De energie van het nu en de komende maanden: Geboorte van de Nieuwe Mens

Aardse uitwerking, Vrouwelijke en mannelijke velden, DNA coderingen, Sterrenwezens, kristallen, waterenergie, hormonaal systeem, verduisteringen, Meesterschapsbewustzijn en belichaming

Deel 1 Aardse effecten van de collectieve en persoonlijke processen

Sinds de afgelopen volle maan van 29 mei 2018 zijn we een nieuwe fase van groei in gegaan. Een fase die in aanloop op de volle maan, ongeveer een week vooraf, al goed voelbaar en steeds meer zichtbaar werd.
We worden door het Universum nooit zomaar ergens in gedropt, alle fasen van groei zijn een opeenvolging van voorgaande fasen en in de maand mei heb je mogelijk al een opbouw gevoeld.
Misschien duurde het even voordat het in mei duidelijk werd waar de energieën en persoonlijke processen die daarop resoneerden over gingen. Maar toen we ons richting de volle maan energie begonnen te bewegen, werden er meer tipjes van de sluier gelicht. In elk geval bij mij en in mijn waarneming van wat er (persoonlijk en collectief) aan de hand was.

Al geruime tijd voel ik niet de behoefte om te schrijven over de processen van deze tijd, en heb daar keurig naar geluisterd. Zodat er weer even meer ruimte kwam voor mijn eigen proces en dat wat ervaren wilde worden.  En toch kan nu een nieuw artikel niet uitblijven. Want de energieën van het nu vragen om een doorlopende aandacht en diep voelend verstaan.
En juist door hetgeen ik doorlopend om me heen waar neem, en ook zelf ervaar, voel ik de uitnodiging om weer meer verheldering te brengen over waar we nu precies in zijn beland, qua energie, qua proces, collectief en persoonlijk.
Dat betekent best een uitgebreid artikel, want om alles te verhelderen wat er gaande is, op welke lagen het uitwerkt en hoe je dat terugziet in de dagelijkse maatschappij, is best een heel verhaal op zich. Een gelaagd verhaal, zoals wij ook Zijn: multidimensionaal gelaagd!

Enkele effecten van de energie waarin we ons nu bewegen op aards vlak

Je ziet het op het moment overal om je heen, misschien al vele maanden, maar op dit moment lijkt het meer dan ooit: mensen met een ontzettend kort lontje. Mensen die snel boos zijn, onredelijk, agressief misschien wel, niet voor rede vatbaar, doorlopend chagrijnig of in de put met de ziel onder de arm. Een hoop negativiteit. En de projecties vliegen je om de oren en niemand lijkt een mening onder banken of stoelen te schuiven.
Wat er veelal daarbij mist is een het ‘bij je zelf houden’, het besef dat datgene wat je vind of ervaart van jou is, en niet van de ander. Het is jouw waarneming en ervaring van dat moment en zegt iets over jou, niet over de ander.
Diepe emoties en overwerkte ervaringen komen boven drijven en maken het het ego zelf bijzonder ongemakkelijk.
Wat er in essentie mist, is dus een verbinding met het Zelf, en van daaruit kan er niet werkelijk nog een verbinding met de ander gemaakt worden. Van daaruit ontstaan dus makkelijk projecties, want je herkent niet wat de ander je spiegelt, kunt de situatie zoals deze is niet (h)erkennen en de oude patronen om een vinger naar de ander te wijzen laaien met geweld op.

Ik verbaas me daarnaast al maanden over de ‘zombie cultuur’ die inmiddels zo ‘normaal’ lijkt te zijn. Mensen die doorlopend verdiept in hun telefoon of tablet verzonken lijken te zijn. Er mee vergroeit lijken te zijn. En toch ook is dit een helder en duidelijk symbool van hoe ver velen nog werkelijk afstaan van een echte verbinding maken. Of daar doodsbang voor zijn.
Het verzinken in een telefoon werkt verslavend en kan een mooi vluchtmechanisme zijn, om niet alleen echt  contact met je Zelf te maken, maar ook met de ander.
Tegelijkertijd zie ik bij velen dat dit slechts een vluchtmechanisme is om niet te hoeven voelen, om niet te hoeven dealen met de realiteit die voor velen moeizaam te behappen is.

Tegelijkertijd wijzen zowel de uitingsvormen als het terugtrek gedrag op de diepe aanrakingen die de energie van deze tijd aanraken. Diepe angsten, ode emoties en wonden worden getriggerd, oude patronen en meer komen ook bij de ‘nog minder bewuste mens’ steeds meer naar de voorgrond. En dus zijn deze uitingsvormen niet meer dan logisch onderdeel van het ontwakingsproces. Immers, wanneer je comfortzone ineens onder je voeten vandaan valt is het vast klauwen in iets wat (schijn) veiligheid biedt, het eerste wat Ego Zelf doet.

Wat er in wezen aangeraakt wordt in de energieën van dit jaar zijn de diepste lagen van basis en buikgebied en alle nog weg gestopte lagen van het onbewuste. Diepe emotiestromen die misschien eeuwen vast gezet zijn geweest komen ineens in de energie nu, met een ruk,  in beweging. Waardoor we ineens veel dieper uit ons hoofd en oude comfortzone getrokken worden en veel dieper in de oneindige poel van emoties geworpen worden.
Tegelijkertijd draait het hoofd en mentale veld van daaruit weer overuren, om al die gevoelens die niet verklaarbaar lijken te zijn te analyseren.
Maar bepaalde gedachtepatronen, vicieuze cirkels die verbonden zijn aan de oude emoties komen ook in een klap weer tot leven. Je kan er volledig verstrikt in raken.

Wanneer je niet bereid bent om de verbinding met je Zelf te maken en te kijken naar je emoties en deze te doorleven en doorvoelen, ontstaan allerhande creatieve afweermechanismen om daar vooral uit weg te blijven. Hier uit voortvloeiend komen o.a. de projecties, chagrijnige gezichten, boosheid, meningen en andere emotionele uitingen die vandaag de dag overal om je heen te zien zijn.
Maar zelfs de bewuste mens die al vele oude patronen (h)erkent en doorleefd heeft kan hiermee te maken krijgen. Want nog diepere lagen dan voorheen doorleefde velden komen nu moeiteloos naar de oppervlakte. Er is geen tegenhouden meer aan.

Waardeloos of waardevol…hoe voel en zie jij je Zelf?

De ervaringen die je op aards vlak opdoet kunnen allerhande oude gevoel stromen en reacties oproepen. Wanneer je bijvoorbeeld te maken krijgt met agressie, projecties of boosheid van de ander, kan het in jou oude wonden aanraken die dan ook weer als programmaatje gaan meedraaien in je groeiproces. Die op diepere lagen ook weer doorvoelt, doorleeft en doorgrond mogen gaan worden.
Het zijn de triggers die misschien nog oude gevoelens van waarde-loos-heid triggeren, waarmee die lagen aangeraakt worden (in jou) die nog niet zien of geloven hoe waardevol jij bent!
Zelfs al kun je op zovele lagen misschien  inmiddels  al je waarde erkennen en toelaten. Er zijn altijd weer dieper lagen van oude wonden en overtuigingen die een situatie kunnen aangrijpen om je terug te werpen in het gevoel van waarde-loos te zijn.
Op zo’n moment komen die lagen die nog niet ‘overtuigd’ en doordrenkt zijn van Zelf-Waardering, Zelf Liefde en eigen-waarde sterk naar voren. Zij vragen daarin een diepere bewustwording in hoe jij je Zelf ziet, kan (h)erkennen en doen een beroep op het dieper wekken en activeren van je eigen-waarde en zelfwaardering.

Waar dergelijke lagen in jouw diep onbewuste aanwezig zijn worden ze geheid getriggerd in deze tijdsperiode. En die is niet altijd fijn. Het kan ronduit zeer doen. Maar is uiteindelijk wel bedoeld om nog meer onbewuste lagen bewust te maken, op te schonen en je Zelf te herstellen in hun waarde.

De woede, meningen, projecties van de ander kunnen heel diep binnen komen en je heel diep raken. Op verschillende lagen: zowel emotioneel als ook in andere lagen.
Het kan verdriet in jou triggeren of bovenstaande nog aanwezige innerlijke patronen triggeren., waarbij je ‘geloofd’ of aanhaakt bij jouw waardeloosheid, gebrekkige eigen-waarde.
Maar het kan ook op ‘hogere’ lagen van bewustzijn zeer doen om weerspiegelt te zien waar de pijn, onmacht, woede van de ander op gebaseerd is, dat deze het zelf niet (h)erkent, dat oude patronen hun vrije gang kunnen gaan want er wordt geen werkelijke verbinding mee gemaakt of er is geen enkele intentie om naar zichzelf te kijken.
Naast het feit dat de energie die vrij komt bij plotselinge woede, geprojecteerde meningen en ander mentaal of verbaal geweld, letterlijk als speren of messen je energie binnen kan dringen.  Ook energetisch kan het dus letterlijk zeer doen.

Alles is altijd in een beweging van actie-reactie. En het is essentieel om innerlijk te onderzoeken hoe jij ergens op reageert. Sommige situaties zijn spiegels voor jou. In sommige situaties spiegel jij de ander en is dat je rol en aandeel in een situatie. En in sommige situaties spiegel je beide iets aan elkaar.
Op het moment dat je niet in uitlijning met je Zelf bent, is dat onderscheid niet te maken en kan de ervaring op zich verwarrend werken. En wordt het lastig te zien wat jij uit zo’n situatie te leren hebt of waarin jij kan groeien.
Ook zal elke ervaring en situatie in en met jou iets doen zelfs al spiegel je slechts een ander.
Daar waar oude pijn, of misschien zelfs nieuwe pijn, wordt aangeraakt of gecreëerd is ook de wet van actie-reactie of actie-gevolg in werking.
Verbinding met je Zelf maar zeker ook van daaruit met jouw eigen-waarde is van essentieel belang om helderheid te verkrijgen over waar jouw persoonlijk proces over gaat.

Wanneer je in de waardeloosheid velden binnen je Zelf geworpen wordt is dat een stuk lastiger en uitdagender om je eigen waardevol-heid en eigenwaarde weer te herinneren en voelen. En toch leidt uiteindelijk ook deze ervaring daar naartoe.

Uitwerking in verbindingen

Juist de afstand die gecreëerd wordt in verbindingen met anderen, ook door ‘zombie’- gedragingen als terug trekken en via emotionele reacties (boosheid, agressie, projecties, etc.) zorgt voor een letterlijk oprekken en soms zelfs verbreken van verbindingen onderling.
Tegelijkertijd maakt het zichtbaar waar verbindingen liggen die je niet meer dienen en voeden, waar je energie naar beneden of weggetrokken wordt, maar ook waar verbindingen liggen die juist voedend of ondersteunend, van gelijke waarde zijn.
Er kan dus een duidelijke wisseling zijn van de verbindingen die je voelt en hebt uitstaan naar anderen. Sommige zullen als vanzelf verbreken, sommige verbindingen mogen echt bewust verbroken worden. Nieuwe verbindingen kunnen zich aandienen en of versterken.

Daarnaast kunnen er momenten bestaan waarin je voelt dat je volkomen op je Zelf terug geworpen wordt, waarbij alle verbindingen lijken te zijn verbroken . Waarbij processen als eenzaamheid naar voren komen om uit te zuiveren, maar ook slachtofferrollen van verlaten zijn, patronen van overleving, terugtrekreacties of wat dan ook wat er onbewust nog in je ligt naar buiten kunnen komen. Ook hier is de diepere essentie natuurlijk  dat alles wat nog afgescheidenheid en ongelijkwaardigheid in stand houdt, bewust kan worden en kan helen. Waarbij  uiteindelijk ook verdieping in de verbinding met je Zelf naar voren gaat komen.

Verbindingen met je Zelf en anderen worden zeker op allerlei lagen aangeraakt in deze tijd, en dat heeft ook te maken met de uitwerking van de energie van deze periode, daarover verderop in dit artikel meer.

Fysieke uitwerking

Daarnaast hebben de diepte lagen van het onbewuste die nu geopend zijn en worden een directe impact op het fysieke lichaam en vinden ook daar dwars doorheen hun uiting. Vele fysieke klachten en mogelijk zelfs ziekteverschijnselen komen daaruit voort. Oeroude coderingen, energieën, wonden en vastgezette energieën kunnen nu aan het licht komen. Zichtbaar en gevoeld worden ook via de fysieke materie. Ons lichaam maakt de oude vastgezette emoties en energieën zichtbaar en ontwaakt zogezegd waardoor alles naar buiten toe komt. Ook dat is een opschoningsproces. Alle lagen van wie wij multidimensionaal gezien zijn (ook fysiek) worden mee genomen in het proces van bevrijding.
Hoe dat exact fysiek in onze ‘aansturing werkt, lees je verderop in dit artikel.

 

De kloof tussen de aardse ervaring en de hogere Bedoeling

Deze kloof, waar ik al vaker over geschreven heb (zie hier) , wordt meer en meer zichtbaar gemaakt door de energieën van deze tijd en de processen die dat oplevert.
Doordat deze meer zichtbaar wordt kan deze ook bewuster worden en van daaruit pas kunnen we gaan ervaren en zien hoe we deze kloof kunnen gaan overbruggen. Het ligt allemaal besloten binnen het Kosmische Plan van onze Meesterschapsgroei. Stap voor stap ontvouwt het zich, zodat wij stap voor stap mee kunnen groeien en uiteindelijk het grotere plaatje gaan zien en vooral ook: ervaren.
Het gaat namelijk allemaal om ervaren! We kunnen wel van alles weten en snappen maar wanneer iets niet volledig gevoeld en doorleefd is, blijft het theorie. En in deze tijd, energie en groei fase gaat het om het steeds dieper bewust ervaren. Waar en hoe werkt de oude energie (de oude matrix) nog in ons? Waar en hoe krijgt dat nog steeds vat op ons?
Waar en hoe kunnen we ons ware Zelf en al die aangeleerde hogere waarheden al echt voelen en leven (belichamen) en waar nog niet? Waar kun je het aardse leven verbinden met je hogere waarheid, Hoger Zelven en hogere dimensiesferen?
Om hier antwoorden in te vinden dienen we nog dieper te gaan voelen en ervaren.  Dienen we eerst die ‘laatste restanten’  van die oude stuggle, afgescheiden energie van dualiteit te doorleven, juist om de eenheid, Verbondenheid, Gelijkwaardigheid, Liefde die zoveel ‘gepredikt’ wordt ook echt ten diepte te kunnen gaan voelen en ervaren. Plus de ‘brug’ te vinden (te bouwen in ons Zelf) om deze uitersten bij elkaar te brengen.

 

© Willemien Timmer, 5-6-2018

Deel 1: Aardse effecten van de collectieve en persoonlijke processen

Deel 2: Energie en hogere perspectieven van de collectieve en persoonlijke processen

Deel 3: Tegenwerking en de mooiste uitlijningen zijn er tegelijkertijd

Deel 4: De energie van de komende maanden