Het 6-6 Portaal: Bezielde Materie

Zie ook het artikel over juni 2021 over de trilling van de 6 en wat deze komt aantrillen en wakker maken. Belangrijk als achtergrond om de 6-6 Portaal energie dieper te gaan voelen en begrijpen. Hier onder eerst een korte toelichting:

 

De energie van de 6

De energie van de 6/juni resoneert en werkt diep in op de blauwdrukken van materie. Materie is ‘gestolde geest’, de meest verdichte vorm van Godsbewustzijn. Het is de trilling van Bron die het meest verdicht of verlaagd in trilling is en dus het meest ver van de oorsprongsenergie af staat qua resonantie. In ons lichaam is dat de botstructuur. De meest harde materie van het lichaam, wat ons in vorm houdt. Zonder botten zouden we een soort plumpudding zijn zonder vorm.

De botstructuur is dus belangrijk, evenals de materiewereld waarin wij ons als ziel manifesteren. Omdat dit de kans biedt als Bronwezen in de meest verdichte sfeer ervaringen op te doen. En de materie is die meest ‘verharde’ structuur waarin Bron zichzelf kan ervaren in een vorm. En hoe verdicht we ook zijn. Aan de basis van die structuur ligt Bronkracht of geestkracht, dat is de drijvende kracht die materie kan scheppen.
De energie van juni 2021 trilt deze blauwdruk kracht, de oorspronkelijke vormgeving of eigenlijk de vormgever van materie aan. Dit is de Goddelijke- of Bron kracht die in ieder aanwezig is.

De energie van de 6 is dus in staat om op de meest verdichte lagen ons bewustzijn weer in beweging te brengen en ons bewustzijn hier te wekken.
De energie van de 6 resoneert ook door op ons zesde chakra, wat vaak het derde oog genoemd wordt. De kern van dit chakra, het balans- of middelpunt, is de pijnappelklier.
De 6-energie zal dus helpen om niet alleen dieper te landen in en door te dringen in de materie van de aardse wereld, maar ook om daar meer bewustzijn op te krijgen.

Daarnaast resoneert de 6 op de 6D trilling van Sirius, die de oorspronkelijke blauwdrukken toegankelijk maakt en bewaakt, en als een poort geldt tussen hogere (meer ijle) en lagere (meer verdichte) dimensies van bewustzijn.
(Zie het artikel over juni 2021 voor meer info )

Het 6-6 Portaal

In de energie van het 6-6 portaal vind er een trillingsverhoging plaats in het collectief veld.
Het meestergetal van de 66 is een dubbele bekrachtiging van de 6-energie en komt daarmee nog dieper binnen in de ‘materie lagen’ van ons bewustzijn.
De trilling is hoger en krachtiger en geldt als een boost van energie om de nog ‘verharde delen’ van ons bewustzijn dieper te kunnen doordringen. Dit zullen dan ook veelal doorwerken in diep onbewuste lagen die nog amper in groei belicht zijn.

De rol die de energie van de 5 speelt

De energie van 2021, die resoneert op de 5-energie, speelt daarbij ook een rol. Want de 5-energie resoneert door op o.a. de emotionele programmering (van de matrix), maar ook op de 5 elementen (bouwstenen van schepping).
D.w.z. dat onbewuste emotiestromen die hardnekkig vast gezet zijn losser kunnen komen en dat er meer ruimte ontstaat voor de innerlijke 5 elementen die noodzakelijk zijn om geest ‘om te vormen’ tot materie.
De 5 elementen helpen dus in de vorm te komen en zijn in die zin de noodzakelijke onderdelen om als ziel te kunnen manifesteren in een vorm (als mens op aarde).
Onbewuste emotiestromen hebben verdraaiingen vastgezet in de materie/vorm waardoor bijvoorbeeld karmische wonden een uitdrukking vinden in je lichaam (via allerlei klachten of fysieke kenmerken of kwalen tot uitdrukking komen). In feite wordt daarmee de verwonding, de verdraaide en niet (meer) oorspronkelijke energie in materie vast gelegd.  En kan oorspronkelijke heelheid en bezieling niet tot manifestatie komen.

De energie van de 5 resoneert echter ook op een ander trillingsniveau op de Oorspronkelijke humanoïde blauwdruk de Oorspronkelijke Mens Codering. (Die voor het eerst vanuit de 6D Sirius trillingen te herinneren is).  En dat betekend dat de potentie tot heelheid en oorsprongsenergie ook aanwezig is en tot uitdrukking kan komen, daar waar de 5 energie weer diep kan doorstromen: daar waar oude emotionele programmering (van jezelf, familieverbindingen, karmische programma’s en collectieve lading) doorbroken bevrijd en los gelaten wordt.
Want alleen dan ontstaat de ruimte voor een nieuwe (oorspronkelijke) energie om door te stromen.

In het 6-6 portaal werkt dit samen

In de energie van het 6-6 portaal worden dus de meest diepe verharde lagen van bewustzijn aangetrilt om zich verder te openen zodat de emotionele programmering en stagnaties die daarbij horen belicht, bewust en getransformeerd kunnen gaan worden. En de instroom van oorspronkelijke energie via de 5 elementen (aarde, water vuur, lucht en ether) hun originele plek in de materie of vorm kunnen innemen. M.a.w. de bezieling kan terugkeren in de materie die jij als mens ook Bent. Je heelheid, oorsprongslicht en bewustzijn kan werkelijk haar rechtmatige plek innemen en tot uitdrukking komen in je fysieke mens-zijn (incl. de menselijke systemen als gevoelsvelden, mentale velden en energetische velden).

Dat betekend dat ieder op een eigen manier te maken zal krijgen met opschoningsprocessen op zowel fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch niveau om meer ruimte vrij te maken, om gestageerde energieen te doen ‘smelten’ en weer in stroming te brengen. Zodat ieder op geheel eigen wijze (waar hij of zij is in het individueel groeiproces) verder de diepte in kan groeien en eigen hoger bewustzijn stapsgewijs zal kunnen laten indalen (Belichaamd bewustzijn).

Bezielde materie

De drie 6-6-5 portalen deze maand zullen dus stapsgewijs zoveel trillingsverhogingen gaan doorvoeren, zodat er stapsgewijs meer opening in onze meest verdichte manifestatievorm(en) kan binnen komen. Stapsgewijs wordt jouw materie dus meer voor geweekt, opener gemaakt voor de instroom van licht en bewustzijn, wordt dit opgeschoond en dieper doordrongen van jouw oorspronkelijke blauwdrukken, kracht en licht bewustzijn.
Stapsgewijs wordt de opening gemaakt naar het bezielen van je materie. Ruimte om je hoger bewustzijn in te laten dalen en of eigenlijk je DNA dieper te laten ontwaken in oorspronkelijke potenties, voorbij oude wonden en programma’s van afgescheiden bewustzijn en dualiteit.
Bezielde materie worden, waarin jouw Zijn op aarde tot het recht komt en oorspronkelijk bewustzijn weer vrij uit kan vloeien en stromen.

Alles kost tijd

Uiteraard voor ieder op die manier die past en aansluit bij wie jij nu Bent in je evolutie als ziel en wat behapbaar is als mens. Dat kan soms wat meer zijn dan ego leuk of prettig vind maar rekt je fysiek (lichaams)bewustzijn wel op om vernieuwing binnen te laten stromen. De 6-6 portalen geven een aanzet tot verdieping van groei en het vervolg ook van het collectief evolutiepad. Ieder draagt daaraan persoonlijk (in eigen groei) een steentje bij.
Verwacht niet dat dit eind juni 2021 meteen tot in de diepste fundamenten volledig actief, gegrond en belichaamd kan worden. Want dan kom je er bedrogen uit. (Leidt tot teleurstellingen).
Binnen de collectieve groei worden echter in deze maand de poorten geopend om dit ook in de toekomst stapsgewijs steeds dieper binnen ons Zelf te realiseren. Alles kost een zekere timing, en zeker dit soort dieptelagen die we al eonen niet meer hebben weten aan te raken tot in de kern van ons (fysieke) wezen! En kent daar een eigen Divine timing.  Het wordt echter in deze tijd dieper aangeraakt om weer te kunnen gaan ontwaken, en ook dat proces gaat stapsgewijs verlopen.

Het 6-6 portaal: afstand activaties

Tijdens de drie 6-6 portaal momenten (6-6, 15-6 en 24-6)  verzorg ik transmissies en afstand activaties die afgestemd zijn op de Bezielde Materie processen, afgestemd op de potentie die op dat moment binnen de groep deelnemers belicht en bewust mogen worden. Meer info over deelname aan deze activaties vind je in de agenda.

© Willemien Timmer, 4-6-21