Een tijd van bewuste keuzes, verantwoordelijkheid en onderscheidingsvermogen

Sinds de start van 2007 dienen zich in razend tempo allerlei nieuwe processen en leerlessen aan. Sommige bijzonder mooi en waardevol, sommige ook bijzonder confronterend en dringend.
Zo vaak krijg ik de laatste tijd mail of vragen van mensen die met allerlei problemen, vragen of energieën worstelen, aangewakkerd door zogenaamde ‘paragnosten’ of ‘mediums’ (die uiteraard hun eigen specifieke kwaliteiten en Taken hebben) maar geen goede begeleiding of passende antwoorden kunnen invoelen of slechts vanuit ego handelen. Waardoor verwarring ontstaat, een neerwaartse spiraal gecreëerd wordt, angst gezaaid wordt voor de Krachten van het Licht, en waardoor bovenal wantrouwen als zaadje geplant wordt.

Te vaak hoor ik helaas nog grote verhalen die allerlei mogelijkheden aanreiken of aanbieden, die simpelweg gebaseerd zijn op zwaarte energieën, dualiteit en angst.
Aanbod van allerhande workshops of consult mogelijkheden om te reizen naar overledenen of andere astrale sferen, wat niet alleen niet voor iedereen (en zeker niet voor zoekende mensen) is weg gelegd, maar daarnaast ook ronduit gevaarlijk is!! Je weet niet met welke krachten je te maken krijgt, en de andere kant van de medaille is nog steeds aanwezig en sneaky op de loer voor ‘potentiële slachtoffers’.

Het doem-denken, niet-geaarde informatie en goedbedoelde maar niet passende adviezen viert helaas nog steeds hoogtij. En naarmate steeds meer mensen ontwaken, en zoekende zijn binnen de spirituele ‘regionen’ kan dit zoveel verwarring, angst en verkeerde ideeën creëren over het zogenaamde ‘spirituele wereldje”.

Hoe makkelijk is het ook om tegenwoordig zonder enige achtergrondkennis of ervaring, maar met een simpel cursusje een eigen praktijk te starten en mensen van healing, advies en of raad te voorzien. Goed bedoeld uiteraard, en ik neem aan vanuit goede intenties. Maar misschien niet altijd even passend of volkomen zuiver ingevoeld op degene die tegenover je zit.
Simpelweg omdat je de eigen processen nog niet voldoende doorlopen hebt, of nog te weinig ervaringen en kennis op energie gebied hebt opgedaan, je eigen processen laat liggen vanuit de drang een ander te willen helpen, etc.

Uiteraard blijf je leren en groeien, ook wanneer je een praktijk start, maar het is wel tijd te beseffen waar je mee bezig bent en wat je eigenlijk voor een ander kunt betekenen. Je moet ook
die openheid bewaren om naar de spiegels van de anderen te blijven kijken. Want elke cliënt draagt ook voor jou een leerles of boodschap in zich. Elke cliënt weerspiegeld ook een deel van jou! En zodra je dit niet (meer) kan zien, begeef je je op gevaarlijk terrein.

Ook hierin is dus onderscheidingsvermogen, eerlijkheid en zuiverheid broodnodig! Je kunt iemand heel mooi helpen, maar onbewust kun je een ander ook de afgrond in helpen.
Zonder fatsoenlijke achtergrondkennis (ook van het menselijk lichaam en geest), zelf bewustzijn, ontwikkeling en het kiezen voor je werkelijke Zelf, kan je veel schade bij anderen aanrichten.
En de scheidslijn tussen spiritualiteit en angst of psychiatrische aandoeningen is nog altijd heel klein. Grote voorzichtigheid is dus geboden!

Ik ervaar het als schrikbarend hoeveel van dergelijke vragen, verwarring, angst , onrust en ‘verhalen’ op dit moment de ronde doen, veel meer dan in andere tijdsperiodes.
Echter het vraagt van ons dus in deze tijd bijzonder alert te zijn, bijzonder dicht bij ons zelf te blijven en te leren om ons zelf te beschermen. Eerlijk en liefdevol naar onszelf te kijken. Niet overal in mee te gaan of de woorden van ander direct te aanvaarden, zonder te voelen wat het met/in jou doet.
Het is nu werkelijk de tijd om op te staan in je eigen Licht en Bewustzijn en om voor jezelf een duidelijk onderscheid te maken: wat past bij mij en wat niet?
Ieder mag z’n eigen Pad van Licht uitstippelen op een manier die past bij wie jij Bent.
Dat betekend nooit dat de ander de volledige Waarheid in pacht heeft. Ieder volgt z’n eigen waarheid. En misschien kan die waarheid jou een eye opener bieden, maar misschien is het ook wel eens iets wat niet bij jou past of voor jou is weggelegd.

Met de start van 2007, waarin niet alleen een jaar van nieuwe verdieping enTransformatie is ingeluid, is ook het nieuwe proces van Onderscheidingsvermogen en Eigen Keuze op een hoger Plan gebracht.
In deze tijd is het des te krachtiger nodig je eigen Energie en Bewustzijn te verkennen, ook op die diepere lagen die nu geheeld, getransformeerd worden en dus ‘bloot’ komen te liggen. De dualiteit ligt nog altijd op de ‘loer’ en plaatst valkuilen op je Pad.
Waardevolle lessen, dat zeker! Maar het vraagt ook van ons alertheid en vertrouwen in je Zelf en je eigen gevoel.

Schuif niet langer simpelweg de verantwoording van je af, maar ga daadwerkelijk je eigen processen en leerlessen aan. Zie de schaduw van je Zelf onder ogen, het zal je helpen het des te sneller te Transformeren!
Laat je niets op de mouw spelden, hoe mooi of hoe ‘hoog’ de verhalen van de ander ook klinken. Voel voor je Zelf: wat is voor mij van waarde? Doet dit iets met mij? Verrijkt het mij en mijn groei? Reikt het me handvaten, inzichten aan? Of verstoort het mijn gevoel van eigenwaarde, Liefde voor mezelf, brengt het angst of verwarring?

Deze leerlessen, zo essentieel in deze tijd, vragen ook van je om bewuste keuzes te maken voor wie jij Bent, voor jouw groei en jouw Licht. We vergeten nog o zo vaak dat we altijd de Vrije Wil en eigen keuze hebben. Zeker wanneer we overdonderd worden door negativiteit, dualiteit of zwaarte. Dan vergeten we simpelweg in ons zelf ons af te vragen: moet ik hier iets mee of niet? Wil ik hier wel in gaan zitten?
We denken niet meer, maar worden overrompeld door emotionele impulsen, en geven hiermee zo vaak nog de verantwoording en eigen keuze weg. Sta jezelf simpelweg toe,  in dergelijke momenten, bewust naar jezelf toe te ademen, weer even de verbinding met je hart te voelen, en bewust te voelen: wil ik hierin mee gaan of niet? Op het moment dat je deze tijd en rust voor jezelf neemt, neemt de heftigheid van het moment al af en krijgt de energie al minder grip. Je neemt dan weer heel bewust de eigen verantwoordelijkheid en keuze terug en brengt deze in een Hoger Licht van je eigen Bewustzijn, van waaruit je veel beter een doordachte/doorvoelde keuze kunt maken. Zonder dat je meegezogen wordt in de energie of misschien emoties of angst, verwarring van het moment.

Dat neemt niet weg dat je dan altijd een juiste keuze maakt (maar wel voor dat moment in jouw groei en Licht), want dat wat je Ziel wil komen leren, transformeren of helen blijft als leerprocessen door je groei heen lopen. Wat echter het meest belangrijk is, is dat je je er bewust van bent dat je een keuze hebt!
En wat nu als je besluit dat je ergens niet in mee wilt gaan, omdat het je niet ondersteunt, verrijkt of voeding voor de Ziel biedt? Laat het dan los of geef het terug aan de degene waar het afkomstig van was, in vertrouwen, in Liefde en in dankbaarheid.
Zonder oordeel, zonder boosheid, schuldgevoel of wrok. Je mocht deze leerles ervaren en doorzien, wat het tot een geslaagde les of examen maakt, die jou bewuster heeft gemaakt en je leert om te kiezen voor wat bij jou past!

Ook wordt van ons in deze tijd gevraagd ons onderscheidingsvermogen verder te ontwikkelen en bewuster te worden. Vaak ook hoor ik de afgelopen tijd verhalen of worstelingen van mensen met niet-eigen energieën die er nog welig op los gaan in je eigen energie systeem. Emoties, gedachten, geprojecteerde energieën van anderen of de omgeving, die je eigen energieveld verstoren en hierdoor je verdere groei kunnen belemmeren. Opnieuw energieën die verwarring, dualiteit of verstoring in je energie, groei of eigenwaarde kunnen aanrichten.
Ook in deze tijd is het daarom meer dan belangrijk bewust te zijn wat er in jouw energie gebeurd, je aura goed af te schermen, dagelijks te onderzoeken op niet-eigen energie en een krachtige aarding vast te houden.
Want ook het aarden is een item wat opnieuw belicht mag worden in deze tijd. Des te dieper je aarding, des te krachtiger kun je in je eigen Licht en Bewustzijn staan en des te makkelijker kun je niet-eigen energieën herkennen en loslaten!

Ook lijkt zich hierbij opnieuw een fase van loslaten van het oude bij aan te dienen. Waarbij je misschien opnieuw ervaart hoe mensen uit je leven verdwijnen. Soms met een knal, soms door verwatering. Opnieuw een aanpassing aan de trillingen van je Ziel.
Dat wat van waarde is zal zeker blijven of op een later moment terugkeren in je leven.
Soms is het goed of juist nodig even op eigen benen te staan en je Paden processen te bewandelen, juist om steeds meer in je eigen Kracht te gaan staan, je eigen keuzes helderder te krijgen of te maken.

Kortom, sinds de start van 2007 razen we voort in versnellingen van groei met verdieping, healing, bewustwording en nieuwe processen. Er wordt van ons steeds meer gevraagd om bewust met onze energie, kwaliteiten, Licht en groei om te gaan. Het is meer dan noodzakelijk in deze tijd. Al je keuzes zijn van belang! Al je gedachten zijn van onnoemelijk belang, in het proces van Creatie! Ons oordelen mag verminderen, en onze eigenwaarde, zelf bewustzijn en Liefde voor wie we Zijn mogen steeds krachtiger worden!

Wat Isis hierover wil delen: (Gechannelde informatie):

“ Het is in deze tijden waarin je weer je Meesterschoenen aan mag gaan trekken en daarbij horen de belangrijke aspecten van Eigen Kracht der Keuze en onderscheidingsvermogen. Krachten vanuit de Oudheid, dualiteit en onevenwichtigheid, mogen in deze periode krachtig ontkracht worden en getransformeerd worden in Licht. Het is in deze tijd dat je Ziel de aandacht vraagt om steeds meer verbonden te kunnen worden aan je hart energie. Niet alleen je aardse hart maar ook je Hoger Hart is in deze processen betrokken. Je hart dient een veilige Thuishaven te zijn, waar je dicht bij je Zelf en je Hoger Bewustzijn kunt vertoeven, en waar je onvoorwaardelijk Vertrouwen in je Zelf voelt.

Vanuit de Zuiverheid en Onvoorwaardelijke Liefde van je hart zul je onbevooroordeeld keuzes kunnen en mogen maken die jouw Hoger Goed dienen. De bewuste Keuze voor je Zelf zal de belangrijkste van deze komende periode zijn. En je zult op velerlei manieren hierop testen of leerlessen ervaren, afkomstig van je eigen Ziel. Je zult het kunnen ervaren als leerproces, begeleid en geïnitieerd door je eigen Ik ben Licht, ondersteund door de vele Meesters en Engelen die deze processen volgen. De intensiteit van dergelijke processen, die zich nu binnen je groei en op aarde manifesteren zijn nieuw voor jullie als zijnde in een aardse incarnatie en kan daarom als hard of
confronterend ervaren worden. Een gevoel van worsteling met emoties of Hogere Wijsheid kan het gevolg zijn. Weet echter dat ook hierin je tweede chakra aspecten meegenomen worden voor diepgaande zuivering en decodering van oude conditioneringen en patronen.

Niet volledig doorstromende 2-de chakra’s kunnen verwarring op emotioneel gebied veroorzaken of het gevoel geven van vertwijfeling en verwarring. We weten hoezeer sommigen van jullie opzien tegen de processen en schoonmaak van die onderliggende chakra’s, weet echter dat het noodzakelijk is ook deze aspecten van Zielengroei mee te nemen in de oneindig Transformerende Krachten van deze tijd. En je zult merken hoe grote hoeveelheden pijn uit de oudheid van je Ziel in no time getransmuteerd en gezuiverd mogen worden. Waardoor je Ik Ben Licht of Hoger Zelf ook steeds meer door het 2-de en 3-de chakra ,mee kunnen gaan stralen. En je meer Goddelijk Vertrouwen ervaart. Steeds helderder je Doelen voor ogen zult krijgen en door Zuiverheid van het Hart geleid zult worden op je Pad. Zonder oordeel, maar volkomen neutraal, vanuit Onvoorwaardelijke Liefde en respect voor al wat is.

Dat de ander er dan een andere mening op na houdt, is prima. Maar jij voelt jouw eigen unieke Waarheid en Doelen in het leven. Dat kun je respecteren, erkennen, er van houden!
Je hoeft je niet langer door onbewustzijn, emoties of ego deeltjes te laten leiden, maar volgt simpelweg je hart, in innerlijke Vrede, in verbinding met Al Wat Is.
En van hieruit Weet je wat er leeft in je Bewustzijn, in het collectief Bewustzijn en in het hart van je medemens! En zul je in zuiverheid en eerlijkheid hierin de ander kunnen ondersteunen, of je Zelf.
Van hieruit kun je ook makkelijker de bewuste keuzes maken voor dat wat passend is voor jouw unieke groei en Zielen Doelen, zonder daarbij de waarde van de ander neer te halen of te veroordelen.

Jullie leven in zo’n unieke tijd van versnelling en Transformatie dat het haast ondenkbaar is hier te stoppen met je groei, de moed op te geven of de handdoek in de ring te gooien.
Jullie komen al zo dicht bij de Realisatie van je Zelf! En dat is wat nodig is in deze Tijd!
Wees bewust van wie jij Bent en welke Goddelijke kwaliteiten jij reeds in huis hebt.
Wees je ook bewust van de onderdeeltjes die nog om aandacht, warmte, Liefde en healing vragen.
Wees bewust met je keuzes, doorvoel ze met je hart!
Wees voorzichtig met je eigen energie en Kracht. Weet wanneer jouw hulp op prijs gesteld wordt, passend is, en wanneer je je terug mag trekken. Ter bescherming van je Zelf, als bewuste Keuze, om je eigen leerlessen en Ascensie groei te herkennen, ook in de ander!

In Liefde, grote Vreugde en Vertrouwen volgen we jullie unieke en bijzondere processen.
We staan je bij in deze tijden van verandering!

In Liefde, Vertrouwen, Krachten van het Hart,

Ik Ben, Isis, godin van Onvoorwaardelijke Liefde, verbonden aan jouw hart”

© Willemien Timmer, 27 januari 2007