De energie van het 11-11 portaal

 

We naderen het 11-11 portaal welke jaarlijks voor een grote input aan transformatiekracht zorgt die ‘uitgestoten’  wordt in en over het collectief bewustzijn. Een grote stuwende kracht die aanzet tot (innerlijke) schoonmaak, groei, bewustwording door transformatie.
De intensiteit van de 11-11 codering is jaarlijks erg sterk en brengt een beweging van vernieuwing en activatie met zich mee.

 

2021 en de kracht van de 5

Dit jaar werkt ook de 5-kracht via 2021 mee in de 11-11 codering. Waarmee aangegeven wordt op welke  verschillende golflengtes van je wezen deze transformerende stuwende kracht gaat doorwerken.
De frequentie van de 5 resoneert op de Duat (zoals dat in oud Egypte heette), wat o.a. staat voor het diep onbewuste binnen ons bewustzijn. Op alles wat daar onder de oppervlakte van ons bewustzijn nog aan oude patronen, wonden en programma’s van overleving leeft.
De frequentie van de 5 resoneert op het tegengestelde element daarvan, het boven bewuste, je hogere staten van Zijn. De coderingen en frequenties van de Oorspronkelijke onbevlekte Mens. De blauwdruk van het Goddelijke in de mens.
De frequentie van de 5 resoneert op een andere golflengte op de 5 elementen aarde, water, vuur, lucht en ether. De 5 bouwstenen van (waaruit) creatie (voortkomt).
De 5 frequentie resoneert ook op het keelchakra, ons centrum van waaruit we spreken, creëren en ons Zelf manifesteren in de wereld.

Deze code van 2021 geeft dus een andere toon aan de 11-11 portaalenergie en vormt een bekrachtiging en richtingaanwijzer in welke gebieden de 11-11 energie gaat doorwerken.
En dat is nogal een reikwijdte: van het meest diep onbewuste tot het meest oorspronkelijke. Alsof alle lagen van multidimensionaal bewustzijn dus aangetrilt gaan worden in de diep transformerende vermogens van de 11-11 code.

 

De 11-11 codering

De 11-11 energie of poort biedt een potentie aan om datgene wat het licht nog niet heeft kunnen zien naar boven te halen om zichtbaar, voelbaar en bewust te worden. Het biedt kans om oude programmering daarmee om te zetten. Van oud en beperkend naar oorspronkelijk en oneindig. Van overleving naar leven. Van verwonding naar heling. Van onbewustzijn naar bewust Zijn.

De 11-11 frequentie resoneert diep door op zowel de mannelijke als vrouwelijke polariteiten/energie velden in ons bewustzijn. D.w.z. dat het ook in gepolariseerd (on)bewustzijn doorwerkt en een beweging naar meer (in) balans (komen) in gang zet.

De 11 energie zet je aan om op beide benen te gaan staan, Meesterschapsbenen. In je basis, diep gegrond, in verbinding met de aarde, met je verantwoordelijkheid als Goddelijk wezen, en ook met je mens-zijn en lichaam wat daarbij hoort.
De 11-11 energie is daarbij een bekrachtiging om je Meesterschap niet alleen in hoger bewustzijn, maar ook in en over het onbewuste op te pakken. Verantwoordelijkheid nemen vanuit bewustzijn op alle acties, gevoelens, gedragingen en winden van het onbewuste. Zoals Osiris door de Duat (‘onderwereld’ of: het onderbewuste) reisde om zijn eigen koningsschap/meesterschap daarover te verkrijgen. Daarbij dienen we onze innerlijke demonen aan te kijken, te ‘verslaan’ (accepteren en omarmen). Want daarin schuilt de heling en de toegang tot onze oorspronkelijke kracht en bewustzijn.

De 11-11 codering werkt diep door in je DNA, in de programmatuur van je fysieke lichaam, die ook alle informatie over je zielswezen en Oorspronkelijke kracht en bewustzijn in zich draagt. Om tot diep in de materie manifestatie van je Zijn deze transformatie te doorlopen. Om het diep onbewuste bewust te maken, te herstellen, helen en om te zetten tot het diep bewuste Zijn. Jouw Meesterschapskwaliteiten, jouw Goddelijk erfgoed weer te wekken in ‘de stof’.
Deze doorwerking kan dus ook een fysieke reactie oproepen. Misschien al in aanloop naar de 11-11 portaalenergie toe. Omdat het oude stagnerende energieen omhoog haalt om te bevrijden. Op fysiek vlak niet altijd prettig. Maar oude vastgezette overtuigingen en emoties dienen ook te helen in het lichaam om de weg weer vrij te maken.

De 11-11 energie gaat ook de interactie en synchronisatie aan met andere elementen die op andere golflengtes aanwezig zijn. Zoals de energie van mars, de volle aankomende (gedeeltelijke) bloedmaan. Zie daarvoor mijn artikel over de energie van november.
Waarmee dus op vele vlakken en lagen deze thematieken dieper (op persoonlijk en collectief vlak) uitgediept gaan worden.
Alles wat in jou nu aan de orde is, passend in je evolutie en processen kan nader belicht worden en naar voren komen, daar waar de diepe transformaties nodig zijn.

Het 11-11 portaal biedt majestueuze kansen op groei, bewustwording en wijzigingen van perspectief, ervaring en oppakken van je eigen innerlijke kracht.
Het zal dat wat krom is belichten, dat wat verdraaid is naar voren halen en potenties in je Zelf aanspreken om weer de rechte lijn met Bron en je Oorsprong dieper re herstellen.

Een stuwende kracht die zeker komende tijd een frisse wind van verandering komt brengen. In je Zelf en in de wereld. Meer licht wat aan gezet wordt om alle schaduw te belichten!

Ik wens je een krachtige tijd toe met bereidheid jouw zelf in alle facetten aan te kijken en omarmen voor een enorme groeispurt in bewustwording en – Zijn!

©️ Willemien Timmer, 9-11-2021

 

P.s. tijdens het 11-11 portaal verzorg ik weer een krachtige afstemming, activatie en transmissie op afstand om met elkaar te verbinden in dit collectief potentieel en persoonlijke proces. Vanuit een veilig, diep gegrond en gedragen veld van verbinding. Stromend op de mogelijkheden van de 11-11 energie in dat moment.

De activatie vindt plaats van 20.30-21.12 uur (Vaak met uitloop).
En de investering in je Zelf bedraagt € 33,33 incl. BTW en uitgebreid verslag.

Je ontvangt het verslag nog dezelfde avond of de volgende ochtend!

Voor aanmeldingen kun je me bereiken via info@praktijk-apofyliet.nl