Voorproefje: 2018 is het Jaar van de Transformatie

 

De energie van het jaar 2018 is in aantocht! Nog even deze december maand door, die de puntjes op de i van 2017 brengt, is tevens de voorbereiding op het jaar wat er aan komt.

De energie van 2018 is numerologisch een 11, wat energetisch ook betekend dat deze energie van de 11 het hele jaar door mee gaat stromen in alle persoonlijke groeistukken, trillingsverhogingen en shifts.
De frequentie van de 11 resoneert ten diepste op Transformatie en Meesterschap, op het ‘op eigen (Goddelijke) benen staan’, op uitlijning en Eenheidsbewustzijn.

In de energie van ’18 ligt ook weer de energie van uitlijning met Kosmische Balans besloten. Dit resoneert diep door in de Oorspronkelijke Goddelijke Man-Vrouw-Kind Blauwdrukken. Maar ook de frequentie van de 9: het volledige initiatiepad, uitlijning met de 9 dimensiesferen van duale ervaring (van waaruit we weer uitkomen bij de Heilige Drie Eenheid, de Goddelijke Man-Vrouw-Kind Blauwdrukken).
Maar tegelijkertijd brengt deze energie ook de nog diepere uitlijning (en noodzakelijke opschoning, doorvoelen, bewustwording  en integratie) in het basis chakra.

Dat betekent dat de energie een handreiking brengt om steeds dieper echt in een ‘nieuwe’ opgeschoonde Oorspronkelijke basis in je Zelf te kunnen landen. De processen van belichaming zullen dus krachtiger doorgevoerd gaan worden en steeds meer zul je vanuit jouw mens-zijn bewust gaan ervaren, be-leven en waarnemen van Hogere Perspectieven.

 

Menselijk Meesterschap

Het Meesterschap in de basis van het mens-zijn (Menselijk Meesterschap) zal dieper ‘aangezet’ gaan worden en alle energieen zullen je ondersteunen, ‘duwen’ en stimuleren richting een steeds meer echt op eigen (Goddelijke) benen staan als mens in ervaring!

Je mens-zijn wordt dus steeds belangrijker en zal om steeds meer aandacht vragen.
In die zin zal 2018 een vervolg zijn (uiteraard) op de energie en trillingsverhogingen (en daaruit voortvloeiende bewustwordingsprocessen) rondom je fysiek lichaam, lichaamsbewustzijn, je letterlijke basis hier op aarde, en alles dat wat als mens belangrijk is.

Meer opschoning, zuivering, bewustwording van je basischakra en alle bijbehorende thematieken en energievelden, waardoor diepere opening ontstaat om werkelijk weer je Goddelijk Bewustzijn ook op cel- en DNA niveau te doen ontwaken en als het ware ‘in te dalen  in de materie met je hoger bewustzijn (descentie).
Maar ook andersom: daar waar je fysieke trilling omhoog gaat ontstaat ook een ascensie ‘beweging’. Descentie en ascensie horen volkomen bij elkaar en kunnen dus niet los van elkaar staan.
Het betekent in jip en janneke taal dat je steeds meer je echte Zelf wordt, wie jij Bent voorbij alle verwondingen, illusies, aangeleerde mechanismen en denkbeelden die beperkend en dualistisch van aard zijn.

 

Uitdagingen zijn uitnodigingen

De energie van 2018 zal dus ongetwijfeld de nodige uitnodigingen en uitdagingen met zich mee brengen om steeds dieper naar ons Oorspronkelijke Zijn te groeien, en deze steeds dieper te koppelen aan de aardse materie en menselijke be-leving.

Het zal ongetwijfeld weer de nodige triggers gaan brengen, matrix-materie en onbewuste collectieve en persoonlijke velden dieper bloot gaan leggen. Het zal opnieuw de nodige trillingsverhogingen gaan brengen, om ons steeds dieper naar ons Zelf in Meesterschap te gaan brengen.
En dat start al direct met een bijzondere maand januari waarin maar liefst 2 volle supermanen voorkomen (op 2 en 31 januari 2018). Een krachtige start de diepten van de basis en Transformatie in!!

Op een later tijdstip zal ik meer gaan schrijven en vertellen over de energie van 2018 en het aanbod aan mogelijkheden daar binnen via Spirituele Praktijk Apofyliet.

In 2018 zullen als altijd de activiteiten en aanbod van Praktijk Apofyliet hierop afgestemd zijn, om jou en ons allen zo krachtig mogelijk te kunnen ondersteunen in dat wat (mogelijk) IS voor volledige Zelfrealisatie!

Zie ook:  de linken naar artikelen hier onder! Deze geven meer beeld over de Transformatie processen van 2018, terwijl we deze doorlopen!

© Willemien Timmer, december 2017

 

Afronding van het jaar 2017 en integratie van alle doorleefde ervaringen: De energie van het jaar 2017, december 2017 en 2018  Deel 1 gaat over verschillende onderwerpen die in deze tijdsperiode van belang zijn voor de ascensie groei. Bijvoorbeeld de chakra velden, de energie van het jaar 2017, het ego zelf, leren luisteren naar je lichaam en bewust wakker worden in belichaming.

 

Deel 2 van dit artikel gaat over de energie en groeiprocessen van december 2017, de Portaaldagen van december en de winter zonnewende.

 

Zie ook:

Deze artikelenreeks uit april 2018 belicht in welke collectieve en persoonlijke groeiprocessen we ons bewegen in de energie van de zomermaanden van 2018. Over DNA wijzigingen, Aardse uitwerking, Vrouwelijke en mannelijke velden, DNA coderingen, Sterrenwezens, kristallen, waterenergie, hormonaal systeem, verduisteringen, Meesterschapsbewustzijn en belichaming

 

Dit artikel belicht het zogenaamde ‘verlicht denken’ wat velen binnen het spirituele circuit hanteren. Ascensie symptomen, zonnevlammen, en meer vormen van trillingsverhogingen zijn niet de enige aspecten die ons proces beïnvloeden. Er is nog heel veel meer! En dat lees je in dit artikel.

 

 

Wens jij persoonlijke ondersteuning binnen de groeiprocessen die dit jaar aangewakkerd en doorlopen  worden? Of wens jij dit steeds bewuster te ervaren en integreren?

Bewust Zijn Centrum/ Spirituele Praktijk Apofyliet biedt zowel persoonlijke consulten als groeps workshops aan waarin je verder op weg wordt geholpen, bekrachtigd, verhelderd en meer!

Voel je welkom om eens een kijkje te nemen in de activiteiten agenda of bij de consult mogelijkheden