Laden Evenementen

Vervolg kristal opleiding 2022- 2023

Groep 1, workshop 1

Multidimensionale Kristal Verdiepings Opleiding

In navolging op de Multidimensionale Kristal Master Opleiding volgt er vanaf 2022 een uniek en bijzonder krachtig vervolg traject, voor hen die zich na de Kristal Master Opleiding verder willen ontwikkelen, hun groei en bewustwordingsprocessen willen verdiepen en hun kristalwerkzaamheden verder willen specialiseren.

Deze opleiding bestaat uit 1-daagse workshops die elk andere facetten van de kristal energieën op multidimensionale levels belichten en die we gaan ervaren. Ook hierbij geldt, net als tijdens de Kristal Master Opleiding, elke workshop licht weer een tipje van de sluier en biedt een ingang om bewuster te worden van de enorme oneindige veelzijdigheid van de kristal energieën en biedt een hele wereld op zich om weer verder te gaan uitdiepen als het met jouw bewustzijn resoneert.
Kristallen zijn krachtige spiegels om alle potenties en mogelijkheden binnen je eigen bewustzijn verder te helpen her-inneren, ontplooien en verfijnen.

Dit vervolg op de Kristal Master Opleiding biedt een enorme verdieping op al hetgeen al bemeesterd en ervaren is in voorgaande opleiding.

 

Onderwerpen die dieper belicht en ervaren gaan worden en data:

 

Workshop:                                                                                                                         

  1. Kristallen schedels
  2. Etherische kristallen
  3. Kristallen en Draken energie, elven, water, dolfijnen, etc.
  4. Collectieve kristalvelden
  5. Kristallen poorten in de aarde (werelden)
  6. Kristallen, krachtplaatsen, leylijnen en vortexen
  7. Multidimensionale gelaagdheid in kristalen/ galactische energieën en – stralen in kristallen
  8. Kristallen en geometrie/ flower of life
  9. Kristalreading
  10. Kristalhealing
  11. Oefen-dag
  12. Integratie dag

Data Groep 1 (VOL!) :

 1. 10 sept ‘22
 2. 9 okt ‘22
 3. 26 nov  22
 4. 11 dec ‘22
 5. 14 jan ‘23
 6. 18 feb ‘23
 7. 12 maart ‘23
 8. 16 apr ‘23
 9. 14 mei ‘23
 10. 17 juni ‘23
 11. 8 juli ‘23
 12. 30 juli ‘23

 

Een Vervolg Kristal Master opleiding bestaande uit meerdere workshops

 

Dit traject, bestaande uit meerdere workshops, die elkaar in opbouw ondersteunen en versterken, biedt enorme handvatten en groei van je Zelf, en leert je tevens op een zuivere en integere manier samenwerken met de kristallen.
De samenwerking met en het ‘verstaan’ van de kristallen is namelijk ten alle tijden gerelateerd aan je eigen groei, bewustzijn, openheid en mate van eigen kracht, verantwoordelijkheidsgevoel en ontwikkeling, in hoeverre je met de kristal energieën kunt (leren) werken.

Dit ‘vervolg’ traject biedt een verdere opstap naar een verdiepende reis in samenwerking met de Kristalwezens, ook binnen je eigen Multidimensionale Bewustzijn en (eventuele eigen Licht- en schaduwwerk activiteiten en) biedt een krachtig fundament om van daaruit op een gedegen wijze verder te kunnen groeien en te kunnen leren van de kristal wezens zelf.
Je zou dit opleidingstraject dus als een vervolg kunnen zien van waaruit je het Pad van groei daarna samen met de Kristalwezens verder kunt ontwikkelen en ontdekken. Groei houdt namelijk nooit op en juist in deze tijd met hoge frequenties en vele veranderingen zijn de mogelijkheden meer open dan ooit tevoren en oneindig!
Deze opleiding biedt je de ingang voor een verdiepende kennismaking met de werelden van de kristallen en nodigt je van daaruit verder uit om deze velden dieper en verder te ontplooien en ontdekken, indien je dat wenst.

 

Workshops zijn afgestemd op de aanwezige groep en energieën van het moment

De workshops zijn volledig afgestemd op de aanwezige deelnemers, met ieders individuele processen en de groepsprocessen die daarbinnen altijd ontstaan (omdat we nu eenmaal enorm van elkaar kunnen en mogen leren), afgestemd op de frequenties en oneindige mogelijkheden in het NU, de frequenties dus van deze unieke tijd, de Kristalwezens, de aanwezige Licht- en Aarde begeleiding die zich daarbij aandient en passend is op dat moment, en in samenwerking met Al Wat Is.
Daardoor is geen workshop (van welk voorgaand traject dan ook) gelijk!

De intentie en insteek is gericht op belichaming van bewustzijn. Dat betekend dat het allereerst gericht is op bewustwording, zelf ervaren en de praktische toepassing daarvan. Herhalen is vaak essentieel om iets werkelijk te integreren en eigen te maken, waardoor het gegrond, verankerd en in de belichaming kan komen.


Gedurende de opleiding zul je ook informatie krijgen over de energieën van deze tijd, de ongekende nieuwe mogelijkheden en de uitdagingen die gepaard gaan met deze tijd. Persoonlijk en wereldwijd, om meer zicht te krijgen op wat er allemaal gaande is in deze tijd en hoe dat verweven en aan elkaar gerelateerd is.
Daarin zul je ook veel van je eigen processen van groei verder in kunnen verdiepen en verhelderen.
Sommige workshops vallen ook op Portaaldagen en deze brengen een enorm bekrachtigende invloed met zich mee, en zetten je groei versnelt aan! (Meer informatie daarover tijdens de workshops).

De workshops reiken je een enorme groei, bewustwording en diepgang in jouw zelf aan, naast het leren werken op gedegen, zuivere en gelijkwaardige manier met de kristalenergie, die naast meditatief en helend ook heel praktisch zal zijn.

 

Voor wie is dit traject bedoeld?

Voor een ieder die de Multidimensionale Kristal Master Opleiding bij Bewust Zijn Centrum Apofyliet heeft gevolgd.
Voor ieder die zichzelf nog verder wenst te ontplooien in Bewustzijn, specialisatie wenst eigen te maken met kristallen, voor wie ondersteuning wenst in eigen groei vanuit de kristallen en hun  oneindige mogelijkheden.

 

Praktische informatie Vervolg Kristal Master Vervolg opleiding:

De uitwisseling per workshop en dus investering in je zelf bedraagt € 122,- per workshop-dag.

Deze uitwisseling is incl. 21% BTW en inclusief lesmaterialen**, koffie, thee en versnaperingen.
Lunch mag je zelf mee nemen!

** Lesmaterialen kunnen bij sommige workshops stencils of anderszins zijn,  gebruik van kristallen, maar ook opnames van de workshops zodat informatie en oefeningen ook thuis opnieuw te beluisteren en te herhalen zijn.

De investering in je Zelf kan vooraf per workshop per bank over gemaakt worden of ter plaatse tijdens de workshop betaald worden na overleg (geen pin aanwezig).
Dat betekend dus: niet in 1 keer een groot bedrag betalen,  maar gespreide betaling!

Lees ook even de Apofyliet Spelregels, mocht je na opgave annuleren!

De workshops duren van 10.00 tot 17.00 uur
Minimaal aantal deelnemers 4 personen, maximaal 11 personen

 

Let op: Deze Kristal Master opleiding is alleen in traject vorm te volgen!!!
Losse workshops volgen is niet mogelijk, i.v.m. de opbouw van kracht, werkwijzen en groei in de workshops. Als ook voor de veiligheid binnen het groepsveld.

Aanbevolen lesmateriaal of naslag werk: het boek Lichtwerk met kristallen  en Belichaamd Bewustzijn  van Willemien Timmer

 

Aanmelden kan (alleen na deelname aan de Kristal Master Opleiding) via info@praktjk-apofyliet.nl

Delen mag en wordt gewaardeerd, mits de bron vermeld wordt!