De ‘kloof’ tussen oud en nieuw

In deze laatste week van het jaar 2017 zien en ervaren velen dat er nog enkele hobbels te nemen zijn. De wens en verlangen naar het nieuwe jaar en een nieuwe start groeit, en het feit dat er zich in dit moment nog allerlei hobbels opwerpen maakt dat verlangen alleen maar groter.

Toch kunnen we niet zonder deze ‘hobbels’ of hindernisjes ons zelf losmaken van het oude jaar. Deze laatste hobbels en uitdagingen horen simpelweg nog bij 2017 en zullen als een brug zijn voor het volledig afronden van 2017 en alle persoonlijke groeiprocessen die daarin naar voren zijn gekomen.
Dus worstel je nu met allerlei griepverschijnselen, fysieke klachten of – uitwerking, emotionele stuiters of wisselende stemmingen, borrelen er nog zoveel procesthema’s langs waarvan je dacht dat je er nu wel klaar mee was?

Weet dan dat jouw bewustzijn hard aan het werk is om de kloof tussen het oude jaar en het nieuwe jaar te dichten. Dat je systemen bezig zijn met een laatste stuk zuivering en opschoning om ook echt op alle lagen klaar te zijn met de energie van 2017 en om helemaal voorbereid 2018 in te stappen. Er vind in feite nog een energetische upgrade plaats, die je volledig uitlijnt met waar jij dient te Zijn in jouw Evolutie.

Deze fase en ook deze periode hebben veel mensen het wat lastiger. Het oude is zich aan het afronden, het nieuwe is er nog niet. De periode van donkerte in de buitenwereld en gebrek aan zonlicht helpen hier in eerste oogopslag niet bij. Maar is dat wel zo?
Helpen niet  juist deze donkere dagen, vol kou en nattigheid om nog dieper naar binnen te keren?

De aardse persoonlijkheid laat van zich horen

De persoonlijkheid vind het veelal wel genoeg: de hele maand december is al bedoeld om naar binnen te keren, te bezinnen, alles nog eens te laten passeren van dit jaar. De persoonlijkheid is er wel klaar mee. De kerst is voorbij en het Christus Licht weer even dieper dan ooit gevoeld, dus kom maar op met dat nieuwe jaar!
Maar hee, daar zit direct weer een stukje ondermijning vanuit de onbewuste persoonlijkheidslagen die we afgelopen jaar (jaren) al zo veelvuldig bij de kop hebben gehad. Het ongeduld van de persoonlijkheid. De persoonlijkheid die vind dat het maar weer klaar moet zijn, die al genoeg confrontaties met het Zelf heeft gehad en nu wel toe is aan iets nieuws. Binnen bepaalde behapbare kaders, dat wel.

Maar het is niet de aardse persoonlijkheid (met al haar wonden, willen, controle, sturing geven, overleving en meer) die werkelijk aan het stuur van je leven staat. Dat is nog altijd je Hoger Bewustzijn, en deze resoneert niet op datgene wat jouw persoonlijkheid misschien wel of niet wil. Deze ‘kijkt  naar je grotere plaatje, je Kosmisch Plan, datgene wat de beperkte zienswijze van de aardse persoonlijkheid helemaal niet kan zien.

Je Zielsbewustzijn of Hoger Bewustzijn leidt jouw feilloos in de richting van wie je werkelijk Bent. Terwijl je persoonlijkheid (of Ego Zelf) je liever de kortste route en makkelijkste weg laat varen, terwijl je daarmee je eindbestemming niet haalt. Want daar binnen blijven je wnden bestaan, het liefst omzeilt en niet meer gevoeld. Daarmee kan je Hoer Bewustzijn niet werkelijk je mens-zijn gaan aanraken en doordringen. Daarmee blijft de overleef-stand, de altijd tekort hebben- modus aan staan en blijft Goddelijke Vreugde een droom.

Initiatieperiode

Deze laatste week van het jaar, tussen kerst en oud nieuw is bij uitstek een initatieperiode want juist hierin komen de tegenwerking van je onbewuste persoonlijkheidslagen nog meer naar de voorgrond!

Maar ook biedt deze periode je een periode van werkelijke rust. Bijna iedereen is vrij in deze periode en dat betekend ook dat je ruimte krijgt om echt dieper naar binnen te keren, om echt de laatste puntjes op de i te zetten, dat te doorvoelen wat zich nog wil laten voelen, zuivering van je systemen om fris en fruitig en ge-update het nieuwe jaar binnen te kunnen stappen.
Tegelijkertijd dient deze periode echt als uitnodiging om te leren veel meer in het NU te zijn en niet de persoonlijkheid (in denken, voelen, wensen, verlangen) de overhand te geven om naar het nieuwe uit te kijken. Maar juist om te Zijn met dat wat nu is.
Op het moment dat je persoonlijkheid nog tegengas geeft met de persoonlijke stukjes die er nu opspelen en daar uit wil stappen via het verlangen naar het nieuwe jaar, Ben je dus niet meer in het nu en in je Zelf aanwezig. Je energie gaat subtiel al uit naar een ander moment. Niet naar wie jij nu Bent en waar jij nu Bent.

Terugkeer van het Licht

Herinner je even weer dat we vorige week door de Winter Equinox zijn gegaan (21-12), de donkster nacht van het jaar, die tegelijkertijd de aankondiging is van de Terugkeer van het Licht. Je wens en behoefte ligt daar waarschijnlijk ook, het Licht weer ervaren, meer Licht tot je nemen, letterlijk ook meer zonlicht voelen.

Maar weet dat alles in fasen verloopt. De Terugkeer van het Licht is gaande, zelfs al merk jij dat op dit moment misschien niet zo bewust op. Heel langzaamaan worden de dagen alweer lichter. En het verschil is nu nog zo subtiel dat je het nog amper merkt. Maar dat verschil wordt gaandeweg steeds groter en opmerkbaar.
Daar zit geen stuur op vanuit de persoonlijkheid, dat is een (Kosmische) cyclus en die volgt haar eigen tempo.
Je kunt vanuit dit punt wel zogezegd verlangen naar de zomer, met zovele uren licht. Maar daar ben je nu nog niet. Door in het verlangen naar de zomer, of naar de energie van het nieuwe jaar te gaan zitten, omarm je dat wie je nu Bent, waar je nu Bent niet. En mis je een belangrijk deel van je Zelf en van de mogelijkheden die juist dit moment aanreikt.

Signalen verstaan

Natuurlijk is het niet fijn om emotie stuiters te hebben, om grieperig te zijn, of in een verloren gevoel te zitten. Maar dit is wat er nu in jouw bewustzijn is, en gezien, gevoeld, gekoesterd en geliefd wil worden. Pas dan kan het werkelijk doorgrond, doorvoeld  en geïntegreerd raken. Of oplossen of transformeren.

Je lichaam, je emotioneel systeem of welk deel van jouw bewustzijn wat maar opspeelt: het geeft je signalen af. Iets is nog niet gezien of gevoeld, iets is nog niet in balans. Nu is het daar de juiste tijd voor!
Deze periode biedt vele signalen van de laatste restanten van processen van 2017 om aan het licht te komen. De diepste laagjes zogezegd.

Deze periode weerspiegeld letterlijk de ‘laatste loodjes’ en wij (de persoonlijkheid) vinden daar vaak van dat ‘deze het zwaarst wegen’.  Maar dat is nog geen reden er voor weg te draaien of weg te lopen, je hoofd in het zand te steken.
Het gaat ook hierin om het herkennen van de signalen. Je krijgt gewoon nog een kans om de diepste processen echt af te kunnen ronden, je er van te bevrijden en op deze wijze echt opgeschoond en voorbereid het nieuwe binnen te stappen, in het nieuwe jaar.
Benut deze kans zou ik zeggen en blijf niet hangen in het oude vertrouwde patroon van de persoonlijkheid.

Het verlangen naar het nieuwe brengt nog niet de energie van het nieuwe naar hier. En toch, als je dicht bij je Zelf en in het nu blijft is het nieuwe wat er aan komt al zo helder te voelen, dwars door het oude wat er ook nog is heen!
Ook dat benadrukt het belang van het dicht bij je Zelf blijven en het ‘verstaan’ (begrijpen in bewustzijn) van in welke fase van groei je beland bent.

 

Transformaties en groei in 2018

Het leuke is dat de transformaties van dit moment een stukje voorproefje en weerspiegeling zijn van de transformaties, groei en bewustwording die je in 2018 gaat tegen komen. Zij het op ene iets andere wijze.

Deze periode tussen kerst en oude en nieuw is de kloof tussen oud en nieuw het sterkst voelbaar. Maar ligt er tevens de mogelijkheid deze kloof volledig te overbruggen, juist door mee te stromen in dat wat zich innerlijk aandient in jouw proces.
In het verlengde van de collectieve groeiprocessen van 2017 zal in 2018 ook steeds dieper de kloof tussen menselijkheid en Goddelijkheid dieper uitgelicht worden. Dat is de afgelopen jaren al steeds dieper uitvergroot en voelbaar geworden.
2018 draagt prachtige coderingen en potenties van diepte transformatie die gericht is ook op Menselijk Meesterschap. (Zie ook daarvoor ook dit artikel over 2018)

Maar 2018 vormt daarin een soort vergrootglas waar binnen deze kloof nog dieper tot in detail uitgewerkt en doorvoelt gaat worden maar waarbij de energie van 2018 tegelijkertijd ook de potentie draagt om de brug tussen deze kloof te vormen.
Het gaat eerst weer om bewust worden van, doorleven/doorvoelen van en van daaruit ontstaat de heling, de overbrugging of zelfs het volledig dicht gooien van die symbolische kloof.

Dus op het moment dat jij nu, in deze periode uit dat Nu en bij jouw Zelf vandaan stapt, vanuit de persoonlijkheid en uitreikt in het verlangen naar het nieuwe, mis je eigenlijk de oefening en voorproefje van waar 2018 echt doordrenkt gaat zijn!
Zoals gezegd deze laatste week van het jaar is een initiatie periode, en niet alleen om 2017/ het oude af te sluiten. Maar ook in voorbereiding op 2018/ het nieuwe.

2018- De kloof tussen Goddelijkheid en mens-zijn

De kloof tussen onze Goddelijkheid of Hoger Bewustzijn en mens-zijn zal in 2018 nog dieper belicht gaan worden. In 2017 is dit al ingezet. En je ziet het bijvoorbeeld terug in de steeds meer commerciële spiritualiteit en marketingcampagnes rondom spiritualiteit die steeds grotere vormen aanneemt. Het klakkeloos volg gedrag van mensen rondom een ‘leraar’ of ‘goeroe’,  en vele andere zaken waarbij spiritualiteit buiten je in plaats van binnen je verheerlijkt wordt.
Het is lege spiritualiteit die verkoopbaar is en die niet werkelijk naar binnen gericht is of op werkelijke groei. Deze kloof zal steeds groter worden, maar ook steeds zichtbaarder.

Maar ook de kloof tussen Goddelijkheid en mens-zijn voor hen die al vele jaren bezig zijn zich werkelijk innerlijk te ont-wikkelen van alle oude patronen en illusies, zal groter worden. Ook dit was door heel 2017 al steeds een van de processen die meer en meer naar voren is gekomen. En in 2018 nog krachtiger belicht gaat worden.

Want je kan je heel ver energetisch en geestelijk ontwikkeld hebben, maar hoe werkt dat nu werkelijk in de stof, de materie en de vorm? Vaak zitten daar nog heel veel verdraaiingen op.
Misschien heb je al steeds dieper je scheppende kracht blootgelegd, ontdekt en ben je steeds vrijer om hoger uit te reiken in bewustzijn, maar zie je er niets of weinig van terug in e aardse leven?
Hoe kan je bewustzijn, groei, hoger weten nu werkelijk praktisch en concreet worden, vorm aannemen in de aardse dagelijkse realiteit?

2017 was het voorproefje, in 2018 zullen de groeithema’s en processen voor hen die werkelijk diep naar binnen durven te gaan, hier dieper in uit gaan werken.
Processen van de onderste chakra’s en met name de basis gaan zich steeds dieper ontvouwen en deze velden zullen nog dieper geopend worden om bewust te worden, het oude te zuiveren en werkelijk ruimte te scheppen voor belichaming van al je hogere delen.

Pas wanneer jouw Goddelijke/ Hogere delen echt met materie en vorm kunnen verenigen ontstaat Meesterschap en pure Zelf realisatie op alle lagen.
2018 gaat daar heel belangrijke en grootste Meesterstappen in brengen!

2018- Menselijk Meesterschap & de Oorspronkelijke Mens codering

Processen, energieën en groei in 2018 zullen ook gaan over het groeien in en bereiken van Menselijk Meesterschap. Wat wil zeggen dat je werkelijk alles gaat toepassen, be-leven en belichamen waarin je de afgelopen jaren getraind, geopend en gegroeid bent. Werkelijk in Liefdevolle zorg en aandacht voor je Zelf, werkelijk liefde leven, de laatste maskers af, werkelijk in authenticiteit jouw unieke Blauwdruk zichtbaar maken en heel veel meer.

Het zal gaan om het echt leven van : Walk your Talk! Meer dan ooit.
Hoe dieper je in jouw basis aanwezig kunt Zijn, des te dieper kan alles wat je geleerd hebt aan groei, alle kennis, coderingen, bewustzijn die weer vrij gekomen is, ook echt indalen en vorm aannemen in je mens-zijn. Je brengt stap voor stap dan letterlijk jouw hemelen op aarde!
Uiteraard is dit ook een heel proces, wat ook in 2017 voor sommigen al sterk is begonnen, maar het zet zich krachtig en in hoger tempo voort in het nieuw te komen jaar.

Menselijk meesterschap is ook dat je als mens zijnde, het ervaringsvoertuig en bewustzijn dat hier op aarde deze ervaring van evolutie doorloopt, steeds meer op mag gaan staan. Niet vanuit de persoonlijkheidslagen die nog resoneren op het oude en gewonde. Maar echt vanuit de potentie en kwaliteiten die jouw unieke mens-zijn ook in zich draagt. Het niet-gewonde, maar juist het krachtige prachtige kunnen van jou als mens. Dat wat jou jou maakt. Uniek en bijzonder.
Daarin kan het gaan om bijvoorbeeld echt ‘je staf planten’, om een grens aan te geven.

Het is niet zo dat alleen ons Ziels- of hoger bewustzijn en uitdrukking is van wie wij echt Zijn. ook je menselijk bewustzijn en – lichamelijk voertuig zijn een uitdrukking van wie jij als Bron Bent. En deze kwaliteiten, noem het jouw Goddelijke Mens kwaliteiten mogen steeds dieper her-innert en gevoeld, alsook geïntegreerd gaan worden.
Niet langer een resonantie in het mens-zijn op de oude persoonlijkheid (die reageert, ervaart, handelt en waarneemt vanuit 3D illusies en wonden) maar de echte Goddelijke Mens frequentie, die veel grootser en wijzer is dan dat.

Rondom kerstavond en de kerstdagen van dit jaar zijn daar ook krachtige upgrades in geweest in de collectieve energie: om de Oorspronkelijke Mens frequenties in de basis en de fysieke eerste ontstaanscellen weer in herinnering te brengen, weer ‘aan te koppelen’ en te activeren. Een voorbereiding op de energie van 2018 en wat dat jaar gaat brengen: stappen zetten richting Menselijk Meesterschap en je unieke Oorspronkelijke Mens codering weer gaan herinneren (voorbij de duale, gewonde mens-lagen van bewustzijn). Dit gaat over het werkelijk ‘overschrijven’ van de oude mens-coderingen.

Maar nogmaals, hoe mooi dat ook allemaal klinkt: we zullen het gaan beleven, maar dan wel in 2018!! En nog niet in het nu, al is daar zoals gezegd echt wel het een en ander al van op te pikken, mits je bij je Zelf en in het moment van Nu blijft.

Het moment NU

Het moment in dit nu, deze periode is ds essentieel om je echt te ontdoen van het oude, zodat jij straks in het nieuwe prachtige krachtige stappen zult kunnen zetten.

Ik zou zeggen: ga daarvoor!

Omarm dus je griep, je stuiters, je onbestemde gevoel, je schaduw, je vertwijfeling, of wat er maar bij jou voorbij komt op dit moment.
Stap in die energie van het nu, in de energie van wat zich kenbaar maakt in jou, wat nog gevoeld of gezien wil worden.

Wees lief voor je Zelf, loop niet weg voor of verlang nog niet naar morgen….
Het gaat je gegarandeerd veel moois opleveren, nu of in voorbereiding op de komende stappen in 2018!

© Willemien Timmer, 29-12-2017