Laden Evenementen

Powerboost 3-daagse op afstand rondom de winter zonnewende/equinox en het 21-12 Portaal

 

Drie dagen achtereen een krachtige afstand activatie, transmissie en powerboost ontvangen ter ondersteuning van jouw persoonlijke processen?
Dat kan!
Gedurende deze 3-daagse op afstand ontvang je 3 dagen achtereen een krachtige transmissie, binnen de energieen en frequenties  van dat moment. Dat kan betekenen dat je heel veel healing binnen gaat halen, energie die je helpt om alle processen van 2018 te integreren om de puntjes op de i te zetten in je Zelf, energieen die een voorbereiding zijn op jouw persoonlijke evolutie- en groei pad in 2019.
En volledig uitgelijnd wordt in de energieen van het Nu, met alle groeimogelijkheden die daar binnen aanwezig zijn!
Alleen al dat kan je groei enorm verhelderen, bevorderen en stimuleren.

Maar het kan je ook helpen met zelf dieper inzicht krijgen in je groei, energie, processen. Of het haarfijn uitlijnen en afstemmen wat er op dat moment in jou nog gezien, gevoeld, doorbroken, geheeld wenst te worden. Of wat jouw groei maar dient op dit moment.

De energieen van 3 bijzondere data worden mee genomen in deze transmissies:

20-12-2018: De resonantie van Bron Blauwdrukken in alle 12 dimensie lagen van jouw Zijn. Om eventuele duale stukken te ‘overschrijven’, waarmee oude knelpunten, blokkades, duale perspectieven of patronen nog dieper aangetrilt worden om vrij te komen, los te laten, te transformeren of te helen.
Er wordt dus in alle lagen van je wezen meer zuivering en ruimte gecreëerd in oude programma’s en structuren.

21-12-2018: een krachtig portaal van 21-12 energie en 3-3 energie. Tevens de winter zonnewende/ equinox, waarbij de terugkeer van het (innerlijk en uiterlijk) Licht centraal staat.
Transmissie en activatie van energieen die je eigen Lichtkracht stimuleren om steeds krachtiger weer te gaan stralen in oorspronkelijke frequentie en bewustzijn.
De opgeschoonde  ‘ruimtes’ in je bewustzijn (tijdens 20-12 activatie) zal gevuld gaan worden met je eigen Lichtkracht en bewustzijn.
Je kunt je veel bewuster verbonden voelen en uitlijnen met je eigen Licht/Bron kracht en deze steeds dieper toelaten, tot in de diepste materie van je wezen.

22-12-2018: De kracht om op te rijzen in elk facet van je Wezen wordt aangeraakt en dieper geactiveerd. Al jouw potentieel, weten, kennis, ervaring van elke multidimensional ebewustzijnslaag mag mee gaan trillen en stromen in je leven. Een diepe uitlijning met jouw innerlijke kracht om echt in je Meesterschap te gaan taan, Walk Your Talk! (Als een voorbereiding en voorproefje op de energie van 2019 en alle processen van groei wat dat gaat brengen!). Dus ook al een afstemming op dat wat er zich verder in jouw wenst te gaan ontwikkelen en her-inneren kan hierin voelbaar worden. Meer zicht krijgen op wie jij Bent, vanuit een diep ervaren, en jouw unieke pad van groei.
Ook een diepe verankering van alle transmissies hoort hierbij, zodat alles werkelijk bodem en fundament heeft om in je mens-zijn uitgewerkt en neergezet (belichaamd) te gaan worden. Vernieuwing en nieuwe geboorte in de hogere wezenslagen van je Zelf, als mede in je mens-zijn!

Het beloofd een zeer krachtige powerboost te worden met heel veel nieuwe energieen en nieuwe inzichten, die dankzij de 11-11-11 frequenties ook toegankelijk(er) zijn geworden! En zal dieper dan ooit door mogen werken tot in de fysieke en menselijke lagen, zodat jouw Menselijk Meesterschap steeds dieper gevoeld wordt en vorm mag krijgen!

*Deze activaties werken op je 12-voudige bewustzijnsveld door, dus in alle bewuste en onbewuste lagen van jouw totale Zijn! Ook je fysieke, menselijke lagen worden hier krachtig in mee genomen. Evenals de aardeverbinding, zodat alle wijzigingen in energie ook echt bodem krijgen en praktisch toepasbaar en voelbaar worden.

*De activaties zijn persoonlijk, en afgestemd op jouw individueel (hoger- en menselijk) bewustzijn. En zullen van daaruit aansluiting vinden op jouw persoonlijke groeiprocessen.
Het verslag zal echter een ‘algemeen’ verslag zijn van de  gechannelde energieen, informatie, inzichten en transmissie die naar voren zijn gekomen. Het is aan jou(w Meesterschap) om dit persoonlijk voor jezelf binnen jouw persoontje en processen te kunnen plaatsen!
Dit, omdat ik voel dat ik ruimte wens te bieden aan meerdere mensen die tegelijkertijd deze transmissies kunnen ontvangen en er hun voordeel mee kunnen doen.
Het groepsveld van waaruit dit mag ontstaan zal ondersteuning bieden aan ieders individuele processen, maar ook aan overeenkomstige processen die collectief uitgewerkt worden.

*De activaties vinden elke avond plaats van 20.30 uur tot ongeveer 21.12 uur.
De investering in je Zelf bedraagt € 99,99 incl. BTW en uitgebreid verslag van elke activatie en transmissie.
Het verslag ontvang je dezelfde avond nog of de ochtend er na.

 

 

Voor aanmeldingen kun je me bereiken via info@praktijk-apofyliet.nl

 

Meld je direct aan:

Delen mag en wordt gewaardeerd, mits de bron vermeld wordt!