Volle super maan 7 mei 2020

 

Vlak na het 5-5 portaal en in de intense energieën van de mei maand, volgt meteen de volle super maan van mei 2020. Deze is verbonden aan schorpioen, waardoor er best stevige energieën door het collectief veld stromen.

De invloed van deze laatste super maan van 2020 is al de hele week voelbaar in opbouw en kan nogal wat energie, gevoelens, emoties en oude procesthema’s omhoog halen.
De energie van mei is gerelateerd aan een grootse opschoning van (onbewuste en verdraaide) emotievelden.
De energie van schorpioen haalt verborgen lagen naar boven.
De energie van het 5-5 portaal werkte diep door op bevrijding van het oude.
En dan is er ook nog de Pluto retrograde die hierin ook doorwerkt waarbij de energie tot transformatie en wedergeboorte dieper geactiveerd is.

Leuke combinaties zo bij elkaar die garant staan voor een door elkaar schudden van je diep onbewuste, om dat wat onbewust was, en afgestemd op onbalans of afgescheidenheid, naar boven te halen.
De energie in deze dagen kan dus als pittig en uitdagend ervaren worden.
Maar het tevens een krachtige mogelijkheid om veel oude patronen, onbewustzijn en scheefstand te kunnen transformeren.
Daarvoor dient het wel eerst naar de oppervlakte te komen, zodat het doorvoeld en bewust kan worden.

Belangrijk is om nog meer dan anders de focus naar binnen, naar je eigen proces en dat wat omgewoeld wordt, te richten. Om de emotie- en gevoelsstromen dicht bij jezelf te houden. De kans op projecties, afreageren, onverwachte reacties vanuit ego of onbewustzijn is groot (van jezelf of de ander). De kans op conflict, met jezelf of de ander is ook groot hierdoor.
Echter de kans op transformatie en innerlijke bevrijding is ook groot aanwezig.

Er liggen prachtige kansen op groei voor ons klaar, hoewel het in deze periode best uitdagend kan zijn. De uitdagingen wegen echter ook op tegen het mogelijke ‘resultaat’ en de potentie van deze tijd. Er is veel groei, opschoning, bewustwording en herstel te behalen, om je eigen emotievelden weer te leren bemeesteren, losser te koppelen van aanhakingen en vervloeiingen met het collectieve veld en de matrix en zo ruimte te scheppend voor de Oorspronkelijke Mens frequenties, om ‘in te dalen’ in de aardse jij en je dagelijks leven.
Belangrijk daarbij is wel ook je aandacht bij je gronding te houden. Want zonder gronding is geen integratie van transformatie en belichaming ervan mogelijk.

Geen (nieuwe) geboorte gaat zonder weeën gepaard. Deze dagen zullen we de weeën van de nieuwe geboorte in je Zelf dieper kunnen gaan voelen!
En echt mooie stappen in bevrijding en weer een stap dieper thuis komen in je (oorspronkelijke) Zelf kunnen zetten.

Alle moois gewenst enne…’fasten your seatbelts’!

© Willemien Timmer

 

Zie ook de 4 artikelen over de energie van mei 2020: Ben jij Meester over je emoties of zijn emoties meester over jou? op mijn website.