De Essentiele Kracht van Water

Wereld Water Dag 22-3-2018

Vandaag is het wereld water dag ontdekte ik gisteren. Wat een leuke synchroniteit weer, want ik ben de laatste maanden weer erg ‘in de weer’ met water. Niet alleen binnen mezelf, ook in workshops en sessies lijkt de afgelopen 2 a 3 maanden weer volop in het teken van water te staan. Water binnen ons en water buiten ons!
De energie van Heilige Bronnen (op aarde) maar ook de Heilige Bron van water in je Zelf, zowel fysiek als geestelijk.
In feite was het voor mij een logisch vervolg van het pad wat ik loop, dat water zich opnieuw aandient. Afgelopen jaar stond een groot deel van de energie centraal rondom het thema aarde. Verweven in allerlei heel uiteenlopende processen. (Zie ook de artikelen van De Godin & de Draken) Water hoort daar uiteraard bij als wezenlijk onderdeel van de Aarde.

Enkele jaren geleden ervoer ik ook een hele periode waarin water centraal stond. Dat bleek de voorbereiding te zijn op een prachtig proces van waaruit uiteindelijk de eerste lijn Sacred Water Liquid Light Essences geboren mochten worden. Juist vanuit een diepe verbinding met mijn eigen innerlijke water, zowel op gevoelsniveau als het fysieke water waaruit we allemaal bestaan. Na het doorlopen van een diepe zuivering, nieuwe ontdekkingen en groei daar binnen ontstond het gewoon spontaan om de essences te creëren vanuit mijn Hoger Bewustzijn in samenwerking met Al Wat Is.

Water is een Sleutel en een Brug

Dat het thema ‘water’ de afgelopen periode weer zo sterk naar voren kwam verbaasde me in die zin niets. We gaan doorlopend door krachtige en soms zelfs vurige trillingsverhogingen heen. Centraal staan (voor mij in elk geval) de processen van een steeds dieper in de werkelijke belichaming komen, en ook daarop werken alle trillingsverhogingen door. Zodat we ons hoger bewustzijn echt dieper in de ‘stof’, de materie van ons fysieke lijf en leven leren herinneren, be-leven en dus belichamen.

Water is daarbij voor mij de essentiële sleutel die als het ware de brug vormt om bewustzijn dieper in de materie te brengen. Om de ‘materie’ in beweging, stroming en zuivering te brengen waardoor nieuwe schone ruimte ontstaat waar binnen ons oorspronkelijk bewustzijn weer steeds meer voelbaar wordt.  Fysiek Innerlijk Water wat weer steeds meer mee kan resoneren op de oorspronkelijke trilling van wie wij Zijn i.p.v. op alle beperkte overtuigingen, patronen, denk- en zienswijzen van ons Zelf gekoppeld aan afgescheiden bewustzijn.

Niet voor niets bestaat ons fysieke wezen voor ruim 75 % (of meer) uit water. Water geleid fantastisch en super snel en kan heel makkelijk andere trillingen in zich opnemen en verder verspreiden.
Water doordringt alle delen, tot in de kleinste details, van ons fysieke wezen en kan dus alle ‘uithoeken’ bereiken. kan ons overal bereiken tot in de meest verdichte materie ende kleinste atomen en moleculen.
Dit is niet alleen sterk voelbaar maar ook nog eens wetenschappelijk bevestigd.
Dat water direct reageert en resoneert met energieën (ook van intenties) hebben de onderzoeken van Dr. Emoto wel aangetoond, die iedereen inmiddels denk ik wel kent.

Water neemt de resonantie aan van de omgeving waarin het zich bevind. Water op zichzelf is neutraal in die zin, maar neemt over waar het mee in aanraking komt. Dus wanneer je steeds opnieuw je Zelf afwijst, de lat te hoog legt, oude overtuigingen leeft, wonden laat spreken door denk- en zienswijze en het kleuren van je ervaring, in vicieuze cirkels van oude energie of patronen blijft zitten zonder stapsgewijze bewustwording en groei, ‘vervuil’ je in feite je Zelf steeds meer. Het fysieke water en vocht binnen je eigen lichaam neemt deze trillingen simpelweg over en geleid ze en zo ga je steeds dieper resoneren op de energie.
Andersom is dat echter ook zo. Hoe dieper je bijvoorbeeld dankbaarheid, Liefde of welke hogere gevoelswaarden ervaart, hoe meer het water n je lichaam dit overneemt en je ermee doordrenkt.

Het belang van bewustwording van wat water is en wat water doet, naast de dorst lessen of oceanen vullen, is dus belangrijk. Het is immers deel van wie we zijn op aarde, deel van het fysieke gemanifesteerde wezen. Maar ook een groot deel van Moeder Aarde.
Hoe bewuster je wordt, hoe meer je ook het belang gaat zien om de waterhuishouding innerlijk en in de uiterlijke wereld schoon en zuiver te houden.
Gelukkig zijn er vele mensen die zich hier voor inzetten, op allerlei verschillende manieren en ook weer zowel innerlijk als uiterlijk en die bewustzijn hier over verspreiden.

Samen werken met water

(Samen) Werken met water, zowel het water als fysieke vloeistof als met je innerlijk water, kan dus een krachtig gereedschap zijn, ook om te helpen alle energie shifts, wijzigingen en effecten van alle invloeden als trillingsverhogingen dieper bewust te helpen integreren.
Juist met de veelheid van trilling wijzigingen en – verhogingen van de afgelopen 3 maanden, lijkt water daar een essentieel element in te zijn. In elk geval voor mij, want het licht niet voor niets zo sterk op als ‘thema/ energie’ om weer dieper op te focussen en af te stemmen.
En ervaar ik het als heel vreugdevol om opnieuw bewust met water te verbinden, in verdieping vanuit waar ik nu sta op mijn pad, in nieuwe lagen van mijn fysiek wezen en bewustzijn. Het zal ongetwijfeld weer verdieping en vernieuwing gaan brengen. En mogelijk ook nieuwe inzichten.

In afstemmingen zijn al meerdere Heilige Bronnen de afgelopen periode de revue gepasseerd die telkens om de aandacht vroegen of zich spontaan aandienden. Verbindingen met Bronnen die op krachtige vortexplaatsen liggen, die de bijzondere energieën van die plek op aarde en hogere bewustzijnstrillingen in zich dragen en verspreiden.
Het kan en mag zo diep aanraken, als wij het bewust toelaten. Onbewust werkt het uiteraard ook door, maar hoe waardevol is het om er bewust van te zijn. Bewust te ervaren wat het Levende Water ons brengt. Waarmee het ons aan raakt, welke trillingen, wat het jou persoonlijk brengt en met je doet, en hoe wij dat ook als automatisch dan ook weer gaan uitdragen. Ons water wat in een hogere trilling komt, raakt ook het water van de ander en van Moeder Aarde weer aan.
Hoe bewuster dit wordt, hoe leuker het wordt, want dan ga je de effecten ervan ook meer zien en voelen.

Niet alleen het element aarde maar ook  water is meer dan essentieel om hier te kunnen bestaan.  Goed gegrond, maar ook in stroming. Hoe meer wij dat weer gaan her-inneren, eren en erkennen, hoe dieper wij ons met het water kunnen verbinden. En hoe dieper de poort innerlijk open kan gaan om ons Hoger Bewustzijn, onze Essentie echt dieper in de materie (het fysieke menselijke leven) te kunnen laten ‘landen’.

apofyliet.nl - essentiële kracht van water

Hoe kan je nu (samen)werken met water?

Eigenlijk zijn daar verschillende simpele manieren voor:

Allereerst: drink voldoende water. Water helpt je lichaam te zuiveren en je organen goed te functioneren. Het zorgt voor een gezonde doorstroming en afvoer van afvalstoffen. Zowel fysiek als energetisch. Frisdranken en andere gemaakte dranken doen dat niet of in veel mindere mate.

‘Laadt het water wat je drinkt op’ met positieve gedachten, intenties en bewust gestuurde energie (via je hart). Bewust stilstaan, al is het een moment, bij het water in je glas, het er naartoe zenden van een mooie intentie/gevoel is al voldoende om de waterstructuur qua energie te wijzigen.
Dit kun je ook met water doen waarin je bijvoorbeeld kookt, in de drinkbak voor je dieren, water voor de planten, etc.

Je drinkwater opladen met kristalenergie kan de trilling ook heel specifiek verhogen. Wanneer je een kristal in je water legt, brengt het de trilling van het kristal over op de watermoleculen. Het water wordt een vloeibare kristalelixer die de energie van het kristal uit gaat stralen. Het verlevendigt het water, net zo goed als dat jij met intentie en energie met het water werkt. Het neemt die trilling over.

Producten als de Sacred Water Liquid Light Essences of het Osirion water (Heilige Bron) of andere essences en waterproducten, kunnen als ‘externe hulpmiddelen’ helpen om jouw bewustzijn op water te verhogen, je watersysteem innerlijk in een andere trilling te brengen waarmee je je Zelf steeds verder ontdoet van oude verlagende trillingen. Zodat je je weer dieper kunt openen voor hogere trillingen.
Het zijn hulpmiddelen die jouw watersysteem, energetisch systeem en bewustzijn aan kunnen raken, en daarmee de aanzet geven om je water in beweging en vernieuwde trilling te brengen.

Verdiep je eens in de werken van Dr. Emoto, die haarfijn laten zien wat verschillende energieën/woorden (= frequentie)/ intenties met de watermoleculen doen. Prachtig vastgelegd in foto’s van (water) ijskristallen. Een duidelijker beeld is niet te schetsen.

Stem je eens bewust af op je eigen water huishouding. Voel wat er te voelen valt, maak er contact mee. Voel wat jouw lichaam hierin nodig heeft of te vertellen heeft.
Wordt je bewuster van het feit dat jij fysiek voor zo’n groot deel uit water bestaat en dat water een essentiële functie op fysiek en energetisch vlak (als brug) in zich draagt.

Stem je onder de douche of in bad eens af op het water wat uit je kraan komt. Hoe voelt dat en wat doet het met je? Zowel fysiek als energetisch?
Kun je hiermee ‘spelen’? bijvoorbeeld ook hier intenties en energie naartoe sturen? En hoe voelt het dan?

Stem je eens af op het water van Moeder Aarde, gewoon om te voelen en ervaren wat daarbij te beleven valt. Misschien kom je wel in contact met de waterwezens, de essentie van het aarde water, of wat dan ook. Misschien vind je dit makkelijker als je bijv. aan zee bent. Maar het kan ook gewoon vanuit je eigen huis.

Stem je eens af op een Heilige Bron die je aanspreekt en maak verbinding om de trilling, energie te voelen. En om te ervaren wat het met jou en je innerlijk water doet.
Krachtige bronnen dragen vaak een levendige energie, het is Levend Water, dat hoge trillingen van een plek of gebied in zich draagt en uitstraalt en verspreid. Dergelijke bronnen kunnen waardevol bijdragen aan je eigen groei en bewustwording, uitzuiveringsprocessen en trilling verhogen van je eigen innerlijke water.
Mijn ervaring is dat elke plek en heilige Bron een eigen energie draagt, gekoppeld aan krachtplaatsen en het gebied waar de bron zich bevind.

Er zijn ook allerlei water vitalisatie apparaatjes op de markt. Geen idee hoe dat precies werkt of voelt, want daar werk ik zelf niet mee. Maar voor sommigen is het een prettig en passend hulpmiddel.

Er zullen vast nog vele andere manieren zijn, maar dit is zo in eerste instantie wat er even in me op komt. Zelf laat ik het altijd ‘ontstaan’, ik volg mijn gevoel en wat zich aandient.

Voor nu heel veel waterpret en speelplezier gewenst!!
En dat de effecten van bewuste omgang met innerlijk en uiterlijk water maar ervaren en her-innert mogen worden.
Spetterende Wereld Water dag voor iedereen!

©Willemien Timmer, 22-3-2018