Energetische update 21 juli 2022

Potenties van de Goddelijk Vrouwelijke Blauwdruk, Maria Magdalena en aanrakingen van deze periode

Zoals de temperaturen de afgelopen dagen intens waren (voor Nederlandse begrippen), zo ook bouwt de energie en trillingsverhoging zich momenteel weer verder op naar een steeds intensere trilling.
We naderen het moment van de energetische opening van de Leeuwenpoort. Een poort periode die jaarlijks voor veel transformerend vuur, initiaties en diepte transformaties zorgt die de daaropvolgende maanden verder uit zullen kristalliseren.

Maar voordat we bij die opening zijn, op 26 juli, doorlopen we een opbouw aan trillingsverhogingen die enerzijds onze trillingen naar een verhoging brengen en specifieke lagen van (on)bewustzijn aantrillen. Zie het als laatste voorbereidingen om zo optimaal mogelijk innerlijk de eigen Leeuwenpoort in te kunnen stappen.

 

Maria Magdalena dag

Als eerste is dat Maria Magdalena dag op 22 juli, een door de mens gecreëerde ‘poort’ in bewustzijn. In die zin, de erkenning van het Goddelijk vrouwelijke op aarde door de patriarchale religie, de kerk.
Hoewel dit een menselijke creatie is, is het ook een soort collectieve erkenning die openingen kan bieden om het innerlijk vrouwelijke dieper te erkennen binnen je Zelf.
‘De verstoten en verketterde vrouw’, al die delen van de vrouwelijke blauwdruk die er eeuwen niet mochten zijn, kunnen jaarlijks dieper naar voren komen op deze dag om dieper te her-inneren, erkennen en integreren. Zodat steeds meer lagen van de vrouwelijke kracht weer bestaansrecht in ons mens-zijn van alledag krijgen.
Helende vermogens, de kracht van omarming, troost, liefde, zorgzaamheid (ook voor je Zelf), gevoelskracht, intuïtie en meer krijgen daardoor meer ruimte om weer deel te zijn van je dagelijks leven en zijn.

De Goddelijke Blauwdruk kracht is essentieel want het biedt de bedding om tegengestelde krachten (zoals mannelijk-vrouwelijk) met elkaar te balanceren en verenigen, waardoor een overstijgend principe en nieuwe creatie kan ontstaan. Geboorte van een nieuwe jij, een nieuwe realiteit, een nieuwe wereld, die alleen kan ontstaan als polarisatie overstegen is en neutraliteit behaald.

 

Vurige kracht

De afgelopen dagen met de omhullende en alles doordringende warmte op aarde deden beroep op zowel de zachte zorgdragende kracht van het vrouwelijke, als op de vurige kracht die het vrouwelijke rijk is. Met name deze laatste is een gegeven waar de collectieve mensheid eigenlijk al eeuwen bang voor is en dus onderdrukt heeft. De vuurkracht van de vrouw, ook weerspiegeld door de leeuwin, de Sekhmet kracht, is als vrouwelijke kracht al eeuwen onderdrukt of onwenselijk gemaakt. Terwijl het juist de vurige kracht is die noodzakelijk is voor diep doorgevoerde transformaties en geboorteprocessen. Kijk maar hoe ‘de vrouw’ in staat is om een kind te baren of te vechten boor haar kinderen. Met enkel zachte huffy fluffy kracht red je dat niet. Daar is het vuur voor nodig die de oneindig liefdevolle kracht en het vertrouwen biedt om zo’n proces tot voltooiing te brengen.

Met name religies hebben eeuwen getracht juist die vurige kracht er onder te krijgen, en velen zijn daarmee ook afgesloten geraakt of zelfs bang geworden van de eigen vurige vrouwelijke kracht.

De innerlijke Sekhmet, leeuwinnen, kracht is de afgelopen periode al flink aangetrilt, weerspiegeld door de toenemende hitte, waardoor mens-zijn subtiel gedwongen werd dieper in overgave te gaan, een rustiger tempo aan te meten, zodat de zonnecoderingen (Ra kracht) het ‘dichter’ bewustzijn (Sekhmet) dieper kon toelaten.
Angsten voor je eigen innerlijke kracht, vertwijfeling over wat je met je innerlijke kracht kunt of hoe ermee om te gaan, maar ook het gevoel of je lamgelegd werd in je dagelijkse vaste patronen (gebaseerd op oude structuren)  kunnen daarmee aangeraakt zijn.

We zijn op weg naar de overgang naar sterrenbeeld Leeuw als kompas door de komende periode, en door de Leeuwenpoort als initiatiepad in de komende weken. Om dieper de potentie van deze periode te kunnen doorvoelen in je Zelf zijn zowel zachte geïncarneerde kracht ( Maria Magdalena)  als de Leeuwenkracht (Sekhmet) als reflectie van de potentie van het Goddelijk Vrouwelijke in ons, van belang. En daartoe beide al een beetje geprikkeld om ons bewustzijn dieper te openen.

 

Komende dagen en periode

Maria Magdalena draagt in bewustzijn de coderingen om de Isis kracht (reflectie van de complete Goddelijke Vrouwelijke blauwdruk) in de materie, in incarnatie op aarde te zetten.
‘Zij’ /deze kracht (in ons) opent dus op 22 juli verder de deur naar de verdiepingen die binnen de Leeuwenpoort aangeraakt en aan gezet zullen gaan worden.
Essentieel is dus de erkenning van het Maria Magdalena Bewustzijn binnen je Zelf, omdat deze trilling de opening biedt naar belichaming op aarde. Om het echt in je mens-zijn op aarde neer te kunnen zetten.

Dit is de bedding die de vurige Leeuwenkracht van de daar op volgende periode ook dieper kan binnenhalen en gronden. Zodat de innerlijk verrijkende krachten van jouw eigen wezen weer dieper her-innert kunnen gaan worden. De vrouwelijke potentie in haar volledige(r) kracht weer her-innert en ervaren kan worden, zonder dat er (leeuwinnen)delen buitengesloten blijven en je in feite nog steeds op één been loopt en niet op twee (slechts één kant van de vrouwelijke potentie belichaamd i.p.v. het geheel).
Een periode dus die de kracht van de vrouwelijke potentie (xacht en vurig) meer in balans brengt, vind plaats in de laatste dagen van juli.

 

Bewust besef van wat in jou aangeraakt wordt

De komende dagen word je dus uitgenodigd eens dieper stil te staan bij waar jij op uitgelijnd bent qua vrouwelijke energie. Heb je een voorkeur voor zachte vrouwelijke energie? Heb je een voorkeur voor de innerlijke vurige Sekhmet? Loop je voor één van beide weg? Het duidt allemaal op subtiele onbalans. Niet erg, want juist dat mag nu bewust worden!

Wijs je vrouwelijke vermogens in je zelf nog af? Vind je die spannend (bijvoorbeeld om diep te voelen of intuïtie te volgen)?
Ook dat is niet erg als het middels zelfreflectie maar bewust wordt! Dan geeft dat een richting aan waarin je nog kunt groeien!

Vind je het moeilijk om te ontvangen? Om in je kracht te blijven staan? Voor jezelf op te komen? Of im tot overgave aan niet-weten te komen?
Allemaal essentiële onderdelen van bewustwording van waar je vrouwelijke kracht nog niet gewenst is, verwond is of onderdrukt wordt. Ook waardevol om te ontdekken, want het is weer een richtingaanwijzer voor verdere groei.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de komende periode met krachtige energie upgrades in bewustzijn, verwijs ik graag naar mijn zeer uitgebreide artikel over de energieen van juli en augustus 2022.

 

Ondersteuning in de komende tijd

Ik biedt de komende periode verschillende mogelijkheden aan om je hierin te begeleiden en of wegwijs op je eigen groeipad te maken, op verschillende manieren:

Vanavond 21 juli, via een afstand activatie en transmissie in het licht van Maria Magdalena.

Morgen, 22 juli, via een workshop Kristallen Labyrint i.c.m. Maria Magdalena bewustzijn.
Nog plaatsen vrij!

26 juli via een afstand activatie en transmissie over de Opening van de Leeuwenpoort.

5 augustus via een workshop Sisterhood of Sekhmet.
Nog 2 plaatsen vrij!

6 en 7 augustus via een intensive activatieworkshop Leeuwenpoort.
Nog 3 plaatsen vrij!

8 augustus via een afstand activatie en transmissie van het 8-8 portaal en hoogtepunt van de Leeuwenpoort.

En daarnaast is het mogelijk om tot 11 augustus consulten (nog enkele momenten vrij) in de praktijk te boeken voor persoonlijke ondersteuning.

 

Ik wens ieder een powerfull transformatie periode toe waarin je eigen licht en bewustzijn weer steeds krachtiger mag integreren én gaan stralen!

 

© Willemien Timmer, 21-7-2022