Consulten bij Bewust Zijn Centrum Apofyliet

149056_448723528841_5908468_n

Om zo veel mogelijk mensen en wensen van dienst te kunnen zijn heeft zich in de loop der tijd een aantal verschillende consult mogelijkheden ontwikkeld. Van korte consulten, tot langere, tot coachings- mogelijkheden. Zo is er voor ieder wat wils.
Afhankelijk van je processen of de dingen waar je tegenaan loopt, kan in overleg ook gekeken worden wat op dit moment het beste bij je past. Mocht je opties, vragen of suggesties hebben, dan kun je dat altijd laten weten. Zo lang het passend voelt is Bewust Zijn Centrum Apofyliet heel flexibel en kunnen naar wens ook andere opties aangegaan worden of andere vormen aangeboden worden, in overleg met elkaar. Alle consult-mogelijkheden worden afgestemd op het Hoogste Goed van allen en vanuit Multidimensionaal oogpunt bekeken. Er wordt getracht op zo’n zuiver en hoog mogelijk niveau als maar haalbaar is te werken. Consulten, sessies, coaching en workshops houden activaties, initiaties, diepgaande healing en Bewustwording in, om zo goed mogelijk te ondersteunen, begeleiden en steunen tijdens ieders eigen processen.
Er wordt heel individueel gewerkt, ook binnen groepen indien noodzakelijk, om zo voor ieder het hoogst mogelijke haalbare er uit te kunnen halen. De verschillende consulten bieden net even verschillende mogelijkheden aan, maar zullen te allen tijde bestaan uit Multidimensionale Ascension Healing, Reading en Channeling. Omdat op deze wijze steeds het hoogste perspectief per persoon/Ziel ondersteund en bewust gemaakt kan worden.
De consultmogelijkheden van Bewust Zijn Centrum Apofyliet richten zich altijd op zelfontplooiing, bewustwording en Ascensie/ bewustzijn groei. Er wordt dan ook vanuit gegaan dat hier zelf ook al aan gewerkt wordt, op welke manier of welk niveau dan ook of ten minste de bereidheid hiertoe hebt. De tijd van simpelweg pijnlijke kwaaltjes helen en er zelf niets voor (willen) doen, is voorbij.

Er wordt gekeken naar de kern of oorzaak van kwalen, processen en problemen en daarin wordt ook interactie, betrokkenheid, inzet van de persoon zelf gevraagd. Er worden zowel praktijk- als afstandsconsulten en sessies aangeboden. Onder de volgende linken vind je daar meer informatie over, deze linken zijn ook te vinden onder het menu ‘praktijk’ bovenaan de pagina.

Werkwijzen tijdens de verschillende consult-vormen

In mijn healing-werk werk ik altijd met een combinatie van wat je healing-reading-channeling kunt noemen. Omdat ik werk met bewustzijn, zijn erverschillende ingangen van waaruit ik ‘informatie tap en vertaal’ en ek van deze vormen brengen bewustzijn in beweging. Zodat het onbewuste bewust kan worden.

Dat betekend dat er naast informatie (reading of channeling) en healing ook een diepgaande bewustwording op gang gebracht wordt en/of kan plaatsvinden. Dit is noodzakelijk om zo diep als mogelijk weer te herenigen met je werkelijke Bewustzijn en te her-inneren wie je werkelijk Bent en wat je in huis hebt, in je ‘rugzak’ hebt aan mogelijkheden en kwaliteiten en waarom je het pad loopt zoals je deze loopt.
Vaak komt er essentiële informatie vanuit je eigen Ascensie proces en bewustzijn vrij, die vaak vele golven van stroomversnellingen in groei teweeg brengt (ook in een langere periode na het consult, en veelal ook voorafgaand aan het consult zijn al veranderingen en openingen te merken). Vaak ook vinden er activaties of openingen plaats binnen je eigen Oorspronkelijke Blauwdrukken, waardoor vernieuwing, stroomversnelling, diepere groei en bewustwording kan plaats vinden naast healing.

Zowel voorafgaand aan, tijdens en na het consult kun je mogelijk van alles ervaren, want daar waar je ‘Ja’ zegt tegen je Zelf, begint de beweging in bewustzijn al te ontstaan. Vaak wordt er dus ook al vanaf het moment van afspraak maken al innerlijk iets in beweging gezet. De consulten zelf zullen ook beweging brengen in je bewustzijn. Datgene wat vertaald en benoemd wordt is datgene wat er (onbewust) in je bewustzijn speelt en of datgene wat in beweging wordt gezet. Soms lost daarbij een knelpunt of weerstand direct op, soms wordt deze even uitvergroot, soms zal het een proces van verdere groei en heling in gang zetten. Dat kan ook de reden zijn dat er na een consult soms nog veel kan veranderen. Van heel subtiel en energetisch tot krachtig, direct en heel tastbaar.

De consulten zijn altijd bedoeld als een ondersteuning, verheldering, bekrachtiging, verdere activatie of bevestiging op het pad van groei dat jij bewandeld. Er wordt gewerkt op Multidimensionaal niveau, wat betekend dat er zoveel mogelijk lagen van mens-zijn tot en met Goddelijk Zijn (alle dimensies die je Bent) worden meegenomen in de consulten. Bewuste en onbewuste lagen.

Ik werk daarbij samen met een groot ’team’ van Lichtwezens, zowel vanuit de Aarde als uit de Kosmos. Dat kan mijns inziens alleen op een volkomen Gelijkwaardige manier van samen werking ontstaan, in de hoogst haalbare zuiverheid. Dat betekend ook dat jouw eigen hoogst haalbare Bewustzijn, Ziel of Essentie aangesproken wordt tijdens het consult. Dus er is veel hulp, begeleiding en er komen grote krachten vrij, die mogen ondersteunen. Ik werk altijd alleen vanuit mijn ‘eigen lijn’, dat betekent dat ik geen andere wezens (meer) channel, behalve mijn eigen bewustzijn. Dat kunnen ook hoge lichtwezen en of Meesterkrachten zijn, die al geintegreerd en (h)erkend zijn binnen mijn eigen bewustzijn.  Ik werk wel vanuit ‘mijn lijn’ in connectie met andere Lichthulp of jouw eigen ziel om ‘het gesprek’ aan te gaan, en maak dan de vertaalslag van wat er wordt door gegeven. Dat betekent dat er geen andere energieen dan enkel die van mijn Bronwezen in mijn uitlijning toegelaten worden, dat betekent dat ik als bewustzijn ten alle tijden aanwezig ben en mijn aardse persoonlijkheid niet uit gezet wordt (zoals bij verouderde vormen van spiritualiteit).  Mijn groeiweg is namelijk die van belichaming (als mens) van mijn Goddelijk Bewustzijn, en mijn visie is dat ook ons mens-zijn in het hier en nu heel essentiële ervaringen heeft opgedaan en kennis en wijsheid bezit. Vanuit multidimensionaliteit mogen alle lagen mee doen, omdat elke laag van bewustzijn andere kwaliteiten bezit die dienstbaar kunnen zijn.

De consulten werken daarom ook meestal nog lange tijd door en gelden als aanzet voor nieuwe processen, stroming en beweging in je leven en groei.

pauw

Ik probeer daarnaast altijd zo concreet mogelijk ook handvaten aan te reiken op welke manier je er zelf ook mee verder zult kunnen werken. Ik werk ook sterk 3D gerelateerd, in hoe je er vorm aan kunt geven in het hier en nu leven, hoe kun je je Zelf daarin kunt ondersteunen, spiegels, leerlessen en valkuilen herkennen, en noem maar op.
Tenslotte gaat het om Belichaming: Gods Realisatie kan enkel plaats vinden als we ons Goddelijk Bewustzijn op alle lagen kunnen laten indalen om het te leven. De grootste uitdaging daarin ligt op het aardse, 3D, vlak. En dus wordt er altijd gekeken of gezocht naar concrete handvaten die ook in het alledaagse leven toepasbaar zijn. Alleen zo kun je steeds meer leren je Zijn ook vorm te geven en dus te belichamen op aarde.

Ik werk altijd vanuit het ‘Nu’- moment. Dat betekend dat ik me afstem op de persoon op dat moment (zowel Persoonlijkheid als Essentie), de Begeleiding die daarbij aanwezig is en die is afgestemd op jouw Hoogste Goed voor dat moment, je Zielsevolutie en passend bij het Pad dat je in het nu bewandeld. Ook de vragen/klachten/wensen die je bezig houden kun je stellen, en van daaruit ontstaat telkens opnieuw een passende sessie die op dat moment het beste aansluit bij wie jij bent en waar jij op dat moment staat.
Het betekend dat ik volkomen blanco in het consult stap. Niet invullend of wetend wat dat mag gaan brengen. de ervaring heeft geleerd dat dit de meest verfijnde manier van werken is, vanuit diep vertrouwen, waarin de meest essentiële en soms geheel onverwachte informatie naar voren mag komen (niet belemmerd door verwachting, inkleuring of wat dan ook van de persoonlijkheidslagen). De ervaring leert dat de meest essentiële stukken die gaande zijn in je Ascensieproces zo het helderst naar de voorgrond kunnen treden en de diepste healingen mogen plaats vinden.

Doordat ik op deze wijze werk betekend dat, dat er niet specifiek gekozen hoeft te worden voor een specifiek thema of soort sessie. Al kan dat natuurlijk wel, indien je voor specifieke zaken belangstelling hebt of daar ervaring in wil opdoen. Dat er verschillende consult-vormen op de site staan is puur ter informatie over de mogelijkheden, als voorbeeld. En sommige mensen vinden het juist fijn daaruit te kiezen omdat dat een beetje richting geeft. Maar ook bij de voorbeeld consult-vormen is er geen enkele gelijk omdat ik vanuit dat nu-moment werk en de persoon die er op dat moment is, in zijn/haar energie.

Omdat ik werk met een combinatie van vele frequenties, energieen, technieken en behandelwijzen ineen zoals healing – reading – channeling ineen, en alles wat daarbij ook nog vaak de revue passeert, zit je tijdens de consulten gewoon op een stoel en lig je niet op een behandeltafel. Dit ook om zelf in bewustzijn zoveel mogelijk aanwezig te zijn, waarbij ook de nodige helderheid bij jezelf kan gaan binnen komen. Kleding wordt gewoon aangehouden uiteraard en je kunt ten alle tijden vragen stellen wanneer er onduidelijkheden zijn (ook tijdens de sessies) om zoveel mogelijk te verhelderen. In feite zijn alle consulten Multidimensionaal getint, want ik neem zoveel mogelijk alle lagen van je Zijn hierin mee.

Wil je meer weten? Klik dan op de onderstaande links voor de verschillende mogelijkheden die Bewust Zijn Centrum Apofyliet aanbied via consulten: