Channeling Egyptische Meestervelden

Op deze pagina vind je doorgevingen ofwel gechannelde informatie die via mijn bewustzijn in verschillende workshops zijn doorgegeven als onderdeeltje van een grotere gechannelde afstemming.

Het zijn dus slechts delen van verschillende afstemmingen, maar deze stukjes heb ik uitgewerkt en kunnen ene mooie ‘ingang’ zijn om zelf dieper in verbinding te komen met de energievelden en bewustzijn van de Neteru (Meester velden). Zij weerspiegelen golflengtes die ieder van ons ergens in bewustzijn ook in zich draagt en het herinneren van en herverbinden met brengt je dus dieper in contact met deze delen in je Zelf.

Meestervelden

Besef je dat deze Meester velden vele malen grootser zijn en meer omvattend dan het kleine tipje van de sluier die hier in deze fragmenten gedeeld worden. maar ondanks dat bieden ze een kennismakingsmogelijkheid, een afstemmingsmogelijkheid en ook een ‘aanraking’ in je bewustzijn om je energievelden dieper in beweging te brengen.
Zelfs al snapt je mentale systeem (mind) misschien niet exact waar de informatie over gaat.
De energiegolven achter de woorden zullen hun werk (aanrakingen, in beweging brengen) hoe dan ook brengen.

In de Egyptische workshops en –opleidingen die ik verzorg leer je heel veel meer feeling krijgen met, verbinden met en achtergronden, informatie, verschijningsvormen, functies, taken, etc. van vele verschillende Neteru kennen.

Neteru is, kort gezegd, het meervoud voor de verschillende bewustzijnsvelden die foutief vertaald zijn als ‘Goden en Godinnen’ (Neter en Netert).  Het zijn golflentes van Bron die allemaal andere facetten van Bron weerspiegelen, als elk facet van een diamant, die iets anders reflecteert, en toch deel is van het geheel.
Dieper inzicht in en verbinding met de Neteru of Natuurlijke Frequentiestromen van Bron geeft dieper inzicht in Schepping en ook in je Zelf en al haar facetten.

Vandaar ook deze ingang, via verschillende korte fragmenten van channelings van deze energievelden.

Channeling: belangrijk om je te realiseren

Bij channeling werkt een energiestroom altijd door het energie- en bewustzijnsveld van de ontvanger (het channel) heen en de woorden en vertaalslag worden vorm gegeven aan de hand van de woordenschat en bewustzijn van het ‘channel’. Hierbij dient ook altijd rekening gehouden te worden met het feit dat ieder channel mens is, met misschien een stuk ontwikkeld bewustzijn en expertise in bepaalde thematieken en facetten. Maar daarnaast ook nog vele blinde vlekken, onbewuste lagen en overtuigingen in zich kan dragen. Niemand is daar nog geheel vrij van!

Dat betekend dat elke gechannelde tekst een mix is van vrij stromende Goddelijke golflengtes die verbinden en mixen met het toegankelijke deel van bewustzijn van een ‘channel’.  Persoonlijke denkbeelden, blinde vlekken, (geloofs)overtuigingen en beperkingen spelen dus een rol mee in de vertaalslag van hoe die Goddelijke frequentie ervaren en vertaald wordt. Het ‘channel’ kleurt dus altijd de ‘waarneming’ en ‘vertaalslag’ vanuit het eigen perspectief op dat moment. De mate van groei, openheid van bewustzijn en ervaring maken een gechannelde afstemming dus van ‘meer of minder waarde’.

Van buitenaf of van binnenuit
Daarnaast heb ik persoonlijk altijd gevoelsmatig geweigerd om energie velden van buitenaf te channelen. Dit, omdat er ook in de dimensionale sferen veel kaf onder het koren zit en zogenaamde ‘wolven in schaapskleren’. Vanuit ons beperkte menselijke perspectief wat nog zo veel vast zit in de duale ervaring is het heel moeilijk om te bepalen ‘wie je aan de lijn hebt’ en ‘wat de intentie is ‘(of een energieveld oprecht zuiver is).
Vanuit beperkt menselijk oogpunt (en zeker als er ook nog eens onbewuste ego lagen meespelen of een gebrek aan eigen-waarde en zelfkennis) is het voor schaduwvelden heel makkelijk om ‘in te breken’   en of manipulatieve energieen vrij te geven.

Ik pleit al vele jaren voor enkel het channelen vanuit je eigen Bron-bewustzijn, want op de vele dimensielagen die wij Zijn, dragen wij allen ook de Goddelijke Meestersfrequenties in ons bewustzijn. Hoe dieper je je bewustzijn weer wekt en opent, hoe dieper je in contact komt met deze frequentie golven in je Zelf en hoe dieper je zuiver vanuit je eigen bewustzijn ook de frequenties van Meesters, Engelen en Neteru en vele andere Lichtwezens kunt channelen.

Waarom? Omdat jij dat in bepaalde lagen en sferen ook Bent, er connecties mee draagt, deze velden vertegenwoordigt en op aangesloten bent.

Dus de channelings die ik doorgeef zijn in feite golflengtes binnen mijn eigen oneindige bewustzijn, in zoverre mijn menselijke ervaring/zijn deze al kan her-inneren ontvangen en er een vertaalslag aan kan geven. des te meer je groeit, des te groter je bereik, des te zuiverder de afstemming wordt en de ‘ruis op de lijn’ steeds meer verdwijnt.

des te uitgebreider je bewustzijn zich ontwikkelt, des te meer Meestervelden of andere Lichtwezen velden je weer leert herinneren binnen je Zelf. Wanneer deze diep gegrond, geïntegreerd en belichaamd raken verkrijg je vanuit menselijk perspectief weer steeds dieper toegang tot de kennis, kwaliteiten, energieen die zo’n golflengte of Meesterveld vertegenwoordigen.

Tot zoverre even over de achtergronden.

Meer over channeling en ervaring daarmee vind je ook hier.

channeling van hapi

Channeling Egyptische Meestervelden: Hapi

Onderstaande channeling van Hapi is een stukje uit een van de vele honderden verslagen van afstand activaties en consulten die ik inmiddels heb mogen doorgeven.
Deze gechannelde tekst bevat gecodeerde energie en informatie die vanuit afstemming voelbaar kan zijn of worden, ook net zo goed nog na de afstand activatie.

Ik deel dit hier om je de kans te geven dieper inzicht te verkrijgen maar ook connectie te kunnen gaan voelen met deze Oer Scheppingskrachten, die in ieder van ons werkzaam zijn. en om deze krachten dieper te gaan ‘verstaan'(voelend begrijpen) en er je ‘voordeel’ mee te doen in je eigen bewustwordingsgroei.

Hoe dieper wij bewust wakker worden in ons bewustzijn en de krachten die in ons werkzaam zijn, des te dieper kunnen we ons bevrijden van de oude versluieringen of ballast  en terugkeren naar de frequentie van Bron.

Het lezen van deze tekst en het je er energetisch voor open stellen, kan je helpen om de energie achter de woorden dieper te gaan ervaren. waarbij je bewustzijn zich dieper opent om hetgeen aangereikt wordt ook weer dieper toe te laten in de innerlijke stroming.

channeling van Hapi

Channeling van Hapi

Hapi is een Neter of frequentie die androgyn van aard is en ook weerspiegeld wordt in de Nijl, de Levensader van Egypte. En daarmee dus ook met de Goddelijke Flow of Life.
Hapi is de personificatie van de Flow of Life, de Goddelijke Stroom die als levensader door Al Wat Is heen stroomt.

Klein stukje uit een transmissie tijdens een workshop op 26-2-2017:

“I am the sacred purifying Flow of Life. Flowing through the universe. Reflected on earth as the veins of the great Mother (earth).

 The purifying flow of everlasting flowing changes and growth. 

I clean

I rise

i purify

I can be calm

I can be boiling

Never, no moment, the same.

The ever evolving consciousness continuing evolution.

I acknowledge the Source of Life.

I acknowledge the everlasting Divine Flow of my Being.

I am the Source of Life”

© Willemien Timmer, 26-2-2017

Triggert dit nieuwsgierigheid en wens je dergelijke energieen ook steeds dieper te ervaren en of herinneren?
Spirituele Praktijk Apofyliet biedt vele mogelijkheden hiertoe:

Wens jij ook een persoonlijke Egyptische Transmissie te ontvangen?

Nieuwsgierig naar de Egyptische workshops of opleidingen?

Meer lezen hier over? Of een ‘ingang’ om met meer van deze frequenties te leren verbinden?