Afstand Consulten

apofyliet.nl - afstandconsulten

Afstand consulten zijn consulten die letterlijk op afstand plaats vinden. Je bevind je daarbij niet in mijn nabijheid, maar gewoon thuis of elders. Afstandsconsulten werken net zo effectief als praktijkconsulten, maar worden uiteraard anders ervaren dan wanneer je live aanwezig bent. Omdat er geen directe interactie of uitwisseling onderling met elkaar is. De energieen, activaties, healing en frequenties werken echter hetzelfde. En kunnen ook hetzelfde ervaren worden. Ten tijde van het consult, maar ook bij het lezen van het verslag, wat vaak weer dieper activerend werkt, vindt niet alleen bewustwording maar ook healing plaats.

Bij afstandsconsulten maak ik altijd een verslag wat je per mail ontvangt. Op deze wijze ontvang je toch de meest essentiële informatie, inzichten, reading of gechannelde informatie die is vrijgekomen tijdens het consult. Ook het herlezen van dergelijke consultverslagen kunnen op later moment weer nieuwe energie in beweging brengen, nieuwe kwartjes laten vallen (inzichten aanreiken) of verheldering geven. Zo leert de ervaring.

Voor een afstandsconsult heb ik een foto en eventuele vragen van je nodig, waarop het consult gericht mag zijn. Ook een geboortedatum is vaak prettig erbij te ontvangen.
De consulten vinden niet op een afgesproken tijd plaats, maar wanneer ik voel dat ik ‘groen licht’ van Spirit ontvang waardoor ik weet dat het de juiste Goddelijke Timing daarvoor is. De ervaring leert dat dat altijd op de exact juiste timing is. Zodra het consult klaar is maak ik het verslag en stuur je dat per mail toe.
Alle mogelijke vragen, thema’s, processen zoals meegenomen kunnen ook met praktijk consulten, kunnen ook met de afstandsconsulten mee genomen worden.

Momenteel biedt ik verschillende soorten of vormen afstand consulten aan, afgestemd op mijn kwaliteiten en de mogelijkheden van deze tijd:

*Passieve consulten:
Na je aanvraag stem ik me op een passend moment af, wanneer ik daar innerlijk ‘groen licht’ voor krijg en naderhand ontvang je van mij het verslag. Jij hoeft dus niets te doen. Op het moment dat je het verslag leest, vind de bewuste overdracht van energie en informatie plaats en kun je deze ook (diep) ervaren.

*Afstand consult op afgesproken tijd:
Op een afgesproken moment stemmen we beide gelijktijdig af en vind het consult plaats. Jij hoeft je enkel af te stemmen op je Zelf en het proces en de energie te ontvangen en/of te ervaren. Naderhand ontvang je van mij het verslag van wat er naar voren is gekomen vanuit mijn waarneming.

*Interactieve afstand consulten:
Chat consult (via messenger, typend): Op een afgesproken moment stemmen we beide gelijktijdig af en vind het consult plaats. We blijven daarbij beide in de chat aanwezig en de informatie en energie die naar voren komt, datgene wat er gebeurd tijdens de transmissie of datgene wat jij daarvan kunt ervaren, wordt ter plekke gedeeld. Dit is een zeer directe en krachtige manier, waarbij ook je mens-zijn direct betrokken is. Want je blijft hierbij in afstemming, als ook in de bewuste uitwisseling met elkaar. en je mens-zijn wordt zo getraind om gelijktijdig te kunnen handelen op 3D-vlak (typen) en diep te voelen en ervaren vanuit afstemming!
Naderhand ontvang je van mij de gehele chat en datgene wat gedeeld is in een PDF via je mail.

Wat doe ik niet?
Ik geef geen telefonische, video chat- of skype consulten. Ook al is dat ‘hip’ tegenwoordig, Dit is niet mijn manier waarop ik prettig en vanuit diepe afstemming kan werken.

Hoe waardevol maar vooral gemakkelijk een consult op afstand ook kan zijn, vergeet niet dat een consult live in de praktijk vele malen vreugdevoller, directer en krachtiger werkt door de directe interactie en uitwisseling van coderingen en energie!

Heel veel verschillende mogelijkheden

Net zoals ik werk in de praktijk en workshops is er vanuit bewustzijn en energie heel erg veel mogelijk. Ik werk expliciet nooit met een vaste techniek omdat je daarmee misschien een handvat hebt, maar ook de plank mis kan slaan. Want iedereen is uniek en de ene techniek werkt misschien goed voor de een, maar minder of niet voor de ander. En daarbij komt, het Universum en ons bewustzijn kent een oneindigheid aan mogelijkheden en daar ’tap’ ik graag uit! Vanuit vertrouwen wetend dat de mogelijkheden juist van deze tijd ongekend zijn, en de nieuwsgierigheid en openheid van mijn Wezen, sta ik altijd ‘open’ om nieuwe manieren, vormen en mogelijkheden nader te onderzoeken.

Mijn consulten worden dus altijd afgestemd op jou! En wat jij nu als ondersteuning of inzicht nodig hebt, daar waar jij staat binnen je Zelf, jouw groei en Zielsevolutie. E wat zich daarbij aan mag dienen!

Daar is dus geen handleiding, techniek of trucje voor! Maar wel een open, eerlijke en zuivere afstemming voor nodig.

Hier onder vind je een groot aantal mogelijkheden van consulten op afstand. Het zijn letterlijk mogelijkheden, opties of ‘ingangen’ vanuit verschillende energie velden, van waaruit een consult op jou afgestemd vorm kan krijgen.
Het is dus geen vast gegeven, maar biedt een stukje overzicht van mogelijkheden. Zelfs als er nog veel meer dan dit mogelijk is (en dat is er!).
Voor sommige mensen kan dit een idee geven of een ingang bieden om een ‘consult vorm’ uit te zoeken die passend voelt. Voor anderen kan dit misschien te veel zijn waardoor het niet (meer) helder is, wat nu het best passende consult kan zijn. Schroom in dat geval niet om te vragen!
Ik kan altijd even met je mee voelen, wat voor jou het meest passend is op dat moment!

‘Standaard’ Consulten op afstand

Een half uur of 1 uur consult  op afstand (passief of interactief).

Tijdens een (half) uur consult kunnen allerhande vragen, thematieken of persoonlijke groeiprocessen die in jou leven aan bod komen.

De uitwisseling voor het half uur consult bedraagt € 38,50 en voor een uur consult € 77,- incl. BTW en verslag per mail.

Bij de afstand consulten zit een verslag per mail inbegrepen, bij de live consulten in de praktijk niet.

Vanaf september 2022 is het ook mogelijk om deze consulten ingesproken op een mp3 opname te ontvangen i.p.v. een getypt verslag.

Voor deze consulten heb ik een recente foto en eventuele vragen nodig, voorafgaand aan het consult. Geef graag bij aanvraag van een consult aan, wat je wensen zijn (met mp3 of getypt verslag).  en half uur of een uur consult.Aanvragen kun je mailen naar info@praktijk-apofyliet.nl

Consult duur: half uur of een uur (naar eigen keuze)
Vanuit je vraag of groeiproces, tune ik in vanuit afstemming op je vraag en datgene wat naar voren komt, deel ik met je en daar kunnen we over en weer in de chat dieper op in gaan. Ook eventueel m.b.v. het trekken van aanvullende kaarten (met tekst en uitleg van de betekenis binnen je vraagstelling) ter ondersteuning en verheldering als je dat wenst.

We werken via messenger chat (typend) gelijktijdig samen in afstemming. Er kan direct uitgewisseld en gedeeld worden. (Zie info over interactieve consulten op deze pagina)
Investering in je Zelf: € 38,50 incl. 21% BTW per half uur. Of € 77,- incl. 21% BTW per uur.
Op afspraak prikken we een datum en tijd voor jouw live chat-consult.
Live chat vind plaats nadat de uitwisseling is voldaan!

Aanvragen kun je mailen naar info@praktijk-apofyliet.nl

Persoonlijke gechannelde boodschap van de Lichtmeesters en of Engelen, afgestemd op jouw processen, op dit moment. De informatie kan van verschillende Lichtmeesters, Engelen, Bewustzijnsniveaus of gidsen frequenties komen. Vaak verschilt dit per persoon, per moment en per situatie.

Vaak ook komen de boodschappen precies op het juiste moment voor je. Kortom: ze zijn meestal erg praktisch en functioneel voor het proces waar je je nu in bevindt.

De ene keer is de informatie of channeling een direct herkenbare concrete boodschap, de andere keer wordt er meer cryptisch omschreven. (Dat is vaak ook afhankelijk van de persoon zelf, wat bij je past en wat jij op dat moment nodig hebt in je proces. Soms ook is het afhankelijk van de energie of Meester die erbij door komt en de channeling leidt).

Maar te allen tijde is de helende, liefdevolle energie van de boodschap voelbaar. Een persoonlijk inzicht consult kan nieuwe deurtjes openen en je tot inzicht leiden. Soms ook komen er gechannelde tekeningen of mandala’s bij de boodschap tevoorschijn op papier.

Ook komen er tegelijkertijd met de channeling (die al helende en inzichtgevende woorden bevat) veel healingsenergieën vrij  voor degene waar ik het consult voor geef. Dat betekend dus twee vliegen in 1 klap: zowel informatie (inzicht en bewustwording) als een healing!

Veelal komen er ook karmische stukjes uit verleden levens aan de orde. En vrijwel altijd worden één of meerdere (ziele-) doelen naar voren gebracht i.v.m. de situatie waarin je nu zit, en waar het naartoe leidt.

Let wel: dat betekend ook dat een inzichtconsult niet alleen mooi, helend en inzichtgevend kan zijn. Het kan juist door de kracht er van soms ook confronterend zijn! (En juist dat opent nieuwe inzichten!)

Het kan soms voorkomen dat je delen uit de channeling (nog) niet kunt bevatten of plaatsen. Dat betekend echter niet dat de informatie niet klopt, vaak blijkt het na een bepaald proces wel te kloppen. Soms zien we dingen nog niet, omdat we midden in bepaalde processen zitten!

(Tekst uit 2008, Willemien Timmer)

Aanvragen kun je mailen naar info@praktijk-apofyliet.nl

De bovenstaande consultvormen hebben niet zozeer een standaard vorm, maar kunnen ingevuld worden naar wat passend voelt bij jouw energie, vragen, groeiprocessen en het moment waarop het consult plaats vind. Deze hebben dus geen ‘vaste vorm’ van hoe het consult gegeven wordt, maar dat wordt afgestemd op wat nu bij jou past. De onderstaande consultvormen  bieden voorbeelden aan van wat er zoal mogelijk is. Ook deze specifiekere consultvormen zijn aan te vragen.

(Blauwdruk) Transmissie, initiatie & activatie consulten

Egyptische Transmissie, initiatie & activatie

Deze activaties vinden plaats vanuit de Egyptische velden, die een schat aan Goddelijke Wijsheid, Waarheid, (Scheppings)kennis en Krachtkwaliteiten in zich dragen en deze voor ons hier en nu bewustzijn vanuit de Oudheid hebben weten te bewaren.

Keuze uit verschillende vormen, energieen en frequenties.

Kijk hier voor het overzicht van mogelijkheden!

Tempels van Licht transmissie

Een mini consult met transmissie in de helende Lichtcoderingen van en via de Tempels van Licht kaartenset.

Kijk hier voor meer informatie over deze kaartenset en mogelijkheden met transmissie consult!

Magische Transmissie, initiatie & activatie

Deze transmissies, initiaties & activaties vinden plaats vanuit verschillende Magische ‘werelden’ en frequentie velden.

Keuze uit verschillende vormen, energieen en frequenties.

Kijk hier voor het overzicht van mogelijkheden!

Kristal Transmissie, initiatie & activatie

Deze transmissies, initiaties & activaties vinden plaats vanuit verschillende kristal en frequentie velden.

Keuze uit verschillende vormen, energieen en frequenties.

Kijk hier voor het overzicht van mogelijkheden!

*Specials*

Tijdens dit intensieve Transformatie Pad vinden er 3 dagen achtereen consulten van 1 uur plaats vanuit de Egyptische energievelden. In deze consulten vind er een transmissie, directe energie ‘aanraking’ plaats waardoor je bewustzijn en jouw unieke kwaliteiten dieper kunnen gaan openen, bewuster worden en ontwikkelen. Dat kan gaan om Tempel Blauwdrukken, Egyptische symbolieken, Neteru (‘Goden en Godinnen’) energieën, of wat zich maar aandient als passend binnen jouw bewustzijn, energie en groei.

Tijdens deze interactieve consulten (per chat) ontvang je transmissies van deze energieën, die aansluiten bij jouw groei, vraagstelling of daar waar jij een doorbraak in wenst te krijgen binnen je Zelf. Maar kijk ik ook doorlopend met je mee in jouw energie wat er nodig of wenselijk is, waar knelpunten of stagnaties zitten en welke energieën daarop aan kunnen sluiten om de energie weer in oorspronkelijke, natuurlijke staat te herstellen. Ik kijk ook mee naar handvatten of tips en adviezen hoe je dit zelf verder kunt ondersteunen, gedurende de 3-daagse of erna.

Juist door 3 dagen achtereen intensief met deze energie (samen) te werken kan er een heel krachtige wijziging en transformatie binnen je eigen bewustzijn plaats vinden. Uitermate geschikt dus voor doorbraken, uitzuiveren van hardnekkige patronen, knelpunten of oude wonden. Om dieper en bewuster op eigen Meesterschap-benen te gaan staan!

Juist door 3 dagen gericht te werken aan jouw processen en groei komt er een heel krachtige focus en energiestroom op gang die voor blijvende heling in bewustzijn en energie, wijzigingen in je Blauwdruk en vernieuwing kan zorgen. Niet alleen kosmisch, galactisch of energetisch, maar ook diep gegrond in je hier en nu mens-zijn!

Je ontvangt naderhand een PDF met alle chats en uitwisselingen die we gedurende deze 3-daagse gevoerd hebben.

Meer dagen is indien gewenst uiteraard ook mogelijk als je intensief aan meerdere groeithema’s wilt werken of krachtige stappen voorwaarts wilt zetten in je Zelf Realisatie.(Op aanvraag!)

Aanvragen kun je mailen naar info@praktijk-apofyliet.nl

Een 9 daagse intensief Tempel Kristal Initiatie Pad dat niet alleen jouw (uitgekozen) kristal energetisch ‘omvormt’ tot een persoonlijk Tempel Kristal, maar waarbij jij ook tegelijkertijd een intensief pad van groei, bewustwording, heling en activaties doorloopt. Tegelijkertijd met je kristal. Vanuit de Universele Egyptische energie velden.

Door niet alleen je kristal op te laden in de Tempel Blauwdrukken, maar door 9 dagen achteren zelf ook intensief in deze energieën aangeraakt te worden en aanwezig te zijn, kan je bewustzijn zich heel krachtig dieper openen. Je doorloopt echt een innerlijk Initiatiepad die diepe transformatie, groei, wijzigingen in bewustzijn en heel veel meer brengt.

Diepe Blauwdrukken, Zielskwaliteiten en hoge energie velden in jouw Bewustzijn worden hiermee ‘wakker gekust’, geopend, geactiveerd en bewust(er). Oude wonden, patronen en verdraaide structuren vanuit levens in afgescheidenheid en dualiteit kunnen terug gedraaid worden of ‘aan gezet’ worden om te gaan draaien en helen. Je eigen Meesterschapskwaliteiten komen sterker naar voren, worden actiever of bewuster. En dat alles (en nog heel veel meer) wordt direct en diep gekoppeld aan je menselijk bewustzijn van het hier en nu. Zodat het hier te integreren en belichamen is, als mens op aarde.

Het Initiatiepad dat jij loopt in deze 9 dagen, waarin we dagelijks 1 uur live chat (via messenger) hebben, wordt steeds ook terug gekoppeld aan de kristal energie. Zodat alles wat er energetisch gewijzigd en aangeraakt wordt, ook ondersteund wordt.  Het Tempel Initiatie Pad binnen je Zelf wordt daarmee ook achteraf veel dieper gedragen en ondersteund door je ‘ingewijde kristal’, die het persoonlijk initiatiepad voortzet na de 9-daagse, wanneer je kristal klaar is om verder mee te werken.

In 9 live chats van een uur ( 9 dagen achtereen) worden de energieen van de Tempel Blauwdrukken ook binnen jouw bewustzijn binnen gebracht. Zij weten essentiële frequenties van je eigen bewustzijn aan te raken en helpen op diepgaande wijze oude energieen te bevrijden en weer in stroming te brengen in jouw energie en bewustzijn. Het is 9 dagen achtereen een intens feest van healing, inzicht en bewustwording. Wat niet enkel gerelateerd is tot het uurtje live chat transmissie dat plaats vind, maar wat 24 uur doorwerkt. En dat 9 dagen lang!

Het is een bijzonder maar intens traject wat je enorme Meesterstappen voorwaarts brengt op jouw Pad en met Meesterstappen dichter bij je Oorspronkelijk Zelf brengt! Terwijl je enorme hoeveelheden oude energie, patronen, innerlijke wonden en beschadigingen achter je laat.

Naderhand ontvang je een uitgebreid verslag in PDF van de Tempel Blauwdrukken waarin jij en je kristal dieper geactiveerd zijn, incl. de verslaggeving van de 9 uren chat-activaties en transmissies die we live gevoerd hebben.

Klik hier voor uitgebreide informatie over het ‘standaard’ Tempel Kristal Initiatie Pad zodat je een beetje meer het idee hebt van waaruit we (samen) werken in deze intensieve 9-daagse. (En over hoe het werkt met je kristal die ge-upload wordt in de Tempel Bauwdrukken).

Aanvragen kun je mailen naar info@praktijk-apofyliet.nl

I.v.m. grote drukte tijdelijk niet mogelijk!

Uitgebreid consult en verslag van persoonlijke reading van jouw Multidimensionale energieën die handvaten en inzichten biedt op jouw pad van groei en bewustwording.

Ik stem gedurende deze consulten volledig af op jouw Ziels Akasha en je Ascensieproces (bewustwordingsprocessen) om zodoende niet alleen ballast en persoonlijke leerthema’s maar ook specifieke kwaliteiten van je Ziel boven tafel te krijgen. Aansluitend vind een activatie en of healing plaats die je gaat helpen om alle informatie ook daadwerkelijk een plek te geven (integreren) in je dagelijkse menselijke leven. Zodat hemel en aarde in jou steeds dichter bij elkaar kunnen komen en je je Zielengroei ook daadwerkelijk op aarde kunt gaan leven.

Zeer uitgebreid consult, wat meerdere momenten en dagen in beslag zal nemen, en op innerlijke stroming en afstemming op Spirit steeds op de juiste tijd verder uitgediept gaat worden. Daarmee heb je uiteindelijk niet alleen een zeer uitgebreid reading pakket van je Zelf in handen, maar zul je in een transformatie en groeiproces terecht komen, waarbij steeds meer lagen van je energie en bewustzijn stapsgewijs dieper zullen openen. O.a. je processen in het nu en een dieper inzicht hierin verkrijgen, inzicht in je Zielspad en Zielsevolutie, kwaliteiten en ballast die jij als Ziel hebt meegenomen, inzicht in de staat van je chakrasysteem en Multidimensionale Bewustzijn/Lichtlichamen, eventuele voorgaande levens die nog een rol spelen, familielijnen en karma, handvaten en tips m.b.t. het verder ondersteunen van persoonlijke processen. Met persoonlijke channeling van Meesters of gidsen. Aanvullende afbeeldingen en of teksten zullen worden toegevoegd, die je bekrachtigen in je energie en processen of die aansluiten bij jouw thematieken. En nog veel meer!

Nadat het proces van reading en healing voltooid is, ontvang je een zeer uitgebreid verslag (ruim 30 blz. of meer) in PDF van me. Uitwisseling ter investering in je Zelf: € 333,- incl BTW en zeer uitgebreid verslag. Geschatte ‘levertijd’ bedraagt ongeveer 4 weken, omdat vanuit afstemming en Flow op meerdere momenten wordt afgestemd in reading en healing.

Aanvragen kun je mailen naar info@praktijk-apofyliet.nl

Tempel van het Zijn Consult: Egyptische Tempel Energie Initiaties

Ik zet de Tempeldeuren (energie velden & frequenties) voor je open…
Alles wat jij hoeft te doen is afstemmen en naar binnen stappen in het Allerheiligste van je Zelf….

In deze vorm van transmissies (energie overdracht) stem ik me af op jouw bewustzijn, energie en persoonlijk proces en van daaruit match ik een specifieke Egyptische Tempelenergie en – Blauwdruk met wat voor jouw verdere groei nu wenselijk en passend is.
In die energie ontvang je een transmissie (helende, bewust makende energie die je eigen bewustzijn activeert) plus de informatie die daarbij vrij komt voor jouw groeiproces.

Elke oud Egyptische Tempel draagt vele verschillende energieën en coderingen en elke tempel (en zelfs elke kapel binnen elke tempel) kan daarmee andere energievelden in je wakker maken, activeren, helpen bewust maken, je bewustzijn in verhoogde trilling brengen of healing brengen.
Zie het als de Tempel is een Flower of Life, en binnen die tempel/Flower of Life zijn verschillende kapellen of ruimtes/ cirkels aanwezig. Samen vormen al die kapellen/cirkels de gehele Flower of Life, de gehele Tempeblauwdruk.

Vanuit afstemming ‘zoek’ ik voor jouw bewustzijns proces de exact matchende energievelden binnen de Tempel Blauwdrukken op, en van daaruit ontstaat een transmissie (energie overdracht).
Dat kan gaan om de specifieke energie van die plek, Meestervelden die daar binnen aanwezig zijn, coderingen van de wanden, combinaties daarvan of wat maar naar voren komt.

Deze energie kan diep binnen komen via je hart in je bewustzijn en kan beweging, stroming, heling, bewustwording, nieuwe inzichten en heel veel meer brengen.
Ik zorg dat je handvatten aangereikt krijgt waardoor je ook na het consult steeds weer op deze energie/ Tempel af kunt stemmen als je die behoefte voelt. Om zodoende je Zelf te ondersteunen ook bij de diepere integratie van de aangeraakte energie, processen of kwaliteiten in je Zelf.
Het biedt dus een stukje ondersteuning en handvat om je proces en groeipad dieper en bewuster te doorlopen.

Consult op afstand, mogelijkheden:
*’Passief consult’: Op een afgesproken moment stemmen we beide gelijktijdig af en vind het consult plaats. Jij hoeft je enkel af te stemmen op je Zelf en het proces en de energie te ontvangen. Naderhand ontvang je van mij het verslag van deze transmissie.
Mogelijk in een half uur consult a € 38,50 of een uur consult a € 77,-

*‘Interactief consult’: Chat consult (via messenger): Op een afgesproken moment stemmen we beide gelijktijdig af en vind het consult plaats. We blijven daarbij beide in de chat aanwezig en de informatie en energie die naar voren komt, datgene wat er gebeurd tijdens de transmissie of datgene wat jij daarvan kunt ervaren, wordt ter plekke gedeeld. Naderhand ontvang je van mij de gehele chat en datgene wat gedeeld is in een PDF via je mail.
Mogelijk in een half uur consult a € 38,50 of een uur consult a € 77,-

In de praktijk:
Zijn deze consulten alleen mogelijk in een uur consult a € 77,-

Aanvragen kun je mailen naar info@praktijk-apofyliet.nl

Transmissie, activatie en healing consult. Lees hier alles over deze healing consulten!
Investering in je Zelf € 88,- incl. BTW en uitgebreid persoonlijk verslag

Aanvragen kun je mailen naar info@praktijk-apofyliet.nl

Kristal Consulten

Mini consult: Basic Kristal chakra legging & Transmissie op afstand
Incl. mini kristalletjes ter ondersteuning van het consult

Een basic kristal legging in de vorm van een mini consult op afstand, waarbij je een kristallegging en kristal transmissie ontvangt die je kan ondersteunen in het (her)vinden van innerlijke  balans ten behoeve van je bewustzijnsgroei.

Mijn Weten laat me al dit hele leven voelen dat wij nooit iemand anders kunnen helen of genezen. Wat wel mogelijk is, is een stukje energetische ondersteuning om je eigen uitlijning en balans weer op te kunnen pakken. Zodat je innerlijk weer verder kunt in je eigen groei en bewustwordingsprocessen. Sms hebben we elkaar gewoon even nodig!

Dit mini consult op afstand is bedoeld als zo’n ‘steuntje in de rug’.
Je ontvangt een transmissie en dus helende energie vanuit een mini kristal legging met helende kristallen. De energie wordt vanuit afstand doorgestuurd naar jouw energetisch systeem.
Deze healing is dan ook echt gericht op je fysiek, emotioneel, mentaal en energievelden (aura en chakra’s) om een meer gebalanceerde en gezuiverde energie stroom voelbaar te maken. Van waaruit jij op al deze lagen maar ook in je Multidimensionaal bewustzijn weer een stabielere ‘bodem’ hebt van waaruit je verder kunt werken aan je eigen groei- en genezingsprocessen. Op welke laag dan ook.

Dit is een ‘basic healing’ die je helpt weer in je uitlijning te kunnen gaan zitten, daar waar je er even ‘uit’ bent gegaan.
Bij herstel van balans ga je weer meer je eigen kracht en verbinding voelen en pak je weer je basis van wie jij op dat moment Bent, als uitgangspunt voor je verdere groei en bewustwordingsprocessen.

Er wordt gewerkt met verschillende ‘basic’ kristallen, die krachtig genoeg zijn om je energie positief en krachtig aan te raken, zodat deze jouw energie aanzetten tot zuivering en balancering.
Je ontvangt naderhand enkele mini kristalletjes per post, die verbonden zijn aan jouw energie en jouw healing/transmissie, zodat deze je symbolisch en energetisch helpen herinneren aan de noodzaak zo nu en dan je systeem te resetten in zuivering en balans. Deze mini kristalletjes kun je daarvoor ook inzetten in je eigen groei. Ofwel door ermee in je hand te mediteren, ze bij je te dragen, er op af te stemmen of wat dan ook maar goed voor jou voelt.
Deze ‘basic’ kristallen zijn niet de duurste soorten (half)edelstenen en dus ook te allen tijde in een grotere vorm aan te schaffen, mocht je dat willen, ter ondersteuning van je proces.

Tijdens het mini consult kun je zelf ontspannen liggen of zitten. Zorg dat je een moment niet gestoord wordt, zodat je echt even Me-Time hebt. Doe eventueel een kaars, wierookje of muziek aan als je dat prettig vind en stem je af om te ontvangen.

Praktisch en concreet:
We spreken samen een moment af waarop de afstand transmissie en healing plaats vind.
De kristallegging, transmissie en healing duurt ongeveer 20-25 minuten.
Je ontvangt naderhand een verslagje van hetgeen naar voren kwam (in de transmissie, via reading en of gechannelde informatie) en welke ‘basic’ kristallen ingezet zijn.
En je ontvangt per post de mini kristalletjes die betrokken en verbonden zijn aan dit consult als ‘reminder’ aan het consult en inzetbaar voor je proces.

De investering in je Zelf bedraagt als maart-2018-aanbieding € 38,50 incl. bovenstaande benoemde onderdelen en incl. BTW.

Aanvragen kun je mailen naar info@praktijk-apofyliet.nl

Kristal Transmissie, initiatie & activatie

Deze transmissies, initiaties & activaties vinden plaats vanuit verschillende kristal en frequentie velden.

Keuze uit verschillende vormen, energieën en frequenties.

Kijk hier voor het overzicht van mogelijkheden!

Korte persoonlijke Kristal Transmissie consult op afstand.

Meer achtergrond informatie over dit bijzondere kristal waarmee deze Transmissies plaats vinden, vind je hier.

Op dit moment de keuze uit:

*Staf van Metatron Transmissie

Dit is enkel een energie overdracht (transmissie) waarbij de energie van de Staf van Metatron gedurende de consult tijd afgestemd en verbonden wordt met jouw bewustzijn.

Je ontvangt enkel deze transmissie/energie overdracht en mag zelf gaan ervaren wat het je brengt.

Wat doe ik: Ik ben puur het ‘kanaal’ voor de transmissie en zorg voor een veilig veld, de ‘aankoppeling van de energie’ en energie overdracht. Je ontvangt hierbij verder van mij geen informatie of verslag achteraf.

Wat doe jij: Op de afgesproken tijd ga jij zelf in afstemming en stemt je af op je hart bewustzijn en stelt je open om deze transmissie te ontvangen. En laat je volledig door je innerlijk leiden in hoe deze transmissie in jouw (be)leven vorm mag krijgen.

Deze transmissie duurt 20 minuten en vind plaats op afgesproken tijd.

De investering in je Zelf hiervoor bedraagt €33,33 (per 20 minuten)

 

*Staf van Metatron Transmissie Plus

Dit is een energie overdracht (transmissie) waarbij de energie van de Staf van Metatron gedurende de consult tijd afgestemd en verbonden wordt met jouw bewustzijn.

Je ontvangt deze transmissie/energie overdracht en mag zelf gaan ervaren wat het je brengt.

Wat doe ik: Ik ben puur het ‘kanaal’ voor de transmissie en zorg voor een veilig veld, de ‘aankoppeling van de energie’ en energie overdracht. Je ontvangt van mij een mini verslag achteraf met daarin in het kort benoemd de thematieken of energieën die vanuit mijn waarneming naar voren zijn gekomen bij de transmissie.

Wat doe jij: Op de afgesproken tijd ga jij zelf in afstemming en stemt je af op je hart bewustzijn en stelt je open om deze transmissie te ontvangen.

Jij mag zelf verder aan de slag met benoemde thematieken, energieën of proces stukken die aangeraakt en benoemd zijn.

Deze transmissie duurt 20 minuten en vind plaats op afgesproken tijd.

De investering in je Zelf hiervoor bedraagt € 33,33 (per 20 minuten)

 

*Staf van Metatron Transmissie Extra

Dit is een energie overdracht (transmissie) waarbij de energie van de Staf van Metatron gedurende de consult tijd afgestemd en verbonden wordt met jouw bewustzijn.

Je ontvangt deze transmissie/energie overdracht en mag zelf gaan ervaren wat het je brengt.

Wat doe ik: Ik ben puur het ‘kanaal’ voor de transmissie en zorg voor een veilig veld, de ‘aankoppeling van de energie’ en energie overdracht. Je ontvangt van mij een wat uitgebreider verslag /reading achteraf met daarin thematieken of energieën die vanuit mijn waarneming naar voren zijn gekomen bij de transmissie. En wat deze voor jouw bewustwording en groei kunnen betekenen.

Wat doe jij: Op de afgesproken tijd ga jij zelf in afstemming en stemt je af op je hart bewustzijn en stelt je open om deze transmissie te ontvangen. Met je eigen ervaring plus de reading kun je zelf met meer handvatten verder aan de slag in je eigen groei.

Deze transmissie duurt 20 minuten en vind plaats op afgesproken tijd.

De investering in je Zelf hiervoor bedraagt € 77,- (per 20 minuten transmissie plus reading en verslag)

Aanvragen kun je mailen naar info@praktijk-apofyliet.nl

Met de zeer unieke zeldzame Amun Ab Ra kristallen, die krachtige verbindingen in zich dragen met het Universum en met Moeder Aarde, en daarmee dus uitermate hoog in frequentie en diep in aardeverbinding zijn.
Deze kristallen zijn een Meester in het bloot leggen van versluieringen en het optrekken van de energie, via het hart van Onvoorwaardelijke Liefde naar de Oorspronkelijke Blauwdruk kracht (voorbij de versluiering in bewustzijn, voorbij de dualiteit).

Dit consult bestaat uit het ontvangen van een kristaltransmissie, een energie overdracht en healing via de energieën van deze kristallen.
Deze kristaltransmissie brengt je niet alleen een diep stuk healing en balancering aan binnen de processen van groei waar je je bevindt, in je aura en chakrasysteem en fysieke lichaam. Maar richt zich ook op het steeds dieper balanceren van je Multidimensionale veld en van daaruit het verbinden van Hoger Bewustzijn en menselijk bewustzijn.

Deze consultvorm biedt dus een stuk ondersteuning aan voor integratie en belichaming van je Hoger Bewustzijn in je alledaagse menselijke bewustzijn.De speciale kristallen die hiervoor ingezet worden kunnen op via transmissie krachtig in je energie en bewustzijn werken om hierin stukken te herstellen, balanceren en helpen te integreren. Een weldaad van verdieping maar ook innerlijke verrijking. Je voelt de vitale levenskracht weer veel krachtiger stromen, ervaart meer Verbinding met je Zelf op alle lagen en staat krachtiger geaard weer temidden van je leven en groeiprocessen.

Een consult wat een pas op de plaats biedt om alle groei in integratie te helpen komen, waardoor je spirituele groei en bewustzijn werkelijk gegrond wordt. Je met een geopend hart en hoog bewustzijn temidden van de dagelijkse maatschappij kunt functioneren.Deze balancerende activatie healing duurt ongeveer een half uur en nadien ontvang je een verslagje in PDF van hetgeen er tijdens het consult naar voren kwam.

Investering in je Zelf € 38,50 incl. BTW en persoonlijk verslag

Aanvragen kun je mailen naar info@praktijk-apofyliet.nl

Afstemming op je energie en persoonlijke processen, incl. kristaltransmissie en ondersteunende knuffelsteen die speciaal geprogrammeerd en geactiveerd is en hier prachtig dieper in door mag werken. Deze consultvorm biedt je naast inzicht ook directe healing en dieper ontwaken/bewustwording, en dat leidt weer tot healing. Het op jouw afgestemde kristal wordt in het consult mee genomen en als ondersteuning aan je proces gekoppeld.

Door na het consult regelmatig met het kristal te mediteren of deze bij je te dragen ondersteun je je eigen helings en bewustwordingsproces.Deze consult vorm vindt plaats op afstand, en na het consult ontvang je een verslag hiervan in PDF. Eventuele persoonlijke groeithema’s of vragen kunnen in het consult mee genomen worden.
Introductie prijs € 38,50 incl. 21% BTW, Incl. knuffelsteen en verzending daarvan

Aanvragen kun je mailen naar info@praktijk-apofyliet.nl

In de praktijk is de mogelijkheid om je eigen kristallen te laten openen en activeren. Dat houdt in dat de volledige potentie, het kristalwezen en het Hoger Doel van het kristal geactiveerd worden, dat deze opgeladen is met een grotere helende kracht en in volledige potentie deze Lichtkracht uitstraalt. Hierdoor wordt het kristal een heel stuk krachtiger en kan meer voor jou en je processen betekenen.Je zult direct kunnen voelen dat het kristal vitaler en krachtiger is en een veel sterkere helende werking uitstraalt.

Tijdens de activatie van het openen en activeren van het kristal, wordt het kristal opnieuw verbonden met o.a. de hogere energie van de vindplaats, het eigen Hogere Doel, het wordt verbonden met bijvoorbeeld Lichtmeesters, Engelen of andere Bewustzijnsvelden die aansluiten op het kristal. Het komt ook voor dat bepaalde galactische stralen of natuurwezens aan een kristal verbonden worden of hoger geëvolueerde Lichtwezens als bijvoorbeeld de Hathors.

Mede door deze verbindingen die hersteld worden, als ook het openen van de eigen potentie van het kristal, zal het kristal vele malen sterker gaan werken en kan deze meer voor jou, jouw processen en Ascensie kunnen betekenen.
Dit geldt ook voor kristallen die je gebruikt voor je huis (uitstralingskristallen), voor Aardehealing, kristallen in krachtwielen of welk werk je ook maar met kristallen doet. Het werken met geopende en geactiveerde kristallen valt onder het werkelijke Lichtwerk met kristallen, omdat je hiermee veel meer kunt bereiken. Je zult merken hoe je kristal je healing zal geven.

Ook is het mogelijk tegelijkertijd met deze opening en activering van het kristal een klein stukje reading op het kristal te laten doen. Zodat je weet wat dit specifieke kristal jou komt brengen en wat het voor je kan betekenen.
Vele korte voorbeelden hiervan kom je tegen in de kristalshop.

Inhoud van het kristal consult: Tijdens het kristal consult ontvang je zowel een stukje reading/channeling over je kristal, als ook wat het speciaal voor jou kan betekenen, en ook wordt je kristal (blijvend) geopend en geactiveerd. (Tekst uit 2008, Willemien Timmer)

Aanvragen kun je mailen naar info@praktijk-apofyliet.nl

Momenteel niet mogelijk!
Activatie van het Hoger Bewustzijn van je kristallen schedel. Inclusief reading voor wat je kristallen schedel voor jouw Ascensieprocessen en bewustwording kan betekenen.

(Tekst uit 2008, Willemien Timmer)

Mini Kaart – en of Essence Consulten

Kort persoonlijk consult op afstand aan de hand van de Khemitische kaarten set die ik zelf gecreëerd heb. Een oud Egyptische set die Universele Sleutels en coderingen in zich draagt, die diepgaand herinnert zijn en sleutels aanreiken voor de groei, ontwaken en bewustwording in het hier en nu.

Via deze kaartenset, in afstemming op jouw energie, zal ik een kaart trekken voor jouw proces in het nu. En vanuit dat energetische veld of die Universele Sleutel, zal een activatie van diezelfde Goddelijke Kwaliteiten in jouw Bewustzijn mogen worden doorgegeven.

Dat betekend een stuk activatie van nieuwe kwaliteiten van je eigen Goddelijke Zijn, die wordt gedownload of geactiveerd in je mens-zijn in het hier en nu. Dat kan een diepe healing op gang zetten om steeds dieper die kwaliteiten te herinneren en eigen te maken (tot belichaming te brengen) . Het betekend het openen van velden of kwaliteiten die tot nu toe slechts gedeeltelijk ontwaakt waren of misschien nog geheel ‘sliepen’.

En het betekend dus een aanzet in diepere groei, nieuwe stroming, nieuwe verheldering, nieuwe mogelijkheden. Een nieuwe stap voorwaarts in diepere bewustwording en herinnering aan wie je Bent en wat jij in huis hebt!
Een mini consult om juist weer grootse stappen voorwaarts te kunnen doen!

Het betreft hier een mini activatie consult, en dus ook een mini prijs als investering aan je Zelf: €22,22 per persoon per activatie .Inclusief korte mailing omtrent de beschrijving van de kaart, energieën, de activatie en de Sleutel(s) van de geactiveerde kwaliteiten van het persoonlijke activatie consult.

Soortgelijk consult als hier boven, maar dan uitgebreider en specifiek toegespitst op de kaarten (die hele frequentievelden vertegenwoordigen) als activatie middel om Blauwdrukken, Goddelijke Kwaliteiten dieper te doen Ontwaken, om healing en zuivering van oude energieen te bekrachtigen en stevig in stroming te brengen, of wat er maar nodig is. Een iets uitgebreider mini consult wat krachtige zoden aan de dijk zet!

Investering aan je Zelf: € 38,50 per persoon per activatie. Inclusief korte mailing omtrent de beschrijving van de kaart, energieën, de activatie en de Sleutel(s) van de geactiveerde kwaliteiten van het persoonlijke activatie consult.

Krachtige healing c.q. activatie in je eigen bewustzijn, energie en mens-zijn vanuit afstemming op jouw energie en groeiproces in het nu.Deze healingen c.q. activaties brengen een diepte aanraking voort waarbij je Blauwdruk aangetrilt wordt voorbij de pijnlagen, innerlijke wonden en innerlijke littekens die in jouw proces nu aan de orde zijn.Deze healingen c.q. activaties bieden niet alleen een enorme doorstroom in gestagneerde energieën of blokkades binnen je groeiproces, maar maken mogelijk ook inzichten vrij die ondersteunen bij het stuk innerlijke healing en proces dat hieruit voortvloeit. Daarnaast bieden de activaties een stimulans waarbij je eigen Blauwdrukvelden van Heelheid en Bewust Zijn geactiveerd worden in aansluiting op waar jij nu staat in je persoonlijke Bewustwordingsprocessen. Dat betekend dat processen waarin je op dat moment vertoefd een enorme stimulans en versnelling krijgen waardoor ze versneld uitgewerkt kunnen worden. Je eigen Blauwdrukvelden worden door het aantrillen (wekken) hiervan toegankelijker en zullen steeds meer ‘aansturing’ gaan geven in je groeiprocessen. Dat betekend algemene versnelling van je groei, bewustwording en healing. Naast krachtige ondersteuning en draagkracht van binnenuit. In afstemming op jouw energie en eventuele vraag of spelend groeithema zal er een meest passende essence gekozen worden, die daarop aansluit. De essence zal in frequentie uitvergroot en versterkt tijdens de activatie naar je toegezonden worden en verbinden met je energie, waardoor deze resonantie diep zal wakker trillen en healing zal brengen. In eerste instantie werkt dit vanuit de Multidimensionale velden en zal vooral eerst energetisch werkzaam zijn, alvorens het ook fysiek voelbare uitwerking zal vinden. (Dat heeft soms wat meer tijd nodig). Ter ondersteuning van de activatie van DNA en celniveau binnen deze activatie zou je de essence zelf kunnen gebruiken nadien, om de activatie healing te versterken en ondersteunen, ook op fysiek niveau (optioneel).
Na de activatie c.q. healing ontvang je een kort verslag van wat naar voren kwam en welke stukken aangeraakt en geactiveerd zijn en met welke essence frequentie er gewerkt is. Activaties vinden plaats op afspraak. Activaties duren gemiddeld 20 minuten.
Investering in je Zelf:  € 33,33 incl. BTW en verslag per mail.
Meer achtergrond en info over de Sacred Water Liquid Light Essences vind je hier.

Overige consulten

Alle informatie over deze bijzonder krachtige healing- en activatie momenten op afstand, vind je hier!
Opgave via de mail info@praktijk-apofyliet.nl of facebook.
Uitwisseling ter investering in je Zelf: € 33,33 per activatie/avond en per persoon, incl BTW en uitgebreid verslag per mail.

Healing en of reading consult voor dieren. Bij vragen, klachten, onduidelijk gedrag of andere zaken.Net als mensen kunnen ook dieren met een bepaalde problematiek geconfronteerd worden, bijv. fysieke of gedrag problemen. Ook hierbij kan healing en/of reading vaak helpen of leiden naar oorzaken er van. Bijv. bij verlichting en/of behandeling van pijnklachten, inzicht krijgen in gedrag van het dier en de oorzaak daarvan. Er kan via Multidimensionale reading, telepathische communicatie met het dier gekeken worden naar klachten, problemen, oorzaken en oplossingen. Bij behandeling van dieren kan ook gebruikt gemaakt worden van verschillende (hulp)middelen of deze aanreiken ter ondersteuning van het helingsproces van het dier. Altijd op afstand. Verslag volgt per mail.

Aanvragen kun je mailen naar info@praktijk-apofyliet.nl

Wanneer je bijvoorbeeld net verhuisd bent kun je je huis laten zuiveren of healen van oude energieën van bijvoorbeeld de vorige bewoners. Daarnaast kan er soms healing nodig zijn op de grond of het gebied waar je huis staat, omdat er zich nog oude energieën van geschiedenissen of dolende entiteiten in kunnen bevinden. Hier kun je last van krijgen op fysiek of emotioneel vlak maar ook in het stagneren van je groei door de aanwezige energie die je Ascensie proces niet draagt.
Ook opsporen en advies voor het ontstoren van aardstralen of ander soort straling wordt hierin mee genomen. Ook kan worden gekeken of er andere soorten straling of belasting aanwezig zijn, die verstorend op je energie kunnen werken. Denk bijv. aan antiek, waar vaak vele oude energieën aan kleven, die niet altijd bij je hoeven te passen. (Tekst uit 2008, Willemien Timmer)
Ook hiervan ontvang je een uitgebreid verslag. Vooraf is wel een (zelf getekende) plattegrond van de woning en tuin nodig (alle verdiepingen) en enkele foto’s.

Aanvragen kun je mailen naar info@praktijk-apofyliet.nl