Nieuwe maan 19 augustus 2020 (in leeuw)

De nieuwe maan is een moment waarop diep onbewuste processen naar de oppervlakte gehaald kunnen worden, die in de periode daarna verder uitgediept kunnen worden in de dagelijkse groeiprocessen.
De nieuwe maan is ook een moment waarop we vanuit ons bewustzijn heel bewust focus en intentie kunnen uitzetten voor vernieuwing binnen ons zelf en ons leven.
Gerichte focus en intentie bepalen de frequentie waarop je afstemt, en des te bewuster je dit neerzet, des te bewuster en krachtiger bepaald jouw Zelf welke richting je groei ontvouwt.

Deze nieuwe maan van 19 augustus, in de energie van sterrenbeeld leeuw, vlak na de sluiting van de Leeuwenpoort en vlak na het eerste en tweede 8-8 portaal (op 8-8 en  17-8-2020) is ook verbonden met de energie van Mercurius.
De energie van de leeuw gaat over (het hanteren van) je eigen kracht. En is in die zin verbonden met de energie van Sekhmet. De energie van Mercurius is verbonden met communicatie, uitwisseling (handel) en  eigen wijsheid. En is in die zin ook verbonden met de energie van Thoth.

Sekhmet en Thoth

Nu zijn de bewustzijnsvelden van Sekhmet en Thoth van een immense gelaagdheid en diepte en weerspiegelen zij verschillende Godskwaliteiten die gaandeweg weer her-innert, bemeesterd en belichaamd mogen worden. (Bovenstaande zijn slechts kleine fragmenten van potentie, die in het nu aan de orde zijn, van deze grote Goddelijke velden).
Zoals alle Neteru (‘Goden en Godinnen’ is de foutieve vertaling) vanuit het Egyptische veld. Zij weerspiegelen Godsaspecten die binnen ons totaal wezen aanwezig zijn en zijn in feite opgesplitst in stukjes (‘goden en godinnen’) omdat het geheel te groots is om ineens te kunnen herinneren en bevatten.

De energie van Sekhmet in dit moment van nieuwe maan vertaald is dus slechts een heel klein facet van wat de Sekhmet energie in totaliteit is, wat zoveel grootser is en op diverse dimensielagen veel meer omvattend is. Voor Thoth geld hetzelfde.
Ik kies er echter even voor om het aan de hand van deze Goddelijke kwaliteiten in de mens te vertalen, in een simpele vertaalslag, omdat dat in dit geval helderder duidelijk maakt waar we ons energetisch doorheen bewegen.

Eigen kracht 

De kracht van Sekhmet doet beroep op onze innerlijke kracht. Niet alleen om deze te her-inneren, maar ook weer te (leren) hanteren. Dat betekend niet alleen dat jij innerlijk uitgenodigd wordt om je kracht aan te spreken of dat deze door nieuwe maan vanuit de onbewuste diepten weer wordt aangeboord. Het betekend ook dat je jouw kracht werkelijk gaat inzetten, praktiseren. Of dat nu gaat om opkomen voor jezelf, je uitspreken, je hart volgen, veranderingen durven aanbrengen in je leven of wat dan ook.
De ongebalanceerde (onbewuste) kracht van Sekhmet is vurig en kan zeer destructief zijn. Het is het reageren vanuit emoties en onbewuste patronen die getriggerd worden. Maar ook de kracht van ego die niet met zich laat sollen.
De gebalanceerde (bewuste) kracht van Sekhmet is constructief en opbouwend. Kan liefdevol maar sterk zijn en biedt groei, transformatie en vernieuwing aan. Daarin zit de werkelijke magie van in je kracht staan, uitgelijnd in je hart en vrouwelijke (geheelde) vermogens. De kracht van vertrouwen, opkomen voor jouw zelf, je bestaansrecht en plek op aarde.

Eigen wijsheid

Thoth weerspiegeld de eigen innerlijke wijsheid en de uitlijning en uitwisseling met hogere kennisvelden (Akasha), maar ook de cycli van de maan en verbinding met de gevoelswerelden. Een zuivere, open verbinding zorgt voor een gemakkelijke toevoer van innerlijke wijsheid, inzichten of eigen gemaakte zielskennis, die via intuïtie tot je komt. Hiervoor dien je wel uitgelijnd te zijn met wie je bent (in dat moment), je hart en een stevige gronding. Des te krachtiger deze uitlijning staat, des te moeitelozer ontvang je kennis, inzichten, informatie van je eigen hogere bewustzijn.
En ben je ook in staat deze innerlijk te vertalen naar je situatie in het hier en nu, om jouw waarheid helderder te gaan zien, binnen jezelf maar ook m.b.t. alles wat in het collectief veld op aarde gaande is.

Dans van Sekhmet en Thoth met deze nieuwe maan

Sekhmet is een vrouwelijk bewustzijnsveld en Godskwaliteit en Thoth een mannelijke. Beide polariteiten van ons wezen worden dus aangetrilt in de energie van deze nieuwe maan. Innerlijke wijsheid en innerlijke kracht die dieper geactiveerd worden en samen willen gaan stromen. De kracht van de lemniscaat is in deze 8-maand bijzonder krachtig actief en brengt een beweging op gang tussen polaire (tegengestelde) velden, om deze samen te brengen, met elkaar te laten verbinden en balanceren.
Daar vanuit ontstaat nog meer ruimte om je eigen hogere potentie echt op aarde vorm te geven.

De nieuwe maan triggert diep onbewuste gevoelslagen, dus die lagen waarin dit al mogelijk is. Maar ook die lagen waarin wijsheid en kracht nog niet samen kunnen gaan. Gevoelsstromen of oude emotionele programmeringen die je doen geloven dat er geen kracht en of wijsheid in je zit, dat het niet oké is om deze kwaliteiten te erkennen, toe te staan in je leven of vrij te laten stromen.
Vaak zijn het patronen van kleinheid, gebrek aan eigen waarde, gebrek aan vertrouwen en krachteloosheid, ongeloof omtrent je eigen kracht, kennis en kunde. Angst voor de eigen kracht of veroordeling daarvan, op basis van oude pijnlijke en veelal onbewuste ervaringen waarin jouw kracht niet op prijs gesteld werd.
Patronen die angst en volg gedrag in stand houden, kracht weggeven en de wijsheid van de ander op handen dragen, maar blind houden voor eigen wijsheid of kracht.

Beperkende overtuigingen houden beperkende perspectieven in stand waardoor je slechts een stukje van jezelf bewust kunt zien, maar niet de wijsheid, kracht en grootsheid die je werkelijk Bent.

De energie van deze nieuwe maan op 19-8-2020 nodigt dus uit om je eigen uitlijning met al jouw ervaringswerelden dieper te gaan maken en te verbinden en balanceren. Om mannelijke en vrouwelijke kracht te bundelen. Passie, vuur, hartkracht, helend vermogen, pure gevoelskracht en magie (Sekhmet) met innerlijke wijsheid, waarheid, opgedane ervaringen en doorleefde kennis (Thoth). Zodat je veel bewuster en gerichter jouw potentie neer kunt zetten en vorm kunt geven in je dagelijks leven.
Spreken, handelen, voelen, denken, ervaren vanuit een open hart en in verbinding met al wie je Bent en dat werkelijk belichamen in het dagelijks mens-zijn. Eerlijk, puur, powerful en passievol. Laten zien en horen wie je Bent, zonder (valse) schroom, ego of onbewuste motieven. Maar eerlijk, puur, oprecht vanuit je hart waarbij denken en voelen hand in hand gaan. En waarbij mens-zijn en hoger bewustzijn samen kunnen vloeien en beide hun eigen plek in jou in kunnen nemen, vanuit gelijkwaardige verbondenheid.

Deze nieuwe maan helpt daarnaast je om oude triggers, blinde vlekken en krachteloosheid meer aan het licht te brengen, die verhinderen dat jij je ware kracht en wijsheid leeft. En zet de groeibeweging in gang om hierin verder te groeien.

Een stevige energie met heel veel vernieuwing, voortvloeiend uit de Leeuwenpoort periode, om weer Meesterstappen voorwaarts te kunnen zetten in de eigen evolutie.

© Willemien Timmer, 19-8-2020