Laden Evenementen

The Dragon Path   (groep 3, workshop 1)

Na het magische succes van de eerste groep, en de start van een tweede groep, is het op verzoek (door zoveel belangstelling) ook mogelijk opnieuw in te stappen in dit magische proces! Inschrijven voor deelname aan groep 3 is nu mogelijk!

Ik ga op (multidimensionale) reis en neem mee….. Een Draak die de hele maand mijn leidraad, inspiratie, bekrachtiging en begeleidende kracht mag zijn in persoonlijke groeiprocessen, voor diepgaande healing, bewustwording en ontplooiing!
The Dragon Path is een onvergetelijke reis door je eigen bewustzijn!

 

Een nieuw traject, een nieuwe insteek!

Eindelijk is het zo ver… het jaar 2022, waarin de lichtcoderingen en trillingsverhogingen gericht zijn om in een stijgende lijn verder dan ooit op te rijzen in het eigen bewustzijn. Een trilling waarin er steeds meer poorten open gaan, die eeuwen lang gelsloten zijn geweest.
Afgelopen jaren stond de deur af en toe op een kier, en mochten er druppelsgewijs wel eens meer kennismakingen met de Draken Krachten weer aangereikt worden. Maar het voelde als een introductie…. En daar is het dan:  midden 2022… en mogen de deuren verder open gaan!
Dat mag worden vorm gegeven in een nieuw workshop traject, die in de zomer van 2022 van start gaat:

 

The Dragon Path

Een reis van enkele maanden waarin de Dragon Powers/ Draken Krachten de leidraad vormen.
Het Draken Bewustzijn, welke de hoeders en vormgevers van de scheppingsenergieën zijn, zullen je begeleiden door jouw verdere processen van ontwakend bewustzijn heen.
Het Draken Bewustzijn bestaat niet enkel buiten ons, maar zijn ook wezenlijke scheppende/ manifesterende powers binnen ons eigen bewustzijn.
Wanneer we weer leren werken met de innerlijke Draken Krachten nemen we steeds meer onze werkelijke verantwoordelijkheid voor wie wij Zijn (mede-scheppers) op ons.
De externe Draken Krachten (van immense hoge trillingen en bewustzijn, die in lijn met Bron werkzaam zijn aan de schepping) helpen ons her-inneren waar onze interne Draken Krachten ‘verstopt’ zijn en hoe we deze weer in bewustzijn kunnen wekken.
Juist in de energie van 2022, waarin alle trillingsverhogingen gericht zijn op een oprijzende kracht van bewustzijn, is het tijd om de innerlijke scheppende- en manifesterende krachten binnen ons weer te gaan her-inneren.

In dit Dragon Path zullen we elke maand een (of meerdere) Draken Kracht(en) belichten en dieper gaan ervaren. I.s.m. de Kosmische, Galactische en Aarde Draken Krachten wordt je weer in verbinding gebracht met de innerlijke Draken Krachten, zodat jij de maand daarna ‘op reis’  kan gaan in je groeiprocessen om deze innerlijke Drakenkrachten weer dieper te herinneren, activeren, doorleven en integreren.

Stap voor stap worden de innerlijke Draken in het Dragon Path zo in jou weer geactiveerd , gaan de Draken Poorten weer verder open, en daar waar dat dieper indaalt, integreert en gegrond kan worden, ga jij weer die Draken Potenties belichamen. M.a.w. neerzetten en op dagelijkse basis be-leven in je dagelijks leven, waardoor je bewuste scheppende vermogens en manifestatiekrachten dieper tot hun recht komen op aarde.

Op verschillende manieren zullen we gaan (leren) werken met de verschillende Draken en deze binnen ons zelf weer verinnerlijken.  Er zijn vele verschillende Draken Krachten, zowel op aardse, galactische en kosmische basis, en zij brengen elk andere frequentiegolven, kwaliteiten en potenties voort, die ook weer deel zijn van ons totale Zijn.
Verschillende Draken van verschillende aard zullen de revue in deze workshops passeren en naast meer tekst en uitleg (voor het mentale verstaan) zullen we natuurlijk ook de energie van deze powers in gaan duiken, zodat je leert voelen om welke golflengtes het gaat en hoe jij deze innerlijk kunt wekken, activeren en hanteren.
Vaak verloop da in combinaties met andere Bewustzijnsvelden, waarmee de Drakenkrachten ook verbonden zijn, zoals Elfen Bewustzijn,  landen blauwdrukken, Sterren bewustzijn, etc.)

The Dragon Path is een initiatie pad op zich. Door elke maand een andere Draken Kracht centraal te stellen, neem je deze krachten en ervaring mee in de daar opvolgende periode, om deze zelf dieper te gaan ervaren, verdiepen binnen je Zelf en te leren kennen. Op deze wijze integreren deze Draken Krachten weer in jouw bewustzijn, energie, mens-zijn en leven.  En kunnen ze weer deel zijn van jouw aardse ervaringen en – pad.

Omdat het gaat over Meesterlijke/ Goddelijke krachten zal een goede aarding van immens groot belang zijn. Mede daarom zijn de eerste workshops met name daarop gericht. Een stevige aarding,  op eigen benen staan en verantwoordelijkheidsgevoel zijn essentieel om deze Goddelijke Vermogens weer in belichaming te brengen.

 

Vormgeving

Deze workshops/ the Dragon Path worden vorm gegeven op basis van geïnspireerde/ gechannelde informatie, afgestemd op het moment en de aanwezige groep, maar uiteraard ook gebaseerd op persoonlijke (doorleefde en geïntegreerde) ervaringen en – uitgebreide kennis van ondergetekende.
Het is een uniek workshop traject zoals geen ander, afgestemd op alle mogelijkheden en potenties van deze tijd!
De workshop zullen naast informatie overdracht ook veel afstemmingen bevatten, die je in eerste instantie helpen uitlijnen op de specifieke Draken frequenties. Wanneer deze steeds meer eigen worden, zullen deze niet enkel meer via afstemming toegankelijk zijn.

De  insteek en intentie is om doelgericht te gaan werken aan het her-inneren van de Draken Krachten, deze te leren integreren, van waaruit ze uiteindelijk belichaamd kunnen worden (en daarmee ten alle tijden beschikbaar zijn, ook zonder specifieke meditatie, afstemming of stilte moment).
Dit is echter wel een hele groeiweg die start met afstemmingen, van waaruit integratie en belichaming gaandeweg voortkomen. Ik zal proberen zoveel mogelijk praktische handvaten ook aan te reiken om het proces naar belichaming toe te kunnen doorlopen. Besef je echter dat dit tijd vergt en veel oefeningen training en dat ieder daarin dus ook een eigen verantwoordelijkheid draagt!

 

Globale inhoud :

(Zoverre ik het tot nu toe heb ingevoeld wat de bedoeling is. Dit kan t.z.t. enigszins afwijken afhankelijk van de energieën van dat moment, de collectieve stromingen en de aanwezige groep. En zal mogelijk richting de start van het traject of in de workshops zelf meer vorm gaan krijgen.)

 

 1. De Draken Ontwaken/ the Dragon Path – ‘Basis’ informatie en afstemming ter inleiding van dit workshop traject
 2. Het ontwaken van de Aarde Draken – samenwerking met het Aarde Draken Bewustzijn vanuit Meesterschap en stevige gronding I: met o.a. Groene Draak, Rode Draak en Vuur Draak
 3. Het ontwaken van de Aarde Draken – samenwerking met het Aarde Draken Bewustzijn vanuit Meesterschap en stevige gronding II: met o.a. De Oranje Draak, Kristal Draak en de Drakenrijders
 4. Het ontwaken van de Galactische Draken I: o.a. Zwarte en Witte Draak
 5. Het ontwaken van de Galactische Draken II: Diverse Galactische Draken en koppelingen met sterrenbewustzijn
 6. Het ontwaken van de Kosmische Draken I
 7. Het ontwaken van de Kosmische Draken II

 

 

Data groep 3 – 2023/ 2024:

 1. 2 september 2023
 2. 1 oktober 2023
 3. 25 november 2023
 4. 16 december 2023
 5. 6 januari 2023
 6. 3 februari 2024
 7. 2 maart 2024

 

Belangrijke verdere informatie:

 

*Omdat het belang van een goede basis en opbouw noodzakelijk is bij het verantwoord werken met deze Draken Krachten, en omdat werken vanuit een veilig groepsveld de ervaringen verdiept en intensiveert,  biedt ik deze workshops in de vorm van een ‘traject’/ ‘opleiding’ aan.
Dat betekend dat de workshops niet los te volgen zijn maar enkel deelname aan alle workshops mogelijk is.

*Eventueel is een vervolg en verdieping verder in 2023 is bij voldoende belangstelling mogelijk!

 

Investering in je Zelf:

De investering in je Zelf bedraagt € 122,- per workshop. Dit bedrag is incl. koffie, thee en versnaperingen.  Voor mensen die een factuur wensen komt hier nog 21% BTW bij, zodat iedereen het gelijke bedrag in zichzelf investeert.
De energie van 122 is gebaseerd op de uitlijning met de eigen innerlijke oprijzende kracht.

Om je tegemoet te komen, mag je maandelijks, per workshop, betalen. Zodat je niet de hele investering in een keer hoeft te voldoen.

Bij aanmelding ga je akkoord met deelname aan het gehele traject.
Bij aanmelding ga je akkoord met de Apofyliet Spelregels, die ook vermeld zijn op het aanmeldingsformulier (welke je ontvangt bij aanmelding per email).

 

Tips:

*Neem pen en papier mee om je eigen ervaringen en belevenissen te noteren. Dit kan een opstap zijn voor de verdere integratie en innerlijke ontdekkingsreis. Daarnaast zul je gaandeweg gaan zien hoe deze ervaringen zich verder evolueren en zie je je eigen groei terug, ook dat is waardevol.

*Je gaat zelf in de tussen liggende weken aan de slag met de aangereikte mogelijkheden, informatie en opgedane ervaringen. En ‘reist’ daarmee door de maand heen met de betreffende Draken Krachten binnen je Zelf, zodat je een krachtiger integratie en groei kunt doorlopen en je eigen Meesterschap steeds dieper werkelijk gaat belichamen.

Activatie workshop dagen van van 10.00 t/m ongeveer 17.00 uur.
De investering in je Zelf bedraagt € 122,- per workshop, incl. BTW, koffie, thee en versnaperingen
Voor aanmeldingen kun je me bereiken via info@praktijk-apofyliet.nl

 

Meld je direct aan:

Delen mag en wordt gewaardeerd, mits de bron vermeld wordt!