Opleiding Geïntegreerd Meesterschap 2014
Van zijn naar Zijn

opl-zijn

 

11 workshop weekenden, start vanaf feb 2014
€ 222,- per weekend, per persoon
(de 222 frequentie staat voor de Osiris frequentie: de Oprijzende Kracht van Bewustzijn naar Ascensie!)
Wijziging per 28-1-2014: Van 2-daagse workshops zijn het 1-daagse workshops geworden!
Te volgen als losse workshops of als geheel opleidingstraject!

 

Inleiding: van zijn naar Zijn

We leven in boeiende tijden waarin grootse veranderingen op alle vlakken van het leven aanwezig zijn. Na de portalen en ‘shift’ van 21-12-’12 zijn er wezenlijke zaken in ons en in de wereld om ons heen veranderd. En sneller dan ooit denderen de veranderingen voort. Of je je nu wel of niet op het ad van bewustwording en spirituele groei bevind, iedereen ervaart deze veranderingen. Het leven is uitdagender dan ooit en vraagt om heel nieuwe manieren van leven, beleven en ervaren.
Veel ‘oude materie en technieken’ rondom spirituele groei lijken niet meer te werken, omdat we daadwerkelijk al in steeds hogere energieën en bewustzijnslagen vertoeven. Ongeacht of we ons dat bewust zijn of niet. Dat komt o.a. doordat niet alleen wij maar ook Moeder Aarde in trilling verhoogd en veranderd en we steeds dieper de 4 en 5-dimensionale velden aan het betreden zijn. Gewoon temidden van ons alledaagse leven als mens.
Misschien ervaar je dat zelf ook, op jouw unieke manier, binnen jouw leven of dat van de wereld om je heen. Ervaringen die niet altijd verklaarbaar zijn of die soms ook onduidelijkheden kunnen oproepen. Soms ook schrik of angst aan kunnen jagen omdat alle ‘oude houvast’ verdwijnt.
Het is net of we na de shift van december 2012 en ook gedurende het jaar 2013 op zoek zijn naar een nieuw ‘referentiekader’ om ons Zelf te bezien en te ‘zoeken’ naar nieuwe manieren van groei, bewustwording en gewoon alledaags leven.

De opleiding die ik geheel vanuit inspiratie, afgestemd juist op deze tijd en processen die in het nu essentieel zijn, voor 2014 aan mag bieden, sluit hier naadloos op aan. Alle veranderingen (trillingsverhogingen) die we persoonlijk en als geheel (collectief) doormaken op Moeder Aarde staan daarbij centraal, waarbij we steeds dieper zullen onderzoeken waar wij daarin staan, wat het ons te bieden en aan te reiken heeft. vanuit spiritueel groeiend bewustzijn (en bewustwording) alsook hoe dat handen en voeten mag krijgen in je dagelijks leven (belichaming van je Goddelijk Potentieel). Jouw eigen unieke leven, Zijn, kwaliteiten en groei staan daarin centraal. Evenals het ‘samenspel’ met de wereld om je heen, in het geval van deze opleiding, je groepsmaatjes, die net als jij ieder een uniek pad bewandelen. Wanneer we onze kwaliteiten en energie bundelen mag er een groter veld van mogelijkheden, bewustwording en groei ontstaan, van waaruit we ons eigen Zijn en Potentieel nog veel dieper mogen gaan leren kennen. We dragen dus ook wat ik altijd noem ‘Sleutels voor elkaar’.
Juist doordat de opleiding gericht en afgestemd is op ieders individuele groei, maar ook het samenspel met groepsprocessen en uitwisselingen een belangrijke plek in nemen, bundelen we de meest essentiële aspecten van groei om grootse stappen voorwaarts in bewustwording te kunnen zetten. Persoonlijk, en met elkaar, als ‘oefenmateriaal’ om het via jouw unieke Zijn weer verder uit te kunnen dragen, de wereld in brengen.

Verschillende ‘ingangen’ tot groei zullen in dit jaar in de verschillende workshops de revue passeren, waarbij je dus verschillende ‘mogelijkheidsvelden’ zult kunnen verkennen, die je meer (in)zicht in jouw eigen ‘ingangen’, kwaliteiten en aansluitingen zullen brengen. Waarbij nieuwe ervaringen, inzichten, groei en mogelijkheden krachtiger bewust verhelderd mogen worden, je wellicht vele nieuwe dingen leert en waar je kunt ontdekken waar jouw passie of hart ligt om verder uit te diepen en in te groeien. Zodat je jouw unieke specialisaties leert kennen en toepassen.
Elke workshop biedt ook veel tekst en uitleg over de verschillende onderwerpen, energieën van deze tijd, processen die daaraan gerelateerd zijn en achtergronden. Zodat theoretische achtergrondkennis ook daadwerkelijk dieper begrepen kan worden. Wat veelal tot nieuwe inzichten mag leiden, maar ook een krachtiger basis om je van daaruit dieper te kunnen of durven open stellen voor de ervaring zelf. Wat uiteraard leidt tot diepere groei, bewustwording, heling of waar het maar op aan mag haken op dat moment.
Daarnaast staan gechannelde healingen, oefeningen en informatie centraal van waarin we de ervaring dieper gaan doorgronden en doorleven. Waarin we dichter ons Zelf onder de loep kunnen nemen en kunnen helen, groeien en bewust worden.
Belangrijk ook is het delen met elkaar van ervaringen, processen of wat maar aan de orde is op elk willekeurig moment. Omdat we op deze wijze ook inzichten, ‘sleutels’ en triggers (spiegels) kunnen aandragen voor anderen. Essentieel om ‘in samenspel’ met elkaar te kunnen groeien.

De workshops dragen een bewuste opbouw in zich waarbij alle thema’s, ingangen en geleerde mogelijkheden steeds dieper gefundeerd worden en steeds meer eigen gemaakt worden binnen jouw Bewustzijn. Er zit een duidelijke opbouw in en deze maakt het mogelijk om steeds dieper in je Zelf deze velden ook daadwerkelijk te gaan verkennen en betreden.
Juist vanwege de vele achtergrond informatie, in combinatie met de daarop afgestemde channelings, oefeningen en ander lesmateriaal, en de bewuste opbouw van workshops, maakt deze opleiding toegankelijk voor ieder die graag dieper zichzelf wil ontplooien, en maakt het niet uit waar je staat op jouw Pad van groei.
Bereidheid tot zelfreflectie, gelijkwaardigheid in delen met elkaar, bereidheid tot groei in je Zelf zijn de ‘enige voorwaarden’.
Denk dus niet dat dit ‘te hoog gegrepen’ voor je is, maar durf te luisteren naar je hart!

Juist vanwege de ongekende mogelijkheden van deze tijd zullen we heel veel oude energieën, patronen en onbewuste lagen kunnen omzetten naar healing, bevrijding en vlottere bewustwording. De energie van deze tijd draagt daar krachtig aan bij. Waardoor we leren om vanuit een krachtige nieuwe basis, gefundeerd in de verhoogde en zich nog steeds verhogende energieën van deze tijd, steeds krachtiger staande te houden, in onze bewustwordingsprocessen én in ons menselijke leven en zijn. We leren van daaruit steeds dieper vorm geven aan onze Goddelijkheid binnen ons aardse leven. Heer krachtig en geaard.

Deze opleiding brengt je dieper dan ooit in verbinding met je Ware Zelf, Meesterschaps-kwaliteiten en helpt je krachtig gecentreerd in je mens-zijn te functioneren vanuit je eigen Goddelijk Zijn. (Goddelijk Perspectief, groots overzicht, ten diepste leven vanuit je Hart en Zielepassie, dieper verstaan van wie je Bent, waar we staan als mensheid, wat er gaande is in deze tijd van enorme veranderingen, oe handen en voeten te geven aan je Zijn in je mens-zijn en dus hoe concreet je Ascensiepad op aarde te belichamen, etc.)
Het helpt je om enorme stappen voorwaarts te maken in het dieper ontwaken van je eigen Goddelijk Bewustzijn, binnen je aardse menselijke zijn en leven van alledag. Het biedt gefundeerde groei waarbij je de voeten diepgeworteld in de aarde hebt en tegelijkertijd dieper dan ooit in je eigen Goddelijk Bewustzijn kunt uitreiken en je Meesterschapskwaliteiten, Missie, Zijn en Taken dieper leert kennen. Het reikt je aan om zo diep bewust als mogelijk is je leven te leven in deze bijzondere tijd, in samenwerking en gelijkwaardigheid met Al Wat Is, maar vooral ook vanuit een diepe(re) Liefde voor je Zelf en grootsere Magie dan ooit tevoren. Om van daaruit bewuster dan ooit vorm te geven aan jouw leven en dat wat je bij wenst te dragen aan de wereld.

 

De workshops en opbouw van dit intensieve trainingstraject:

1.Wat is er gaande in deze tijd en waar sta ik?
Dag 1:
De shift vanaf 21-12-12 en de opbouw daar naartoe in de daarvoor gelegen jaren.
De effecten van de shift van 21-12-12 en gevolgen daarvan in 2013 en 2014.
Christus Bewustzijn en de nieuwe tijd van Kheper.
Afstemming op je eigen pad van groei, processen en ervaringen binnen deze tijdsperiode (voor, vanaf en na 21-12-12) voor dieper inzicht in waar je NU staat en wat het meest essentiële is wat in het nu in jouw groeipad aan de orde is.
Oude patronen van toen en nu. Wat functioneert nog wel, en wat niet meer. Nieuwe manieren van groei, basistechnieken en manieren om je Zelf krachtig gegrond, gecentreerd, beschermd en dicht bij je Zelf te houden temidden van de ‘stormen des levens’.
Een nieuw basis fundament creëren in de nieuwe energie van waaruit je steviger in het leven en in je bewustwordingsprocessen kunt staan. Volledig afgestemd op de energie van 2014.

Dag 2:
Wat is Multidimensionaliteit en wat houdt dat in? Je eigen Multidimensionaliteit dieper verkennen en ervaren en van daaruit nieuwe inzichten en mogelijkheden in je Zelf hervinden. Ook wat betreft persoonlijke mogelijkheden om je nieuwe basis fundament dieper te verankeren.
Verkenning van verschillende Lichtlichamen, Hoger Zelven en dimensies van jouw Goddelijk Zelf.

2.Ascensie en ascensie symptomen
Dag 1:
Wat houdt Ascensie nu precies in? Hoe ervaren we dat zelf? Waarin zijn de ascensie signalen in je eigen leven herkenbaar of aanwezig?
Hoe werkt dat persoonlijk en voor het Grote Geheel?
Welke (fysieke) klachten, kwalen, gewaarwordingen, signalen ontmoet jij op je pad van groei en wat hebben ze je te vertellen?
Meer zicht en inzicht krijgen op algemene signalen en klachten behorende bij de trillingsverhogingen, de zogenaamde ‘ascensie symptomen’. Het herkennen en duiden van Ascensie symptomen.

Dag 2:
Welke ‘hulpmiddelen in bewustzijn’ kunnen als Essentiele Sleutels bijdragen aan jouw ondersteuning en groei in het nu en jouw Ascensieproces? (Of bij specifieke Ascensie symptomen).
Welke hoogenergetische producten en of bewustzijnsvelden kunnen krachtig en prachtig ondersteunend bijdragen in jouw unieke processen?
Gelijkwaardige samenwerking met kristallen, kristallen schedels, remedies, oliën, symbolieken en andere essentiële hulpmiddelen ter ondersteuning van je groei. Hoe werkt dat, wat spreekt aan, wat resoneert op jouw bewustzijn, hoe kun je ermee werken, etc.

 

3. Essentiële Sleutels voor groei in het nu
Dag 1:
Er zijn verschillende essentiële manieren die, indien toegepast, krachtig bijdragen aan je eigen groei en bewustwording. Enkele daarvan zijn het Hart als Universeel Portaal van ons Zijn, zelfreflectie en intentie. Maar ook zoals de oude Egyptenaren dat noemden de ‘Ren’ frequentie. (De oorspronkelijke Blauwdruk kennen).
Kwaliteiten van ons Zijn en ‘Hulpmiddelen’ die aangewend in deze tijd krachtiger dan ooit werken omdat de sluiers tussen de dimensies steeds dunner worden en we steeds krachtiger (bewust of nog onbewust) aanspraak maken op onze Scheppingskracht.
Hoe kun je hier dieper mee leren verbinden en daar vanuit functioneren. Hoe pas je deze krachtig toe, vanuit je eigen hoogste afstemming, wat brengt je dat en
welke sleutels, kwaliteiten en mogelijkheden draag jij in je Zelf om dieper bewust te worden?

Dag 2:
Knelpunten in bewustzijn en energie: karmaknopen, karmische belasting, oude overleving, oude conditioneringen en overtuigingen. Welke oude ballast opgedaan in vele levens op het aardse of galactische vlak draag jij nog met je mee en ondermijnen (onbewust) je groei en bewustwording in het hier en nu? Welke oude patronen liggen onder de oppervlakte om zichtbaar gemaakt te worden en welke stukken mogen healing en transformatie ontvangen? Hoe werkt jouw zelfdestructieve of ondermijnende onbewustzijn tegen je?
Diepe inzichten in hoe je onderbewustzijn jouw karmische ballast tot uitdrukking laat komen via het ego (persoonlijkheid) en gekwetste innerlijk kind delen. En heling van die stukken die aan de orde zijn in jouw groei op dat moment.

4. Meestergetallen als Universele Taal
Dit weekend gaan we aan de slag met het ‘ontcijferen’ van de Universele Taal die via Meestergetallen (dubbele getallen) doorlopend ons aardse pad kruist. De Meestergetallen brengen ons specifieke frequenties, coderingen en initiaties en wanneer wij deze Universele Taal dieper weer leren herinneren en verstaan kunnen we daar veel aanwijzingen, ondersteuning, inzichten en groter perspectief in ontvangen. Bewustwording van deze unieke coderingen op je pad brengt letterlijk de Goddelijke Leiding van je eigen Zin dieper in het aardse leven.
De coderingen kunnen allerhande boodschappen in zich dragen die leiden tot dieper bewustwording, groei, verstaan van wat er gaande is, brengen initiaties of activaties en zijn een van de verschillende ‘middelen’ waartoe ons Goddelijk Zijn ons Mens-zijn weet te bereiken, ook wanneer we even niet bewust afgestemd zijn.

5. Meesterbegeleiding: Samenwerking met Al Wat Is
Dit weekend staat in het teken van leren kennen, verkennen en diepgaand (leren) samenwerken met Meestervelden (o.a. Ascended Masters, Engelen, Neteru) die allen deelaspecten van de Bron vertegenwoordigen. Deelaspecten in frequentie die wij in ons Multidimensionale Zijn ook in ons dragen. Hiermee leer je niet alleen dieper inzicht krijgen in de Scheppingsmatrix van hoe Schepping is opgebouwd, maar ook samenwerken vanuit afstemming, gelijkwaardigheid en hartenergie met de vertegenwoordigers van deze Goddelijke Deelaspecten.
Maar leer je ook nieuwe frequenties, kwaliteiten en mogelijkheden binnen je Zelf ontdekken en integreren. Meesterschapskwaliteiten dus in je Zelf verkennen en herinneren!

6. Scheppingsmatrixen: Atlantis- Lemurie- Egypte
Vanuit een dieper verstaan waar we ‘vandaan komen’ binnen de aardse incarnatie cyclus, kun je een dieper verstaan ontwikkelen van waar we naartoe op weg zijn als Ziel, individueel en collectief. Deze workshop reikt een dieper perspectief aan van ons pad op aarde, vanaf de eerste aardse schepping en vlak daarvoor. Het geeft meer zicht in de opbouw van het aardse veld en alle dualiteit die gecreëerd is. Maar ook over de weg terug, die we in het nu bewandelen. Reikt diepere inzichten en healing aan van het ‘oude pad’ en opent daarmee dieper voor het nieuwe. Vanuit nieuwe inzichten, diepere afstemming op je Goddelijk Zijn en healing van oude ballast, contracten, angst of wat dan ook maar aan de orde is.
De oude aardematrix en de nieuwe aardematrix. Planetair bewustzijn, zielsherinneringen en begane wegen. Kwaliteiten en ballast vanuit de oude Scheppingsmatrixen herinneren en of healen, zodat je voorbij de planetaire littekens van jouw Zijn kunt komen. Bewustwording, healing en overstijgen van kernwonden.
Samenwerking met Moeder Aarde (Gaia) , de natuurrijken, Midden Aarde frequenties en alles wat zich aandient.

7. Het Galactische Erfgoed
Vanuit een dieper verstaan waar we ‘vandaan komen’ binnen de galactische incarnatie cyclus, kun je een dieper verstaan ontwikkelen van waar we naartoe op weg zijn als Ziel, individueel en collectief. Deze workshop reikt een dieper perspectief aan van ons pad door de Galactische sferen, sterrenlevens, dimensieportalen elders in het universum en de frequenties van verschillende sterrenstelsels. Verkenning van deze dimensievelden in ons Zelf en onze verbindingen hiermee. Eventuele healing van Galactische karmastukken of littekens waardoor deze frequenties weer meer en meer toegankelijk worden in ons Bewustzijn. Sterrenfamilie en Blauwdrukfrequenties die weer herinnert mogen gaan worden.
Samenwerking met Galactische deelaspecten, Wezens en frequenties.

8. De Schepping van jouw Zijn: de Ik Ben en Soulfamily

Dieper zicht en inzicht in hoe de Schepping van je Zijn is opgebouwd. Je IK BEN Bewustzijn, verschillende frequenties, gradaties en facetten van Zielsfamilie, zielenmaatjes en andere Zielsverbindingen. Hoe past deze Goddelijke Schepping in het Grote Geheel? En hoe past dat in je alledaagse leven in het hier en nu?
Scheppingsvelden en dimensielagen van jouw unieke Goddelijke Bewustzijn en je menselijke Zijn wat daar een verlengstuk of draagvlak van is.
Scheppings coderingen in je DNA wekken die deze Soul Memories dieper wekken en bewust maken waarbij de geografie van jouw Zijn dieper bewust mag worden.
Diepere verbinding met je Zielsfamilie ervaren. Dieper zicht op je eigen Zijn ervaren.
Healing van oude karmische contracten, verbindingen en afspraken. En alles wat maar aan de orde komt in de energie en afstemmingen van dat moment.

9. Creatie en co-creatie
Dieper zicht op de Schepping en hoe Creatie werkt. Waarom is dat zo essentieel in deze tijd van Nieuwe Ontwaken? Wat is co-creatie en hoe werkt dat?
Deze tijd kenmerkt zich in het steeds dieper wakker worden van onze Goddelijke Scheppingskracht. Van daaruit leren we gaandeweg weer herinneren hoe Schepping en manifestatie werkt en hoe wij dat ook in het nu weer steeds bewuster vanuit het hart, bewustzijn en verantwoordelijkheid kunnen inzetten.
Samenwerking (co-creatie) met elkaar vanuit het hoogst haalbare bewustzijn en in overeenstemming met Al Wat Is, voor de nieuwe Aarde Matrix, afgestemd op wat op dat moment in tijd essentieel is.

10. Praktische toepassingen: Healing, reading, channeling vanuit je eigen Goddelijk Bewustzijn
Alle groei en integratie mag vorm gaan krijgen of vinden in een dieper leven vanuit volledig Bewustzijn. Leven met hart en Ziel zogezegd. Vanuit je spirituele groeipad kan dat mogelijkerwijs betekenen dat healing, reading en channeling deel zijn van jouw Wezenskwaliteiten. Ongeacht hoe dat vorm mag krijgen. Dit weekend gaan we afstemmen op, ontdekken van en werken met onze eigen unieke Blauwdrukken van helend vermogen vanuit ons geopend bewustzijn. Vanuit alle kennis en groei die we eigen gemaakt hebben tot nu toe, om ook te kijken hoe we dat concreet kunnen toepassen in de wereld. Dat hoeft niet per definitie altijd te gebeuren aan de hand van het geven van een healing of reading, maar dat zou een ‘overdrachtsmiddel’ kunnen zijn. Evenals gesprekken of andere vormen. Dit weekend gaan we dieper in op onze eigen kwaliteiten om levend vanuit jouw bewuste Zijn, helend naar de wereld om je heen te kunnen werken. Daar waar jij je bewustzijn geïntegreerd hebt en belichaamd, daar vanuit zul je de ander mogen ‘aanraken’ in bewustzijn. Hoe werkt dat? Hoe wordt dat ervaren? Waarin liggen jouw unieke kwaliteiten? Hoe werkt dat wanneer je bijv. werkt met gesprekken, healing, reading of channeling. Welke kwaliteiten, frequenties of blauwdrukken kun jij ‘naar buiten toe’ channelen en wat zijn de effecten of ervaringen daarmee van de ander(en)? Veel oefenen met elkaar en uitwisselen en samenspel met elkaar om bekrachtigd te worden binnen jouw Zijn en kwaliteiten.

11. Praktische toepassingen: Leven vanuit Volledig Bewustzijn, Hart en Ziel
Een vervolg op voorgaande workshop met meer ruimte voor diepere bewustwording van waar jouw kwaliteiten en groei liggen op dat moment en hoe daar meer handen en voeten aan te geven in de dagelijkse realiteit. Praktisch, letterlijk en figuurlijk.
Aandacht voor diepere belichaming van alle bewust geworden groei.
Ruimte voor alles wat nog aan de orde mag komen of essentieel is op dat moment in tijd en in de persoonlijke en collectieve processen. We kunnen indien wenselijk, ook met elkaar daar gaandeweg het traject nog een ‘invulling’ voor vinden.
Aanmelden kan vanaf heden via info@praktijk-apofyliet.nl

Minimaal aantal deelnemers: 5 personen
Maximaal aantal deelnemers: 10 personen

Bij te weinig deelname, ontvang je hiervan tijdig bericht en kijken we wat er wel of niet op een andere manier mogelijk is.
Data nog even onder voorbehoud! Bij aanmelding ontvang je meer informatie voor de start van de opleiding!

Investering in je Zelf:
Per Workshopweekend: € 222,- per persoon, per workshopweekend. Er zijn in totaal 11 workshopweekenden binnen dit opleidingstraject.
(De 222 frequentie staat voor de Osiris frequentie: de Oprijzende Kracht van Bewustzijn naar Ascensie!
De 11 staat voor transformatie, nieuwe groei, initiaties en activaties!)
Deze prijs is incl. 21% BTW, koffie, thee, soep, lesmaterialen en lesaantekeningen als naslagwerk.
Om het voor iedereen toegankelijk te houden is er opnieuw gekozen voor ‘gespreide’ betaling. Betaling dus per workshop i.p.v. eenmalig het totaal bedrag.
Bij annulering na aanmelding gelden de ‘Apofyliet Spelregels’
(Houdt dus rekening met annuleringskosten, zie de ‘Spelregels’ op www.apofyliet.nl voor meer informatie! Deze ontvang je ook bij aanmelding.)

Data en planning:

Wijziging per 28-1-2014: Van 2-daagse workshops zijn het 1-daagse workshops geworden!
Te volgen als losse workshops of als geheel opleidingstraject!

8 feb ‘14workshop 1
Wat is er gaande in deze tijd en waar sta ik?
€ 111,- per persoon

15 mrt ‘14 workshop 2
Ascensie en ascensie symptomen
€ 111,- per persoon

12 apr ‘14 workshop 3
Essentiele Sleutels voor groei in het nu
€ 111,- per persoon

24 mei ‘14 workshop 4
Meestergetallen als Universele Taal
€ 111,- per persoon

14 juni ‘14 workshop 5
Meesterbegeleiding: Samenwerking
met Al Wat Is
€ 111,- per persoon

12 juli ‘14 workshop 6
Scheppingsmatrixen: Atlantis- Lemurie- Egypte
€ 111,- per persoon

9 aug ‘14 workshop 7
Het Galactische Erfgoed
€ 111,- per persoon

13 sept’14 workshop 8
De Schepping van jouw Zijn: de Ik Ben en Soulfamily
€ 111,- per persoon

11 okt ‘14 workshop 9
Creatie en co-creatie
€ 111,- per persoon

22 nov. ‘14 workshop 10
Praktische toepassingen: Healing, reading, channeling vanuit je eigen Goddelijk Bewustzijn
€ 111,- per persoon

20 dec.’14 workshop 11 + afsluiting
Praktische toepassingen: Leven vanuit Volledig Bewustzijn, Hart en Ziel
€ 111,- per persoon

Aanmelden kan via info@praktijk-apofyliet.nl