De energie van 2023: een nieuwe fase dient zich aan

We staan op de drempel van het oude jaar, klaar om het nieuwe jaar 2023 en daarmee een nieuwe energie en bewustzijn in te stappen.
Of je nu wilt of niet, we zullen deze drempel overgaan en velen kijken er verlangend naar uit in de hoop op een jaar van vernieuwing, meer rust, meer lucht, meer licht en positieve veranderingen.

Deel 1, een terugblik op een groter plaatje

De laatste weken van 2022

Vermoeidheid en griepverschijnselen kenmerken de laatste weken van 2022 tot en met de overgang naar 2023. Niet zo gek, nog even los gezien van het wispelturige weer en bij velen een verminderd of aangetast immuunsysteem, een heel logisch gevolg op drie intense jaren van transitie en ompoling in trilling en bewustzijn.  een logisch gevolg op de immense hoeveelheid oude ballast die omhoog gehaald is en aangespoord is om tot transformatie te komen.
De december maand is een maand om de puntjes om de i te zetten en heeft daartoe opnieuw een versnelling gebracht in de schoonmaakprocessen.

Dat alles werkt zich tegenwoordig steeds dieper ook fysiek uit, omdat we steeds dieper op de kern komen. Energetisch is er al decennia steeds meer opgeschoond, waardoor we steeds dieper op de ‘meest verdichte materie-kern’ (het lichaam) uit komen. Daar waar we energetisch al in oude imprints gezuiverd en geheeld zijn, vraagt het evolutieproces tot in die diepste gematerialiseerde lagen nu ook een opschoning en zuivering, totdat alle lagen van het onbewustzijn bewust be-licht zijn.

Dat is waar we ‘hemelsbreed’ de afgelopen jaren doorheen zijn gaan bewegen, steeds dieper de materie in, steeds dieper de fysieke realiteit in, die ook uitgezuiverd dient te worden van alle oude misstanden, scheefstanden, verwondingen, imprints en alle patronen voortvloeiend vanuit afgescheidenheidsbeleving. Pas dan ontstaat tot in die diepte laag van manifestatie weer de ruimte om de oorspronkelijke Bronkracht weer te laten indalen, her-inneren en integreren, in jouw mens-zijn en menselijke beleving.

 

Drieluik jaren van transitie en ompoling

Met de afronding van het jaar 2022 en op de drempel naar 2023, ronden we collectief ook een drieluik aan jaren af (2020, 2021 en 2022) die van cruciale waarde en omslag zijn in de evolutionaire aardse processen. Jaren die een omslagpunt vormen in de bewustwordingsprocessen die gepaard gaan met de overgang van het Vissen naar Waterman tijdperk. ‘The new dawn’ in wording.
Deze afgelopen drie jaren waren van een totaal andere orde dan alle jaren (van groei en bewustwording) daarvoor. Steeds meer misstanden en onzuiverheden vonden werkelijk hun weg naar het licht van bewustzijn via fysieke manifestatie. Misstanden en oeroude (karmische) ballast van eeuwen werd op het wereldtoneel en in het directe beleefbare 3D gemanifesteerd. Ballast van eeuwen werd daarmee steeds meer zichtbaar voor het mens-zijn en in het dagbewustzijn, waardoor velen in intense processen van bewustwording en of ‘wakker worden  terecht zijn gekomen.

De energie van menselijke lagen van bewustzijn en onbewustzijn stond daarin voornamelijk centraal, de onderste chakra thematieken en frequenties ook. Zoals in je basischakra o.a. de oer angsten, overleving, (gebrek aan) vertrouwen, eigenwaarde, bestaansrecht, (on)veiligheid, verantwoordelijkheid nemen en op eigen benen staan (of niet).
Vanuit het tweede chakra werden de emotionele lagen dieper onder vuur gelegd om o.a. bloot te leggen waar afgescheiden emoties het voortouw in je leven nemen, bepalen met welke bril je naar je Zelf en de wereld kijkt en daardoor heen manoeuvreert
Vanuit de zonnevlecht werden o.a. gewonde ego’s volop getriggerd om bewuster te krijgen waar ego aan het stuur van je leven staat en geen ruimte laat voor bezieling en hogere waarheden/ bewustzijn. waar manipulatie, gaslighting en mind control nog aanhechtingen vinden en sturend zijn, en waar ziel buitengesloten wordt. Waar de mind overheerst en bepalend en sturend is, niet in lijn met je hoger bewustzijn, etc.
Kortom, veel basale maar ook cruciale elementen van het afgescheiden mens-zijn zijn belicht en  hebben aanrakingen gekregen om tot transformatie en bewustwording te kunnen komen.

Oer oude karmische ballast is daarmee in beweging gezet in het diep onbewuste en naar de oppervlakte gekomen om uit te kristalliseren, te manifesteren in dagelijks leven, zodat het aan te kijken is en bewust kon worden.

 

Intense processen van bewustwording, transformatie en groei

Dit cruciale proces was intens, en is nog intens voor velen. En dit proces zal uitgestreken over de komende jaren, vanaf 2023, ook verdere verdieping en uitwerking gaan vinden. Het is nog niet klaar.
Met het steeds dieper vrij komen van hogere trillingen worden steeds dieper weggestopte onbewuste lage gestaag ook naar boven gehaald, om stap voor stap de weg terig naar Bronkracht weer in alle vezels en tot in de kleinste details te her-inneren.
Echter, het drieluik van afgelopen drie jaren was de aanzet daartoe en intenser dan ooit, omdat de evolutionaire processen daarmee een wending de diepte van ‘materie’ in hebben genomen.

Het waren initiatie jaren die ons inmiddels al en beetje meer wegwijs hebben gemaakt in een nieuwe manie van groei en  bewustwording. Waarmee de ‘oude handleidingen van groei’ (eindelijk na decennia eigen gemaakt) niet meer werken en er openheid dient te zijn om nieuwe wegen te ontdekken binnen de individuele en collectieve groei. Niet meer vasthouden aan het oude, zelfs niet als dat gebaseerd is op bewustwordingsgroei en manieren om met je bewustwordingsprocessen om te gaan, waarin je gegroeid bent inde voorliggende periode. Maar openheid om telkens diep vanuit het NU te voelen: wat is er nu nodig en wat heb ik in huis om met deze situatie om te gaan.

Veel mensen zijn nu moe. Moe van al die intense processen, het bewuste en onbewuste harde werken om al die trillingsverhogingen en rillingswijzigingen te kunnen behappen. Zowel emotioneel, mentaal als fysiek. Het vraagt nogal wat van onze menselijke lagen om al die energieën te verstouwen, verwerken en een plekje te geven.
We zijn tot het uiterste gedreven in ons incasseringsvermogen, uithoudingsvermogen en ons kunnen op allerlei vlakken.
En niet zonder reden. Want daar waar we als mens het gevoel hebben tot een overload te komen, kunnen we ergens niet anders dan ons overgeven aan het proces dat is en zich hoe dan ook voltrekt. En dat is precies de hogere Bedoeling:  tot overgave te komen, zodat we met steeds minder weerstand steeds meer mee kunnen gaan stromen in de grootse evolutionaire processen die zich aan het voltrekken zijn.

 

Overgave

Al in dit laatste jaar, 2022, en zeker in het laatste kwartaal en laatste maand van dit jaar is dit een thematiek die steeds sterker naar voren komt: overgave en vertrouwen.
Dat is waar het universum ons naartoe wenst te bewegen, ook over de drempel naar 2023 heen. Diepere overgave en stoppen met de strijd en het vechten tegen.
Overgave aan wat IS en mee bewegen.
Niet als willoos slachtoffer, maar  vanuit het reeds verworven bewustzijn en reeds bemeesterde kwaliteiten. Ook in wie jij bent als mens.

Niet mijn (persoonlijke of ego) wil, maar de Goddelijke Wil geschiedde.
Die transitie is gaande.  Overgave is daarin de weg, overgave van het (sturende, gewonde) ego aan het hogere bewustzijn in jou, wat haar rechtmatige oorspronkelijke plek weer in wenst te nemen. Ook in je menselijke bewustzijn.
Het gewonde ego heeft stevig de touwtjes in handen genomen om ons telkens te voorzien van controle, veiligheid en overleving.  Maar dat is gebaseerd op overleven en niet op Leven. Dat is gebaseerd op afgescheidenheid i.p.v. heelheid.
Dat is overleven i.p.v. je eigen scheppend vermogen kunnen hanteren om het mooiste en beste leven te creëren, waar je ziel (en mens-zijn) zo naar verlangt.
Vooral voor de egolagen en andere gewonde delen in ons waren de afgelopen jaren bijzonder uitdagend. Pijnlijk soms, confronterend en bijzonder stormachtig. Juist in die lagen waarin we (onbewust) willen vasthouden aan het oude, aan controle,  aan overleven, aan zelfbehoud hebben we het zwaar gehad.

Maar gaandeweg zijn steeds meer van die onbewuste lagen bewuster geworden, moegestreden of houden hun hoofd niet langer boven water en beginnen daardoor te leren om meer in de overgave te komen. Want overgave opent de weg voor inmenging van ons hoger bewustzijn t/m de Bronkracht om in te voegen in ons (persoonlijke, alledaagse, aardse leven).
Overgave is de weg naar de meest intense innerlijke transitie van overleven in afgescheidenheid naar Leven in Heelheid.

Door de intensiteit van deze drie jaren hebben we meesterstappen gezet op vele gebieden om steeds dieper de stem van het hart en de ziel (je hogere bewustzijn) te volgen . En dat is wat de komende jaren vanaf 2023 dieper gaat verfijnen, verdiepen, uitkristalliseren en manifesteren. En 2023 is daarin de start van een nieuwe fase in de evolutie groei… op weg terug naar ons bewust scheppende vermogen!

 

© Willemien Timmer 31-12-2022

 

Deel 2, lees je vanaf 1-1-2023 hier….