Laden Evenementen

Innerlijk Leiderschap integreren: De kracht van de Wolf

 

Deze workshop is ontstaan vanuit het feit dat ik nog steeds wel eens vragen krijg omtrent de eenmalige workshop die ik jaren geleden mocht verzorgen, “De innerlijke oerkracht van de wolf” met een ontmoeting met echte wilde wolven. Helaas was deze unieke kans slechts eenmaal mogelijk. Maar omwille van de immense kracht en symboliek van het Wolven bewustzijn is een ‘live ervaring’ niet perse noodzakelijk om dieper met dit bewustzijn in verbinding te treden.

De oerkracht die door de energie en het bewustzijn van de wolf heen stroomt is al vele eeuwen verkeerd begrepen en vereerd geïnterpreteerd. Het heeft daarmee eerder angst voor de wolf (bij de mens) opgewekt, dan dat de oerkracht die weerspiegelt wordt, ook in het Zelf (h)erkent wordt.
De terugkomst van de wolf, ook in Nederland, heeft dat de afgelopen jaren ook helderder gemaakt. Terwijl juist de terugkomst van de wolf zo’n belangrijke symboliek, kracht en potentie weerspiegelt. Het is jammer als dat niet gezien, gevoeld, (h)erkent wordt, want de wolf keert terug met een belangrijke boodschap voor de mensheid.

De wolf is vaak geheel verkeerd begrepen en heeft daarmee een verkeerde reputatie gekregen. Terwijl sommige oude volkeren juist de wolf verafgoodden en eerden. De Noord Amerikaanse indianen zagen in de wolf de weerspiegeling van de Wilde Geest. (De Vrije Geest).

In deze workshop zullen we ons gaan richten op de kwaliteiten en oerkrachten die de wolf voelbaar en zichtbaar maakt en welke boodschap deze heeft voor onze bewustzijnsgroei.
Verbinding met Moeder Aarde, de natuurlijke cyclus en natuur(lijke) verbindingen, verbinding met elkaar (roedel), de eigen innerlijke kracht van leiderschap en je eigen weg gaan,  staan centraal.

Innerlijk leiderschap heeft o.a. te maken met verantwoordelijkheid nemen voor wie je bent en wat je doet, bewustzijn van wie je bent en bewustzijn van je eigen innerlijke natuurlijke ritmes, jouw plek op aarde en binnen het universum en het samenspel met Al Wat Is.
Maar ook met het (h)erkennen van jouw kracht, kwaliteiten en unieke Zijn,. het helen van oude (doods)angsten. Het volledig op eigen benen durven staan, ook in een ‘vijandige’ omgeving.
Het leren omgaan met (hyper)sensitiviteit, ook in deze tijd waarin we doorlopend door zowel trilling verhogingen als veel verstoring (denk aan straling, wifi, chaos energie, etc.) heen bewegen.

De krachtaspecten van de wolf worden dieper in je gewekt of geactiveerd, o.a. : verscherpte zintuiglijke vermogens, sterke intuïtie en intelligentie, sociaal  gedrag en zorgzaamheid, bescherming, trouw, natuurlijk ritme, leven in verbinding met de natuur, eigen kracht (h)erkennen en liefde.

In verbinding met je eigen natuurlijke (wolven) kracht kun je in een moeiteloze natuurlijke stroming en diepgewortelde gronding je eigen kracht hervinden, samenspelen met en op de situaties die zich voordoen op je pad en vanuit liefdevolle zorg voor je Zelf dieper verbinden met Goddelijke krachten en natuurlijke cycli.

‘De kracht van de wolf’ brengt je enerzijds dieper in contact met je eigen Hoger Bewustzijn en anderzijds dieper met je menselijk leven. Deze workshop is bedoeld als een ‘brug’ om hoger en lager bewustzijn dieper met elkaar te verbinden en samen te laten vloeien.  Waardoor de loof tussen ‘spiritualiteit’ en menselijkheid meer overbrugt wordt.

Vanuit de Spirit van de Wolf zullen we enerzijds in verbinding treden met de symboliek die de wolf weerspiegelt (als totemdier en als natuurlijke manifestatievorm), anderzijds zullen we in verbinding treden met de oorspronkelijke Wolven Bewustzijnsvelden die o.a. vanuit Sirius werkzaam zijn.

De wolf is een wijze leermeester, evenals vele andere diersoorten, die de mens prachtige spiegels voor kan houden over werkelijk leven in eigen kracht en in Eenheid met Al Wat Is.

Deze workshop zal zowel uitleg en verdiepende teachings als afstemmingen bevatten, waarbij je zelf de ervaringen van de (innerlijke) kracht van de wolf zult opdoen en her-inneren.

 

Workshop van 10.00 tot 17.00 uur

De investering in je Zelf bedraagt € 122,- incl. BTW, kofie, thee en versnaperingen

Voor aanmeldingen kun je me bereiken via info@praktijk-apofyliet.nl

 

Meld je direct aan:

Delen mag en wordt gewaardeerd, mits de bron vermeld wordt!