Laden Evenementen

Afstand activatie 07-07-2020 portaal en de Magie van Isis

De energie van het 7-7 Portaal gaat de energie om de Goddelijk Vrouwelijke Scheppingskracht, die dieper geactiveerd wordt in lijn met de Bronblauwdrukken, binnen het mens-zijn.

In afstemming op de 7-7 Portaal energie en de Blauwdruk van Isis en het eigen Goddelijk Vrouwelijk Veld zullen we ons gaan afstemmen, verbinden op en verdiepen in de Magie van Isis.

Isis wordt als een van de weinigen ook wel de Weret-Hekau genoemd, en dat is een titel die globaal staat voor de ‘hoogst ingewijde in Goddelijke Magie’ . Omdat het Isis-bewustzijnsveld, als een van de weinigen,  de ‘volledige Sleutelbos’ van Goddelijk Vrouwelijke Blauwdruk weerspiegeld.  Daar waar alle andere Neteru  (‘Godinnen’) deeltjes daarvan  weerspiegelen, belichaamd Isis het Geheel.

Isis is als het ware de personificatie van het overkoepelende Goddelijk Vrouwelijk Blauwdrukveld, waar binnen alles wat hoort bij het Goddelijk Vrouwelijke kwaliteiten veld, aanwezig is. Via deze weg zullen we dieper onze eigen Vrouwelijkescheppingskracht weer gaan her-inneren in lijn met onze eigen Bronverbinding.,

In deze afstemming zal datgene wat op dat moment in tijd, passend binnen de aanwezige energieën van de groep, naar voren mogen komen. Het zal de Isis energie zijn die daarin liefdevol leidt.

 

De activatie vindt plaats van 20.30-21.00 uur (Vaak met uitloop).
En de investering in je Zelf bedraagt € 33,33 incl. BTW en uitgebreid verslag.

Voor aanmeldingen kun je me bereiken via info@praktijk-apofyliet.nl

 

Meld je direct aan:

Delen mag en wordt gewaardeerd, mits de bron vermeld wordt!