei.

Hoe dieper wij bewust wakker worden in ons bewustzijn en de krachten die in ons werkzaam zijn, des te dieper kunnen we ons bevrijden van de oude versluieringen of ballast  en terugkeren naar de frequentie van Bron.

het lezen van deze tekst en het je er energetisch voor open stellen, kan je hepen om de energie achter de woorden dieper te gaan ervaren. waarbij je bewustzijn zich dieper opent om hetgeen aangereikt wordt ook weer dieper toe te laten in de innerlijke stroming.

Channeling van Amun Ra uit de Afstand activatie van 21-4-2017

Het is de energie van Amun-Ra ,in de symbolische vorm van de ram sfinx (ramshoofd met leeuwenlichaam) die naar voren stapt en spreekt (door mijn bewustzijn):

“Deze frequentie uitdrukking staat voor de stevigheid van de ram, de kracht van de ram (door rammen) en de kracht van koningschap van de leeuw. Het is de symboliek die ook de kracht van de overleving in de duale frequentiesferen weerspiegelt en kan daarom sterk overkomen en toch ook innerlijk herkenning oproepen.

Deze kracht hebben jullie allemaal eigen gemaakt door de incarnaties op aarde heen. Het is de kracht van overleving, de kracht van versluierd bewustzijn wat in de vorm gegoten is en zich handhaaft. Het is de kracht waar binnen het Goddelijke een (duale) vorm heeft aangenomen maar waar binnen de Oorspronkelijke Goddelijke Vonk niet meer zichtbaar of voelbaar is.

Amun-Ra die in de vorm van Amun, als Scheppend Wezen/frequentie een pure Scheppende Goddelijke kracht was, die niet zichtbaar was, doch voelbaar, had van origine geen afbeelding in de materiele wereld. Amun is gaandeweg dieper de versluiering in geraakt, met de schepping van duale velden en werd daarmee de ‘vertegenwoordiger’ van de versluiering van Goddelijk Bewustzijn. Van daaruit kreeg Amun dus ook een afbeelding in de wereld.

Ra had de symboliek van de zon gekregen, daar dat het beste paste bij deze frequentie sfeer, gouden stralend Leven brengend licht.

De combinatie van Amun en Ra, twee immens krachtige Scheppingsvelden van origine, werd Amun-Ra, daar waar de sluiers van dualiteit het Goddelijk Licht van Amun omhulden. De koppeling van Amun-Ra werd gemaakt om daarmee de eerste stap richting her-innering van het eigen Goddelijk Scheppende Licht weer in gang te zetten dwars door de versluiering heen.

Dat is reeds vele duizenden jaren van het Nu verwijderd, en nog wordt door velen de ware Bedoeling en Kracht van Amun-Ra niet verstaan.

Wij zijn vandaag aanwezig om dieper de coderingen in je DNA ‘aan te gaan zetten’ waardoor je je eigen Goddelijk Licht dwars door de versluieringen heen weer zult gaan her-inneren.
Wij, de samengesmolten krachten, van die oude frequentievelden die jullie nu kennen als Amun en Ra, in een samengesmolten versie, bekend als Amun-Ra.
Wij symboliseren licht en schaduw, bewustzijn en onbewustzijn die hand in hand gaan, die bij elkaar horen, daar waar dualiteit geschapen is.
Wij, die  beide een uitdrukking zijn van Bron in ervaring, binnen de geschapen realiteiten. Maar die tevens, ieder voor zich een scheppings/scheppend veld op zich is.

Wij zijn verbonden aan de oerschepping van wat jullie nu kennen als Moeder Aarde.

In ‘den beginne’, in de Lemurische tijdsperiodes droegen wij een belangrijke Taak in de creatie van de potentie van Gaia, de potentie om het ‘speelveld’ te worden waarin dualiteit vorm gegeven kon worden in de 3-de dimensie. Die meest verdichte sfeer van creatie, die ‘het verst af zou komen te staan van Bron’.

Onze naam kennen jullie vanuit de oude Egyptische Matrix, maar wij zijn vele malen ouder. Wij komen voort uit de directe Scheppende Potentie van Bron en de oude Egyptenaren tekenden slechts de in hun tijd reeds oude geschiedenissen op, rechtstreeks vanuit Akasha Archieven. In dat gene wat ‘in die tijd’ nog toegankelijk was om te herinneren.

Wij zijn deel van de Ouden der Aarde, een ‘clustergroep’ van Wezens die betrokken zijn bij Schepping van de Aarde en waarvan wij in jullie huidige tijdslijn enkele van de ‘bekendere gezichten’ zijn. “

Channeling van Amun Ra

Terwijl de velden van Amun-Ra (Amun en Ra tegelijkertijd) spreken, vinden er wijzigingen in het groepsveld en daarmee in de persoonlijke velden plaats. Het wordt zichtbaar en voelbaar hoe energieën binnen stromen en je aan kunnen raken. Mogelijk worden Zielsherinneringen aangetrilt. Ervaar je persoonlijke healingstukken, worden oude energieën los gewrikt in je bewustzijn of gepend om nieuw licht hier binnen te brengen.

Het betreft hier duale ervaringen of ervaringen binnen de duale sfeer, die je verwond hebben, beschadigd hebben of onzeker hebben gemaakt. Het biedt een stuk meer stroming aan, helende energie en een nieuwe beweging waardoor het oude zich steeds meer ‘om kan keren’  en oude denkbeelden, programma’s, overtuigingen aan het licht kunnen komen/bewust worden.
Juist wanneer dat gebeurd en je kan deze dieper in je Zelf ervaren en doorgronden, kan een nieuw licht, of eigenlijk oorspronkelijker licht weer door je bewustzijn, energievelden, cellen en DNA gaan stromen.

De oude Amun-krachten (versluiering) in jou wordt laagsgewijs dieper los gekoppeld en de Ra-(Licht) kracht kan weer vrijer gaan stromen.

Zoals gezegd zijn zowel Ra als Amun oeroude Scheppingsvelden, frequenties die rechtstrees vanuit Bron ‘vormgevers’ zijn van realiteiten. Zij kennen daarmee de diepste coderingen, de wachtwoorden zogezegd, om hun kracht weer dieper in jou, in ons te activeren.

Het is of ze de oude foutieve wachtwoorden wissen/overschrijven, en het oorspronkelijk wachtwoord weer invoegen.
Daar gaat het om een omkering/opschoning van de oude innerlijke programma’s die door afscheiding van Bron (de oorspronkelijke code) ingevoegd en aangeleerd zijn. Het zijn de omleidingen die we eigen gemaakt hebben en die zeer hardleers zijn om weer af te leren.

© Willemien Timmer, 21-4-2017

channeling van Amun Ra

Triggert dit nieuwsgierigheid en wens je dergelijke energieen ook steeds dieper te ervaren en of herinneren?
Spirituele Praktijk Apofyliet biedt vele mogelijkheden hiertoe:

Wens jij ook een persoonlijke Egyptische Transmissie te ontvangen?

Nieuwsgierig naar de Egyptische workshops of opleidingen?

Meer lezen hier over? Of een ‘ingang’ om met meer van deze frequenties te leren verbinden?